Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านภาวะอ้วนของสารสกัดพลูคาวในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยอาหารที่มีไขมันสูง

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดน้ำจากใบพลูคาวในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วนด้วยอาหารที่มีไขมันสูง โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับอาหารหนูมาตรฐาน กลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันสูง และกลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันสูงซึ่งผสมสารสกัดพลูคาว 1% เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ประเมินผลโดยวัดน้ำหนักตัว ปริมาณการกินอาหาร น้ำหนักของเนื้อเยื่อไขมัน ระดับน้ำตาล อินซูลิน ภาวะดื้ออินซูลิน ไขมัน และเลปติน พบว่าสารสกัดพลูคาวมีผลลดน้ำหนักตัวของหนู เมื่อเทียบกับหนูซึ่งกินอาหารไขมันสูงที่ไม่ได้รับสารสกัด แต่ไม่มีผลต่อปริมาณการกินอาหาร นอกจากนี้สารสกัดยังมีผลลดน้ำหนักของเนื้อเยื่อไขมัน ระดับน้ำตาลในเลือด ภาวะดื้ออินซูลิน คอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอไรด์ ไขมันชนิด LDL และเลปติน แต่ไม่มีผลต่อระดับอินซูลิน สรุปได้ว่าสารสกัดพลูคาวมีผลลดภาวะอ้วนในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยอาหารที่มีไขมันสูงได้

Srinagarind Med J. 2019;34(5):461-7.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

313

ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคฟันผุของโกฐกระดูก
ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคฟันผุของโกฐกระดูกสารสกัดด้วยเอทานอลจากรากโกฐกระดูก ความเข้มข้น 0.5 - 4 มก./มล. มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutans ที่เป็นสาเหตุโรคฟันผุ ยับยั้งการสร้างกรดของแบคทีเรีย การยึดเกาะของแบคทีเรียต่อแผ่นโมเดล hydroxyapatite beads ที่เคลือบด้วยน้ำลาย (saliva-coated hydroxyapatite beads) และการสังเคราะห์กลูแคนJ Ethnopharmacol 2007;111:413-7 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

226

โสมช่วยเพิ่มฤทธิ์ต้านเนื้องอกของ
โสมช่วยเพิ่มฤทธิ์ต้านเนื้องอกของ paclitaxel การให้ acid polysaccharide จากโสม (RGAP) ร่วมกับ paclitaxol จากต้น Yew จะช่วยเพิ่มฤทธิ์ต้านเนื้องอก RGAP ขนาด 25 มก./กก. ร่วมกับ paclitaxol 5 หรือ 15 มก./กก. จะยืดอายุหนูถีบจักร (ICR mice) ที่เป็นเนื้องอก sarcoma 180 28.6 หรือ 42.8% ตามลำดับ หากใช้ paclitaxol เพียงอย่างเดียวจะไม่ได้ผล เมื่อให้ paclitaxol ขนาด 10 มก./กก. ร่วมกับ RGAP ขนาด 100 มก./กก. จะลดขนาดเนื้องอก B16 melanoma ในหนูถีบจักร (C57BL/6 mice) ประมาณ 76.3% ซึ่งผลดังกล่าวเนื่องมาจา...

1144

ฤทธิ์ป้องกันการเกิดหลอดเลือดแข็งตัวของสารสกัดจากใบมะกอกฝรั่ง
ฤทธิ์ป้องกันการเกิดหลอดเลือดแข็งตัวของสารสกัดจากใบมะกอกฝรั่งการศึกษาสารสกัด 75% เอาทานอลจากใบมะกอกฝรั่ง (Olea europaea L.) ต่อการสะสมไขมันในเลือดของหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีภาวะไขมันในเลือดสูงโดยการป้อนด้วยอาหารที่มีส่วนผสมของคอเลสเตอรอล 2% ร่วมกับการป้อนสารสกัดจากใบมะกอกฝรั่งขนาด 50 หรือ 100 มก./กก.น้ำหนักตัว/วัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับการป้อนยาลดไขมัน atorvastatin ขนาด 20 มก./กก.น้ำหนักตัว/วัน ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดจากใบมะกอกฝรั่งมีผลลดปริมาณคอเลสเตรอลรวม และ LDL-cholesterol ในเลื...

877

ฤทธิ์ปกป้องสมองของว่านพร้าว
ฤทธิ์ปกป้องสมองของว่านพร้าวการศึกษาฤทธิ์ปกป้องสมองของสารสกัด curculigoside (CCGS) จากว่านพร้าวในหลอดทดลอง (in vitro ) โดยทำการทดลองเลี้ยงเซลล์สมอง prefrontal cortex neurons ที่แยกได้จากหนูเม้าส์ ในอาหารเลี้ยงเซลล์ Neurobasal medium ที่มีสารสกัด CCGS อยู่ 0.1 1.0 10 และ 100 ไมโครโมลาร์ ตามลำดับ จากนั้นเติมสาร N -methyl-D-aspartate (NMDA) เพื่อเหนี่ยวนำให้เซลล์ถูกทำลาย วัดอัตราการอยู่รอดของเซลล์ด้วยวิธี MTT assay และตรวจสอบการตายของเซลล์โดยย้อมเซลล์ด้วยสาร propidium iodide และHoechst 33258 do...

