Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ปกป้องตับจากหัวบัวหิมะ

การทดสอบฤทธิ์ปกป้องตับของแป้งจากหัวบัวหิมะ (Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H.Rob) (yacon flour; YF) จากการเหนี่ยวนำให้ตับผิดปกติด้วยอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง (มีธาตุเหล็ก 500 มก./อาหาร 1 กก.) ในหนูแรท โดยหนูจะได้รับอาหารที่มี YF เป็นส่วนประกอบ 18% (มี FOS เป็นส่วนประกอบ 3.6%/อาหาร 1 กก.) ทำการทดลองนาน 92 วัน จากผลการทดลองพบว่า YF ไม่มีผลต่อน้ำหนักตัว การกินอาหาร การขับถ่าย และเม็ดเลือดต่างๆ แต่ทำให้อุจจาระมีความชื้นเพิ่มขึ้น การดูดซึม Cu เพิ่มขึ้น ระดับคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และ VLDL ในเลือดลดลง ค่า AST ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการได้รับอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง มีระดับลดลง (แต่ไม่มีผลต่อ ALT) ทำให้การทำงานของเอนไซม์ catalase และ GPx ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการได้รับอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง ลดลง และทำให้ความผิดปกติที่ตับลดลง แสดงให้เห็นว่าบัวหิมะอาจช่วยบรรเทาความผิดปกติของตับจากการได้รับอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงได้

Food Chem. 2019;285:171-9.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

704

ฤทธิ์ยับยั้งการสะสมเซลล์ไขมันของสารประกอบในน้ำมันจากต้นว่านน้ำ
ฤทธิ์ยับยั้งการสะสมเซลล์ไขมันของสารประกอบในน้ำมันจากต้นว่านน้ำ (Acorus calamus  )การศึกษาผลของสาร β-asarone ซึ่งเป็นสารสำคัญที่พบอยู่ในน้ำมันจากต้นว่านน้ำ (calamus oil) ต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เริ่มต้นของเซลล์ไขมัน (preadipocyte) ไปเป็นเซลล์ไขมัน (adipocyte) โดยทำการศึกษาในเซลล์ 3T3-L1 preadipocyte และทำการกระตุ้นให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ไขมันโดยในวันที่ 2 ของการเลี้ยงเซลล์ ทำการเปลี่ยนอาหารเลี้ยงเซลล์จาก 10%FBS/DMEM เป็น 10%FBS/DMEM ที่ประกอบด้วย MDI hormone mixure (0.5 ...

496

น้ำมันจากเมล็ดลินินสามารถลดระดับไขมันสะสมที่ตับ
น้ำมันจากเมล็ดลินินสามารถลดระดับไขมันสะสมที่ตับ (nonalcoholic fatty) ในหนูแฮมสเตอร์ได้การศึกษาในหนูแฮมสเตอร์ 32 ตัว สุ่มตัวอย่างแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 8 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมให้กินอาหารปกติ กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ได้รับน้ำมันมะพร้าวโดยได้รับอาหารปกติ 92.9% (w/w) ร่วมกับน้ำมันมะพร้าว 7% (w/w) และคอเลสเตอรอล 0.1% กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ได้รับเนยแข็ง โดยได้รับอาหารปกติ 92.9% (w/w) ร่วมกับเนยแข็ง 7% (w/w) และคอเลสเตรอล 0.1% กลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มที่ได้รับน้ำมันจากเมล็ดลินิน โดยได้รับอ...

963

ฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบของสารสกัดใบตะไคร้
ฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบของสารสกัดใบตะไคร้ใบตะไคร้ตามสรรพคุณยาแผนโบราณ มีสรรพคุณในการรักษาการอักเสบ แต่มีข้อมูลค่อนข้างน้อยว่าสารใดเป็นตัวออกฤทธิ์ การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาในเซลล์เม็ดเลือดขาวของคน ซึ่งพบว่าสาร chlorogenic acid และ สาร polyphenol จากใบตะไคร้ สามารถยับยั้งการอักเสบได้ โดยมีกลไกลยับยั้งสารที่ทำให้เกิดการอักเสบ คือยับยั้งการทำงานของ proteasome ยับยั้งการเกิดสาร nuclear factor (NF-κB) และยับยั้งการสร้างสาร tumor necrosis factor เช่น ไซโตคายน์ (cytokineTNF-α) และ chem...

58

ฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ของเปล้าใหญ่
ฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ของเปล้าใหญ่ สาร labdane diterpenoids 3 ชนิด ได้แก่ 2-acetoxy-3-hydroxy-labda-8(17),12(E)-14-triene , 3-acetoxy-2-hydroxy-labda-8(17),12(E)-14-triene และ 2,3-dihydroxy-labda-8(17),12(E)-14-triene ซึ่งได้จากสารสกัดเฮกเซนของเปลือกต้นเปล้าใหญ่( Croton oblongifolius Roxb. ) แสดงฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์เนื้องอกของมนุษย์ โดยสารชนิดที่1 และ 2 มีความจำเพาะต่อเซลล์เนื้องอกแต่มีฤทธิ์น้อยกว่าสารชนิดที่ 3 ซึ่งอาจเป็นผลจากโครง...

