Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของการใช้น้ำยาบ้วนปากสารสกัดลูกยอต่ออาการเหงือกอักเสบ

ศึกษาผลของการใช้น้ำยาบ้วนปากสารสกัด 96%เอทานอลจากลูกยอ (Morinda citrifolia L.) ในผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบจำนวน 15 คน โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม (กลุ่มละ 5 คน) กลุ่มที่ 1 ให้ผู้ป่วยบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดลูกยอเข้มข้น 5% กลุ่มที่ 2 ให้ผู้ป่วยบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปาก chlorhexidine 0.1% และกลุ่มที่ 3 ให้ผู้ป่วยบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดลูกยอและ chlorhexidine เข้มข้น 2.5 และ 0.05% ตามลำดับ ให้ผู้ป่วยทุกกลุ่มบ้วนปากวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและก่อนนอน ติดต่อกันนาน 7 วัน ในการบ้วนปากแต่ละครั้งใช้น้ำยาบ้วนปากปริมาณ 15 มล. และใช้เวลาในการกลั้วปากนาน 30 วินาที ประเมินและเปรียบเทียบอาการเหงือกอักเสบทั้งช่วงก่อนและหลังการใช้น้ำยาบ้วนปากของผู้ป่วยทั้ง 3 กลุ่มและเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มด้วยวิธีการทางสถิติ T-test ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนีเหงือกอักเสบ (the gingival index) ของผู้ป่วยทั้ง 3 กลุ่ม ในช่วงหลังการใช้น้ำยาบ้วนปากมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่มีความแตกต่างกันในระหว่างแต่ละกลุ่ม แสดงให้เห็นว่า สารสกัดลูกยอมีฤทธิ์บรรเทาอาการเหงือกอักเสบและมีผลเทียบเท่าการใช้น้ำยาบ้วนปาก chlorhexidine อาจพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์บ้วนปากจากธรรมชาติได้

Pharmacogn J. 2019;11(4):678-82

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

320

ผลของสารสกัดจากอีเหนียวต่อการหลั่งอินซูลินและระดับน้ำตาลในเลือดของหนูขาว
ผลของสารสกัดจากอีเหนียวต่อการหลั่งอินซูลินและระดับน้ำตาลในเลือดของหนูขาวสารสกัด 50% อัลกอฮอล์ จากส่วนเหนือดิน ความเข้มข้น 0.25-2 มก./มล. มีฤทธิ์เพิ่มการหลั่งอินซูลิน เมื่อทดลองในเซลล์ MIN6 และเมื่อป้อนสารสกัด 50% อัลกอฮอล์ จากส่วนเหนือดิน ขนาด 200 มก./กก. แก่หนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptpzotocin เป็น15 วัน พบว่าสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูได้ นอกจากนี้สารสกัดยังมีผลลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไรด์ แต่เพิ่มระดับของของ HDL ในเลือด แสดงว่าฤทธิ์ลดเบาหวานของสารสกัดส่วนหนึ่งเก...

397

ผลของสาร
ผลของสาร (-)-epigallocatechin gallate ต่อความเหนื่อยล้าของหนูการศึกษาในหนูขาวเพศผู้ อายุ 7 วัน โดยเหนี่ยวนำให้หนูเกิดความเหนื่อยล้าโดยนำหนูใส่ในกรงที่มีน้ำที่ระดับความสูง 1.5 ซม. อุณหภูมิน้ำ 23 ± 1°C และใส่ steel rings หนักประมาณ 8% ของน้ำหนักตัวหนู ไว้ที่หางของหนู และให้ว่ายน้ำโดยนับเวลาจากที่หนูเริ่มต้นว่ายน้ำจนถึงจมน้ำประมาณ 10 วินาที หากหนูเริ่มจมน้ำให้ช่วยและนำมาใส่กรงพักฟื้น จากนั้นนำหนูที่เหนื่อยล้ามาฉีดสาร (-)-epigallocate-chin gallate (EGCG) ซึ่งเป็นสารจากผงชาเขียวขนาด 25,...

1042

ผลของการรับประทานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
ผลของการรับประทานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ (virgin coconut oil) ต่อกระบวนการสร้างและสลายไขมันศึกษาผลของการรับประทานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ (virgin coconut oil) ต่อกระบวนการสร้างและสลายไขมัน เปรียบเทียบกับน้ำมันที่ได้จากเนื้อมะพร้าวแห้ง น้ำมันมะกอก และน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน โดยทดลองเลี้ยงหนูแรทเพศผู้ 4 กลุ่ม (กลุ่มละ 6 ตัว) กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมด้วยน้ำมันที่ได้จากเนื้อมะพร้าวแห้ง 8% กลุ่มที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 8% กลุ่มที่ 3 เลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมน้ำมันมะกอก 8% แ...

569

การดื่มกาแฟเป็นระยะเวลานานกับการเกิด
การดื่มกาแฟเป็นระยะเวลานานกับการเกิด metabolic syndromeการศึกษาทางคลินิกแบบ Prospective study เพื่อศึกษาผลของการดื่มกาแฟเป็นระยะนานต่อการเกิดอาการ metabolic syndrome (กลุ่มอาการของผู้ที่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับขบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกาย) ในอาสาสมัครจำนวน 283 คน อายุเฉลี่ย 42 ปี โดยทำการสำรวจระหว่างปี 1976-2006 (30-year follow up) พบว่าเฉพาะผู้หญิงที่ดื่มกาแฟมากกว่า 2 แก้วต่อวัน จะมีปริมาณ High Density Lipoprotein (HDL) ลดลง ซึ่งไม่พบในผู้ชาย การลดลงของ HDL อาจเป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดอาการ meta...

