Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านเชื้อรา Aspergillus niger จากเหง้าว่านน้ำ

การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราของสมุนไพร 10 ชนิด ได้แก่ ใบ Birch-Leaved Cat Tail (Acalypha fruticose), ใบตำแยแมว (Acalypha indica), ใบมะตูม (Aegle marmelos), ใบเสนียด (Adhatoda vasica), ใบรัก (Calotropis gigantean), ใบทองหลางลาย (Erythrina indica), ใบคนทีเขมา (Vitex negundo), ใบยี่โถ (Nerium oleander), ใบมะขามเทศ (Pithecellobium dulce), เหง้าว่านน้ำ (Acorus calamus) และน้ำมันหอมระเหยของว่านน้ำ (ได้จากการสกัดเหง้าว่านน้ำด้วยวิธีกลั่นด้วยน้ำ) โดยนำมาสกัดด้วยตัวทำละลายต่างๆ คือ benzene, chloroform, ethanol, ethyl acetate, methanol, hexane, และ petroleum ether และนำสารสกัดที่ได้มาทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อรา Aspergillus niger ATCC 16888 เปรียบเทียบผลที่ได้กับยาต้านเชื้อรา 2 ชนิดคือ itraconazole และ voriconazole พบว่า สารสกัดเมทานอลและน้ำมันหอมระเหยของว่านน้ำมีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อราได้ดีที่สุด (ความเข้มข้น 100 มคล./มล.) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ได้รับยาต้านเชื้อรา (ความเข้มข้น 1 มก./มล.) โดยมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได้ (MIC) ประมาณ 5 มคก./มล. การวิเคราะห์ทางเคมีพบว่าสารออกฤทธิ์ของว่านน้ำคือ β-Asarone และการศึกษากลไกการออกฤทธิ์พบว่า β-Asarone เข้าแทรกแซงการทำงานและลดปริมาณของ ergosterol ในเยื่อหุ้มเซลล์ของ A. niger ATCC 16888 แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากเหง้าว่านน้ำและสาร β-Asarone มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อรา ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาเป็นสารต้านเชื้อราในอุตสาหกรรมต่อไป

Proceedings of the National Academy of Sciences, India, Section B: Biological Sciences 2019;89(1):173-84.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1388

ฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสไข้หวัดนก
ฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ของสารสกัดสมุนไพร 5 ชนิดAsian Pac J Trop Med 2017;10(9):871-6. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1179

ไซรัปจากน้ำมะนาวควายช่วยลดอาการปวดศีรษะไมเกรน
ไซรัปจากน้ำมะนาวควายช่วยลดอาการปวดศีรษะไมเกรนการศึกษาแบบ Double blind randomized placebo-controlled clinical trial ในผู้ป่วยไมเกรน จำนวน 90 คน แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกให้รับประทานไซรัปจากน้ำมะนาวควาย (Citrus medica L.) 15 มล. กลุ่มที่สองได้รับยาหลอกไซรัป และกลุ่มที่ 3 ให้รับประทานยารักษาไมเกรนโพรพราโนลอล (propranolol) ขนาด 20 มก. โดยรับประทานวันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ แล้วทำการประเมินความถี่ ระยะเวลา และระดับความปวดในผู้ป่วยทั้ง 3 กลุ่ม พบว่ากลุ่มที่ได้รับไซรัปจา...

866

สารสกัดโสมอเมริกัน
สารสกัดโสมอเมริกัน (HT1001) ช่วยให้การทำงานของสมองด้านความจำดีขึ้นในผู้ป่วยจิตเภทการศึกษาแบบอำพรางทั้งสองฝ่ายและเปรียบเทียบกับยาหลอก (double blind placebo controlled) ในผู้ป่วยจิตเภท 64 ราย อายุระหว่าง 18-55 ปี โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานสารสกัดโสมอเริกัน (HT1001) ขนาด 100 มก.วันละ 2 ครั้ง (สารสกัดโสมอเริกัน HT1001 100 มก.เทียบเท่ากับรากโสมอเมริกันแห้ง 500 มก.) นาน 4 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มที่ 2 ได้รับยาหลอก และวัดการทำงานของสมองด้านความจำด้วยวิธี Letter-Number Span Test ...

41

ฤทธิ์ต้านจุลชีพจากเปลือกต้นชมพู่น้ำดอกไม้
ฤทธิ์ต้านจุลชีพจากเปลือกต้นชมพู่น้ำดอกไม้ สารสกัดจากอะซิโตนและน้ำจากเปลือกต้นของชมพู่น้ำดอกไม้(Syzygium jambos ( L. ) Alston แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococcus aureus , Yersinia enterocolitica , Staphylococcus hominis , Staphylococcus cohnii และ Staphylococcus warneri โดยสารสำคัญในการแสดงฤทธิ์ดังกล่าวคือ แทนนิน ที่มีปริมาณมากในสารสกัด ( 77% ในสารสกัดจากน้ำและ 83% ในสารสกัดจากอะซิโตน )J Ethnopharmacol 2000 ; 71 : 307-13 ...

