Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดสาร acrylamide ในขนมปังของสาร EGCG จากชาเขียว

การศึกษาผลของการเติมสาร (-)-epigallocatechin gallate (EGCG) ที่สกัดได้จากชาเขียว (green tea) ต่อการเกิดสาร acrylamide ในระหว่างกระบวนการอบขนมปัง โดยเติม EGCG ในขนาด 3.3, 6.6 และ 9.9 ก./กก. ลงในสูตรการทำขนมปังขาว แล้ววิเคราะห์การเกิดสาร acrylamide ด้วย liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) พบว่า EGCG สามารถลดการเกิด acrylamide ได้ 30.2%, 34.3% และ 37.4% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่มีการเติม EGCG และทำให้ความชื้นของขนมปังลดลงโดยไม่มีต่อผลเนื้อสัมผัสของขนมปัง แต่ทำให้มีสีเหลืองขึ้นและสว่างขึ้น และความเข้มสีของเปลือกขนมปัง (redness of bread crust) ลดลง นอกจากนี้ยังทำให้ขนาดของเม็ดแป้ง (granule) และรูพรุน (porosity) ของขนมปังลดลงด้วย จากผลการทดลองทำให้สามารถสรุปได้ว่า การเติม EGCG สามารถลดการเกิดสาร acrylamide ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่เกิดขึ้นในกระบวนการอบขนมปังได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าที่พบว่าการเติมสารที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันสามารถลดการเกิด acrylamide ในขนมปังได้ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1279

ผลของน้ำมันจากเซนต์จอห์นเวิร์ตในการดูแลและรักษาแผลกดทับ
ผลของน้ำมันจากเซนต์จอห์นเวิร์ตในการดูแลและรักษาแผลกดทับการศึกษาในผู้ป่วยชาย อายุ 82 ปี ที่นอนรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู และเกิดแผลกดทับบริเวณกระเบนเหน็บและก้นกบ (sacro-coccygeal area) โดยใช้สารสกัดที่ได้จากการหมักส่วนเหนือดินของต้นเซนต์จอห์นเวิร์ต (Hypericum perforatum L.) ที่กำลังออกดอก ทาบริเวณที่เป็นแผล วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 40 วัน วัดผลการศึกษาจากขนาดของแผลและลักษณะทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ พบว่าน้ำมันจากดอกเซนต์จอห์นเวิร์ต ทำให้แผลมีขนาดลดลง เซลล์เยื่อบุผิว (squamous cells) มีจำนวนและขนาดเพ...

1142

สารอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในทุเรียนพันธุ์ที่นิยมรับประทานและพันธุ์พื้นเมือง
สารอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในทุเรียนพันธุ์ที่นิยมรับประทานและพันธุ์พื้นเมืองการศึกษาเรื่องสารอาหาร สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของทุเรียนพันธุ์ที่นิยมรับประทาน ได้แก่ หมอนทอง และชะนี และพันธุ์พื้นเมือง ได้แก่ กระดุม และกบตาขำ ซึ่งเก็บรวบรวมจากสวนในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี พบว่าทุเรียนทุกสายพันธุ์ประกอบด้วยใยอาหารจำนวนมาก (7.5 - 9.1 ก./100 ก. นน.แห้ง) และมีปริมาณของคาร์โบไฮเดรทและน้ำตาลสูง (62.9 - 70.7 ก. และ 47.9 - 56.4 ก./100 ก.นน. แห้ง ตามลำดับ) ทุเรียนพันธุ์ชะนี กระดุ...

1303

ฤทธิ์ลดการเกิดสิวของสาร
ฤทธิ์ลดการเกิดสิวของสาร EGCG จากชาเขียว ในผู้หญิงช่วงอายุหลังวัยรุ่นการศึกษาทางคลินิกในผู้หญิงช่วงอายุหลังวัยรุ่น (post adolescent) ที่มีอายุระหว่าง 25-45 ปี จำนวน 64 คน และมีอาการเป็นสิวระดับปานกลางถึงขั้นรุนแรง โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ให้รับประทานชาเขียวที่สกัดคาเฟอีนออกไป (decaffeinated green tea) 1,500 มก./วัน ซึ่งประกอบด้วยสาร Epigallocatechin gallate; EGCG ปริมาณ 856.8 มก./วัน (รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล ขนาด 500 มก. หลังมื้ออาหาร 30 นาที 3 ครั้ง/วัน) เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มยาห...

