Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

สารสกัดน้ำจากเมล็ดมะละกอก่อให้เกิดความเป็นพิษต่ออสุจิ

การศึกษาความเป็นพิษต่ออสุจิของสารสกัดน้ำจากเมล็ดมะละกอ (Carica papaya) โดยเก็บตัวอย่างน้ำอสุจิจากอาสาสมัครเพศชายสุขภาพดีจำนวน 35 คน จากนั้นนำมาบ่มในหลอดทดลองร่วมกับอาหารเลี้ยง human tubular fluid และ 1% bovine serum albumin ซึ่งมีสารสกัดน้ำจากเมล็ดมะละกอความเข้มข้น 0, 0.025, 0.25, 2.5, 25, 250 และ 2,500 มคก./มล. ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง และวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอสุจิด้วยเครื่อง Sperm Class Analyzer (SCA, version 4.1.0.1) พบว่าสารสกัดดังกล่าวไม่มีผลต่อ VSL, LIN, STR, BFC, ความสามารถในการปฏิสนธิกับเซลล์ไข่, และการเกิด acrosome-reaction (การที่อสุจิแทงทะลุเยื่อหุ้มของเซลล์ไข่) แต่ทำให้การรอดชีวิต (vitality), ผลรวมของการเคลื่อนตัว (total motility), PR, VCL, และ VAP ของอสุจิ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และที่ขนาดความเข้มข้นสูง (250 และ 2500 มคก./มล.) ยังทำให้การเคลื่อนไหวของหางอสุจิ (hyperactivation) ลดลงอย่างชัดเจน การทดสอบความเป็นพิษต่ออสุจิพบว่า สารสกัดทำให้ค่าศักย์ไฟฟ้าบริเวณเยื่อหุ้มไมโตคอนเดรีย (mitochodria membrane potential; MMP) ของอสุจิลดลง, เซลล์อสุจิที่มีการสร้าง reactive oxygen species (ROS) ภายในเซลล์ (intracellular ROS production) มีจำนวนเพิ่มขึ้น และเซลล์อสุจิที่ดีเอ็นเอเกิดความเสียหาย (DNA-fragmentation) มีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งเหล่านี้บ่งชี้ถึงการเกิดการตายของเซลล์ โดยความรุนแรงจะขึ้นกับขนาดที่ให้ และคาดว่าสารที่เป็นพิษต่ออสุจิคือสาร benzyl isothiocyanate จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สารสกัดน้ำจากเมล็ดมะละกอมีความพิษต่ออสุจิ และอาจส่งผลต่อการสืบพันธุ์ ซึ่งน่าจะสามารถพัฒนาเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์สำหรับการคุมกำเนิดในเพศชายได้

หมายเหตุ :
Progressive Motility (PR) = การเคลื่อนที่ไปด้านหน้าของตัวอสุจิ
Curvilinear Velocity (VCL) = ความเร็วในการเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งของตัวอสุจิ
Straight Line Velocity (VSL) = ความเร็วของการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงของตัวอสุจิ
Average-Path Velocity (VAP) = ความเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่จริงของตัวอสุจิ
Linearity (LIN) = VSL/VCL
Straightness (STR) = VSL/VAP
Beat Cross Frequency (BCF) = ความถี่ที่หัวอสุจิขยับผ่านผ่านเส้นทางเดินเฉลี่ย

J Ethnopharmacol. 2019;241:111972.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

778

สารสกัดจากกระชายดำช่วยป้องกันการเกิดโรคอ้วนลงพุง
สารสกัดจากกระชายดำช่วยป้องกันการเกิดโรคอ้วนลงพุงการศึกษาฤทธิ์ป้องกันการเกิดโรคอ้วนลงพุง (metabolic disease) ของสารสกัดethyl acetate จากกระชายดำ โดยป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกระชายดำความเข้มข้น 0.3หรือ 1.0% ให้แก่หนูTsumura Suzuki obese diabetes(TSOD: หนูเม้าส์ที่เป็นโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 และเป็นโรคอ้วนร่วมกับมีภาวะอินซูลินสูงและเซลล์ตับอ่อนโต) นาน 8 สัปดาห์ พบว่าสารสกัดจากกระชายดำช่วยป้องกันการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักลดไขมันสะสมในช่องท้อง ป้องกันการเกิดภาวะดื้ออินซูลิน ความดันโลหิตสูง และลดไขม...

