Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านอักเสบของสาร triterpenoids และ glycosides จากเปลือกทุเรียน

การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบของสาร triterpenoids และสาร glycoside ซึ่งแยกได้จากเปลือกทุเรียนสุก (Durio zibethinus) ในเซลล์ RAW 264.7 ซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างสารก่อการอักเสบ nitric oxide (NO) ด้วยสาร lipopolysaccharides พบว่าสารในกลุ่ม triterpenoids เช่น 2α-trans-p-coumaroyloxy-2α,3β,23α-trihydroxy-olean-12-en-28-oic acid, oleanolic acid, 2α-hydroxyursolic acid และ ursolic acid และสารในกลุ่ม glycosides เช่น leonuriside A สามารถยับยั้งการสร้าง NO ด้วยค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งได้ 50% (IC50) เท่ากับ 6.55±1.15, 9.48±2.23, 10.80±0.88, 3.39±0.80, และ 8.28±2.75 ไมโครโมลาร์ ตามลำดับ สารต่างๆ ดังกล่าวมีฤทธิ์ดีกว่ายาต้านอักเสบมาตรฐาน indomethacin ซึ่งมีค่า IC50 เท่ากับ 51.90±4.50 ไมโครโมลาร์ โดยสาร ursolic acid มีประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบได้ดีที่สุด จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสาร triterpenoids และสาร glycoside ซึ่งแยกได้จากเปลือกทุเรียนที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร มีโอกาสนำไปพัฒนาเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับบรรเทาอาการอักเสบได้ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

825

สาร
สาร Gelsenicine จากมะเค็ด บรรเทาอาการปวดในหนูเม้าส์การทดสอบฤทธิ์บรรเทาปวดของสาร gelsenicine ซึ่งเป็นสารสำคัญจากมะเค็ด (Gelsemium elegans  BENTH) โดยการฉีดสารดังกล่าวเข้าใต้ผิวหนังของหนูเม้าส์ ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการปวดจากการอักเสบ (inflammatory pain) ด้วยกรดอะซิติก (acetic acid-induced writhing) และฟอร์มาริน (formalin-induced nociceptive behavior) รวมทั้งความปวดของเส้นประสาท (neuropathic pain) ที่เกิดจากความร้อน (thermal hyperalgesia) พบว่าสาร gelsenicine มีฤทธิ์บรรเทาปวดแบบขึ้นกับขนาดที่...

599

ฤทธิ์ในการปกป้องเซลล์ประสาทของสารสกัดจากผักชีล้อม
ฤทธิ์ในการปกป้องเซลล์ประสาทของสารสกัดจากผักชีล้อมการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดบิวทานอลจากลำต้นและใบของผักชีล้อมซึ่งมีฤทธิ์ในการป้องกันเซลล์ประสาทของหนูแรทที่ถูกทำลายด้วยสาร glutamate พบว่าประกอบด้วยสารสำคัญ 4 ชนิด คือ isorhamnetin, afzelin, hyperoside และ persicarin เมื่อนำสารที่แยกได้ทั้ง 4 ชนิด ความเข้มข้น 0.1, 1 และ 10 ไมโครโมลาร์ มาทดสอบฤทธิ์ในการป้องกันเซลล์ประสาท พบว่าpersicarin มีฤทธิ์ดีที่สุด โดยที่ขนาดความเข้มข้น 10 ไมโครโมลาร์ จะให้ผลป้องกันเซลล์ประสาทได้ 74.5% กลไกในการออกฤทธิ์ข...

1310

ผลของการบริโภคสารสกัดชาเขียว
ผลของการบริโภคสารสกัดชาเขียว สารสกัดดอกกระเจี๊ยบต่อภาวะที่เซลล์และกล้ามเนื้อถูกทำลายจากภาวะเครียดออกซิเดชันในนักกีฬาฟุตบอลการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมแบบปกปิดทั้ง 2 ฝ่าย ในนักกีฬาฟุตบอลชาย จำนวน 54 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 18 คน กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานสารสกัดชาเขียว ขนาด 450 มก./วัน กลุ่มที่ 2 ให้รับประทานสารสกัดดอกกระเจี๊ยบ ขนาด 450 มก./วัน กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มควบคุมให้รับประทาน maltodextrin ขนาด 450 มก./วัน หลังอาหารกลางวันทุกวัน นาน 6 สัปดาห์ และเจาะเลือดก่อนและสิ้นสุดการทดลอง เพื่อด...

587

ผลของฝิ่นกับระดับไขมันและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งในกระต่าย
ผลของฝิ่นกับระดับไขมันและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งในกระต่ายการศึกษาผลของฝิ่นกับระดับไขมันในเลือดและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งในกระต่าย โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุมที่กินอาหารปกติ กลุ่มที่ 2 กินอาหารปกติและได้รับฝิ่น ขนาด 125 มก. 2 ครั้ง/วัน เป็นเวลา 8 วัน และเพิ่มขนาดเป็น 1,000 มก./วัน จนสิ้นสุดการทดลอง กลุ่มที่ 3 กินอาหารที่มีไขมันสูง (น้ำมันพืช 1.5% และคอเลสเตอรอล 0.5%) และกลุ่มที่ 4 กินอาหารที่มีไขมันสูงและได้รับฝิ่นแบบเดียวกับกลุ่มที่ 2 ทำการทดลองเป็นเวลา 3 เดือน พบว่ากระต่ายในกลุ่...

