Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารแอนโทไซยานินจากมันม่วง

สารแอนโทไซยานินที่มีอยู่อย่างมากมายในหัวมันม่วง (purple sweet potato) สามารถจับกับโปรตีนในผลิตภัณฑ์อาหารด้วยพันธะ non-covalent หรือพันธะ covalent เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนได้ ซึ่งการจับกันนี้ สามารถเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต การขนส่ง และการเก็บรักษา การทดสอบฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารแอนโทไซยานินจากมันม่วงที่จับกับโปรตีน (protein-bound anthocyanin compounds of purple sweet potato (p-BAC-PSP, มีสารแอนโทไซยานิน 16.46 ± 3.36 มก.C3G/ก. และมีโปรตีน 62.50 ± 0.09%) และสารแอนโทไซยานินอิสระ (free anthocyanin compounds of purple sweet potato; FAC-PSP, มีสารแอนโทไซยานิน 40.74 ± 2.88 มก.C3G/ก.) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเบาหวานด้วยอาหารไขมันสูง โดยหนูจะได้รับ p-BAC-PSP ขนาด 500 มก./กก. หรือ FAC-PSP ขนาด 200 มก./กก. (เพื่อให้มีปริมาณของสารแอนโทไซยานินใกล้เคียงกัน) พบว่า p-BAC-PSP และ FAC-PSP สามารถบรรเทาความผิดปกติที่เกิดจากเบาหวานได้ โดยทำให้ความสามารถในการทนต่อกลูโคส (glucose tolerance) และการเผาผลาญไขมัน (lipid metabolism) ดีขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้การเกิดภาวะเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) และการถูกทำลายของตับ ลดลงด้วย การศึกษากลไกการออกฤทธิ์พบว่า p-BAC-PSP และ FAC-PSP เหนี่ยวนำให้การแสดงออกของ AMP-activated protein kinase ในตับเพิ่มขึ้น การทำงานของ glucose transporter type 2, ระดับโปรตีนของ glucokinase, และการทำงานของ insulin receptor α ดีขึ้นอย่างชัดเจน (p < 0.05) ยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสลายน้ำตาลกลูโคส (glycolysis) ได้แก่ phosphofructokinase และ pyruvate kinase เพิ่มจำนวนขึ้น ส่วนยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์น้ำตาลกลูโคส (gluconeogenic) ได้แก่ glucose-6-phosphatase และ phosphoenolpyruvate carboxykinase ลดจำนวนลง โดย p-BAC-PSP และ FAC-PSP มีประสิทธิภาพในการลดน้ำตาลในเลือดใกล้เคียงกัน ซึ่งคาดว่าเกิดจากการออกฤทธิ์ของสารแอนโทไซยานิน แต่ p-BAC-PSP มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบจึงทำให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่า จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สารแอนโทไซยานินจากมันม่วงอาจนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการลดน้ำตาลในเลือดของคนทั่วไป ผู้ที่มีความเสี่ยงในการเป็นเบาหวาน และผู้ป่วยเบาหวานได้

J Agric Food Chem. 2020;68(6):1596-608.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1614

ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสำคัญจากเห็ดฟาง
ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสำคัญจากเห็ดฟางการทดสอบฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสาร VGPI-a จากเห็ดฟาง (Volvariella volvacea) ซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลใหญ่ (macromolecular polysaccharide) และเป็นสารในกลุ่ม α- glucan ที่มีน้ำหนักโมเลกุล 1435.6 kDa ในเซลล์ macrophage ชนิด RAW264.7 โดยบ่มเซลล์ดังกล่าวร่วมกับ VGPI-a ขนาด 31.25, 125 และ 500 มคก./มล. เป็นเวลานาน 24 ชม. พบว่า สาร VGPI-a ทุกขนาดไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อ macrophage และมีผลเหนี่ยวนำให้ macrophage กระตุ้นการสร้างและการแสดงออกของ nitric oxi...

