Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันจากเมล็ดเทียนขาวในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนลงพุง

การศึกษาทางคลินิกแบบมีการสุ่ม ปกปิดสามทาง และมียาหลอกเป็นกลุ่มควบคุม (A randomized, triple blind, placebo-controlled clinical trial) เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันเมล็ดเทียนขาว (Cuminum cyminum L. essential oil; CuEO) ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอาการแทรกซ้อนในภาวะอ้วนลงพุง (metabolic syndrome) ในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนลงพุงจำนวน 56 คน อายุระหว่าง 18-60 ปี โดยสุ่มแยกผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับ CuEO รูปแบบ soft gel ขนาด 75 มก./เม็ด และกลุ่มที่ 2 (กลุ่มควบคุม) ได้รับยาหลอกในรูปแบบเดียวกัน โดยผู้ป่วยจะได้รับสารทดสอบครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลานาน 8 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับ CuEO มีระดับของสารต้านอนุมูลอิสระ superoxide dismutase และผลรวมของความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (total antioxidant capacity) เพิ่มขึ้น และมีระดับของ malondialdehyde ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การเกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่น (oxidative stress) ลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แสดงให้เห็นว่า CuEO มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้เพื่อบรรเทาอาการแทรกซ้อนที่เกิดจากอนุมูลอิสระในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนลงพุงได้

Phytother Res. 2019;33(4):1182-90.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

524

โพลีฟีนอลในเครื่องดื่มช่วยลดแบคทีเรียในช่องปาก
โพลีฟีนอลในเครื่องดื่มช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากการทดลองในอาสาสมัครสุขภาพปากและฟันดีจำนวน 6 คน โดยกระตุ้นการสร้างคราบจุลินทรีย์ในปากอาสาสมัครนาน 1 นาที แล้วกลั้วปากด้วยเครื่องดื่มที่มีสารโพลีฟีนอล ได้แก่ ชาดำ ชาเขียว น้ำองุ่น ชาCistus และไวน์แดง จำนวน 200 มิลลิลิตร โดยแบ่งกลั้วทีละน้อยจนครบ 10 นาที จากนั้นทำการวัดปริมาณแบคทีเรียในปากเมื่อเวลา 19 และ 109 นาทีหลังจากกลั้วปากด้วยเครื่องดื่ม โดยมีแบคทีเรียในปากที่ไม่มีการกลั้วปากในนาทีที่ 30 และ 120 เป็นชุดควบคุม ผลการทดลองพบว่าการกลั้วปากด้วยเครื่องด...

796

สารสำคัญในชะเอมจีนกับฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในช่องปาก
สารสำคัญในชะเอมจีนกับฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในช่องปากการสกัดชะเอมจีน (Glycyrrhiza uralensis ) ด้วยเทคนิค supercritical fluid extract ทำให้ได้สารในกลุ่ม isoflavonoids และ coumarins รวมทั้งสารใหม่อย่าง glycycarpan ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม pterocarpan และได้สาร isoflavan-quinones, licoriquinone A และ licoriquinone B ที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาพของ licoricidin (1) และ licorisoflavan A (2) การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในช่องปาก พบว่าสาร 1 และ 2 มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ดี โดยมีผลยับยั้งกา...

896

ฤทธิ์ปกป้องไตของสาร
ฤทธิ์ปกป้องไตของสาร (+)-catechin ในหนูที่เป็นเบาหวานการทดสอบประสิทธิภาพของสาร (+)-catechin (CTN) จากชาเขียว ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin เปรียบเทียบกับยา enalapril (angiotensin-converting enzyme inhibitor; ACEi) ซึ่งใช้ในการรักษาการขับออกของอัลบูมิน (albumin excretion) โดยให้หนูกิน CTN ขนาด 35 มก./วัน ที่ละลายในน้ำ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าการขับออกของอัลบูมินในปัสสาวะ และระดับของ creatinine ในเลือดของหนูลดลง เมื่อเทียบกับหนูกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษา ความสารมารถในการ...

846

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารจากเมล็ดของลูกซัด
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารจากเมล็ดของลูกซัดการทดสอบฤทธิ์ต้านเบาหวานของกรดอะมิโน 2S, 3R, 4S) 4-hydroxyisoleucine (4HO-Ile) ซึ่งแยกได้จากเมล็ดของลูกซัด (Trigonella foenum  graecum) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ด้วย streptozotocin โดยสัตว์ทดลองจะมีระดับของอินซูลินต่ำกว่าหนูปกติถึง 65% พบว่าการให้หนูที่เป็นเบาหวานกินสาร 4HO-Ile 50 มก./กก./วัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ระดับน้ำตาลในเลือดของหนูลดลง ระดับไขมัน ได้แก่ cholesterol, HDL, LDL และ triglycerides รวมทั้งระดับ uric acid ที่เพิ่มขึ้...