864

ฤทธิ์ปกป้องกล้ามเนื้อหัวใจของสาร
ฤทธิ์ปกป้องกล้ามเนื้อหัวใจของสาร allicin ในหนูแรทที่เป็นเบาหวานการทดสอบฤทธิ์ปกป้องกล้ามเนื้อหัวใจของสาร allicin (AL) จากกระเทียมในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยการฉีดสาร streptozotocin (STZ) เข้าทางช่องท้องของหนูแรทขนาด 40 มก./กก. โดยฉีดหนูด้วยสาร AL เข้าทางช่องท้องในขนาด 4 มก./กก., 8 มก./กก. และ 16 มก./กก. ทุกวัน เป็นเวลา 28 วัน หลังจากเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานแล้ว 3 วัน พบว่า สาร AL ที่ทุกขนาด ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของหนูแรทลดลง โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ น้ำหนักตัวที่ลดลงจากภาวะเบ...

1013

ฤทธิ์ต้านอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนังของโสม
ฤทธิ์ต้านอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนังของโสมการศึกษาฤทธิ์ต้านอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนังของสาร 20-O-β-D-glucopyranosyl-20(S)-protopanaxadiol (GPD) ซึ่งเป็นสารเมตาโบไลท์หลักของสารจินเซนโนไซม์ (ginsenoside) โดยทำการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดโสมที่มีสาร GPD 8.29% (GPD-fortified ginseng extract ; GFGE) ในหนูเม้าส์ชนิด NC/Nga โดยให้สาร GFGE ขนาด 100 มก./กก./วัน ทางปากแก่หนูเป็นเวลา 52 วัน และในวันที่ 28 ของการทดลองเริ่มเหนี่ยวนำให้หนูเกิดอาการผื่นแพ้ที่ผิวหนังบริเวณหลังด้วยการทาครีมที่มีสารสกัดจากตัวไร...

73

พืชวงศ์
พืชวงศ์ Zingiberaceae ต่อต้านสารเร่งการเกิดมะเร็ง สมุนไพรในวงศ์ Zingiberaceae 6 ชนิด คือ ขมิ้น ( Curcuma domestica Valeton ) ว่านชักมดลูก ( C. xanthorrhiza Roxb. ) เปราะหอม ( Kaempferia galanga L. ) ไพล ( Zingiber cassumunar Roxb.) ขิง ( Z. officinale Roscoe ) และกระทือ ( Z. zerumbet (L.) Smith ) มีผลต้านการกระตุ้นไวรัสเอพสเตนบาร์ด้วยสาร TPA( 12-o-tetradecanoyl phorbol-13-acetate ) ซึ่งเป็น tumour promoter (สารเร่งการเกิดมะเร็ง) ข้อมูลนี้เป็นประโ...

1198

ฤทธิ์ยับยั้งไนตริกออกไซด์และต้านอนุมูลอิสระของสารฟีนอลิกในทุเรียน
ฤทธิ์ยับยั้งไนตริกออกไซด์และต้านอนุมูลอิสระของสารฟีนอลิกในทุเรียนสารกลุ่มฟีนอลิกซึ่งแยกได้จากเปลือกทุเรียน เมื่อนำมาทดสอบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ พบว่าสาร fraxidin จะมีฤทธิ์ดีที่สุดในการต้านอนุมูลอิสระ เมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH และ superoxide anion radical scavenging (IC50 = 7.83±1.00 และ 11.4±1.44 ไมโครโมลาร์ ตามลำดับ) และในการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งไนตริกออกไซด์ในเซลล์ murine RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไลโปโพลีแซคคาไรด์ พบว่าสาร cleomiscosin B มีฤทธิ์ดีที่สุดในการยับยั้ง (IC50 = 3.5...

214

ฤทธิ์เพิ่มความจำของชะเอมเทศ
ฤทธิ์เพิ่มความจำของชะเอมเทศการศึกษาผลของสารสกัดน้ำชะเอมเทศในหนูถีบจักร พบว่าเมื่อให้หนูกินสารสกัดในขนาด 75, 150 และ 300 มก./กก. เป็นเวลา 4 วัน กลุ่มที่ได้รับ 150 มก./กก. มีการเรียนรู้และความจำเพิ่มขึ้น และยังช่วยทำให้การเสียความทรงจำเนื่องจาก diazepam และ scopolamine หายไป ซึ่งฤทธิ์นี้อาจเนื่องมากจากฤทธิ์ต้านการอักเสบ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ การที่ยับยั้งฤทธิ์ของ scopolamine อาจเนื่องจากมีผลต่อ cholinergic transmission ในสมองหนูJ Ethnopharmacol 2004;91(2-3):361-5 ข้อมู...