330

ฤทธิ์ต้านเนื้องอกของสารในกลุ่ม
ฤทธิ์ต้านเนื้องอกของสารในกลุ่ม alkaloids จากเมล็ดแสลงใจสารในกลุ่ม alkaloids จำนวน 3 ใน 6 ชนิด ซึ่งแยกได้จากเมล็ดของแสลงใจ (Strychnos nux-vomica  L.) เมื่อนำมาทดสอบกับเซลล์มะเร็งของมนุษย์พบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ดังกล่าวโดยสาร strychnine ให้ผลกับ human carcinoma cell line KB, human leukemia cell line HL-60 และ human gastric carcinoma cell line BGC สาร pseudostrychnineให้ผลกับ human carcinoma cell line KB, human gastric carcinoma cell line BGC และ human hepatic carcinoma cell...

105

ขี้เหล็กเทศป้องกันผลข้างเคียงของยารักษามะเร็ง
ขี้เหล็กเทศป้องกันผลข้างเคียงของยารักษามะเร็ง ผลข้างเคียงจากการใช้ยาไซโคลฟอสฟาไมด์ ( cyclophosphamide ) รักษามะเร็งเป็นเวลานาน คือ การกดภูมิคุ้มกันชนิดฮิวเมอราล (humoral immunity) เมื่อป้อนสารสกัดน้ำจากขี้เหล็กเทศ ( Cassia occidenta  L. ) แก่หนูถีบจักรขนาด 100 มก./กก.นน.ตัว ติดต่อกัน 14 วัน และฉีดไซโคลฟอสฟาไมด์ขนาด 50 มก./กก.นน.ตัว ทางช่องท้องในวันที่ 12 ของการทดลอง พบว่าสารสกัดมีผลป้องกันฤทธิ์ในการกดภูมิคุ้มกันชนิดฮิวมอลราลของไซโคลฟ...

708

ฤทธิ์ปกป้องตับของน้ำองุ่นดำ
ฤทธิ์ปกป้องตับของน้ำองุ่นดำการศึกษาฤทธิ์ในการปกป้องตับของน้ำองุ่นดำ (Vitis labrusca  ) ในหนูแรทที่ได้รับรังสีเอ็กซ์แบบทั้งตัว โดยให้ดื่มน้ำองุ่นดำแบบไม่จำกัดปริมาณ (ad libitum  ) เป็นเวลา 6 วัน ก่อนได้รับรังสีเอ็กซ์ ขนาด 6 Gy และดื่มต่อหลังจากรับรังสีอีก 15 วัน เปรียบเทียบผลกับกลุ่มที่ได้รับรังสีแต่ไม่ได้รับน้ำองุ่น พบว่าหนูที่ได้รับน้ำองุ่น ปริมาณของ thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของการเกิด lipid peroxidation ในตับจะลดลง ขณะที่เอนไซม์ Cu/Zn superoxid...

1626

ฤทธิ์แก้ปวดและต้านอักเสบของใบตะลิงปลิง
ฤทธิ์แก้ปวดและต้านอักเสบของใบตะลิงปลิงศึกษาฤทธิ์แก้ปวดของสารสกัดเมทานอลจากใบตะลิงปลิง (Averrhoa bilimbi L.) โดยทำการป้อนสารสกัดดังกล่าวให้แก่หนูเม้าส์ขนาด 200 และ 400 มก./กก. 30 นาที ก่อนฉีดกรดอะซิติกเข้าช่องท้องเพื่อให้เกิดอาการเจ็บปวดและสังเกตการหดตัวของช่องท้อง เปรียบเทียบกับการป้อนยาแก้ปวด diclofenac sodium (ขนาด 10 มก./กก.) และทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยการป้อนสารสกัดเมทานอลจากใบตะลิงปลิงให้แก่หนูเม้าส์ขนาด 200 และ 400 มก./กก. 1 ชั่วโมง ก่อนเหนี่ยวนำให้หนูให้เกิดภาวะอักเสบและบวมที่อุ้งเท้าด...