1048

ผักบุ้งขันลดการอักเสบจากพิษของแมงป่อง
ผักบุ้งขันลดการอักเสบจากพิษของแมงป่องการศึกษาผลของใบผักบุ้งขัน (Ipomoea asarifolia ) ในการแก้พิษของแมงป่อง (Tityus serrulatus ) โดยฉีดสารสกัดน้ำ ขนาด 10, 20 และ 30 มก./กก. ส่วนสกัดไดคลอโรมีเทน และส่วนสกัดเอ็น-บิวทานอล ขนาด 20 มก./กก. ส่วนสกัดเอทิลอะซีเตรท ขนาด 10, 15 และ 20 มก./กก. และสารรูติน ขนาด 2, 2.5 และ 5 มก./กก. เข้าทางหลอดเลือดดำของหนูเม้าส์ก่อน 2 - 3 นาที หลังจากนั้นฉีดพิษของแมงป่อง ขนาด 0.8 มก./กก. เข้าทางช่องท้องของหนู ผลพบว่าสารสกัดน้ำ ส่วนสกัดทั้ง 3 และรูตินในทุกขนาดที่ใช้ จะลดการเ...

486

คาโมมายล์รักษาโรคสมาธิสั้น
คาโมมายล์รักษาโรคสมาธิสั้นเนื่องจากตัวอย่างที่ทำการศึกษามีขนาดเล็ก ฉะนั้นจึงยากต่อการสรุปผล การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า คาโมมายล์อาจมีประสิทธิภาพเล็กน้อยต่อการรักษาโรคสมาธิสั้นในเด็กPhytomedicine 2009;16:284-286 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

327

ฤทธิ์กระตุ้นการงอกของเส้นผมของสาร
ฤทธิ์กระตุ้นการงอกของเส้นผมของสาร epigallocatechin-3-gallate (EGCG) จากชาเขียวศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการงอกของเส้นผมของสาร EGCG จากชาเขียว โดยทดสอบในเซลล์เพาะเลี้ยง hair follicles และเซลล์ dermal papillas พบว่า EGCG ความเข้มข้น 0.1 และ1 μM มีผลเหนี่ยวนำให้เกิดการยืดของ hair follicles ได้ 123% และ 121.6% ตามลำดับ และที่ความเข้มข้น 5 μM จะเพิ่มการงอกของเส้นผมได้ 181.2% EGCG ที่ความเข้มข้น 0.1-0.5 μM มีผลเพิ่มการแบ่งตัวของเซลล์ dermal papillas โดยจะเพิ่มขบวนการ phosphorylation ของ Erk และ Akt ซ...

514

สารต้านอนุมูลอิสระจากชาเขียวปรับภาวะสมดุลสารต้านอนุมูลอิสระของเนื้อเยื่อหัวใจในหนูแรทอายุมาก
สารต้านอนุมูลอิสระจากชาเขียวปรับภาวะสมดุลสารต้านอนุมูลอิสระของเนื้อเยื่อหัวใจในหนูแรทอายุมากการศึกษาผลของสารสกัดชาเขียว ซึ่งพบสารโพลีฟีนอลในปริมาณสูง ต่อการต้านความเสียหายของ macromolecule ในเนื้อเยื่อหัวใจหนูแรทอายุน้อยและหนูแรทอายุมาก โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่1 (กลุ่มควบคุมหนูแรทอายุน้อย) ป้อนยาหลอก กลุ่มที่ 2 (กลุ่มทดลองหนูแรทอายุน้อย) ป้อนสารสกัดชาเขียวขนาด 100 มก./กก./วัน กลุ่มที่ 3 (กลุ่มควบคุมหนูแรทอายุมาก) ป้อนยาหลอก และกลุ่มที่ 4 (กลุ่มทดลองหนูแรทอายุมาก) ป้อนสารสกัดชาเขียว...

799

ฤทธิ์แก้ปวดอักเสบและแก้ไข้ของเมล็ดโพทะเล
ฤทธิ์แก้ปวดอักเสบและแก้ไข้ของเมล็ดโพทะเลการทดสอบฤทธิ์แก้ปวดอักเสบและแก้ไข้ของสารสกัดปิโตเลียมอีเทอร์ (TPO) สารสกัดเอทานอล (TPE) สาร unsaponifiable matter (TPOUM) จากเมล็ดโพทะเล และแยกสารสกัดเอทานอลด้วยการกลั่นแยกลำดับส่วนด้วยคลอโรฟอร์ม, เอทิลอะซีเตท, n-BuOH และน้ำ (fraction 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ) นำไปทดสอบในหนูแรทที่มีอาการอักเสบบริเวณอุ้งเท้าจากการกระตุ้นด้วย carrageenan พบว่า TPO, TPE ขนาด 200 และ 400 มก./กก. รวมทั้ง TPOUM และทุก fractions ขนาด 200 มก./กก. ออกฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ดี มีผลลดอาก...