Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านภาวะตับอักเสบจากแอลกอฮอล์ของสารสกัดจากรำข้าว

ภาวะตับอักเสบจากแอลกอฮอล์ (alcoholic liver injury) มักเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งการอักเสบดังกล่าวสามารถถูกกระตุ้นได้ด้วยสารพิษที่หลั่งมาจากจุลินทรีย์ในลำไส้เมื่อเกิดภาวะไม่สมดุล (intestinal dysbiosis) การศึกษาฤทธิ์ปกป้องตับของสารสกัดฟีนอลิกจากรำข้าว (rice bran phenolic extract; RBPE) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำในเกิดภาวะตับอักเสบด้วยการป้อนเอทานอล โดยแบ่งหนูเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับอาหารเหลวปกติ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 ได้รับอาหารเหลวที่มีส่วนผสมของเอทานอล (4%w/v) เพียงอย่างเดียว กลุ่มที่ 3 และ 4 ได้รับอาหารเหลวที่มีส่วนผสมของเอทานอลและ RBPE ขนาด 0.25 (low dose) หรือ 0.05 (high dose) ก./ลิตร ตามลำดับ (เทียบเท่ากับการได้รับ RBPE 100 หรือ 200 มก./กก.) ทำการทดสอบเป็นเวลานาน 8 สัปดาห์ พบว่า RBPE สามารถยับยั้งความเป็นพิษต่อตับของเอทานอลได้ โดยทำให้ระดับไขมันและค่าของตัวชี้วัดความผิดปกติภายในตับลดลง นอกจากนี้ยังพบว่าเอทานอลทำให้เกิดภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ (intestinal microbiota dysbiosis) ซึ่ง RBPE ทำให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวลดลง การศึกษากลไกการออกฤทธิ์พบว่า RBPE ยับยั้งการลดลงของ ZO-1, Claudin-1, Claudin-4, และ Reg3g* (เอทานอลทำให้การแสดงออกของโปรตีนเหล่านี้ลดลง) ซึ่งช่วยให้ความผิดปกติในเนื้อเยื่อของลำไส้ลดลง นอกจากนี้ RBPE ยังสามารถยับยั้งภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ได้ ซึ่งส่งผลให้การสร้างสารพิษของจุลินทรีย์ลดลง โดยสารพิษดังกล่าวเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตับเกิดการอักเสบ การศึกษากลไกการออกฤทธิ์พบว่า RBPE ยับยั้ง hepatic endotoxin-TLR4-NF-κB pathway จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า RBPE สามารถบรรเทาภาวะตับอักเสบจากเอทานอลได้ โดยทำให้ภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ลดลง ช่วยให้โปรตีนในเนื้อเยื่อของลำไส้ทำงานดีขึ้น และทำให้การอักเสบของตับลดลง โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ ดังนั้นการรับประทานสารสกัดฟีนอลิกจากรำข้าวหรือการรับประทานข้าวกล้อง (brown rice) อาจช่วยปกป้องตับจากการถูกทำลายด้วยแอลกอฮอล์ได้ *หมายเหตุ: ZO-1, Claudin-1, Claudin-4, และ Reg3g เป็นโปรตีนที่อยู่บริเวณ tight junction ในเนื้อเยื่อของลำไส้ มีหน้าที่ควบคุมการผ่านเข้า-ออกของสารต่างๆ

J Agric Food Chem. 2020;68(5):1237-47.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

792

ฤทธิ์ต้านเอนไซม์
ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ อีลาสเตส ไฮยาลูโรนิเดส และเมทริก เมตาโลโปรติเนสของสารสกัดจากดอกดาวเรืองใหญ่สารสกัดเมทานอล ส่วนสกัดของเอทิลอะซิเตด เอ็น-บิวทานอล และน้ำของดอกดาวเรืองใหญ่ มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไฮยาลูโรนิเดส (hyaluronidase) อีลาสเตส (elastase) และเมทริก เมตาโลโปรติเนส (MMP-1) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนในชั้นผิวหนังทำให้ผิวแห้ง เหี่ยว การยืดหยุ่นของผิวหนังไม่ดี จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า สารสกัดเมทานอลจากดอกดาวเรืองใหญ่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไฮยาลูโรนิเดส และอีลาสเตส โดยที่ IC50 (ความเข้มข้นที่มีฤทธิ์ต้า...

