Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสำคัญจากกาแฟสำเร็จรูปข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

364

ผลของการดื่มชาเป็นประจำต่อการกระตุ้นเกร็ดเลือดและการอักเสบ
ผลของการดื่มชาเป็นประจำต่อการกระตุ้นเกร็ดเลือดและการอักเสบการทดลองแบบสุ่มโดยให้อาสาสมัครชายสุขภาพดีและไม่สูบบุหรี่ อายุ 18-55 ปี จำนวน 37 คน ได้รับชาดำซึ่งมีสารสกัดจากชา 1050 มิลลิกรัม และจำนวน 38 คน เป็นกลุ่มได้รับยาหลอกเป็นเวลา 6 สัปดาห์ แล้วให้อยู่ในช่วงล้างยา 4 สัปดาห์ ซึ่งในช่วงดังกล่าวนี้ อาสาสมัครจะถูกงด ไม่ให้ดื่มชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน แต่จะได้รับยาหลอกแทน พบว่าหลังจาก 6 สัปดาห์ กลุ่มที่ได้รับชาดำ จะมีการเกาะกลุ่มของ Monocyte-platelet, Neutrophil-platelet และ Leukocyte-plate...

1547

ความเป็นพิษและฤทธิ์คุมกำเนิดเพศชายของรากมะละกอ
ความเป็นพิษและฤทธิ์คุมกำเนิดเพศชายของรากมะละกอการศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัด 80% เมทานอลจากรากมะละกอ (Carica papaya) โดยป้อนหนูแรทในขนาด 500 1,000 1,500 และ 2,000 มก./กก. เพียงครั้งเดียว จากนั้นเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลานาน 24 และ 48 ชม. พบว่า สารสกัดทุกขนาดไม่ทำให้หนูตายแต่มีผลต่อพฤติกรรมบางอย่าง เช่น ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า การเคลื่อนไหวช้าลง มีอาการเดินเซ และปัสสาวะเพิ่มขึ้น จากนั้นจึงนำสารสกัดเมทานอลมาแยกต่อด้วยเทคนิคทางโครมาโตกราฟี ทำให้ได้ส่วนสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์ (petroleum ether fract...

509

ผลการยับยั้งไวรัสไข้หวัดของ
ผลการยับยั้งไวรัสไข้หวัดของ Andrographolide และอนุพันธ์14-α-lipoyl andrographolide (AL-1) เป็นอนุพันธ์ของ Andrographolide สารสำคัญที่พบในฟ้าทะลายโจร ซึ่ง AL-1 มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค การทดลองหาฤทธิ์ยับยั้งไวรัสไข้หวัด สายพันธุ์ A 3 ชนิด ได้แก่ H5N1, H9N2 และ H1N1 พบว่าหนูเม้าส์ที่ได้รับ AL-1 ขนาด 100-200 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักตัว/วัน แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง นานติดต่อกัน 7 วัน ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต ยืดอายุหนูที่ติดเชื้อไวรัสหวัด ลดอาการผิดปกติของปอด และลดจำนวนไวรัสในปอดได้...

1332

ฤทธิ์ต้านอาการท้องเสียของต้นสีเสียด
ฤทธิ์ต้านอาการท้องเสียของต้นสีเสียดสารสกัดด้วยแอลกอฮอล์น้ำจากเปลือกต้นสีเสียด (Acacia catechu Willd.) ซึ่งประกอบด้วยสารกลุ่ม catechins เช่น (-)-epicatechin และ (+)-catechin มีฤทธิ์ลดความถี่และความแรงในการหดเกร็งตัวของลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กส่วนปลายที่แยกได้จากหนูตะเภา โดยฤทธิ์การยับยั้งจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณสารสกัดที่ให้ สารสกัดจากต้นสีเสียดสามารถเสริมฤทธิ์ของ calcium antagonist ในการต้านการหดเกร็งบริเวณลำไส้ใหญ่มากกว่าส่วนของลำไส้เล็กส่วนปลาย และสามารถออกฤทธิ์คลายการหดเกร็งของลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กส...

