Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านภาวะลำไส้ใหญ่อักเสบของเห็ดออรินจิ

การศึกษาฤทธิ์ต้านภาวะอักเสบของระบบทางเดินอาหาร (Inflammatory Bowel Disease; IBD) ของเห็ดออรินจิ (Pleurotus eryngii) ในหนูเม้าส์ โดยหนูจะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบในลำไส้ใหญ่ด้วย dextran-sodium-sulfate (DSS) จากนั้นจะได้รับอาหารมาตรฐาน AIN-93G ที่มีส่วนผสมของผงเห็ดออรินจิขนาด 0, 1.5%, หรือ 3% w/w (เทียบเท่าคนหนัก 60 กก.รับประทานเห็ดแห้งน้ำหนัก 5-15 ก./วัน) พบว่าผงเห็ดออรินจิสามารถบรรเทาการอักเสบในลำไส้ใหญ่ได้ โดยสามารถลด disease index, เพิ่มความยาวของลำไส้ใหญ่, และลดสารก่อการอักเสบในเยื่อเมือกของลำไส้ใหญ่ได้ นอกจากนี้เห็ดออรินจิยังช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียบริเวณลำไส้ใหญ่ ที่เสียไปจากการได้รับ DSS และทำให้ระดับ short-chain fatty acids (SCFAs) บริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนต้น (Cecum) เพิ่มขึ้น (บ่งชี้ถึงการเกิดการหมักของแบคทีเรีย (microbial fermentation) บริเวณลำไส้ใหญ่ ซึ่ง SCFAs มีส่วนช่วยในการบรรเทาภาวะอักเสบที่เกิดขึ้น) และที่ขนาดดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษแต่อย่างใด แสดงให้เห็นว่า เห็ดออรินจิมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียบริเวณลำไส้ใหญ่ และมีคุณสมบัติเป็น prebiotic ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการนำมาใช้เพื่อบรรเทาภาวะอักเสบของระบบทางเดินอาหารได้

Mol Nutr Food Res. 2019:e1801265.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

75

ผลบรรเทาอาการหวัดของสารสกัดฟ้าทะลายโจร
ผลบรรเทาอาการหวัดของสารสกัดฟ้าทะลายโจร การศึกษาทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาเม็ดซึ่งเตรียมจากสารสกัดฟ้าทะลายโจร ( Andrographis paniculata Burm.f.Nees ) ในผู้เป็นหวัดจำนวน 158 คน พบว่ามีประสิทธิภาพในการลดอาการต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 2 ของการรักษา โดยลดอาการอ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เจ็บคอ น้ำมูกไหล และไม่พบอาการข้างเคียงของยา ในยาเม็ด 1 เม็ด ประกอบด้วยสารสกัดฟ้าทะลายโจร 100 มิลลิกรัม ควบคุมคุณภาพมาตรฐานให้มีปริมาณแ...

847

ฤทธิ์ปกป้องสมองของสารจากถั่วเหลืองดำ
ฤทธิ์ปกป้องสมองของสารจากถั่วเหลืองดำ (black soybean)การทดสอบฤทธิ์ปกป้องสมองของสารในกลุ่ม anthocyanins ได้แก่ cyanidin-3-O-glucoside, delphinidin-3-O-glucoside และ petunidin-3-O-glucoside ซึ่งแยกได้จากส่วนเปลือกหุ้มเมล็ดของถั่วเหลืองดำ (Glycine max  L.) cv. Cheongja 3 ในเซลล์สมองของมนุษย์ (human brain neuroblastoma SK-N-SH) ซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการตายด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) พบว่าการที่เซลล์สมองได้รับสารในกลุ่ม anthocyanins (2, 5, 10 และ 25 มคก./มล.) ก่อนการได้รับ H2O2 เซลล์จะลดการส...

698

สารสกัดจากข้าวสีม่วงและสาร
สารสกัดจากข้าวสีม่วงและสาร anthocyanidin ช่วยป้องกันความเสียหายของจอประสาทตาจากการถูกทำลายด้วยแสงการศึกษาผลของสารสกัดจากรำข้าวสีม่วง และสารประกอบหลัก anthocyanidins (cyanidin และ peonidin) ต่อการป้องกันการทำลายจอประสาทตาจากแสง ในเซลล์ประสาทรับแสง (murine photoreceptor cells; 661W) โดยนำสารสกัดจากรำข้าวสีม่วง สาร cyanidin และ สาร peonidin เติมลงในเพลทที่มีเซลล์ประสาทรับแสงอยู่ หลังจากนั้นนำมาสัมผัสกับแสง (white fluorescent) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่าสารสกัดจากรำข้าวสีม่วง สาร cyanidin และ สาร peon...

