Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ของสารสกัดรากสามสิบต่อระดับไขมันในซีรัม การเกิด lipid peroxidation และการสร้างเอนไซม์ superoxide dismutase ในหนูที่ถูกตัดรังไข่

การศึกษาในหนูแรทที่ถูกตัดรังไข่ (Ovariectomized rat) โดยให้สารสกัดน้ำ หรือสารสกัดเอทานอลจากรากของต้นรากสามสิบ (Asparagus racemosus) ในขนาด 500 มก./กก. เป็นเวลานาน 5 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับหนูที่ได้รับสาร 17α-ethynylestradiol ขนาด 0.1 มก./กก. และหนูกลุ่มควบคุม พบว่าระดับของคอเลสเตอรอลรวมและระดับไขมันชนิด LDL ในซีรัมในทุกกลุ่มไม่แตกต่างกัน หนูที่ได้รับสารสกัดเอทา-นอลจากรากสามสิบ มีระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในซีรัมลดลง เมื่อเทียบกับหนูกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ถูกตัดรังไข่ แต่พบว่าระดับไตรกลีเซอไรด์ของหนูที่ได้รับสารสกัดทั้งสองชนิด ไม่แตกต่างไปจากหนูกลุ่มควบคุมที่ถูกตัดรังไข่ และยังพบว่าระดับของไขมันชนิด HDL ในซีรัมของหนูกลุ่มที่ให้สารสกัดน้ำและสารสกัดเอทานอลจากรากสามสิบจะต่ำกว่าหนูกลุ่มที่ได้รับสาร 17α-ethynylestradiol นอกจากนี้ทั้งสารสกัดน้ำและสารสกัดเอทานอลจากรากสามสิบ สามารถลดการเกิด lipid peroxidation โดยมีผลลดระดับของ malondialdehyde (MDA) ในตับ และยังพบว่าสารสกัดน้ำจากรากสามสิบมีผลเพิ่มระดับของเอนไซม์ superoxide dismutase ในตับ ดังนั้นสรุปได้ว่าสารสกัดจากรากสามสิบ ขนาด 500 มก./กก. มีผลเล็กน้อยต่อระดับไขมันในซีรัมของหนูที่ถูกตัดรังไข่ แต่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ โดยไปลดระดับของ MDA และเพิ่มระดับเอนไซม์ superoxide dismutase ในตับ

Pharmacogn J 2018;10(5):1036-41.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

526

สารสกัดน้ำใบหม่อนในการต้านพิษงูแมวเซา
สารสกัดน้ำใบหม่อนในการต้านพิษงูแมวเซาการศึกษาฤทธ์ต้านพิษงูแมวเซาของสารสกัดน้ำจากใบหม่อนในหนูเมาส์ โดยฉีดพิษงูแมวเซา เข้าชั้นผิวหนังขนาด 80 ไมโครกรัม ที่สามารถทำให้เลือดออกได้ในกลุ่มควบคุม และพิษงูร่วมกับสารสกัดน้ำจากใบหม่อนในอัตราส่วนต่างๆ (พิษงู:สารสกัดจากใบหม่อน 1:5, 1:10, 1:15, 1:20 และ 1:25 ตามลำดับ) ในแต่ละกลุ่มๆ ละ 5 ตัว พบว่าในกลุ่มที่ได้รับพิษงูร่วมกับสารกัดจากใบหม่อนในอัตราส่วน 1:15 สามารถต้านพิษงูแมวเซาที่ทำให้เลือดออกได้ 50% ในขณะที่อัตราส่วน 1:25 สามารถต้านพิษงูแมวเซาได้ 100% และ...

1069

ฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งอินซูลินในตับอ่อนของมะระ
ฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งอินซูลินในตับอ่อนของมะระการศึกษากลไกการออกฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งอินซูลินของสารสกัดน้ำจากผลมะระ (Momordica charantia ) ในตับอ่อนที่แยกได้จากหนูแรท ซึ่งอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีน้ำตาลกลูโคส 3.3 และ16.7 มิลลิโมลาร์ พบว่าประสิทธิภาพในการกระตุ้นการหลั่งอินซูลินของสารสกัดจะขึ้นกับขนาดที่ให้ โดยสารสกัดไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ของเซลล์ (cell integrity) จึงคาดว่าการออกฤทธิ์ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ (membrane integrity) การทดสอบโดยการเติมสาร dizoxide และ nimodipi...

