Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์บรรเทาอาการนอนไม่หลับของเมล็ดผักกาดหอม

การศึกษาทางคลินิก ปกปิดสองฝ่าย แบบ prospective randomized เพื่อประเมินฤทธิ์ของเมล็ดผักกาดหอมในการรักษาโรคนอนไม่หลับของหญิงตั้งครรภ์ โดยทดลองในหญิงตั้งครรภ์เดี่ยว (singleton pregnancy) อายุ 20-40 ปี มีอายุครรภ์ในช่วง 12-36 สัปดาห์ และมีปัญหานอนไม่หลับ จำนวน 100 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 50 คน ให้รับประทานแคปซูลเมล็ดผักกาดหอมบด (ขนาดวันละ 1,000 มก. หรือยาหลอก ก่อนนอนทุกคืน ติดต่อกันนาน 2 สัปดาห์ ประเมินคุณภาพการนอนหลับก่อนเริ่มทดลองและหลังได้รับเมล็ดผักกาดหอมครบ 2 สัปดาห์ ด้วยแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) พบว่าค่าคุณภาพการนอนหลับของกลุ่มที่ได้รับแคปซูลเมล็ดผักกาดหอมดีขึ้นกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งค่าเฉลี่ยคะแนนของการนอนหลับ (average sleep score) ของกลุ่มที่ได้รับแคปซูลเมล็ดผักกาดหอมน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และไม่พบรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากรับประทานเมล็ดผักกาดหอม การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าเมล็ดผักกาดหอมสามารถช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับในหญิงตั้งครรภ์ได้

J Ethnopharmacol 2018;227:176-80

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

739

ผลต่อการเพิ่มภูมิต้านทานของสารสกัดจากใบกะเพราในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี
ผลต่อการเพิ่มภูมิต้านทานของสารสกัดจากใบกะเพราในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีการศึกษาแบบข้ามกลุ่มแบบอำพรางทั้งสองฝ่าย (double blind crossover) ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี จำนวน 22 คน อายุระหว่าง 18 - 60 ปี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่1 รับประทานสารสกัด 70% เอทานอลของใบกะเพราชนิดแคปซูล ขนาด 300 มก./วัน ในขณะท้องว่าง นาน 4 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2 รับประทานยาหลอกซึ่งเป็นน้ำเชื่อมที่มีลักษณะและขนาดเท่ากัน จากนั้นทำการสลับกลุ่มโดยมีช่วงหยุดพัก 3 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดเอทานอลของใบกะ...

736

ฤทธิ์ปกป้องตับของใบแป๊ะก๊วย
ฤทธิ์ปกป้องตับของใบแป๊ะก๊วยการศึกษาผลของสาร polyprenols จากใบแป๊ะก๊วยในการปกป้องตับของหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้ตับถูกทำลายด้วยสารคาร์บอนเตตระคลอไรด์ เปรียบเทียบกับยา Essentiale ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในผู้ป่วยที่เป็น โรคเกี่ยวกับตับ พบว่าสาร polyprenols ที่ขนาด 40 และ 60 มก./กก. มีผลลดระดับของเอนไซม์ตับ Aspartate aminotranferase (AST), Alanine aminotransferase (ALT), Alkaline phoaphatase (ALP) และเพิ่มระดับของอัลบูมินและโปรตีนรวม ส่วนขนาด 10 มก./กก. มีผลเพียงเล็กน้อย ขณะที่ยา Essentiale ขนาด 360 มก./กก....

1235

ฤทธิ์บรรเทาภาวะหัวใจขาดเลือดของสารโพลีฟีนอลจากโกโก้
ฤทธิ์บรรเทาภาวะหัวใจขาดเลือดของสารโพลีฟีนอลจากโกโก้การทดสอบผลของสารสกัดที่อุดมไปด้วยสารโพลีฟีนอลจากเมล็ดโกโก้ (polyphenol-enriched cocoa extract; PCE) ต่อกล้ามเนื้อหัวใจหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะขาดเลือด โดยทำการทดลองนอกร่างกายสัตว์ทดลอง (ex vivo) ซึ่งกล้ามเนื้อหัวใจของหนูแรทจะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะขาดเลือดด้วยวิธีการดังนี้ ช่วงที่ 1 หัวใจได้รับเลือด (stabilization) 20 นาที ช่วงที่ 2 หัวใจขาดเลือด (global ischemic) 30 นาที ช่วงที่ 3 หัวใจได้รับเลือดกลับ (reperfusion) 60 นาที โดยหัวใจที่นำ...

1610

ประโยชน์ของคุณสมบัติความเป็นสารพรีไบโอติกของกระเจี๊ยบแดงในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วน
ประโยชน์ของคุณสมบัติความเป็นสารพรีไบโอติกของกระเจี๊ยบแดงในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วนการทดสอบผลของสารโพลีฟีนอลิกจากสารสกัดของกลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa) ในหนูเม้าส์ โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ หนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วนที่ได้รับสารสกัดกระเจี๊ยบแดงขนาด 1, 10 และ 25 มก./กก./วัน กลุ่มควบคุมอาหาร กลุ่มควบคุมอาหารที่ได้รับสารสกัดกระเจี๊ยบแดง 25 มก./กก./วัน และกลุ่มที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วนแต่ไม่ได้รับสารสกัดกระเจี๊ยบแดง โดยให้สารผ่านทางปาก ทำการทดส...

