Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของผักพื้นบ้านไทย

การศึกษาฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของผักพื้นบ้านไทยที่นิยมรับประทาน จำนวน 40 ชนิด โดยทำการสกัดด้วยวิธีการคั้นน้ำและหมักด้วย 95% เอทานอล จากนั้นทดสอบในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก (PC3) และมะเร็งเต้านม (MCF-7) ด้วยวิธี Sulphorhodamine B (SRB) พบว่าสารสกัดน้ำของเมล็ดเหรียงมีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเต้านมได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่ สารสกัด 95% เอทานอลของใบช้าพลู โดยมีค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่สามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งได้ร้อยละ 50 (IC50) น้อยกว่า 1 และ 7.77 มคก./มล. ตามลำดับ ส่วนเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก พบว่ามีสารสกัด 8 ชนิด ที่มีฤทธิ์ดี ได้แก่ สารสกัด 95% เอทา- นอลของผักชีลาว ใบช้าพลู ใบย่านาง มะเขือพวง และผักติ้ว สารสกัดน้ำของดอกขจร เมล็ดเหรียง และใบเหมียง โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 2.80, 5.45, 9.09, 12.09, 12.32, 7.08, 9.85, และ 13.77 มคก./มล. ตามลำดับสรุปได้ว่า สารสกัดจากผักพื้นบ้านไทยที่มีผลในการยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านม (MCF-7) และมะเร็งต่อมลูกหมาก (PC3) ได้แก่ เมล็ดเหรียง ใบช้าพลู ผักชีลาว ดอกขจร ใบย่านาง ผักติ้ว ผลมะเขือพวง และใบเหลียง ผักเหล่านี้เป็นที่นิยมและสามารถหารับประทานได้ง่ายในท้องตลาด ซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถสนับสนุนการรับประทานพืชผักเหล่านี้เพื่อใช้เป็นอาหารที่มีผลต้านมะเร็งได้

Thammasat Med J. 2019;19(1):70-8.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

665

การอาเจียนเป็นเลือดที่มีสาเหตุมาจากสารสกัดมะระเหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร
การอาเจียนเป็นเลือดที่มีสาเหตุมาจากสารสกัดมะระเหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารมีรายงานจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียว่าพบผู้ป่วยชายอายุ 40 ปี รับประทานน้ำมะระเข้มข้นที่ทำเองที่บ้านประมาณ 500 ซีซี ก่อนที่จะมีการเจาะเลือดไปตรวจ ผู้ป่วยบอกว่ามีอาการปวดอย่างรุนแรงบริเวณแถวกระบังลมหรือลิ้นปี่ และอาเจียนเป็นเลือดประมาณ 200 - 300 ซีซี ภายในครึ่งชั่วโมงหลังจากที่รับประทานน้ำมะระเข้มข้นเข้าไป ซึ่งผู้ป่วยไม่ได้เพิ่มเติมสารใดๆ ลงไปในขณะที่เตรียมน้ำมะระเข้มข้น ไม่มีประวัติการใช้แอลกอฮอล์ ยาระงับปว...

302

สารต้านการอักเสบ
สารต้านการอักเสบ และยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งจากดอกดาวเรืองฝรั่ง (Calendula officinalis)มีการทดสอบสารในกลุ่ม triterpene glycoside 10 ชนิด คือ calendulaglycoside A (1), calendulaglycoside A 6´-O- methyl ester (2), calendulaglycoside A 6´-O-n- butyl ester (3), calendulaglycoside B (4), calendulaglycoside B 6´-O-n- butyl ester (5), calendulaglycoside C (6),calendulaglycoside C 6´-O- methyl ester (7), calendulaglycoside C 6´-O-n- butyl ester (8), calendul...

1201

ถั่วเหลืองช่วยป้องกันความเสียหายของกระดูกจากภาวะอ้วนและการออกกำลังกายเป็นประจำ
ถั่วเหลืองช่วยป้องกันความเสียหายของกระดูกจากภาวะอ้วนและการออกกำลังกายเป็นประจำการศึกษาผลของโปรตีนจากถั่วเหลืองต่อความแข็งแรงของกระดูกในหนูเม้าส์ที่ได้รับอาหารไขมันสูง หรือออกกำลังกายด้วยการวิ่งเป็นประจำ โดยป้อนอาหารปกติหรืออาหารไขมันสูงที่มีส่วนผสมของของโปรตีนจากนม (casein) หรือโปรตีนจากถั่วเหลือง 20% เป็นเวลา 14 สัปดาห์ ให้แก่หนูเม้าส์ที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งในวงล้อ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับโปรตีนจากถั่วเหลืองจะมีความเสียหายของกระดูกน้อยกว่ากลุ่มที่กินอาหารไขมันสูงหรือออกกำลังกายเพียงอย่าง...

1094

ฤทธิ์สมานแผลของสารโพลีแซคคาไรด์จากว่านหางจระเข้
ฤทธิ์สมานแผลของสารโพลีแซคคาไรด์จากว่านหางจระเข้ (Aloe vera )การศึกษาฤทธิ์สมานแผลของสารโพลีแซคคาไรด์ (polysaccharides) จากวุ้นว่านหางจระเข้ โดยทำการทดลองในหนูแรทเพศผู้ 45 ตัว ที่ทำให้เกิดแผลเปิดบริเวณหลังขนาด 1 ซม. โดยแบ่งหนูออกเป็น 3 กลุ่ม (กลุ่มละ 15 ตัว) กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม ปล่อยให้แผลหายเองโดยไม่ได้รับการทายาชนิดใดๆ กลุ่มที่ 2 และ 3 ทาแผลด้วยสารโพลีแซคคาไรด์จากว่านหางจระเข้ที่ละลายในน้ำเปล่าขนาด 25 และ 50 มก. ตามลำดับ ทาวันละครั้ง นาน 30 วัน ทำการวัดขนาดแผลทุกวัน แบ่งหนูจากแต่ละกลุ...

