Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

สารแอนโทไซยานินสกัดจากมันม่วงกับฤทธิ์ป้องกันการเกิดตับอักเสบจากแอลกอฮอล์

สารสกัดแอนโทไซยานินจากมันม่วง หรือ มันเทศสีม่วง ชนิด Ipomoea batatas cv. Ningzi 4 (purple sweet potatoes anthocyanins; PSPA) ถูกพบว่าส่วนมากเป็นสารไซยานิดิน (cyanidin) ซึ่งได้ถูกนำไปศึกษาฤทธิ์ป้องกันตับอักเสบจากแอลกอฮอล์ โดยมีการทดลองในหนูเม้าส์เพศผู้สายพันธุ์ C57BL/6 จำนวน 50 ตัว แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ตัว โดยกลุ่มทดลองได้รับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผสมสาร PSPA ในขนาด 50 มก./นน.ตัว 1 กก. (ขนาดต่ำ), 100 มก./นน.ตัว 1 กก. (ขนาดกลาง), หรือ 300 มก./นน.ตัว 1 กก. (ขนาดสูง) ในขณะที่กลุ่มควบคุมได้รับแอลกอฮอล์ (52%) เพียงอย่างเดียวโดยเพิ่มปริมาณของแอลกอฮอล์ทุก 2 สัปดาห์ และอีกกลุ่มไม่ได้รับสารอะไรเลยเพื่อเปรียบเทียบผล เมื่อติดตามผลเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า หนูที่ได้รับ PSPA ในขนาด 100 มก./นน.ตัว 1 กก.(ขนาดกลาง) มีระดับ ALT = 53.71 U/L ซึ่งใกล้เคียงกับกลุ่มหนูปกติที่ไม่ได้รับสารอะไรเลย (ALT = 49.88 U/L) ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียวมีค่า ALT = 94.00 U/L พยาธิวิทยาของตับหนูกลุ่มที่ได้รับแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียวพบว่ามีการตายของเนื้อเยื่อตับและมีความผิดปกติของไขมันในตับ (hepatocellular necrosis, fat degeneration in liver cells, but no hepatic fibrosis) ส่วนกลุ่มที่ได้รับ PSPA ขนาดกลาง (100 มก./นน.ตัว 1 กก.) พยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อตับดีขึ้นและภาวะความเครียดจากการออกซิเดชั่น (oxidative stress status) ลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับหนูกลุ่มที่ได้รับแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามการได้รับสาร PSPA ในขนาดสูง (300 มก./นน.ตัว 1 กก.) กลับทำให้เกิดพิษต่อตับ โดยทำให้ระดับ malondialdehyde (MDA) ซึ่งเป็นสารอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น และทำให้สารต้านออกซิเดชั่น glutathione (GSH) ลดลง จากการวิเคราะห์ทางเคมีคาดว่าอนุพันธ์ของ cyanidin ซึ่งมีโครงสร้างที่ประกอบด้วย ortho-hydroxyl ที่ตำแหน่ง B-ring อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเครียดจากการออกซิเดชั่น (oxidative stress) ในตับหนูที่ได้รับ PSPA ในขนาดสูง การศึกษานี้สรุปว่า PSPA ในขนาดกลางช่วยป้องกันตับอักเสบจากแอลกอฮอล์ได้ โดยออกฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งเอนไซม์ alanine aminotransferase จากเซลล์ตับ และปรับสมดุลของการเกิดออกซิเดชั่น หากต้องการนำ PSPA มาพัฒนาเพื่อใช้บรรเทาความผิดปกติของตับที่เกิดจากแอลกอฮอล์ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและเลือกขนาดที่ใช้ให้เหมาะสมข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

269

Recall
Recall of proprietary Chinese medicine with harmful ingredientกระทรวงสาธารณสุขของฮ่องกง ประกาศเตือนประชาชนไม่ให้ซื้อหรือใช้ยาจีนชื่อ Jie Jie Pills ซึ่งประกอบด้วยสาร Aristolochic acid ที่เป็นสารอันตราย เนื่องจากว่ามีการศึกษาพบว่าการกินสาร aristolochic acid มีความสัมพันธ์กับการเกิดไตวายและมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีสารชนิดนี้มาตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2547 แล้ว นอกจากนี้ได้สั่งให้บริษัท Luen Shing Med. Co. Ltd เรียกเก็บผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกจากท้องตลา...