762

ฤทธิ์สมานแผลในกระเพาะอาหารของครามใหญ่
ฤทธิ์สมานแผลในกระเพาะอาหารของครามใหญ่การทดสอบฤทธิ์สมานแผลในกระเพาะอาหารของส่วนสกัดเอธิล อะซิเตท (Ethyl acetate fraction; AcF)ซึ่งแยกได้จากสารสกัดเมธานอลของใบครามใหญ่ (Indigoferasuffruticosa ) ในหนูแรทเพศผู้ โดยให้หนูกินAcF ขนาด 20, 25 และ 100 มก./กก เปรียบเทียบกับการได้รับยา lansoprazoleซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาแผลในกระเพาะอาหารขนาด 30 มก./กกหลังจากนั้น 1 ชม. จึงเหนี่ยวนำให้หนูเกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยการกิน 99.5% เอธานอล 1 มล. และหลังจากนั้นอีก 1 ชม. จึงฆ่าหนูเพื่อวิเคราะห์ผล พบว่าAcF ที่ขนาด ...

235

ผลของกระเทียมต่อการลดไขมันและความดันโลหิตในคนสุขภาพดี
ผลของกระเทียมต่อการลดไขมันและความดันโลหิตในคนสุขภาพดี การศึกษาทางคลินิกถึงผลของกระเทียมต่อการลดไขมันในเลือด ลดความดันโลหิตและลดความแข็งของหลอดเลือดแดง โดยศึกษาในชายและหญิงสุขภาพดีอายุ 40-60 ปี จำนวน 75 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่จะกินยาเม็ดผงกระเทียมแห้ง ในขนาดเทียบเท่ากับสาร allicin 10.8 มก./วัน หรือกระเทียมประมาณ 3 กลีบ อีกกลุ่มกินยาหลอกนาน 12 สัปดาห์ พบว่าระดับคอเลสเตอรอลในเลือด Low density lipoprotein cholesterol, High density lipoprotein cholesterol ความดันโลหิต และความแข็งของหลอดเลือดแดง...

476

การยับยั้งการสังเคราะห์พรอสต้าแกลนดินโดยสาร
การยับยั้งการสังเคราะห์พรอสต้าแกลนดินโดยสาร genistein ในถั่วเหลืองต่อเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากในคน และสารไอโซฟลาโวนในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากสาร genistein ซึ่งเป็นสารกลุ่มไอโซฟลาโวนในถั่วเหลืองขนาด 10 ไมโครโมล เมื่อศึกษาในเซลล์ PCa และเซลล์เยื่อบุต่อมลูกหมาก พบว่าสามารถลดระดับ mRNA และปริมาณเอนไซม์ cyclooxygenase-2 (COX-2) (เป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก และการสังเคราะห์สารพรอสต้าแกลนดินอี 2) นอกจากนี้ยังพบว่าสาร genistein มีผลลดการหลั่งพรอสต้าแกลนดินอี 2 (Prost...

516

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวของสารสำคัญจากมังคุด
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวของสารสำคัญจากมังคุดเปรียบเทียบปริมาณสารสำคัญ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวของสารสกัด 95% เอทานอลจากผลมังคุดอ่อนกับผลมังคุดแก่ พบว่าสารสกัดจากผลอ่อน มีปริมาณของสารฟีนอลิกและแทนนินสูงกว่า ขณะที่สารสกัดจากผลแก่จะมีปริมาณของสารฟลาโวนอยด์ และ α-mangostin สูงกว่า เมื่อศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่า สารสกัดทั้ง 2 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้แต่สารสกัดจากผลอ่อนจะมีฤทธิ์สูงกว่าสารสกัดจากผลแก่ 2 เท่า (EC50 เท่ากับ 5.56 แ...

385

ผลของสาร
ผลของสาร [-]-epigallocatechin gallate จากชาเขียวในการป้องกันเนื้องอกที่รังไข่ทดลองให้นกกระทาพันธุ์ญี่ปุ่นซึ่งเกิดเนื้องอกที่รังไข่ขึ้นเองในอัตราที่สูง กินอาหารที่เสริมด้วย [-]-epigallocatechin gallate (EGCG) ขนาด 200 และ 400 มก./กก. ของอาหาร เป็นเวลา 12 เดือน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม พบว่านกในกลุ่มที่กินอาหารที่เสริมด้วย EGCG จะมีการเกิดเนื้องอกที่รังไข่น้อยกว่า และเนื้องอกมีขนาดเล็กกว่ากลุ่มควบคุม นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณอาหารที่กิน (feed intake) จะเพิ่มขึ้นในกลุ่มที่กินอาหารที่เสริมด้วย EGCG...