1010

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาร
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาร anethole จากโป๊ยกั๊กในภาวะเกิดการบาดเจ็บของปอดเฉียบพลันศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาร anethole จากโป๊ยกั๊ก (Illicium verum ) โดยทำการทดลองในหนูเม้าส์ เพศผู้สายพันธุ์ BALB/C 8 กลุ่ม (กลุ่มละ 7 - 10 ตัว) กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารและน้ำปกติ โดยไม่มีการให้สารใดๆ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 ฉีดสาร anethole ขนาด 250 มก./กก. เข้าทางช่องท้อง กลุ่มที่ 3 - 7 ฉีดน้ำเกลือ และสาร anethole เข้าทางช่องท้อง ขนาด 62.5, 125, 250, และ 500 มก./กก. ตามลำดับ กลุ่มที่ 8 ฉีดยาแก้อักเสบ dexat...

728

สารสกัดเปลือกต้นเบิร์ชใช้รักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซี
สารสกัดเปลือกต้นเบิร์ชใช้รักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีการศึกษาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังจำนวน 42 ปี อายุระหว่าง 20-71 ปี ที่มีค่าเอนไซม์ของตับ (ALT:alanine aminotransferrase) สูงกว่าค่าปกติ 1.5 เท่า โดยให้ผู้ป่วยรับประทานสารสกัดเปลือกต้นเบิร์ช (Betula alba  ) ชนิดแคปซูลขนาด 20 มก./แคปซูล จำนวน 8 แคปซูล/วัน (2 เม็ดในตอนเช้า 3 เม็ดก่อนอาหารกลางวัน และ 3 เม็ดในตอนเย็น) นาน 12 สัปดาห์ พบว่าระดับ ALT ลดลง 54% จนถึงค่าปกติ และระดับเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (HCV RNA) ลดลง 43.2% นอกจากนี้ยังพบ...

1617

ผลของการได้รับแป้งจากเมล็ดองุ่นร่วมกับแบคทีเรียจากคีเฟอร์ต่อลักษณะจุลินทรีย์ในลำไส้
ผลของการได้รับแป้งจากเมล็ดองุ่นร่วมกับแบคทีเรียจากคีเฟอร์ต่อลักษณะจุลินทรีย์ในลำไส้การศึกษาลักษณะจุลินทรีย์ในลำไส้ (intestinal microbiota) จากอุจจาระของหนูเม้าส์ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ประเภทซินไบโอติก (synbiotics) ที่ประกอบด้วยแป้งซึ่งอุดมไปด้วยสารฟลาโวนอยด์จากเมล็ดองุ่น (flavonoid rich wine grape seed flour; WGF) กับ Lactobacillus kefiri DH5 (LKDH5) ซึ่งเป็นแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกได้จากคีเฟอร์ (kefir lactic acid bacteria; LAB) โดยแบ่งหนูเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับอาหารไขมันสูง (กลุ่มควบคุม), กลุ...

190

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของมะตูม
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของมะตูม การทดลองในประเทศอินเดีย พบว่าสารสกัดผลมะตูมด้วยน้ำเมื่อนำมาป้อนให้หนูขาวที่ทำให้เป็นเบาหวาน วันละ 2 ครั้ง ในขนาด 125 และ 250 มก./กก. เป็นเวลา 4 สัปดาห์ มีผลทำให้น้ำตาลในเลือดลดลง และเพิ่มปริมาณ glutathione และวิตามิน C ในเลือดของหนูอีกด้วย J Ethanolpharmacol 2003;207-10. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

464

ผลของน้ำมะนาวและตะไคร้ในการรักษาฝ้าขาวในปากในผู้ป่วยเอดส์
ผลของน้ำมะนาวและตะไคร้ในการรักษาฝ้าขาวในปากในผู้ป่วยเอดส์ศึกษาผลของน้ำมะนาวและตะไคร้ในการรักษาฝ้าขาวในปากของผู้ป่วยเอดส์ เปรียบเทียบกับสารละลายเยนเชี่ยนไวโอเล็ต 0.5% โดยแบ่งผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 90 คน เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้ทาสารละลายเยนเชี่ยนไวโอเล็ต 0.5% ที่ปาก 3 ครั้งต่อวัน ติดต่อกันนาน 10 วัน กลุ่มที่ 2 ให้กลั้วปากด้วยน้ำมะนาวที่เจือจางด้วยน้ำ (น้ำมะนาวคั้น 20 มล. ผสมน้ำ 10 มล.) แล้วบ้วนทิ้ง รอ 5 นาที จากนั้นอมน้ำมะนาวเจือจางให้นานเท่าที่ทำได้แล้วกลืนลงไป และให้หยดน้ำมะนาวคั้น 2 - 3 หยด 3 ...