Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ป้องกันการอักเสบของตับและภาวะดื้ออินซูลินของเคพกูสเบอร์รีในกล้ามเนื้อลายของหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วน

การศึกษาผลของเคพกูสเบอร์รี (Physalis peruviana L.; cape gooseberry) ต่อการทำงานของอินซูลินในการนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อลายและผลต่อการป้องกันการอักเสบและการเกิด lipoperoxidation ของตับในหนูเม้าส์ C57BL/6J เพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วน โดยแบ่งสัตว์ทดลองออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมที่จะได้รับอาหารประกอบด้วยไขมัน 10% โปรตีน 20% และคาร์โบไฮเดรต 70% กลุ่มทดสอบที่จะได้รับอาหารร่วมกับเคพกูสเบอร์รีสดขนาด 300 มก./กก./วัน กลุ่มที่จะได้รับอาหารไขมันสูง 60% โปรตีน 20% และคาร์โบไฮเดรต 20% และกลุ่มที่จะได้รับอาหารไขมันสูงร่วมกับเคพกูสเบอร์รี โดยให้อาหารเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ผลการทดสอบพบว่าเคพกูสเบอร์รีมีผลลดระดับ lipoperoxidation ภายในเซลล์ตับ ลดขนาดของหยดไขมัน (lipid droplets) ในเซลล์ตับและเส้นใยกล้ามเนื้อเรียบ และมีผลกระตุ้นการนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อลาย จากผลการทดสอบครั้งนี้สรุปได้ว่าการป้อนเคพกูสเบอร์รีสดขนาด 300 มก./กก./วัน มีผลป้องกัน lipoperoxidation ของตับและการเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินได้หนูเม้าส์ที่เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วนได้

Nutrients. 2020;12(3):700. doi:10.3390/nu12030700

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

459

ผลของชาเขียวต่อสารอนุมูลอิสระในผู้ชายออกกำลังกายแบบ
ผลของชาเขียวต่อสารอนุมูลอิสระในผู้ชายออกกำลังกายแบบ weight-trainedการศึกษาผลของชาเขียวในอาสาสมัครเพศชายอายุระหว่าง 19-30 ปี จำนวน 14 คน ซึ่งออกกำลังกายแบบ weight-training อาสาสมัครทั้งหมดเคยผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมการออกกำลังกายมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และเคยใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย bench press โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มควบคุม ให้ดื่มน้ำปริมาณ 200 มล./ครั้ง, 3 ครั้ง/วัน (เช้า-กลางวัน-เย็น) เป็นเวลา 7 วัน กลุ่มทดลองให้ดื่มน้ำชาเขียวซึ่งเตรียมจากใบชาแห้งขนาด 10 มก. ชงกับน้ำร้อน (อุณหภูมิประม...

254

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำมันหอมระเหยจากสะระแหน่ฝรั่ง 
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำมันหอมระเหยจากสะระแหน่ฝรั่ง  (Mentha piperita  L.) และน้ำมันเขียว  Myrtus communis  L. ในการวิเคราะห์น้ำมันหอมระเหยจากสะระแหน่ฝรั่ง และน้ำมันเขียว พบว่าองค์ประกอบหลักในน้ำมันหอมระเหยจากสะระแหน่ฝรั่งคือ alpha-terpinene, isomenthone, trans-carveol, pipertitinone oxide และ beta-caryophyllene ส่วนน้ำมันหอมระเหยจากน้ำมันเขียว องค์ประกอบหลักคือ alpha-pinene, limonene, 1,8-cineole และ linalool เมื่อทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ พบว่าน้ำมันหอมระเห...

808

ฮอพ
ฮอพ (Hops) ช่วยป้องกันความเสียหายจากโรคเส้นเลือดในสมองอุดตันการศึกษาฤทธิ์ปกป้องการทำงานของระบบประสาทและสมองของสารXanthohumol(สารฟลาโวนอยด์จากต้นฮอพ) ในหนูแรทที่เกิดอาการเส้นเลือดอุดตันในสมองพบว่าเมื่อฉีดสาร Xanthohumol ขนาด 0.2 และ 0.4 มก./กก.น้ำหนักตัว ให้แก่หนูแรทที่เวลา 10 นาทีก่อนชักนำให้เส้นเลือดในสมองเกิดการอุดตัน สาร Xanthohumolจะช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ โดยลดบริเวณเนื้อสมองตายรวมทั้งยับยั้งการแสดงออกของhypoxia-inducible factor-1α, tumor necrosis factor-α, inducible ...

1669

ฤทธิ์ต้านปวดและแก้ไข้ของยาเม็ดฟ้าละลายโจร
ฤทธิ์ต้านปวดและแก้ไข้ของยาเม็ดฟ้าละลายโจรการศึกษาฤทธิ์ต้านอาการปวดและแก้ไข้ของยาเม็ดฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm. F.) Nees.) ที่เตรียมจากชั้นส่วนสกัดเอทิลอะซีเตทฟ้าทะลายโจร (AS201-01) ทำการศึกษาฤทธิ์ต้านอาการปวดในหนูเม้าส์ โดยแบ่งหนูออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 ได้รับยา diclofenac sodium ขนาด 40 มก./กก. และกลุ่มที่ 3-5 ป้อนด้วยยาเม็ดฟ้าทะลายโจรที่มีขนาดของสารแอนโดรกราโฟไลด์เท่ากับ 12.5, 25 และ 50 มก./กก. ตามลำดับ โดยป้อนที่เวลา 30 นาทีก่อนการเหนี่ยวนำให้เกิ...