181

ฤทธิ์ต้านไวรัสของหม่อน
ฤทธิ์ต้านไวรัสของหม่อน สารสกัดเฟลโวนอยด์ของเปลือกรากหม่อน ซึ่งมี moralbonone, kuwanone S, mulberroside C, cyclomorusin, eudraflavone B hydroperoxide, oxydihydromorusin, leachianone G และ alpha-acetyl amyrin มีฤทธิ์ต้านไวรัสเริมอย่างแรง (IC50 = 1.0 mcg/ml) และ mulberroside C มีฤทธิ์อ่อน (IC50 = 75.4 mcg/ml) Phytochemistry 2003;62:1235-8. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

105

ขี้เหล็กเทศป้องกันผลข้างเคียงของยารักษามะเร็ง
ขี้เหล็กเทศป้องกันผลข้างเคียงของยารักษามะเร็ง ผลข้างเคียงจากการใช้ยาไซโคลฟอสฟาไมด์ ( cyclophosphamide ) รักษามะเร็งเป็นเวลานาน คือ การกดภูมิคุ้มกันชนิดฮิวเมอราล (humoral immunity) เมื่อป้อนสารสกัดน้ำจากขี้เหล็กเทศ ( Cassia occidenta  L. ) แก่หนูถีบจักรขนาด 100 มก./กก.นน.ตัว ติดต่อกัน 14 วัน และฉีดไซโคลฟอสฟาไมด์ขนาด 50 มก./กก.นน.ตัว ทางช่องท้องในวันที่ 12 ของการทดลอง พบว่าสารสกัดมีผลป้องกันฤทธิ์ในการกดภูมิคุ้มกันชนิดฮิวมอลราลของไซโคลฟ...

739

ผลต่อการเพิ่มภูมิต้านทานของสารสกัดจากใบกะเพราในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี
ผลต่อการเพิ่มภูมิต้านทานของสารสกัดจากใบกะเพราในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีการศึกษาแบบข้ามกลุ่มแบบอำพรางทั้งสองฝ่าย (double blind crossover) ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี จำนวน 22 คน อายุระหว่าง 18 - 60 ปี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่1 รับประทานสารสกัด 70% เอทานอลของใบกะเพราชนิดแคปซูล ขนาด 300 มก./วัน ในขณะท้องว่าง นาน 4 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2 รับประทานยาหลอกซึ่งเป็นน้ำเชื่อมที่มีลักษณะและขนาดเท่ากัน จากนั้นทำการสลับกลุ่มโดยมีช่วงหยุดพัก 3 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดเอทานอลของใบกะ...

1041

ชาอู่หลงลดความเสี่ยงการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูง
ชาอู่หลงลดความเสี่ยงการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงBr J Nutr 2014; 111(8): 1421-9 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1199

ฤทธิ์ต้านไวรัสของสารจากมะขามป้อม
ฤทธิ์ต้านไวรัสของสารจากมะขามป้อมเมื่อนำสารสกัด 70% เอทานอลจากรากมะขามป้อม มาทำการแยกเพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมี พบว่าประกอบด้วยสารใหม่กลุ่ม highly oxygenated bisabolanesesquiterpenoid glycosides 14 ชนิด ได้แก่ phyllaemblicins H1-H14, สารphyllaemblicins B, C และ glochicoccinoside D ในการทดสอบฤทธิ์ต้านไวรัสของสารที่แยกได้ต่อเชื้อไวรัส 4 ชนิด ได้แก่ เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H3N2, เชื้อไวรัสโรคเริม ชนิดที่ 1 (herpes simplex virustype 1, HSV-1), เชื้อเอนเทอโรไวรัส71 (enterovirus71, EV71)และเชื้...

1080

ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสาร
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสาร tetraoxygenated xanthones จากชะมวงเมื่อนำสารสกัดอะซีโตนจากผลอ่อนของชะมวง (Garcinia cowa ) มาศึกษาองค์ประกอบทางเคมี พบว่าประกอบด้วยสารในกลุ่ม tetraoxygenated xanthones ได้แก่ garcicowanones A และ B ซึ่งเป็นสารที่ค้นพบใหม่ และที่เคยมีรายงานมาก่อน ได้แก่ α-mangostin, β-mangostin, 9-hydroxycalaba-xanthone, fuscaxanthone A, cowaxanthone D, cowanin, , cowagarcinone E และ rubraxanthone เมื่อนำสารเหล่านี้มาทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรมบวก (Bacillus c...

303

ผลของ
ผลของ exogenous ATP ของมะระ (Momordica charantia Linn.) ต่อการชักนำให้เกิดการยับยั้งการขนส่งน้ำตาล D-glucose, สาร L-tyrosine และของเหลวผ่านผนังลำไส้ของหนูขาวมะระ (Momordica charantia ) เป็นผักพื้นบ้านที่ทราบโดยทั่วกันว่ามีฤทธิ์ต้านเบาหวาน ฤทธิ์ช่วยระบาย และมีฤทธิ์ต้านเชื้อ งานวิจัยซึ่งศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดน้ำจากผลของมะระเกี่ยวกับการขนส่งน้ำตาล D-glucose, L-tyrosine และของเหลวผ่านผนังของลำไส้ของหนูขาว พบว่าการให้ ATP ร่วมกับการให้สารสกัดของมะระ จะทำให้ฤทธิ์ในการยับยั้งการขนส่ง D-glucose, L-...