1052

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดด้วยน้ำมันจากครามในการรักษาโรคสะเก็ดเงินที่เล็บ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดด้วยน้ำมันจากครามในการรักษาโรคสะเก็ดเงินที่เล็บการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดด้วยน้ำมันมะกอกจากใบคราม (Baphicacanthus cusia ) ในผู้ป่วยที่เป็นโรคสะเก็ดเงินที่เล็บ จำนวน 31 คน อายุระหว่าง 20-65 ปี โดยให้ผู้ป่วยทาสารสกัดที่เล็บของมือข้างหนึ่ง ขนาด 0.05 มล. วันละ 2 ครั้ง ตอนเช้าและก่อนนอน ส่วนมืออีกข้างหนึ่งทาน้ำมันมะกอก เป็นเวลา 12 สัปดาห์ จากนั้นให้ทาสารสกัดด้วยน้ำมันจากใบครามเพียงอย่างเดียวที่เล็บของมือทั้งสองข้าง วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลาอีก 12 สั...

1141

การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสารหอมระเหยและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดกาแฟเขียว
การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสารหอมระเหยและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดกาแฟเขียวการศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบของสารหอมระเหยในเมล็ดกาแฟเขียว 3 ชนิด คือ Coffea arabica , Coffea robusta และ Coffea liberica พบว่าเมล็ดกาแฟทั้งสามชนิดมีองค์ประกอบของสารหอมระเหยคล้ายกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารในกลุ่มฟีนอลิก เช่น p-vinylguaiacol และสารในกลุ่มกรดคาร์บอกซิลิก การศึกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระพบว่า กาแฟพันธุ์ C. liberica มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด รองลงมาคือ C. arabica และ C. robusta ตามลำดับJournal of essential ...

507

สารสกัดใบมะรุมลดระดับน้ำตาลในเลือด
สารสกัดใบมะรุมลดระดับน้ำตาลในเลือดการศึกษาฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดและฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดใบมะรุมด้วยน้ำ โดยการป้อนสารสกัดมะรุมด้วยน้ำขนาด 100, 200 และ 300 มก./กก. ให้หนูแรทปกติและหนูแรทซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยการฉีดสาร streptozotocin (STZ) ขนาด 55 มก./กก. เข้าภายในช่องท้อง โดยแบ่งระดับความรุนแรงในการเป็นเบาหวาน 3 กลุ่ม ได้แก่ ระดับเกือบเป็นเบาหวาน (sub diabetic), เป็นเบาหวานอย่างอ่อน (mild diabetic) และเป็นเบาหวานขั้นรุนแรง (severely diabetic) หลังจากนั้นตรวจระดับน้ำตาลในเลือด...

1421

การทดสอบความเป็นพิษและความทนต่อกลูโคสของสารสกัดจากใบมะยม
การทดสอบความเป็นพิษและความทนต่อกลูโคสของสารสกัดจากใบมะยมการศึกษาความเป็นพิษของสารสกัด 80% เอทานอลจากใบมะยมในหนูแรท โดยป้อนสารสกัด ขนาด 1,000, 1,500 และ 2,000 มก./กก. เพียงครั้งเดียว สำหรับความเป็นพิษเฉียบพลัน และป้อนติดต่อกันทุกวันนาน 14 วัน สำหรับความเป็นพิษกึ่งเฉียบพลัน รวมทั้งการทดสอบความทนต่อกลูโคส (oral glucose tolerance test, OGTT) โดยป้อนสารสกัด ขนาด 250 มก./กก. เป็นเวลา 30 นาที ก่อนให้กลูโคส ขนาด 2 ก./กก. ซึ่งวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่เวลา -30, 0, 30, 60, 120 และ 240 นาที เปรียบเทียบกับกลุ...