1245

ฤทธิ์การหลั่งสารเมือกของเหง้าขิงในการป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
ฤทธิ์การหลั่งสารเมือกของเหง้าขิงในการป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารศึกษาในหนูแรทเพศผู้ที่อดอาหารมานาน 24 ชม. จากนั้นแบ่งหนูออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม ป้อน 1% sodium carboxy-methyl cellulose กลุ่มที่ 2-5 ป้อนสารสกัดจากเหง้าขิง ขนาด 0.1, 0.25, 0.5 และ 1.0 มก./กก. ทางสายยางให้อาหาร ตามลำดับ กลุ่มที่ 6 เป็นกลุ่มที่ได้รับยาแผนปัจจุบัน ranitidine ขนาด 50 มก./กก. หลังจากนั้น 30 นาที เหนี่ยวนำหนูให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยกรดไฮโดรคลอริค ด้วยความเครียดโดยการขังกรงและแช่น้ำ (water i...

12

Phytoestrogen
Phytoestrogen : Daidzin และ Genistin Daidzin และ genistin เป็นสารที่แยกได้จากถั่วเหลืองจัดอยู่ในกลุ่ม isoflavones ผลการทดลองในหนูขาวซึ่งตัดรังไข่ออก และให้อาหารที่มีปริมาณแคลเซียมต่ำพบว่าสารทั้งสองสามารถป้องกันการลดลงของความหนาแน่นของกระดูก และช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกระดูก รวมทั้งปริมาณแคลเซียมและฟอสฟอรัสในกระดูกไดBiol Pharm Bull 1998;211:62-6 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : ...

1524

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากเห็ดขอนขาวและเห็ดฟาง
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากเห็ดขอนขาวและเห็ดฟางเมื่อนำส่วนของดอก (fruiting body) เห็ดขอนขาว (Lentinus squarrosulus) และเห็ดฟาง (Volvariella volvacea) มาสกัดด้วยน้ำร้อนแล้วตกตะกอนด้วยเอทานอล จะได้สารสกัดซึ่งประกอบด้วยสารหลัก คือ เบต้า-กลูแคน (β-glucan) และสารฟีนอลิก โดยปริมาณของเบต้า-กลูแคนในสารสกัดจากเห็ดขอนขาวและเห็ดฟาง เท่ากับ 0.34 และ 0.66 มก./มล. ตามลำดับ และปริมาณของสารฟีนอลิกรวมในสารสกัดจากเห็ดขอนขาวและเห็ดฟาง เท่ากับ 8.55 และ 14.56 มก. กรดแกลลิก (GAE...

566

ผลของการบริโภคกาแฟต่อแบคทีเรียในลำไส้
ผลของการบริโภคกาแฟต่อแบคทีเรียในลำไส้การศึกษาในอาสาสมัครผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี จำนวน 16 คน (ชาย 7 คน และหญิง 9 คน) มีอายุระหว่าง 21 - 59 ปี ที่ไม่มีประวัติเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารและลำไส้ โดยให้อาสาสมัครดื่มกาแฟ 3 แก้ว/วัน นาน 3 สัปดาห์ และในช่วงระหว่างทำการศึกษาห้ามอาสาสมัครรับประทานโยเกิร์ต หรือนมเปรี้ยวที่มีส่วนผสมของจุลินทรีย์แลคโตบาสิลัส ไบฟิโดแบคทีเรียม หรือโปรไบติกชนิดต่างๆ ทำการเก็บอุจจาระของอาสาสมัครก่อนและหลังสิ้นสุดการศึกษา พบว่าอาสาสมัคร 12 คน จาก 16 คน มีผลเพิ่มการทำงาน และป...

