Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

สารต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกและใบของลูกแพร์ป่า

การแยกสารสำคัญจากเปลือกผลและใบของลูกแพร์ป่า (Pyrus ussuriensis50 6.06 และ 9.60 มคก./มล. ตามลำดับ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาเป็นยาหรืออาหารเพื่อสุขภาพต่อไปข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

277

ฤทธิ์สมานแผลของครามป่า
ฤทธิ์สมานแผลของครามป่าเมื่อทำการทดสอบสารสกัดด้วยเอทานอลจากส่วนเหนือดินของครามป่า ในรูปของยาเตรียมน้ำมัน 5% (สารสกัด 5 ก. ในน้ำมัน 100 ก.) ในแผลผ่าตัด (incision wound model) แผลเปิดที่เกิดจากการตัดผิวหนังส่วน full thickness ออกไป (excision wound model) และแผลที่เกิดจากการตัด granuloma tissue ที่เกิดขึ้นบนหลอดโพลีโพรไพลีนที่ฝังอยู่บริเวณผิวหนังส่วนหลัง (dead space wound model) ของหนูขาว ทาวันละ 2 ครั้ง พบว่าในวันที่ 4 ของการทดลองแผลของหนูในกลุ่มยามาตรฐาน (0.005% Fluticasone propionate) และกลุ่มน้...

446

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดเอทานอลจากรากละหุ่ง
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดเอทานอลจากรากละหุ่งการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเอทานอล 50% จากรากละหุ่ง โดยการป้อนสารสกัดครั้งเดียวขนาด 125, 250, 500, 750, 1,000 และ 2,000 มก./กก. ให้กลุ่มหนูขาวเพศผู้ปกติและกลุ่มหนูขาวเพศผู้เป็นเบาหวานType1 โดยเทียบกับการป้อนยามาตรฐาน tolbutamide ขนาด 200 มก/กก และ 500 มก./กก. สำหรับหนูปกติและหนูเบาหวานตามลำดับ การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood glucose) ที่เวลา 0, 1, 2, 4, 6 และ 8 ชั่วโมง พบว่าสารสกัดเอทานอล 50% จากรากละหุ่งขนาด 500 มก./กก. มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตา...

1453

ประสิทธิผลทางคลินิคของฮ่อมในรูปแบบยาทาเฉพาะที่สำหรับโรคสะเก็ดเงินระยะปานกลาง
ประสิทธิผลทางคลินิคของฮ่อมในรูปแบบยาทาเฉพาะที่สำหรับโรคสะเก็ดเงินระยะปานกลางฤทธิ์ในการบรรเทาอาการโรคสะเก็ดเงินระยะปานกลางของฮ่อมหรือผงครามธรรมชาติ (Indigo naturalis) ซึ่งสกัดได้จากต้นฮ่อม (Baphicacanthus cusia Nees) ได้มีการศึกษาทางคลินิคแบบสุ่ม ชนิดปกปิดสองทาง และมีกลุ่มควบคุม (randomized, double-blind, placebo-controlled trial) ในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินระยะปานกลาง จำนวน 24 คน โดยแบ่งให้ทาขี้ผึ้งที่ผสมผงคราม ความเข้มข้น 1 ส่วนต่อเนื้อขี้ผึ้ง 10 ส่วน จำนวน 16 คน และให้ทายาหลอก จำนวน 8 คน ทาบริเวณผ...

1602

ผลของน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้และทีทรีออยล์ต่อสุขภาพช่องปาก
ผลของน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้และทีทรีออยล์ต่อสุขภาพช่องปากการศึกษาทางคลินิก (a double-blinded, placebo-controlled prospective interventional study) ผลของน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ (Aloe vera) และทีทรีออยล์ (Melaleuca alternifolia; tea tree oil) ต่อสุขภาพช่องปาก ในนักเรียนจำนวน 152 คน ผู้ชาย 89 คน ผู้หญิง 63 คน อายุ 8-14 ปี โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มที่ 1 ได้รับน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ กลุ่มที่ 2 ได้รับน้ำยาบ้วนปากคลอเฮกซิดีน (chlorhexidine) กลุ่มที่ 3 ได้ร...