748

ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในเซลล์ประสาทหนูเมาส์ของสารเคอร์คิวมิน
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในเซลล์ประสาทหนูเมาส์ของสารเคอร์คิวมินการศึกษาผลของสารเคอร์คิวมิน (curcumin) ที่สกัดได้จากขมิ้นชันต่อเซลล์ประสาทของหนูเมาส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้ถูกทำลายด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ พบว่าเมื่อให้สารเคอร์คิวมินแก่เซลล์ประสาทของหนูเมาส์ ขนาด 20 และ 25 ก./มล. ก่อนให้ไฮโดร์เจนเปอร์ออกไซด์เป็นเวลา 1 ชม. จะทำให้มีระดับสารอนุมูลอิสระและแคลเซียมภายในเซลล์ลดลง และค่าศักย์ไฟฟ้าของเยื่อหุ้มไมโทคอนเดรียกลับสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้การตายของเซลล์ประสาทลดลง ยิ่งไปกว่านั้นสารเคอร์คิวมินยังยับยั้งการท...

240

ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของโกโก้
ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของโกโก้ ศึกษาฤทธิ์ลดความดันโลหิตของโกโก้ (ช็อกโกแลต) ที่มีสารฟลาโวนอยด์สูง ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบสาเหตุ ระยะที่ 1 ที่มีความดันโลหิตมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มม.ปรอท และน้อยกว่า 160/100 มม.ปรอท โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มๆ ละ 10 คน โดยทั้ง 2 กลุ่ม ภายใน 7 วันแรก ให้รับประทานอาหารที่ปราศจากช็อกโกแลต จากนั้นกลุ่มที่ 1 ให้รับประทานช็อกโกแลตดำขนาด 100 ก./วัน ซึ่งมีสารฟาโวนอยด์เท่ากับ 88 มก. และกลุ่มที่ 2 ให้รับประทานช็อกโกแลตขาวขนาด 90 ก./วัน นาน 15 วัน ...

375

ผลของสาร
ผลของสาร sulforaphane ในบร็อคโคลี่กับการป้องกันผิวจากรังสี UVศึกษาผลป้องกันผิวจากรังสี UV ในหนูถีบจักรของสารสกัดน้ำจากต้นอ่อนของบร็อคโคลี่ (ที่มีปริมาณของ sulforaphane 0.5 ไมโครโมล) โดยทาสารสกัด ขนาด 100 นาโนโมล/ตร.ซม. ที่ผิวด้านหลังของหนูถีบจักร ติดต่อกันนาน 3 วัน ก่อนฉายรังสี UVB ความเข้มข้น 700 mJ/ cm2 นาน 24 ชม. พบว่าสารสกัดมีผลลดอาการบวมและอักเสบที่ผิวหนังของหนู นอกจากนี้สาร sulforaphane บริสุทธิ์ และสารสกัดจากต้นอ่อนของบร็อคโคลี่ ยังมีผลลดระดับของเอนไซม์ myeloperoxidase ที่เพิ่มขึ้นเมื่อ...

1262

ฤทธิ์ปกป้องตับของข้าวเฉดสีแดงของไทย
ฤทธิ์ปกป้องตับของข้าวเฉดสีแดงของไทยในการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวเฉดสีของไทยจากสายพันธุ์สีแดง ได้แก่ ข้าวหอมแดง ข้าวหอมกุหลาบแดง และสายพันธุ์สีดำ ได้แก่ ข้าวหอมดำสุโขทัย และข้าวก่ำดอยสะเก็ด โดยทดสอบด้วยวิธ๊ ABTS radical scavenging, Hydroxyl radical scavenging, Metal-chelating และ lipid peroxidation assays พบว่าสารสกัดไฮโดรไกลโคลิก (hydroglycolic extract) จากรำข้าวหอมแดง ซึ่งมีปริมาณของสารฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์สูงสุด มีฤทธิ์ดีที่สุดในการต้านอนุมูลอิสระ (IC50 เท่ากับ 36.50±0.46, 12.98...

