Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

การศึกษาความปลอดภัยของเครื่องดื่มจากต้นอ่อนของบร็อคโคลี่

สาร sulforaphane เป็นสารสารสำคัญที่พบได้ในพืชผักตระกูลกะหล่ำ (Cruciferous vegetables) โดยเฉพาะในต้นอ่อนของบร็อคโคลี่ ซึ่งสารดังกล่าวมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านเซลล์มะเร็ง ช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย และมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมาย อย่างไรก็ตามมีรายงานการวิจัยบางส่วนระบุว่าสาร sulforaphane มีฤทธิ์กระตุ้น transcription factor ชนิด Nrf2 ที่ส่งผลให้การทำงานของต่อมไทรอยด์เกิดความผิดปกติ ซึ่งการได้รับสารดังกล่าวเป็นเวลานาน อาจเป็นสาเหตุของโรค hypothyroidism, hyperthyroidism หรือ thyroid autoimmune disease ได้ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาความปลอดภัยของการบริโภคเครื่องดื่มจากต้นอ่อนของบร็อคโคลี่ ในอาสาสมัครเพศหญิงสุขภาพดี จำนวน 45 คน โดยให้อาสาสมัครดื่มเครื่องดื่มจากต้นอ่อนของบร็อคโคลี่* หรือยาหลอก วันละ 100 มล. เป็นเวลา 84 วัน เมื่อสิ้นสุดการศึกษาไม่พบการเปลี่ยนแปลงของระดับ thyroid-stimulating hormone, free thyroxine และ thyroglobulin ในเลือดของอาสาสมัครที่ดื่มเครื่องดื่มต้นอ่อนของบร็อคโคลี่ เมื่อเทียบกับก่อนดื่มหรือกลุ่มที่ได้รับยาหลอก รวมถึงไม่พบความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เครื่องดื่มจากต้นอ่อนของบร็อคโคลี่ซึ่งอุดมไปด้วยสาร sulforaphane ในขนาดที่ทำการทดสอบ ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษหรือความผิดปกติต่อต่อมไทรอยด์ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้เพื่อเสริมการรักษามะเร็งและความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดจากอนุมูลอิสระได้

*เครื่องดื่มจากต้นอ่อนของบร็อคโคลี่เตรียมด้วยการผสมสารสกัดน้ำของต้นอ่อนบร็อคโคลีอายุ 3 วัน กับน้ำเปล่า จากนั้นจึงนำไปผสมกับน้ำสับปะรดและน้ำมะนาวในอัตราส่วน 47:47:6 ตามลำดับ โดยในเครื่องดื่มจากต้นอ่อนบร็อคโคลี่ 100 มล. จะมีสาร glucoraphanin 600 ไมโครโมล และ sulforaphane 40 ไมโครโมล (สาร glucoraphanin เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็น sulforaphane ด้วยเอนไซม์ในลำไส้ของร่างกาย)

Food Chem Toxicol 2019;126:1-6

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

829

ฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอของสารสกัด
ฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอของสารสกัด curcuminoids จากขมิ้นชันการศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของสารสกัดจากขมิ้นชัน 13 ชนิด ที่ได้จากการสกัดด้วยเมทานอลและแยกด้วยวิธี chromatographic fraction โดยทำการศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro) ด้วยการนำสารสกัดทั้ง 13 ชนิดเติมลงในเซลล์ 293T cells (human embryonic kidney cells) ที่ถูกใส่ยีนของเอนไซม์ neuraminidase ของเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ่ชนิดเอ H1N1 และ H9N2 แล้ว ขนาด 10 ไมโครลิตร ก่อนนำไปทดสอบหาประสิทธิภาพการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ดังกล่าวด้วยชุดตรวจสอบ 4-MU-NANA (Sig...