607

ผลของกล้วยน้ำว้าต่อความจำ
ผลของกล้วยน้ำว้าต่อความจำการทดลองในหนูแรทที่ทำให้เกิดภาวะความจำเสื่อมโดยการฉีดโปรตีนอะไมลอยด์ชนิดเบต้า (amyloid β (Aβ) peptides) เข้าไปในสมอง แล้วให้หนูกินกล้วยน้ำว้าขนาดสูง (ไม่ระบุขนาด) เป็นเวลา 3 เดือน พบว่าหนูกลุ่มที่กินกล้วยมีความจำดีกว่าหนูกลุ่มที่ไม่ได้กิน นอกจากนี้ยังทำให้ระดับของสาร aspartate, serine และ glutamate ในสมองส่วน hippocampus ซึ่งลดลงจากการฉีด Aβ เพิ่มขึ้นด้วย จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การรับประทานกล้วยในขนาดสูงเป็นเวลา 3 เดือน สามารถช่วยชะลอภาวะความจำเสื่อมจ...

669

ผลในการรักษาอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกของเส้นใยอาหารจากลูกซัด
ผลในการรักษาอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกของเส้นใยอาหารจากลูกซัดการศึกษาผลของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีเส้นใยอาหารที่ละลายน้ำได้จากเมล็ดลูกซัดประกอบอยู่ 85% ในการรักษาอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอก (heratburn) โดยทดลองในผู้ป่วยชายและหญิง จำนวน 45 คน อายุระหว่าง 36 - 62 ปี แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับยาหลอก คือแคปซูลแป้ง วันละ 2 ครั้งๆ ละ 4 แคปซูล กลุ่มที่ได้รับยาลดกรด Ranitidine ขนาด 75 มก./เม็ด วันละ 2 ครั้งๆ ละ 1 เม็ด และกลุ่มที่ได้รับเส้นใยอาหารจากลูกซัด ขนาด 500 มก./แคปซูล วันละ 2 ครั้งๆ ละ 4 แคป...

1126

ฤทธิ์บรรเทาอาการข้ออักเสบรูมาตอยด์ของเป่ยเช่า
ฤทธิ์บรรเทาอาการข้ออักเสบรูมาตอยด์ของเป่ยเช่าการศึกษาฤทธิ์บรรเทาอาการข้ออักเสบรูมาตอยด์ของสาร paeoniflorin ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม glycosides จากเป่ยเช่า (Paeonia lactiflora Pall.) ที่อยู่ในรูปแบบของ lipospheres (clubbed within lipospheres) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วยสารคอลลาเจน (collagen-induced arthritis rat models) พบว่าสาร paeoniflorin ในรูปแบบดังกล่าวสามารถยับยั้งการแบ่งตัวของ synoviocytes* และยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ matrix metalloproteinases (MMP)-1 และ MMP-3 ซึ่งมีฤทธิ์ทำลาย...

934

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาบเสือ
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาบเสือการทดสอบฤทธิ์ในต้านการอักเสบของสารสกัด 70% เอทานอล และสารสำคัญที่พบในใบสาบเสือ ได้แก่ scutellarein tetramethyl ether, stigmasterol และ isosakuranetin ในเซลล์ macrophages RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารไลโปโพลีแซคคาไรด์ พบว่าสารสกัด ความเข้มข้น 684 มคก./มล. สาร scutellarein tetramethyl ether ความเข้มข้น 50 และ 100 ไมโครโมล และ stigmasterol ความเข้มข้น 50 ไมโครโมล มีผลต้านการอักเสบได้ โดยลดระดับและลดการแสดงออกของยีนของเอนไซม์ cyclooxygenase-2 (COX-2) และ inducible nitr...

673

การศึกษาถึงความเป็นพิษของสาร
การศึกษาถึงความเป็นพิษของสาร curcumin จากขมิ้นชันต่อสารพันธุกรรมของหนูแรทการศึกษาความเป็นพิษของสาร curcumin ต่อสารพันธุกรรมของหนูแรท โดยแบ่งหนูออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ตัว กลุ่มที่ 1 ให้เป็นกลุ่ม positive control กลุ่มที่ 2, 3 และ 4 ป้อนสารสกัด curcumin ด้วยวิธีป้อนเข้ากระเพาะ (intragastrcally) ขนาด 0.5, 10 และ 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลำดับ ทุกวัน เป็นเวลา 37 วัน หนูแรทกลุ่มที่ 5, 6 และ 7 ป้อนสารสกัด curcumin เช่นเดียวกับกลุ่มที่ 2, 3 และ 4 แต่ในวันสุดท้ายของการทดลอง ทำการฉีดยา methotrexate ...