430

ฤทธิ์ต้านเอสโตรเจนและฤทธิ์ต้านการอักเสบของพริกหาง
ฤทธิ์ต้านเอสโตรเจนและฤทธิ์ต้านการอักเสบของพริกหาง การทดสอบฤทธิ์ของสาร P9605 ซึ่งเป็นสารสกัดเอทานอลจากพริกหาง ( Piper cubeba   ) พบว่ามีฤทธิ์ต้านเอสโตรเจน โดยสารดังกล่าวสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมของมนุษย์ชนิด MCF-7 ซึ่งถูกเหนี่ยวนำด้วยสารเอสโตรเจน นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ aromatase ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสารแอนโดรเจน ไปเป็นสารเอสโตร-เจน โดยที่สาร P9605 มีกลไกเข้าแย่งจับกับ estrogen receptor ทั้งชนิดอัลฟาและเบต้า สาร P9605 มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ โดยสารดังกล่าวย...

1311

ผลของการรับประทานสารเซซามินจากงาต่อระดับน้ำตาล
ผลของการรับประทานสารเซซามินจากงาต่อระดับน้ำตาล สารที่ทำให้เกิดการอักเสบ และอดิโพเนคติน ในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2การศึกษาแบบสุ่มและปกปิดทั้ง 2 ฝ่ายในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 48 คน ที่มีอายุระหว่าง 30-60 ปี ดัชนีมวลกาย (BMI) น้อยกว่า 30 กก./ตรม. แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานสารสกัดเซซามินชนิดแคปซูลขนาด 200 มก./วัน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม ให้รับประทานยาหลอกในขนาด 200 มก./วัน เช่นกัน นาน 8 สัปดาห์ และทำการเจาะเลือดก่อนและหลังการศึกษาเพื่อดูระดับน้ำตาลในเ...

1344

ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของสารสกัดชาเขียว
ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของสารสกัดชาเขียว พริก และขิง ต่อน้ำหนักในหญิงที่มีน้ำหนักเกินการศึกษาแบบสุ่มและปกปิดทั้งสองฝ่ายในผู้หญิงจำนวน 50 คน ที่มีอายุระหว่าง 18-50 ปี และมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน (ดัชนีมวลกาย : BMI ≥ 25 กก.ตรม.) แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 25 คน กลุ่มที่ 1 ได้รับสารสกัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีส่วนประกอบของสารสกัดชาเขียว 125 มก. สารสกัดจากพริก 25 มก. และสารสกัดจากขิง 50 มก./1 แคปซูล ให้รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง พร้อมอาหารกลาง...

459

ผลของชาเขียวต่อสารอนุมูลอิสระในผู้ชายออกกำลังกายแบบ
ผลของชาเขียวต่อสารอนุมูลอิสระในผู้ชายออกกำลังกายแบบ weight-trainedการศึกษาผลของชาเขียวในอาสาสมัครเพศชายอายุระหว่าง 19-30 ปี จำนวน 14 คน ซึ่งออกกำลังกายแบบ weight-training อาสาสมัครทั้งหมดเคยผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมการออกกำลังกายมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และเคยใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย bench press โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มควบคุม ให้ดื่มน้ำปริมาณ 200 มล./ครั้ง, 3 ครั้ง/วัน (เช้า-กลางวัน-เย็น) เป็นเวลา 7 วัน กลุ่มทดลองให้ดื่มน้ำชาเขียวซึ่งเตรียมจากใบชาแห้งขนาด 10 มก. ชงกับน้ำร้อน (อุณหภูมิประม...