36

ฤทธิ์ปกป้องทางเดินอาหารของpolysaccharides
ฤทธิ์ปกป้องทางเดินอาหารของpolysaccharides จากตังกุย จากการทดลองในหนูขาวที่เยื่อเมือกบุกระเพาะอาหารถูกทำลายด้วยเอธานอลหรือindomethacin พบว่าการให้สารสกัดจากรากตังกุย (Angelica sinensis Oliv. ) ซึ่งประกอบด้วย polysaccharides 95% โดยการฉีดเข้าช่องท้อง ให้ผลป้องกันการทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารได้ โดยออกฤทธิ์อยู่นาน 12 ชั่วโมงภายหลังจากการให้สารสกัด นอกจากนั้นยังมีผลลดเอนไซม์myeloperoxidase ( เป็นตัวชี้ภาวะการอักเสบและการเคลื่อนเข้ามาชุมนุมกันของเม็ดเลือด...

111

สารสำคัญในกานพลูแสดงฤทธิ์ต้านเชื้อเอช
สารสำคัญในกานพลูแสดงฤทธิ์ต้านเชื้อเอช ไอ วี เมื่อนำสารสกัดเมทานอลจากดอกตูมแห้งของกานพลู (Eugenia caryophyllata  Thunb.) มาแยกด้วยเทคนิคทางโครมาโตรกราฟฟีจะได้สารกลุ่มแทนนิน 4 ชนิด ซึ่งให้ผลยับยั้งกระบวน การเกิด giant cell หรือ syncytia ของเชื้อเอช ไอ วี สารที่มีฤทธิ์แรงที่สุด คือ tellimagrandin ขนาดของสารที่ยับยั้งการเจริญของเซลล์ได้ 50 % (IC50) = 16.12 ไมโครกรัม/มล. ส่วน dextran sulfate ซึ่งใช้เป็นสารเปรียบเทียบมีค่า IC50 = 21.45 ไมโ...

1376

ไอศกรีมต้านอนุมูลอิสระ
ไอศกรีมต้านอนุมูลอิสระการศึกษาทางคลินิกแบบไขว้กลุ่ม โดยปกปิดผู้ประเมินผลลัพธ์และมีกลุ่มควบคุม (controlled, single-blind, crossover study) ของไอศกรีมที่มีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติในการลดภาวะเครียดออกซิเดชัน การปรับปรุงทำงานของหลอดเลือด และสมรรถภาพทางกาย (physical performance) แบบเฉียบพลัน ในอาสาสมัครสุขภาพดีอายุระหว่าง 20-40 ปีจำนวน 14 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มละ 7 คน กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานไอศกรีมขนาด 100 ก. ที่มีส่วนผสมของผงโกโก้ (dark cocoa) ฮาเซลนัท (hazelnut) และสารสกัดชาเขียว (green...

532

ผลของใบบัวบกต่อปริมาณไขมันในหนูที่ชักนำให้เกิดความเครียด
ผลของใบบัวบกต่อปริมาณไขมันในหนูที่ชักนำให้เกิดความเครียดการศึกษาผลของใบบัวบกต่อไขมันในหนูที่ชักนำให้เกิดความเครียด โดยแบ่งหนูออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่1 ได้รับอาหารปกติ (ชุดควบคุม) กลุ่มที่2 ได้รับอาหารร่วมกับ 0.1% hydrogen peroxide (H2O2) กลุ่มที่ 3 ได้รับอาหารร่วมกับ 0.1% H2O2) และ 0.3% (w/w) สารสกัดเมทานอลจากใบบัวบก กลุ่มที่ 4 ได้รับอาหารร่วมกับ 0.1% H2O2) และ 5% (w/w) ผงใบบัวบก (มีสารประกอบฟีนอลลิกเทียบเท่ากับ 0.3% สารสกัดเมทานอลจากใบบัวบก) และกลุ่มที่ 5 ได้รับอาหารร่วมกับ 0.1% H2O2) และ 0....

73

พืชวงศ์
พืชวงศ์ Zingiberaceae ต่อต้านสารเร่งการเกิดมะเร็ง สมุนไพรในวงศ์ Zingiberaceae 6 ชนิด คือ ขมิ้น ( Curcuma domestica Valeton ) ว่านชักมดลูก ( C. xanthorrhiza Roxb. ) เปราะหอม ( Kaempferia galanga L. ) ไพล ( Zingiber cassumunar Roxb.) ขิง ( Z. officinale Roscoe ) และกระทือ ( Z. zerumbet (L.) Smith ) มีผลต้านการกระตุ้นไวรัสเอพสเตนบาร์ด้วยสาร TPA( 12-o-tetradecanoyl phorbol-13-acetate ) ซึ่งเป็น tumour promoter (สารเร่งการเกิดมะเร็ง) ข้อมูลนี้เป็นประโ...