731

ลดคอเลสเตรอลด้วย
ลดคอเลสเตรอลด้วย Phytosterol จากน้ำมันรำข้าวการศึกษาแบบ Randomized, double-blind, crossover ในอาสาสมัครคอเลสเตอรอลสูงระดับปานกลาง (มีระดับคอเลสเตอรอล 5 - 7.5 mmol/l และระดับไตรกลีเซอไรด์ ≤ 4.5 mmol/l)อายุ 30-65 ปี จำนวน 80 คน แบ่งการทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน กลุ่มที่ 1 ให้รับประทาน spread 3 ชนิด คือ spread (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาขนมปัง) จากน้ำมันรำข้าว (RBOS: phytosterol 118 มิลลิกรัม และ γ-oryzanol 30 มิลลิกรัม), standard spread หรือ Phytosterol-enriched spread (phytosterol 1600 มิ...

261

ผลของการรับประทานอาหารจากถั่วเหลืองสามารถลดความวิตกกังวลได้
ผลของการรับประทานอาหารจากถั่วเหลืองสามารถลดความวิตกกังวลได้ ทำการศึกษาในหนูถีบจักรเพศผู้ อายุ 5 สัปดาห์ โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 และ 2 ให้กินอาหารสูตรควบคุม และสูตรที่ทำจากถั่วเหลือง ตามลำดับ นาน 28 วัน กลุ่มที่ 3 และ 4 เป็นกลุ่มที่ได้รับอาหารสูตรควบคุม และสูตรที่ทำจากถั่วเหลือง นาน 28 วัน และฉีดสาร m-chlorophenylpiperazine (m-CPP ขนาด 2.5 มก./กก. ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดความเครียดวิตกกังวล) เข้าทางช่องท้อง ก่อนทำการวัดพฤติกรรมของหนู เป็นเวลา 30 นาที ตามลำดับ จากผลการทดลองพบว...

364

ผลของการดื่มชาเป็นประจำต่อการกระตุ้นเกร็ดเลือดและการอักเสบ
ผลของการดื่มชาเป็นประจำต่อการกระตุ้นเกร็ดเลือดและการอักเสบการทดลองแบบสุ่มโดยให้อาสาสมัครชายสุขภาพดีและไม่สูบบุหรี่ อายุ 18-55 ปี จำนวน 37 คน ได้รับชาดำซึ่งมีสารสกัดจากชา 1050 มิลลิกรัม และจำนวน 38 คน เป็นกลุ่มได้รับยาหลอกเป็นเวลา 6 สัปดาห์ แล้วให้อยู่ในช่วงล้างยา 4 สัปดาห์ ซึ่งในช่วงดังกล่าวนี้ อาสาสมัครจะถูกงด ไม่ให้ดื่มชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน แต่จะได้รับยาหลอกแทน พบว่าหลังจาก 6 สัปดาห์ กลุ่มที่ได้รับชาดำ จะมีการเกาะกลุ่มของ Monocyte-platelet, Neutrophil-platelet และ Leukocyte-plate...

1336

ฤทธิ์ปกป้องตับจากพิษของยาพาราเซตามอลของโสมดำ
ฤทธิ์ปกป้องตับจากพิษของยาพาราเซตามอลของโสมดำการทดสอบฤทธิ์ปกป้องตับจากการได้รับพิษของยา acetaminophen (ยาพาราเซตามอล) ของโสมดำ (black ginseng) ซึ่งได้จากการนำรากโสม (Panax ginseng C.A.Mey) ไปผ่านการอบไอน้ำและอบแห้ง จนมีสีดำ เมื่อป้อนหนูแรทด้วยผงโสมดำขนาด 300 และ 600 มก./กก.น้ำหนักตัว/วัน ต่อเนื่องกัน 7 วัน ก่อนการเหนี่ยวนำให้เกิดพิษต่อตับด้วยการป้อนยาพาราเซตามอล ขนาด 250 มก./กก. น้ำหนักตัว มีผลลดระดับเอนไซม์ alanine aminotransferase และ aspartate aminotransferase ที่เป็นดัชนี้ชี้วัดความเป็นพิษต่อ...