987

ถั่วเหลืองดำ
ถั่วเหลืองดำ (black-soy bean) ช่วยยับยั้งการสะสมคอเลสเตอรอลในตับการศึกษาผลของถั่วเหลืองดำต่อการเมตาบิลิสมของคอเลสเตอรอล และภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดโรคไขมันพอกตับ (ภาวะที่มีไขมันสะสมอยู่ในเซลล์ตับโดยที่ไม่ได้ดื่มสุรา: Non-alcoholic fatty liver disease) ด้วยการป้อนด้วยอาหารไขมันสูง พบว่าการป้อนผงถั่วเหลืองดำ ขนาด 1% และ 4% ร่วมกับการป้อนอาหารไขมันสูง ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลรวม และไตรกลีเซอร์ไรด์ในตับได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยผงถั่วเหลืองดำมีผลลดการแสดงอ...

177

ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและฤทธิ์ลดการอักเสบของลูกใต้ใบ
ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและฤทธิ์ลดการอักเสบของลูกใต้ใบ เมื่อนำสารสกัดเมทานอลของส่วนที่อยู่เหนือดินของลูกใต้ใบมาทดสอบในขนาด 50, 200 และ 1,000 มก./กก. พบว่ายับยั้งการเกิดแผลซึ่งเหนี่ยวนำโดย absolute ethanol พบว่าอัตราการตายลดลง น้ำหนักกระเพาะเพิ่ม การเกิดแผลและเลือดออกในกระเพาะลดลง โดยกระบวนการออกฤทธิ์เกิดจากไปยับยั้ง glutathione ของเนื้อเยื่อบุกระเพาะ ทั้งสารสกัดด้วยน้ำและเมทานอลยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอาจเกิดจาก tannin J Ethnopharmacol 2003;87:193-7 ...

417

ฤทธิ์ของชาดำและชาเขียวต่อเยื่อบุภายในหลอดเลือด
ฤทธิ์ของชาดำและชาเขียวต่อเยื่อบุภายในหลอดเลือดการศึกษาเปรียบเทียบผลของชาดำและชาเขียวต่อเยื่อบุภายในหลอดเลือด (endo - thelium) โดยศึกษาในเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดวัว และ aortic rings ในหนูขาว พบว่า ชาดำและชาเขียวช่วยเพิ่มระดับการสังเคราะห์ nitric oxide ในเยื่อบุผนังหลอดเลือดวัวอย่างมีนัยสำคัญ และชาทั้ง 2 ชนิดมีผลต่อการขยายหลอดเลือด aortic rings ในหนูขาว นอกจากนี้การศึกษาในผู้หญิง 21 คน ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยให้ดื่มชาเขียวและชาดำชง 3 นาทีด้วยน้ำร้อนขนาด 500 มล. หลังจาก...

630

การศึกษาและพัฒนาลูกอมสารสกัดหญ้าดอกขาวเพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่
การศึกษาและพัฒนาลูกอมสารสกัดหญ้าดอกขาวเพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่การศึกษาพัฒนาลูกอมที่มีส่วนประกอบของสารสกัดหญ้าดอกขาว (หญ้าละออง) ซึ่งเตรียมโดยวิธีการตอกอัดโดยตรงหรือการทำแกรนูลเปียก โดยทำการศึกษาชนิดและปริมาณของสารปรุงแต่งในตำรับ รวมทั้งการทดสอบความแข็ง ความกร่อน ความแปรปรวนของน้ำหนัก การปลดปล่อยสารสกัดหญ้าดอกขาวจากลูกอม และการประเมินความพึงพอใจด้านกลิ่น รสชาติ ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์โดยอาสาสมัครที่สูบบุหรี่ ในตำรับประกอบด้วย สารสกัดหญ้าดอกขาว (เตรียมโดยการแช่ผงสมุนไพรในน้ำ และนำสารละลายไปให้...

1221

ผลของการรับประทานขิงต่อปริมาณน้ำนมของสตรีในระยะหลังคลอด
ผลของการรับประทานขิงต่อปริมาณน้ำนมของสตรีในระยะหลังคลอดศึกษาผลของการรับประทานขิงต่อปริมาณน้ำนมของอาสาสมัครหญิงในระยะ 1 สัปดาห์แรกหลังคลอด (early postpartum period) จำนวน 63 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานแคปซูลเหง้าขิงแห้งขนาด 500 มก./กก. วันละสองครั้ง และกลุ่มที่ 2 ให้รับประทานยาหลอก (กลุ่มควบคุม) นานติดต่อกัน 7 วัน และทำการวัดปริมาณน้ำนมในวันที่ 3 และ 7 ของการศึกษา พบว่าในวันที่ 3 หลังคลอดบุตร ปริมาณน้ำนมของอาสาสมัครที่รับประทานแคปซูลเหง้าขิงมีมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคั...