Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของน้ำเชื่อมบัวหิมะ (Yacon syrup) ต่อระดับน้ำตาลในเลือด

การศึกษาทางคลินิกแบบสุ่ม มีการไขว้กลุ่ม และปกปิดสองทาง (Randomized, crossover, double-blind clinical trial) เพื่อศึกษาผลของการบริโภคน้ำเชื่อมรากบัวหิมะ (Smallanthus sonchifolius22) จำนวน 20 คน โดยสุ่มแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับอาหารเช้าร่วมกับยาหลอก 40 ก. และกลุ่มที่ 2 ได้รับอาหารเช้าร่วมกับน้ำเชื่อมบัวหิมะ 40 ก. (มี fructooligosaccharides 14 ก.) อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับสารทดสอบหลังจากอดอาหารมาเป็นเวลานาน 12 ชม. และทำการวิเคราะห์ผลเลือดที่เวลา 15, 30, 45, 60, 90, และ 120 นาที ก่อนการไขว้กลุ่มอาสาสมัครจะมีระยะเวลาในการล้างยา (wash-out period) 1 สัปดาห์ จากผลการทดลองพบว่า กลุ่มที่ได้รับน้ำเชื่อมรากบัวหิมะมีความเข้มข้นของน้ำตาลกลูโคส (ที่เวลา 30 นาที) และอินซูลิน (ที่เวลา 15, 30, และ 45 นาที) ต่ำลง เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก แต่ไม่มีผลต่อความเข้มข้นของไตรกลีเซอไรด์ แสดงให้เห็นว่า น้ำเชื่อมรากบัวหิมะสามารถลดระดับน้ำตาลและอินซูลินในเลือดหลังมื้ออาหารได้ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการใช้ในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเผาผลาญน้ำตาลได้

Food Res Int. 2019;126:108682.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

350

ความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่
ความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า และการดื่มกาแฟ กับการเสื่อมของรังไข่ในหญิงวัยเจริญพันธุ์Human Reproduction 2007;22(4):1175-85 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

162

ฤทธิ์กดประสาทของ
ฤทธิ์กดประสาทของ barakol Barakol ซึ่งสกัดได้จากใบขี้เหล็ก มีฤทธิ์ยับยั้งประสาทส่วนกลาง ทำให้ลดการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ทำให้หลับมากขึ้น และเมื่อทดสอบหากระบวนการออกฤทธิ์ พบว่าไม่ได้เกิดผ่าน GABA หรือ glycine และ barakol ไม่มีฤทธิ์ต้านการซึม และมีฤทธิ์ลดการหลั่ง dopamine จึงเป็นไปได้ว่าฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางเนื่องมาจากการลดการหลั่ง dopamine นั่นเอง J Ethnopharmacol 2002;83:87-94 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสต...

159

ผลของ
ผลของ glycyrrhizin ต่ออัตราการปลดปล่อยและซึมผ่านผิวหนังของ diclofenac sodium มีการศึกษาถึงผลของสารสกัด glycyrrhizin จากรากชะเอมเทศต่อการซึมผ่านผิวหนังของ diclofenac sodium gel และ o/w emulsion ซึ่ง diclofenac เป็นยาบรรเทาอาการปวดข้อและกล้ามเนื้อ โดยทำการศึกษาการซึมผ่านผิวหนังในหนูขาว จากผลการศึกษาพบว่า glycyrrhizin เป็นสารช่วยเพิ่มการดูดซึมใน gel ได้ดีกว่า emulsion โดย glycyrrhizin ความเข้มข้น 0.1%w/w ใน gel จะช่วยเพิ่มการปลดปล่อยตัวยา diclofenac sodium เป็น 10 เท่า เมื่อเทียบกับ ...

1317

ฤทธิ์บรรเทาอาการวัยทองในสตรีหลังหมดประจำเดือนของผักชีล้อม
ฤทธิ์บรรเทาอาการวัยทองในสตรีหลังหมดประจำเดือนของผักชีล้อมการศึกษาแบบ triple-blind, placebo-controlled trial ในอาสาสมัครสตรีที่เข้าสู่วัยทอง จำนวน 90 คน อายุระหว่าง 45-60 ปี โดยแบ่งให้รับประทานแคปซูลน้ำมันหอมระเหยจากต้นผักชีล้อม (Foeniculum vulgare Mill.) ขนาด 100 มก. วันละ 2 แคปซูล นาน 8 สัปดาห์ ทำการประเมินผลโดยให้อาสาสมัครตอบแบบสอบถาม The Menopause Rating Score (MRS) เพื่อประเมินอาการโดยรวม อาการร้อนวูบวาบ อาการนอนไม่หลับ และภาวะทางด้านจิตใจ เช่น ภาวะเครียด และกังวล เปรียบเทียบก่อนและหลังการทด...