466

การรักษาฝ้าขาวในปากผู้ป่วยเอดส์ด้วยน้ำมะนาวฝรั่ง
การรักษาฝ้าขาวในปากผู้ป่วยเอดส์ด้วยน้ำมะนาวฝรั่ง ชาชงตะไคร้และยาป้ายปาก gentian violetการศึกษาแบบ randomized control trial ในผู้ป่วยเอดส์ 90 คน อายุน้อยกว่า 34 ปี ทั้งเพศชายและหญิง ที่ในปากเป็นฝ้าขาวที่เกิดจากเชื้อ Candida albicans   โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่มๆละ 30 คน กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม ได้รับยาป้ายปากด้วย 0.5% Gentian violet aqueous วันละ 3 ครั้ง นาน 2-10 วัน กลุ่มที่ 2 ให้อมกลั้วปากด้วยน้ำมะนาวฝรั่งนาน 5 นาที แล้วค่อยกลืน จากนั้นให้หยดน้ำมะนาวฝรั่ง 2-3 หยด วันละ 3 ครั้ง/ว...

903

ฤทธิ์ลดการอักเสบของสาร
ฤทธิ์ลดการอักเสบของสาร triterpenoidal glycoside จากฟักข้าวสาร triterpenoidal saponins ที่แยกได้จากสารสกัด 10% เอทานอลจากเมล็ดฟักข้าว ประกอบด้วย gypsogenin 3-O -β-D-galactopyranosyl(1→2)-[α-L-rhamnopyranosyl(1→3)] -β-D-glucuronopyranoside ซึ่งพบเป็นครั้งแรกในธรรมชาติ และ quillaic acid 3-O -β-D-galactopyranosyl (1→2)-[α-L-rhamnopyranosyl(1→3)] -β-D-glucuronopyranoside เมื่อนำสาร quillaic acid glycoside ความเข้มข้น 20 ไมโครโมล มาทดสอบฤทธิ์ในการลด...

212

ฤทธิ์ลดเบาหวานของใบน้อยหน่า
ฤทธิ์ลดเบาหวานของใบน้อยหน่า ในประเทศอินเดียได้มีการใช้ใบน้อยหน่าอ่อนในการรักษาเบาหวาน จึงได้มีการศึกษาวิจัย โดยนำสารสกัดใบน้อยหน่าด้วยน้ำไปทดสอบในหนูขาวปกติ และหนูขาวที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin พบว่าสามารถลดน้ำตาลได้หนูปกติ และหนูที่เป็นเบาหวาน ซึ่งกระบวนการออกฤทธิ์อาจจะผ่านการเสริมฤทธิ์ของอินซูลิน อาจโดยกระตุ้นให้มีการหลั่งอินซูลินเพิ่มขึ้น หรือทำให้ insulin จาก bound form เปลี่ยนมาเป็น free form มากขึ้น จึงเป็นผลให้อินซูลินในเลือดเพิ่มขึ้น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึ...

624

ฤทธิ์กระตุ้นอารมณ์ของน้ำมันจากดอกมะลิ
ฤทธิ์กระตุ้นอารมณ์ของน้ำมันจากดอกมะลิการศึกษาผลของน้ำมันหอมระเหยจากดอกมะลิ (Jasminum sambac  L., Oleaceae) ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic nervous system) ของอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 40 คน โดยในกลุ่มทดสอบ จะทาน้ำมันมะลิ 20%w/w ในน้ำมันเมล็ดอัลมอน ขนาด 1 มล. ลงบนผิวบริเวณท้องของอาสาสมัคร ในขณะที่กลุ่มควบคุม จะทาเพียงน้ำมันเมล็ดอัลมอน เป็นเวลา 20 นาที แล้วตรวจวัดความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure (SBP)) ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว (diastolic blood pressure (DBP)) ชีพจร (pulse...