94

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของกลีเซอไรซินในหนูขาวที่เป็นเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินโดยกรรมพันธุ์
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของกลีเซอไรซินในหนูขาวที่เป็นเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินโดยกรรมพันธุ์ จากการทดลองพบว่า การให้กลีเซอไรซิน กับหนูขาวชนิด Std ddY ทำให้ลดการเพิ่มขึ้นของน้ำตาลในเลือดภายหลังรับประทานอาหารได้ จึงทำการทดสอบประเมินผลการรักษาเบาหวานในระยะยาวของ Grz โดยทดสอบในหนูขาว (KK-Ay) ที่เป็นเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินทางกรรมพันธุ์ แบ่งสัตว์ทดลองเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม กลุ่มให้อาหารที่มี Grz 0.27 % และ 0.41% (ในอาหาร 1กก. มี Grz 2.7 และ 4.1 กรัม ตามลำดับ) หลังจากให้อาหารที่มี Grz ...

1592

ฤทธิ์ปกป้องผิวของสารโพลีฟีนอลจากแอปเปิ้ล
ฤทธิ์ปกป้องผิวของสารโพลีฟีนอลจากแอปเปิ้ลการศึกษาทางคลินิกแบบ randomized, double-blinded, placebo-controlled clinical trial ในอาสาสมัครเพศหญิงจำนวน 59 คน อายุ 20-39 ปี สุ่มแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยให้รับประทานยาเม็ดสารโพลีฟีนอลจากผลแอปเปิ้ล (มี procyanidins 63.8%) ขนาด 300 และ 600 มก. หรือยาหลอก เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ทำการประเมินผลโดยวัดการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังบริเวณต้นแขนส่วนบนหลังการได้รับรังสี UV ได้แก่ อาการผื่นแดง ค่าความสว่างของผิว (L-value) และการเกิดเม็ดสี (melanin value) พบว่าการรับประทานสา...

545

ผลของสาร
ผลของสาร Δ9-Tetrahydrocannabinol และ Cannabidiol จากกัญชา กับผลต่อระบบประสาทและอาการวิตกกังวลสาร Δ9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) และ cannabidiol (CBD) เป็นสารสำคัญในกัญชา (Cannabis sativa  ) มีผลต่อระบบประสาท โดยมีรายงานว่าสารดังกล่าวสามารถรักษาอาการวิตกกังวลได้ แต่ยังไม่ทราบกลไก การทดสอบทางคลินิกแบบ double-blind, randomized, placebo-controlled ในอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 15 คน ซึ่งเคยใช้กัญชา ≤15 ครั้ง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานสาร Δ9-THC ขนาด 10 ม...

1065

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดจากเมล็ดหมามุ่ย
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดจากเมล็ดหมามุ่ยการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ำจากเมล็ดหมามุ่ย (Mucuna pruriens L.) ในหลอดทดลองด้วยวิธี 1,1-diphenyl -2-picryl hydrazyl (DPPH), nitric oxide และ lipid peroxide model พบว่าสารสกัดดังกล่าวมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดี การทดสอบในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูง ด้วยการให้กินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเป็นเวลา 7 วัน ซึ่งส่งผลให้ระดับไตรกลีเซอไรด์ คอเลสเตอรอล VLDL และ LDL ในเลือดสูงขึ้น ในขณะที่ระดับ HDL-C ลดลง โดยให้...

688

ผลของสารสกัดจากบัวบกในการรักษาแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวาน
ผลของสารสกัดจากบัวบกในการรักษาแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานการศึกษาประสิทธิผลในการรักษาแผลของสารสกัดจากบัวบกชนิดรับประทานในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งมีแผลที่เท้า จำนวน 170 คน โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับแคปซูลสารสกัดจากบัวบก (มีสารสกัด asiaticoside 50 มก./แคปซูล) และกลุ่มที่ได้ยาหลอก ให้รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล หลังอาหาร วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 21 วัน พบว่าในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากบัวบก จะมีการหายของแผลที่เร็วขึ้น และมีการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อที่แผลผิดปกติ (granulation tissue fo...

1424

ผลของความร้อนในการสกัดกระเจี๊ยบแดงต่อสารสำคัญและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
ผลของความร้อนในการสกัดกระเจี๊ยบแดงต่อสารสำคัญและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidaseการเปรียบเทียบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase ของสารสกัดกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa Linn.) ที่ได้จากการสกัดผงกระเจี๊ยบแดงแห้ง 2 กรัม ด้วยน้ำกลั่น 200 มล. โดยวิธีที่แตกต่างกัน 3 วิธี คือ 1. วิธีต้ม (ต้มผงกระเจี๊ยบแดงในน้ำเดือดนาน 5 นาที) 2. วิธีชง (เติมน้ำเดือดลงในผงกระเจี๊ยบแดง แช่ทิ้งไว้ 5 นาที) และ 3. วิธีหมัก (หมักผงกระเจี๊ยบแดงในน้ำโดยกวนน้ำที่ความเร็ว 100 รอบ/นาที นาน 5 นาที และเก็บไว้ที่อุณหภ...