1632

สารสกัดจากใบมะรุมช่วยเพิ่มความปลอดภัยของเครื่องสำอางประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย
สารสกัดจากใบมะรุมช่วยเพิ่มความปลอดภัยของเครื่องสำอางประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกายการวิเคราะห์สารสกัดน้ำและกลีเซอร์รีน (อัตราส่วน 50/50, 60/40 และ 80/20) จากใบมะรุม (Moringa oleifera L.) ด้วยวิธี High performance liquid chromatography ร่วมกับ tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-MS) พบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์และฟีนอลิค เมื่อนำสารสกัดดังกล่าวไปทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scaveniging assay พบว่า สารสกัดจากน้ำและกลีเซอร์รีนในอัตราส่วน 50/50 ที่ความเข้มข...

126

ผลการต้านการเปลี่ยนแปลงของยีนและต้านการเกิดมะเร็งของลูกใต้ใบ
ผลการต้านการเปลี่ยนแปลงของยีนและต้านการเกิดมะเร็งของลูกใต้ใบ ทดสอบคุณสมบัติต้านการเปลี่ยนแปลงยีนและต้านการเกิดมะเร็งของลูกใต้ใบ โดยวิธีbacterial preincubation mutationและในสัตว์ทดลองโดยวิธี alkaline elution สำหรับ DNA สายเดี่ยวในเซลล์ตับหนู น้ำสกัดของทั้งต้นต้านการเปลี่ยนแปลงของยีนโดย 2-aminofluorene (AF2), 2-aminoanthracene(AA2) และ 4-nitroquinolone-1-oxide(4-NQO)ใน S.typhimuriumTA98และTA100 และใน E. coliWP2uvrA/pKM101ผลขึ้นอยู่กับขนาดของสารสกัด การยับยั้งของ N-ethyl-N-nitrosoguanidi...

95

ฤทธิ์ของผงขมิ้นในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารของหนูขาว
ฤทธิ์ของผงขมิ้นในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารของหนูขาว ทำการศึกษาฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารในหนูขาวเพศผู้ด้วยการป้อนผงขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) ขนาด 0.25, 0.5 และ 0.75 กรัม ต่อนน.ตัว เป็นเวลา 3 วันก่อนที่จะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผล โดยการฉีด indomethacin 12 มก.ต่อนน.ตัว 1 กก. และโดยภาวะเครียดอันเนื่องจากอุณหภูมิต่ำ และถูกจำกัดการเคลื่อนไหว และศึกษาฤทธ์สมานตัวของแผล ด้วยการป้อนผงขมิ้นในขนาดเดียวกัน หรือสารสกัดจากผงขมิ้น คือสาร เคอร์คิวมินอ...

684

ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสารสกัดจากหญ้าฝรั่น
ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสารสกัดจากหญ้าฝรั่นศึกษาผลของสารสกัดน้ำจากหญ้าฝรั่น และสารสำคัญสองชนิดในหญ้าฝรั่น ได้แก่ crocin และ safranal ต่อความดันโลหิต โดยทำการทดลองในหนูแรทสองกลุ่ม หนูกลุ่มแรกมีความดันโลหิตเป็นปกติ และหนูกลุ่มที่สองเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงด้วยการฉีด desoxycorticosterone acetate ให้สารสกัดหญ้าฝรั่นแก่หนูแรททั้งสองกลุ่มโดยการสอดท่อเข้าเส้นเลือดดำใหญ่ที่คอด้านขวา (right jugular vein) และทำการวัดความดันโลหิตโดยสอดท่อเข้าเส้นเลือดแดงใหญ่ที่คอด้านซ้าย (left carotid artery) วัดค...