1192

ฤทธิ์ต้านภาวะอ้วนและภาวะดื้อต่ออินซูลินของสารสำคัญจากเปลือกแก้วมังกร
ฤทธิ์ต้านภาวะอ้วนและภาวะดื้อต่ออินซูลินของสารสำคัญจากเปลือกแก้วมังกรการทดสอบฤทธิ์ต้านภาวะอ้วนและภาวะดื้อต่ออินซูลินของสาร betacyanins ซึ่งแยกได้จากเปลือกของแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาว (Hylocereus undatus ) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะดังกล่าวด้วยการได้รับอาหารไขมันสูง โดยให้หนูกินอาหารไขมันสูงร่วมกับการได้รับสาร betacyanins ขนาด 50, 100 หรือ 200 มก./กก. เป็นเวลา 14 วัน พบว่าสาร betacyanins สามารถยับยั้งการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัว การขยายตัวของเซลล์ไขมัน ภาวะไขมันพอกตับ ภาวะที่ไม่สามารถทนต่อก...

575

ผลลดไขมันของกระเจี๊ยบแดง
ผลลดไขมันของกระเจี๊ยบแดงการศึกษาผลลดไขมันของสารสกัดจากกระเจี๊ยบแดง 2 ชนิด ได้แก่ สารสกัดด้วยน้ำร้อน (ปริมาณ polyphenol 2%) และสารสกัด polyphenols (ปริมาณ polyphenol 74%) โดยให้หนูแฮมสเตอร์กินอาหารที่มีไขมันสูงซึ่งผสมสารสกัดด้วยน้ำร้อน ขนาด 1 และ 2% และสารสกัด polyphenol ขนาด 0.1 และ 0.2% ของอาหาร เป็นเวลา 10 สัปดาห์ เปรียบเทียบผลกับกลุ่มที่กินอาหารไขมันสูงอย่างเดียว พบว่าสารสกัดทั้ง 2 มีผลลดปริมาณของคอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอไรด์, LDL cholesterol และเพิ่มปริมาณของ HDL cholesterol ในเลือด รวมทั้งลด...

829

ฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอของสารสกัด
ฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอของสารสกัด curcuminoids จากขมิ้นชันการศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของสารสกัดจากขมิ้นชัน 13 ชนิด ที่ได้จากการสกัดด้วยเมทานอลและแยกด้วยวิธี chromatographic fraction โดยทำการศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro) ด้วยการนำสารสกัดทั้ง 13 ชนิดเติมลงในเซลล์ 293T cells (human embryonic kidney cells) ที่ถูกใส่ยีนของเอนไซม์ neuraminidase ของเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ่ชนิดเอ H1N1 และ H9N2 แล้ว ขนาด 10 ไมโครลิตร ก่อนนำไปทดสอบหาประสิทธิภาพการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ดังกล่าวด้วยชุดตรวจสอบ 4-MU-NANA (Sig...

824

หญ้าหวานช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังอาการบาดเจ็บ
หญ้าหวานช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังอาการบาดเจ็บศึกษาผลของการรับประทานสารสกัด stevioside จากหญ้าหวานต่อการฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่ได้รับการเหนี่ยวนำให้เกิดอาการบาดเจ็บ โดยทำการทดลองในหนูแรทเพศผู้ ด้วยการป้อนสารสกัด stevioside ขนาด 10 มก./กก. น้ำหนักตัว เป็นเวลา 7 วัน ก่อนกระตุ้นให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อโดยการฉีด cardiotoxin เข้าที่บริเวณกล้ามน่องส่วนหน้า (tibialis anterior muscle) ของขาขวาด้านหลัง (right hindlimb) ป้อนสารสกัด stevioside ให้หนูต่อไปอีก 7 วัน ทำการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อ...

1466

สารสำคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผลกุหลาบป่า
สารสำคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผลกุหลาบป่าผลกุหลาบ (rose hip) ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในรูปของอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งการใช้ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง เพราะในผลของผลกุหลาบมีสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น วิตามินซี-อี, สารในกลุ่ม phenolics, carotenoids, tocopherols, terpenes, galactolipids, fatty acids, organic acids, น้ำตาล, โปรตีน และแร่ธาตุ โดยเฉพาะสาร ellagic acid ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม phenolics ที่พบได้มากที่สุดในผลกุหลาบ และมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทย...