Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ป้องกันการอักเสบของตับและภาวะดื้ออินซูลินของเคพกูสเบอร์รีในกล้ามเนื้อลายของหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วน

การศึกษาผลของเคพกูสเบอร์รี (Physalis peruviana L.; cape gooseberry) ต่อการทำงานของอินซูลินในการนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อลายและผลต่อการป้องกันการอักเสบและการเกิด lipoperoxidation ของตับในหนูเม้าส์ C57BL/6J เพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วน โดยแบ่งสัตว์ทดลองออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมที่จะได้รับอาหารประกอบด้วยไขมัน 10% โปรตีน 20% และคาร์โบไฮเดรต 70% กลุ่มทดสอบที่จะได้รับอาหารร่วมกับเคพกูสเบอร์รีสดขนาด 300 มก./กก./วัน กลุ่มที่จะได้รับอาหารไขมันสูง 60% โปรตีน 20% และคาร์โบไฮเดรต 20% และกลุ่มที่จะได้รับอาหารไขมันสูงร่วมกับเคพกูสเบอร์รี โดยให้อาหารเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ผลการทดสอบพบว่าเคพกูสเบอร์รีมีผลลดระดับ lipoperoxidation ภายในเซลล์ตับ ลดขนาดของหยดไขมัน (lipid droplets) ในเซลล์ตับและเส้นใยกล้ามเนื้อเรียบ และมีผลกระตุ้นการนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อลาย จากผลการทดสอบครั้งนี้สรุปได้ว่าการป้อนเคพกูสเบอร์รีสดขนาด 300 มก./กก./วัน มีผลป้องกัน lipoperoxidation ของตับและการเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินได้หนูเม้าส์ที่เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วนได้

Nutrients. 2020;12(3):700. doi:10.3390/nu12030700

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

974

ฤทธิ์ป้องกันรังสี
ฤทธิ์ป้องกันรังสี UVB ของสาร artocarpin จากสาเกศึกษาฤทธิ์ป้องกันรังสี ultraviolet B (UVB) ของสาร artocarpin จากสาเก โดยทำการทดลองในหนูเมาส์เพศผู้ที่ไม่มีขน (Balb/c Nude) 16 ตัว แบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม (กลุ่มละ 4 ตัว) กลุ่มที่ 1 ทาผิวหนังด้วยตัวทำละลายและเลี้ยงในสภาวะปกติ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 ทาผิวหนังด้วยตัวทำละลาย และให้ได้รับรังสี UVB กลุ่มที่ 3 และ 4 ทาผิวหนังด้วยยาเตรียมที่มีสาร artocarpin ผสมอยู่ 0.1 และ 0.05% ตามลำดับ และให้ได้รับรังสี UVB โดยวิธีการฉายรังสี UVB ในสัปดาห์แรกจะให้ความเข้...

562

ผลของการดื่มชาและกาแฟต่อภาวะความจำเสื่อม
ผลของการดื่มชาและกาแฟต่อภาวะความจำเสื่อมJ Alzheimers Dis. 2009; 16: 85-91. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

628

ฤทธิ์ลดไขมันในเลือดและต้านการเกิดออกซิเดชั่นของผลหม่อนในหนูแรทที่ไขมันในเลือดสูง
ฤทธิ์ลดไขมันในเลือดและต้านการเกิดออกซิเดชั่นของผลหม่อนในหนูแรทที่ไขมันในเลือดสูงการศึกษาในหนูแรท 48 ตัว แบ่งเป็น 6 กลุ่มๆ ละ 8 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมให้กินอาหารปกติ กลุ่มที่ 2 และ 3 เป็นกลุ่มที่ได้รับอาหารปกติผสมกับสารสกัดแห้งด้วยความเย็นของผลหม่อนขนาด 5% และ 10% ลงในอาหาร ตามลำดับ กลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูง กลุ่มที่ 5 และ 6 เป็นกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูงผสมกับสารสกัดแห้งด้วยความเย็นของผลหม่อนขนาด 5% และ 10% ลงในอาหาร ตามลำดับ นาน 4 สัปดาห์ พบว่าในกลุ่มที่...

453

การดื่มกาแฟมาก
การดื่มกาแฟมาก ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำเอนไซม์ Cytochrom P450 1A2 (CYP 1A2)เอนไซม์ Cytochrom P450 1A2 (CYP 1A2) มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระตุ้นสารก่อมะเร็ง เช่น สารในกลุ่ม heterocyclic amine, arylamines และ aflatoxin B1 การศึกษาผลของการดื่มกาแฟที่มีต่อการเหนี่ยวนำ CYP 1A2 ในอาสาสมัครทั้งชายและหญิงจำนวน 249 คน ซึ่งเป็นชาวเซอร์เบีย 100 คน และชาวสวีเดน 149 คน พบว่าในกลุ่มที่ดื่มกาแฟเป็นประจำ อย่างน้อยวันละ 3 ถ้วย มีผลทำให้การออกฤทธิ์ของ CYP 1A2 เพิ่มขึ้น ทั้งในชาวเซอร์เบีย และชาวสวีเดน เมื่อพิจารณาถึงพฤต...