926

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดไขมันในเลือดของส้มโอพันธุ์ต่างๆ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดไขมันในเลือดของส้มโอพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทยการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดไขมันในเลือดของสารสกัดจากเนื้อผลส้มโอพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย ได้แก่ ขาวใหญ่ ทองดี ขาวแตงกวา ขาวน้ำผึ้ง ท่าข่อย และทับทิมสยาม พบว่าสารสกัดจากส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ จะมีปริมาณสารฟีนอลิกสูงสุด และมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ 1,1-diphenyl-2-pireyhydrazyl radical และ hydroxyl radical ดีกว่าพันธุ์อื่นๆ ขณะที่สารสกัดจากพันธุ์ขาวแตงกวาและท่าข่อย สารฟลาโวนอยด์หลักที่พบ คือ naringin และ naringenin สารสกัดจากส้...

309

Picroliv
Picroliv จากโกฐก้านพร้าวกับการรักษาแผลPicroliv เป็นสารสกัดจากรากของโกฐก้านพร้าว ซึ่งประกอบด้วย iridoid glycosides 2 ชนิด คือ picroside-1 และ kutkoside ผสมกันในอัตราส่วน 1:1.5 เมื่อนำมาทดสอบผลต่อการเจริญเติบโตของเส้นเลือด โดยทดสอบกับเส้นเลือดแดงใหญ่ที่แยกจากหนูขาว พบว่า picroliv ที่ความเข้มข้น 0.5 และ 1 มคก./มล. มีผลเพิ่มการเจริญเติบโตของเส้นเลือดโดยจะเพิ่มการสร้างเส้นเลือดฝอย เพิ่มจำนวนและความยาวของหลอดเลือดเล็กๆ เพิ่มการงอกและแตกแขนงของเส้นเลือด สำหรับการทดสอบผลในการรักษาแผลในหนูขาวที่ทำ...

1192

ฤทธิ์ต้านภาวะอ้วนและภาวะดื้อต่ออินซูลินของสารสำคัญจากเปลือกแก้วมังกร
ฤทธิ์ต้านภาวะอ้วนและภาวะดื้อต่ออินซูลินของสารสำคัญจากเปลือกแก้วมังกรการทดสอบฤทธิ์ต้านภาวะอ้วนและภาวะดื้อต่ออินซูลินของสาร betacyanins ซึ่งแยกได้จากเปลือกของแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาว (Hylocereus undatus ) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะดังกล่าวด้วยการได้รับอาหารไขมันสูง โดยให้หนูกินอาหารไขมันสูงร่วมกับการได้รับสาร betacyanins ขนาด 50, 100 หรือ 200 มก./กก. เป็นเวลา 14 วัน พบว่าสาร betacyanins สามารถยับยั้งการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัว การขยายตัวของเซลล์ไขมัน ภาวะไขมันพอกตับ ภาวะที่ไม่สามารถทนต่อก...

908

ฤทธิ์ต้านการเกิดพังผืดที่ปอดของสารอัลคาไลน์ในเปลือกส้มเขียวหวาน
ฤทธิ์ต้านการเกิดพังผืดที่ปอดของสารอัลคาไลน์ในเปลือกส้มเขียวหวานการศึกษาฤทธิ์ต้านการเกิดพังผืดที่ปอดของสารอัลคาไลน์ในเปลือกส้มเขียวหวานนั้นทำการศึกษาทั้งในหลอดทดลองและในหนูแรท โดยที่สารกลุ่มอัลคาไลน์ที่ได้จากการสกัดเปลือกผลส้มเขียวหวานด้วยเอทานอล (CAE : citrus alkaline extract) เมื่อนำไปทดสอบกับเซลล์ไฟโบบลาสต์ของปอด (MRC-5 cell) และเมื่อทดสอบในหนูแรท 36 ตัว แบ่งหนูเป็น 6 กลุ่มๆ ละ 6 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มหนูปกติให้กินน้ำ กลุ่มที่ 2 เป็นหนูกลุ่มควบคุมให้ bleomycin (เป็นสารที่ทำให้เกิดการอักเสบแ...

1533

ฤทธิ์ต้านภาวะตับอักเสบจากแอลกอฮอล์ของสารสกัดจากรำข้าว
ฤทธิ์ต้านภาวะตับอักเสบจากแอลกอฮอล์ของสารสกัดจากรำข้าวภาวะตับอักเสบจากแอลกอฮอล์ (alcoholic liver injury) มักเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งการอักเสบดังกล่าวสามารถถูกกระตุ้นได้ด้วยสารพิษที่หลั่งมาจากจุลินทรีย์ในลำไส้เมื่อเกิดภาวะไม่สมดุล (intestinal dysbiosis) การศึกษาฤทธิ์ปกป้องตับของสารสกัดฟีนอลิกจากรำข้าว (rice bran phenolic extract; RBPE) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำในเกิดภาวะตับอักเสบด้วยการป้อนเอทานอล โดยแบ่งหนูเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับอาหารเหลวปกติ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่...