1119

ผลของกระท่อมต่อตัวรับ
ผลของกระท่อมต่อตัวรับ Pregnane Xการทดสอบผลของสารสกัดเมทานอล ส่วนสกัดที่อุดมไปด้วยสารแอลคาลอยด์ และสารแอลคาลอยด์ 6 ชนิดที่แยกได้จากใบกระท่อม (Mitragyna speciosa ) ต่อตัวรับ Pregnane X (Pregnane X receptor; PXR) ซึ่งตัวรับดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับเอนไซม์ที่ใช้ในการเกิดเมแทบอลิซึมของยาและการขนส่งยาไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย ใน hPXR transfected HepG2 cell line พบว่าทั้งสารสกัดเมทานอล ส่วนสกัดที่อุดมไปด้วยสารแอลคาลอยด์ และสารแอลคาลอยด์ทั้ง 6 ชนิด มีฤทธิ์กระตุ้น PXR เมื่อทำการเปรียบเทียบกับยามาตรฐาน...

857

สารสกัดจากรำข้าวช่วยลดน้ำตาลในเลือด
สารสกัดจากรำข้าวช่วยลดน้ำตาลในเลือดการศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของ Rice Hull Smoke Extract (RHSE: ของเหลวที่ได้จากควันในการเผารำข้าว) ในหนูเม้าส์ที่เป็นเบาหวานจากการป้อนอาหารไขมันสูง พบว่าเมื่อป้อน RHSE ขนาด 0.5 และ 1.0 % โดยน้ำหนัก ร่วมกับการป้อนอาหารไขมันสูง นานติดต่อกัน 7 สัปดาห์ มีผลช่วยลด ไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลในเลือด เมื่อด้วยวิธีตรวจวัดความทนกลูโคส (glucose tolerance test) พบว่า RHSE ช่วยเพิ่มปริมาณอินซูลินและลดน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีสำคัญเมื่อเทียบกับหนูเม้าส์ที่ป้อนอาหารไขมันสูงเพี...

501

Glucosyl
Glucosyl Hesperidin จากส้มช่วยป้องกันไวรัสไข้หวัด สายพันธุ์ A Glucosyl Hesperidin (GH, อนุพันธ์ที่ละลายน้ำได้ของ Hesperidin สารฟลาโวนอยด์ที่พบในพืชตระกูลส้ม) การทดสอบประสิทธิภาพของ GH ในการป้องกันไวรัสไข้หวัดสายพันธุ์ A (Influenza A Virus: IAV) 3 สายพันธุ์ ได้แก่ H1N1, H3N2, H5N3 การทดลองแบ่งออกเป็น 3 วิธี โดยวิธีที่ 1 นำเซลล์ Madin-Darby canine kidney (MDCK) บ่มในสารละลาย GH ความเข้มข้น 0.39-25 มิลลิโมลาร์ ที่อุณหภูมิ 34 เซลเซียส นาน 12 ชั่วโมง แล้วนำไปเซลล์เพาะบ่มด้วยไวรัสไข้หวัดสายพันธุ์ A ที...

134

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของหงอนไก่
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของหงอนไก่ เมื่อให้หนูขาว ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย alloxan กินสารสกัดแอลกอฮอล์จากเมล็ดหงอนไก่ ในขนาด 250 มก./กก. นน.ตัว และ 500 มก./กก. นน.ตัว ระดับน้ำตาลในเลือดของหนูลดลง 27.8 % และ 38.8 % ตามลำดับ หลังจากที่ได้รับสารสกัด 6 ชม. และไม่ลดระดับน้ำตาลในเลือดหนูที่ไม่เป็นเบาหวาน เมื่อให้หนูขาวที่เป็นเบาหวานกินสารสกัดแอลกอฮอล์จากเมล็ดหงอนไก่ ขนาด 250 มก./กก. นน.ตัว และ 500 มก./กก. นน.ตัว นาน 2 สัปดาห์ ติดต่อกัน ระดับน้ำตาลในเลือดหนูลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ...

508

สารสกัดจากกระเจี๊ยบแดงกับฤทธิ์ต้านการอักเสบ
สารสกัดจากกระเจี๊ยบแดงกับฤทธิ์ต้านการอักเสบการทดสอบสารในกลุ่ม polyphenols จากสารสกัดเมทานอลของกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa  ) ในหลอดทดลองพบว่าสารสกัดดังกล่าวลดปริมาณของ nitrite และ prostaglandin E(2) ยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase-2 และ nitric oxide synthase (iNOS) ในเซลล์ RAW 264.7 (macrophage) ซึ่งถูกกระตุ้นด้วย lipopolysaccharide (LPS) การทดลองในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดตับอักเสบด้วย LPS พบว่า สารสกัดกระเจี๊ยบแดงลดการทำงานของเอนไซม์ xanthine oxidase ในหนูแรท ซึ่งเอนไซม์นี้เกี่ยวข้...