1202

ฤทธิ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์เพศชาย
ฤทธิ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์เพศชาย ของ thymoquinone จากเทียนดำการศึกษาฤทธิ์ของสาร thymoquinone สารสำคัญที่พบในเมล็ดเทียนดำ (Nigella sativa L.) ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์เพศชายและปรับปรุงคุณภาพอสุจิในหนูที่มีภาวะอ้วนจากการได้รับอาหารไขมันสูง การทดลองแบ่งหนูแรทออกเป็น 4 กลุ่ม คือ หนูปกติ (NC) หนูอ้วน (OC) หนูปกติที่ได้รับ thymoquinone (NT) และหนูอ้วนที่ได้รับ thymoquinone (OT) ในระยะแรกจะทำการป้อนอาหารปกติ หรืออาหารไขมันสูงให้แก่หนูแรทเป็นระยะเวลา 9 สัปดาห์ (63 วัน) และตั้งแต่วันที่...

288

Cinnamaldehyde
Cinnamaldehyde สารต้านเบาหวานที่มีประสิทธิภาพในอินเดียมีการใช้ อบเชยลังกา หรือ อบเชยเทศ (Cinnamonum zeylanicn ) เป็นยาพื้นบ้านในการรักษาเบาหวานกันอย่างกว้างขวาง จึงมีนักวิจัยทำการทดลองเพื่อแยกสารออกฤทธิ์ แล้วตรวจสอบสารที่แยกได้โดยดูความสามารถในการลดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด และพบว่าสารที่มีฤทธิ์คือ cinnomaldehyde ซึ่งแยกได้จากน้ำมันจากส่วนเปลือกของอบเชยลังกาการทดสอบโดยการป้อน cinnamaldehyde ในขนาด 5, 10 และ 20 มก./น้ำหนักตัว 1 กก. แก่หนูขาวเพศผู้ ที่ถูกชักนำให้เกิดเบาหวานด้วย streptozotocin (ST...

763

โสมกับฤทธิ์ปกป้องหัวใจ
โสมกับฤทธิ์ปกป้องหัวใจการศึกษาฤทธิ์การปกป้องหัวใจของสารสกัดจากโสม (Panax ginseng C.A. Meyer) ในหนูแรท ที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โดยการผูกหลอดเลือดหัวใจที่ไปเลี้ยงหัวใจห้องล่างซ้ายด้านหน้าเป็นเวลา 30 นาทีแล้วคายที่ผูกออก ซึ่งหนูแรทจะได้รับการป้อนสารสกัดจากโสม ขนาด 20, 40 และ 80 มก./กก. ก่อนผูกหลอดเลือด 60 นาที ผลการศึกษาพบว่า ในหนูกลุ่มที่ผูกหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ได้รับสารสกัด จะมีกล้ามเนื้อหัวใจตาย หัวใจเต้นผิดปกติ มีระดับ Creatine-kinase MB และ Lactate dehydrogenase (LDH) ใ...

863

ฤทธิ์ต้านความเครียดในหนูแรทของกะเพรา
ฤทธิ์ต้านความเครียดในหนูแรทของกะเพราการทดสอบฤทธิ์ต้านความเครียดของสารสำคัญในกะเพรา (Ocimum sanctum  L.) คือ ocimarin, ocimumoside A และ ocimumoside B ในหนูแรท จากการกระตุ้นด้วย chronic unpredictable stress (CUS) model เป็นเวลา 7 วันซึ่งมีผลทำให้ monoaminergic และ antioxidant systems ในสมองส่วน frontal cortex, striatum และ hippocampus เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยทำให้ dopamine, noradrenaline, serotonin และ glutathione ลดลง ทำให้ระดับเอนไซม์ superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase แล...

44

การศึกษาเจลพริกต่อการปวดหลังผ่าตัด
การศึกษาเจลพริกต่อการปวดหลังผ่าตัด จากการทดลองโดยทาเจลพริก ( capsaicin gel ) แก่ผู้ป่วยหลังผ่าตัดนิ่วจำนวน 30 ราย โดยใช้ความเข้มข้น 0.05 % ( capsaicin 0.05 % ) 1 ครั้ง ประมาณ 0.5 กรัม รอบแผลผ่าตัด ให้ห่างจากแผลประมาณ 1 นิ้วโดยทาหลังผ่าตัด 48-72 ชั่วโมง ภายหลังทาได้สังเกตุผิวหนังบริเวณที่ทา ความรู้สึกร้อนเย็น การระงับปวด อาการแพ้ และความรู้สึกพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการใช้เจลพริก ผลการทดลองพบว่าผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อเจลพริกดีคือ ภายหลังทา...