800

ลดความดันด้วยเปปไทด์จากมันเทศ
ลดความดันด้วยเปปไทด์จากมันเทศการศึกษาฤทธิ์ยับยั้ง angiotensin-I-converting enzyme (ACE) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีผลเกี่ยวข้องกับความดันโลหิต โดยเปปไทด์ที่แยกได้จากน้ำคั้นมันเทศ (sweetpotato peptide: SPP) มีฤทธิ์ยับยั้ง ACE ได้ดี มีค่า IC50 เท่ากับ 18.2 มคก./มล. และเมื่อนำไปทดสอบฤทธิ์ลดความดันโลหิตในหนูแรทที่มีความดันโลหิตสูง (spontaneously hypertensive rat) โดยป้อน SPP ขนาด 100 และ 500 มก./กก. น้ำหนักตัว พบว่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ที่เวลา 4 ชั่วโมงแล...

1168

ฤทธิ์ต้านข้ออักเสบของเพชรสังฆาต
ฤทธิ์ต้านข้ออักเสบของเพชรสังฆาตการศึกษาฤทธิ์ต้านข้ออักเสบของสารสกัดด้วยแอลกอฮอล์ผสมน้ำ (hydroalcoholic extract) จากต้นเพชรสังฆาต (Cissus quadrangularis ) โดยป้อนสารสกัด ขนาด 50, 100 และ 200 มก./กก. ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วยการฉีด 2% v/v formaldehyde ขนาด 0.1 มล. และ complete Freund's adjuvant (CFA) ขนาด 0.1 มล. ที่บริเวณอุ้งเท้าด้านหลังของหนู พบว่าสารสกัดมีผลลดการบวมของข้อที่เกิดจากการเหนี่ยวนำทั้ง 2 แบบได้ โดยขนาด 200 มก./กก. จะให้ผลดีที่สุด นอกจากนี้ยังลดระดับของ Tumor necros...

1338

ฤทธิ์รักษาแผลไฟไหม้ของบัวบก
ฤทธิ์รักษาแผลไฟไหม้ของบัวบกการทดสอบให้ผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้แบบตื้น (partial-thickness burn) 75 คน แบ่งให้ทาขี้ผึ้งที่เตรียมจากสารสกัดจากใบบัวบก (Centella asiatica L.) หรือยาซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน (silver sulfadiazine) ทาบริเวณแผลวันละ 1 ครั้ง พบว่าขี้ผึ้งจากใบบัวบกให้ผลการรักษาแผลไฟไหม้ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับยาซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน เมื่อประเมินจากความยืดหยุ่นของแผล การสร้างหลอดเลือดฝอย เม็ดสีบริเวณผิว และการประเมินด้วยสายตา นอกจากนี้อัตราการสร้างเยื่อบุผิวบริเวณแผล (re-epithelialization) ของครีมบัวบกเ...

187

ฤทธิ์ลดการอักเสบจากใบขมิ้น
ฤทธิ์ลดการอักเสบจากใบขมิ้น น้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นมีฤทธิ์ลดการอักเสบทั้งเมื่อใช้คาราจิแนนและใช้ cotton pellet เหนี่ยวนำการอักเสบ โดยขนาดที่ให้ผลเมื่อใช้คาราจีแนนคือ 1.0 ซีซี/กก. มีฤทธิ์เท่า phenylbutazone 100 มก./กก. และให้ฤทธิ์แรงมากเมื่อใช้ในการทดลองโดยใช้ cotton pellet และเมื่อศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของใบพบว่าไม่มีพิษเมื่อให้น้ำมัน 1 มล./กก. และเมื่อให้น้ำมัน 10 วันก็ไม่พบพิษ Indian Drugs 1993;31(11):528-31. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร :...

56

ฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งของทองพันชั่ง
ฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งของทองพันชั่ง จากการทดลองในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นมะเร็งโดย Dalton ascitic lymphoma (DAL) และได้รับสาร rhinacanthone (3,4-dihydro-3,3-dimethyl-2H-naphtho-[1,2-B]pyran-5,6-dione) ซึ่งได้จากสารสกัดส่วนเหนือดินทองพันชั่ง ( Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz. ) ในขนาด 10mg/kg/วัน พบว่า rhinacanthone มีผลยืดอายุหนูที่เป็นมะเร็งและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง นอกจากนั้นยังทำให้ค่าดัชนีต่างๆทางโลหิตวิทยาที่ผิดปกต...