1208

ฤทธิ์ป้องกันพิษจากแคดเมี่ยมของน้ำมันมะกอกและน้ำมันจากเมล็ดขี้กาเทศ
ฤทธิ์ป้องกันพิษจากแคดเมี่ยมของน้ำมันมะกอกและน้ำมันจากเมล็ดขี้กาเทศการศึกษาผลของน้ำมันมะกอก (Olea europaea L.) และน้ำมันจากเมล็ดขี้กาเทศ (Citrullus colocynthis (L.) Schrad) ในการปกป้องความเป็นพิษของแคดเมี่ยม โดยป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะกอก หรือน้ำมันขี้กาเทศ ความเข้มข้น 4% (4 ก./100 ก. น้ำหนักอาหาร) ร่วมกับการป้อนน้ำดื่มที่มีส่วนผสมของแคดเมี่ยม 50 มก./น้ำดื่ม 1 ล. ติดต่อกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าทั้งน้ำมันมะกอก และน้ำมันขี้กาเทศช่วยลดปริมาณเอนไซม์ alanine aminotransferase และ ...

896

ฤทธิ์ปกป้องไตของสาร
ฤทธิ์ปกป้องไตของสาร (+)-catechin ในหนูที่เป็นเบาหวานการทดสอบประสิทธิภาพของสาร (+)-catechin (CTN) จากชาเขียว ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin เปรียบเทียบกับยา enalapril (angiotensin-converting enzyme inhibitor; ACEi) ซึ่งใช้ในการรักษาการขับออกของอัลบูมิน (albumin excretion) โดยให้หนูกิน CTN ขนาด 35 มก./วัน ที่ละลายในน้ำ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าการขับออกของอัลบูมินในปัสสาวะ และระดับของ creatinine ในเลือดของหนูลดลง เมื่อเทียบกับหนูกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษา ความสารมารถในการ...

983

ผลของนมและสารให้ความหวานต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของชา
ผลของนมและสารให้ความหวานต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของชาการศึกษาผลกระทบจากการเติมนมและสารให้ความหวาน เช่น น้ำตาลทราย น้ำผึ้ง และหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana  Bertoni) ลงในชาดำและชาเขียว (Camellia sinensis ) จากประเทศเคนยา (Kenyan teas) ในหลอดทดลองพบว่า การเติมนม (0 - 40%) น้ำตาลทราย (3 และ 10 ก./100 มล.) และน้ำผึ้ง (3 และ 10 ก./100 มล.) จะทำให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของชาลดลง ซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของ sucrose ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของน้ำผึ้งและน้ำตาล และสาร gallic acid ใ...

809

ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งตับของสารสกัด
ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งตับของสารสกัด solamargine จากหญ้าต้มต๊อกJ Ethnopharmacol 2012; 139: 599-604 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

593

ฤทธิ์ยับยั้งเนื้องอกแบบกระจาย
ฤทธิ์ยับยั้งเนื้องอกแบบกระจาย (tumor metastasis) ในหนูเม้าส์ ของสาร catechins จากชาเขียวการศึกษาในหนูเม้าส์ที่มีเนื้องอกแบบกระจาย โดยการฉีดเซลล์มะเร็งเข้าทางหลอดเลือดดำ ให้กับหนูชนิดแก่เร็ว (senescence-accelerated mice) ซึ่งภาวะดังกล่าวเป็นปัจจัยให้เกิดภาวะภูมิต้านทานต่ำในหนู ทำให้เซลล์เนื้องอกสามารถกระจายตัวได้อย่างรวดเร็ว ในการทดลองนี้จะให้หนูกินน้ำที่มีส่วนผสมของสาร catechins จากชาเขียว แบบ ad libitum (ดื่มได้มากตามที่ต้องการ) ตั้งแต่หนูอายุ 1 เดือน พบว่าสารดังกล่าวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำ...

1317

ฤทธิ์บรรเทาอาการวัยทองในสตรีหลังหมดประจำเดือนของผักชีล้อม
ฤทธิ์บรรเทาอาการวัยทองในสตรีหลังหมดประจำเดือนของผักชีล้อมการศึกษาแบบ triple-blind, placebo-controlled trial ในอาสาสมัครสตรีที่เข้าสู่วัยทอง จำนวน 90 คน อายุระหว่าง 45-60 ปี โดยแบ่งให้รับประทานแคปซูลน้ำมันหอมระเหยจากต้นผักชีล้อม (Foeniculum vulgare Mill.) ขนาด 100 มก. วันละ 2 แคปซูล นาน 8 สัปดาห์ ทำการประเมินผลโดยให้อาสาสมัครตอบแบบสอบถาม The Menopause Rating Score (MRS) เพื่อประเมินอาการโดยรวม อาการร้อนวูบวาบ อาการนอนไม่หลับ และภาวะทางด้านจิตใจ เช่น ภาวะเครียด และกังวล เปรียบเทียบก่อนและหลังการทด...