1409

ฤทธิ์ฆ่าเชื้ออะมีบา
ฤทธิ์ฆ่าเชื้ออะมีบา Acanthamoeba ของน้ำมันหอมระเหยจากพืชการศึกษาฤทธิ์ฆ่าเชื้ออะมีบา Acanthamoeba sp. ของน้ำมันหอมระเหยจากพืช 10 ชนิด ได้แก่ดีปลี (Piper retrofractum), พริกไทย (Piper nigrum), ช้าพลู (Piper sarmentosum), มะกรูด (Citrus hystrix), ส้มเขียวหวาน (Citrus reticulata), แก้ว (Murraya paniculata), เร่วน้อย (Amomum uliginosum), ขมิ้น (Curcuma longa), ขมิ้นอ้อย (Curcuma zedoaria), กระชาย (Kaempferia pandurata) ที่ความเข้มข้น 50 มก./มล. พบว่าน้ำมันหอมระเหยจากดีปลี พริกไทย มะกรูด ขมิ้น และกระช...

1143

ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของชาตะไคร้
ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของชาตะไคร้การทดสอบฤทธิ์ของชาใบตะไคร้ (Cymbopogon citratus ) ในการป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยเอทานอลเป็นเวลา 1 ชม. โดยแบ่งหนูออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ได้รับน้ำ 1 ชม. ก่อนถูกเหนี่ยวนำด้วยเอทานอล กลุ่มที่ 2 ได้รับน้ำอย่างเดียว กลุ่มที่ 3 ได้รับชาอย่างเดียว กลุ่มที่ 4 และ 5 ได้รับชา ขนาด 28 และ 56 มก./กก.นน. ตัว ตามลำดับ เป็นเวลา 1 ชม. ก่อนถูกเหนี่ยวนำด้วยเอทานอล กลุ่มที่ 6 ได้รับชา ขนาด 28 มก./กก....

1270

ฤทธิ์เสริมการรักษาของน้ำมันหอมระเหยจากกุหลาบมอญต่ออาการปวดประจำเดือน
ฤทธิ์เสริมการรักษาของน้ำมันหอมระเหยจากกุหลาบมอญต่ออาการปวดประจำเดือนการศึกษาทางคลินิกในผู้หญิงอายุ 19-30 จำนวน 100 คน ที่มีอาการปวดประจําเดือนชนิดปฐมภูมิ โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับการฉีดยาต้านอักเสบและลดอาการปวด diclofenac sodium ขนาด 75 มก. เข้ากล้ามเนื้อ เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยา diclofenac sodium ร่วมกับการใช้น้ำมันหอมระเหยจากกุหลาบมอญ (Rosa × damascena Herrm.) 2% ในสุคนธบำบัด (aromatherapy) หลังจากนั้น 10 และ 30 นาที ประเมินความรุนแรงของอาการปวดของทั้งสองกลุ่มด้วย ...

558

โพลีแซกคาไรด์จากตังกุย
โพลีแซกคาไรด์จากตังกุย (Angelica sinensis) และการออกกำลังกายแบบไทชิ ช่วยลดอนุมูลอิสระในร่างกายโพลีแซกคาไรด์ในตังกุยประกอบไปด้วยโมโนแซกคาไรด์ 8 ชนิด ได้แก่ mannose, rhamnose, glucuronic acid, galacturonic acid, glucose, galactose, arabinose และ fucose ในอัตราส่วน 1.2:4.5:1:10.5:17.8:37.5:8.7:4.9 (โมลาร์) และเมื่อทำการทดลองให้อาสาสมัครหญิงวัยกลางคนจำนวน 90 คน อายุ ≥ 55 ปี ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มแรกเป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่สองให้รับประทานโพลีแซกคาไรด์จากตังกุย ขนาด 125 มิลลิกรัม/น้ำห...