933

ฤทธิ์ของสารสำคัญจากเมล็ดพริกไทยในการฆ่าลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก
ฤทธิ์ของสารสำคัญจากเมล็ดพริกไทยในการฆ่าลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกเมื่อนำสารสำคัญที่แยกได้จากเมล็ดพริกไทย ได้แก่ pipilyasine (1), pipzubedine (2) pipyaqubine (3), pellitorine (4), pipericine (5) และ piperine (6) มาทดสอบฤทธิ์ในการฆ่าลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti ) ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกและไข้เหลือง พบว่า สารทุกตัวมีฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงลายบ้านในระยะที่ 4 ได้ โดยสาร piperine จะมีฤทธิ์แรงสุด ซึ่งค่าความเข้มข้นที่ทำให้ยุงตายไปครึ่งหนึ่ง (LC50) เท่ากับ 10 ppm (ส่วนในล้านส่วน) ...

518

ผลของสารสกัด
ผลของสารสกัด saponin จากโสมจีน ในการยับยั้งโรคหลอดเลือดแดงแข็งการศึกษาฤทธิ์ของสาร saponin จากโสมจีน (Panax notoginseng saponin, PNS) ในการยับยั้งโรคเส้นเลือดแดงแข็ง ในหนูที่ขาด apolipoprotein E โดยแบ่งหนูออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6-8 ตัว กลุ่มแรกเป็นกลุ่มควบคุม ให้อาหารชนิด western-type ที่ประกอบด้วยไขมัน 21% และโคเลสเตอรอล 15% กลุ่มที่ 2 ให้อาหาร western-type และเสริมสาร PNS 4.0 มิลลิกรัม/ตัว/วัน (PNS ขนาดต่ำ) และกลุ่มที่ 3 ให้อาหาร western-type เสริมสาร PNS 12 มิลลิกรัม/ตัว/วัน (PNS ขนาดสูง) เลี...

29

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดดอกทับทิม
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดดอกทับทิม สารสกัดดอกทับทิม (Punica granatum Linn. ) แสดงฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดในหนูปกติ และหนูที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งชักนำด้วยกลูโคส และalloxan แสดงฤทธิ์สูงสุดเมื่อให้ในขนาด 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวโดยการรับประทาน ในการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันพบว่าสารสกัดในขนาด 1000มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวให้โดยการฉีดเข้าช่องท้องแก่หนูถีบจักรจำนวน 10 ตัวไม่ทำให้สัตว์ทดลองตายJ Ethnopharmacol 2000 ;...

1127

ฤทธิ์ต้านอักเสบ
ฤทธิ์ต้านอักเสบ บรรเทาปวด และลดไข้ของหญ้าปักกิ่งการศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ บรรเทาปวด และลดไข้ ในหนูแรทและหนูเม้าส์ของสารสกัดเอทานอลจากส่วนเหนือดินของหญ้าปักกิ่ง (Murdannia loriformis (Hassk) Rolla Roa & Kammathy) พบว่าสารสกัดเอทานอลขนาด 100, 200 และ 400 มก./กก. มีฤทธิ์ต้านการอักเสบในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารคาราจีแนน (carrageenan) และกรดอะราชิโดนิก (arachidonic acid) โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ สารสกัดเอทานอลขนาด 400 มก./กก. มีฤทธิ์ทั้งยับยั้งการเกิดแกรนูโลมา (granuloma) และการเกิดของเ...

1625

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวสีดำ
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวสีดำการวิเคราะห์สารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระในข้าวสีดำ (Oryza sativa L.; purple black rice) โดยแยกสารสกัดหยาบของข้าวสีดำและสกัดแยกบริสุทธิ์ด้วย silica gel thin layer chromatography วิเคราะห์สาร anthocyanin ด้วยเทคนิค ultraviolet visible spectroscopy, infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy และ high-performance liquid chromatography ทดสอบความสามารถในการจับกับอนุมูลอิสระและความสามารถในการเป็นสารรีด...