1563

ฤทธิ์ลดอาการเมาค้างของสารสกัดจากส่วนใบของลูกใต้ใบ
ฤทธิ์ลดอาการเมาค้างของสารสกัดจากส่วนใบของลูกใต้ใบการศึกษาผลของสารสกัดเอทานอลจากส่วนใบของต้นลูกใต้ใบ (Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.) ในการป้องกันความเครียดออกซิเดชั่นและอาการเมาค้าง โดยทำการศึกษาแบบสุ่มไขว้สลับ (randomized placebo-controlled, crossover study) ในอาสาสมัคร 15 คน แบ่งกลุ่มให้รับประทานสารสกัดเอทานอลมาตรฐานจากส่วนใบของลูกใต้ใบ (PHYLLPROTM) วันละ 750 มก. เป็นเวลา 10 วัน ก่อนทำการทดสอบด้วยการให้ดื่มแอลกออฮล์ (วิสกี้) จนกว่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจะสูงถึง 0.12% จากการตรวจสอบระดับแอ...

1192

ฤทธิ์ต้านภาวะอ้วนและภาวะดื้อต่ออินซูลินของสารสำคัญจากเปลือกแก้วมังกร
ฤทธิ์ต้านภาวะอ้วนและภาวะดื้อต่ออินซูลินของสารสำคัญจากเปลือกแก้วมังกรการทดสอบฤทธิ์ต้านภาวะอ้วนและภาวะดื้อต่ออินซูลินของสาร betacyanins ซึ่งแยกได้จากเปลือกของแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาว (Hylocereus undatus ) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะดังกล่าวด้วยการได้รับอาหารไขมันสูง โดยให้หนูกินอาหารไขมันสูงร่วมกับการได้รับสาร betacyanins ขนาด 50, 100 หรือ 200 มก./กก. เป็นเวลา 14 วัน พบว่าสาร betacyanins สามารถยับยั้งการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัว การขยายตัวของเซลล์ไขมัน ภาวะไขมันพอกตับ ภาวะที่ไม่สามารถทนต่อก...

139

ผลของสาร
ผลของสาร phytoestrogen ในการสังเคราะห์และย่อยไขมัน daidzin, coumestrol และ zealenone เป็น phytoestrogen ที่พบในพืช ซึ่งมีผลต่อร่างกายหลายอย่าง พบว่าเมื่อทำสารทั้ง 3 นี้ และ estradiol ในขนาด 0.01, 0.1 และ 1 nM ไปทดสอบการเปลี่ยน glucose ไปเป็นไขมัน พบว่าสารทั้ง 4 มีผล ซึ่งผลของ daidzein และ coumestrol เนื่องมาจากการยับยั้งการย่อยแป้ง เมื่อนำมาทดลองกับการย่อยไขมัน พบว่า daidzein จะช่วยเร่งการย่อยไขมัน แต่ผลในเซลล์ที่กระตุ้นโดย epinephrine มีทั้งกระตุ้นและยับยั้งขึ้นกับขนาดที่ใช้ zea...

466

การรักษาฝ้าขาวในปากผู้ป่วยเอดส์ด้วยน้ำมะนาวฝรั่ง
การรักษาฝ้าขาวในปากผู้ป่วยเอดส์ด้วยน้ำมะนาวฝรั่ง ชาชงตะไคร้และยาป้ายปาก gentian violetการศึกษาแบบ randomized control trial ในผู้ป่วยเอดส์ 90 คน อายุน้อยกว่า 34 ปี ทั้งเพศชายและหญิง ที่ในปากเป็นฝ้าขาวที่เกิดจากเชื้อ Candida albicans   โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่มๆละ 30 คน กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม ได้รับยาป้ายปากด้วย 0.5% Gentian violet aqueous วันละ 3 ครั้ง นาน 2-10 วัน กลุ่มที่ 2 ให้อมกลั้วปากด้วยน้ำมะนาวฝรั่งนาน 5 นาที แล้วค่อยกลืน จากนั้นให้หยดน้ำมะนาวฝรั่ง 2-3 หยด วันละ 3 ครั้ง/ว...