Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดจากเมล็ดลูกซัด

ศึกษาฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดด้วยน้ำร้อนจากเมล็ดลูกซัด(Trigonella foenum graceum) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยการป้อนยา indomethacin ขนาด 20 มก./กก.) แบ่งหนูแรทเป็นกลุ่มต่าง ๆ คือ กลุ่มที่ป้อนสารสกัด ขนาด 200, 400 มก./กก. และกลุ่มที่ป้อนยา rantidine ขนาด 30 มก./กก. เป็นเวลา 6 สัปดาห์ เปรียบเทียบผลกับกลุ่มควบคุมที่เป็นหนูปกติ และหนูที่เหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารแต่ไม่ได้รับสารสกัด พบว่าหนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากเมล็ดลูกซัดและยา rantidine จะมีขนาดของแผลในกระเพาะอาหาร (ulcer Index) ลดลง ปริมาณและความเป็นกรดของน้ำย่อยในกระเพาะอาหารลดลง และพบว่าระดับของเอนไซม์ catalase, superoxidase dismutase และ glutathione ในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้น ขณะที่ Thiobarbituric Reactive Substances (TBARS) ลดลง เมื่อเทียบกับหนูกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสารสกัด สรุปได้ว่าสารสกัดด้วยน้ำร้อนจากเมล็ดลูกซัด มีผลปกป้องกระเพาะอาหารและต้านออกซิเดชั่นในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้

Pharmacogn J. 2018;10(6):1169-73.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

96

ผลของสารสกัดใบกะเพราต่อความเครียดที่เกิดจากเสียง
ผลของสารสกัดใบกะเพราต่อความเครียดที่เกิดจากเสียง การทดลองเมื่อทำให้หนูเกิดความเครียดโดยให้ฟังเสียงดังระดับ 100 เดซิเบล นาน 4 ชั่วโมง มีผลลดจำนวนเม็ดเลือดขาวรวม (total leukocyte count) เพิ่มการทำงานของเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิล (neutrophil) และเพิ่มระดับคอร์ติโคสเตอโรนในเลือด แต่เมื่อให้สารสกัดเอทานอลจากใบกะเพรา ( Ocimum sanctum L.) ก่อนโดยการฉีดเข้าช่องท้องติดต่อกันนาน 45 วัน มีผลทำให้ค่าต่างๆดังกล่าวข้างต้นกลับสู่ระดับปกติJ Ethnopharmacol 2000...

967

ฤทธิ์ต้านการอักเสบจากเมล็ดราชดัด
ฤทธิ์ต้านการอักเสบจากเมล็ดราชดัดJ Ethnopharmacol 2013;147:442-6 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

696

กลูโคแมนแนนจากบุกช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่
กลูโคแมนแนนจากบุกช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่การศึกษาในหนูแรท 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ป้อนอาหารไขมันปกติที่ปราศจากไฟเบอร์ กลุ่มที่ 2 ป้อนอาหารไขมันสูงที่ปราศจากไฟเบอร์ กลุ่มที่ 3 ป้อนอาหารไขมันสูงที่ปราศจากไฟเบอร์ร่วมกับกลูโคแมนแนนจากบุก (KGM) ขนาด 5% โดยน้ำหนัก และกลุ่มที่ 4 ป้อนอาหารไขมันสูงที่ปราศจากไฟเบอร์ร่วมกับสาร inulin ขนาด 5% โดยน้ำหนัก ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ แล้วทำการวัดค่าดัชนีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ ได้แก่ การทำงานของเอนไซม์ β-glucuronidase และ mucinase รวมถึงปริ...

1003

สารต้านการอักเสบจากปัญจขันธ์
สารต้านการอักเสบจากปัญจขันธ์สารใหม่ที่สกัดได้จากส่วนเหนือดินของปัญจขันธ์ ได้แก่ 20-oxo-21-nordammar-22, 24-diene saponins, 21-norgypenosides A (1) และ B (2) ความเข้มข้น 10 และ 100 มคก./มล. มีฤทธิ์ลดการอักเสบ เมื่อทดสอบในเซลล์ macrophage RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วยไลโปโพลีแซคคาไรด์ โดยจะลดการแสดงออกของยีนของสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ ได้แก่ interleukin (IL)-1β, cyclooxygenase (COX)-2 และ tumor necrosis factor (TNF)-α J Agric Food Chem 2013;6:12646-52. ...

635

ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดน้ำจากใบอ้อย
ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดน้ำจากใบอ้อยสารสกัดน้ำจากใบอ้อย ความเข้มข้น 1 - 10 มก./แผ่น มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ในเชื้อ Salmonella typhimurium  TA98 และ TA100 ที่เหนี่ยวนำด้วยสารก่อกลายพันธุ์ benzo[a]-pyrene และ N-methyl-N′-nitrosoguanidine ได้ สารสกัดที่ความเข้มข้น 0.05 - 0.4 มก./มล. มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เมื่อวัดโดยดูจากการจับอนุมูลอิสระซูเปอร์ออกไซด์ (superoxide) และไนตริกออกไซด์ (nitric oxide) ความสามารถในการรีดิวซ์ (reducing power) ของสารสกัด และการต้านการเกิด lipid pe...

524

โพลีฟีนอลในเครื่องดื่มช่วยลดแบคทีเรียในช่องปาก
โพลีฟีนอลในเครื่องดื่มช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากการทดลองในอาสาสมัครสุขภาพปากและฟันดีจำนวน 6 คน โดยกระตุ้นการสร้างคราบจุลินทรีย์ในปากอาสาสมัครนาน 1 นาที แล้วกลั้วปากด้วยเครื่องดื่มที่มีสารโพลีฟีนอล ได้แก่ ชาดำ ชาเขียว น้ำองุ่น ชาCistus และไวน์แดง จำนวน 200 มิลลิลิตร โดยแบ่งกลั้วทีละน้อยจนครบ 10 นาที จากนั้นทำการวัดปริมาณแบคทีเรียในปากเมื่อเวลา 19 และ 109 นาทีหลังจากกลั้วปากด้วยเครื่องดื่ม โดยมีแบคทีเรียในปากที่ไม่มีการกลั้วปากในนาทีที่ 30 และ 120 เป็นชุดควบคุม ผลการทดลองพบว่าการกลั้วปากด้วยเครื่องด...

62

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของมะกล่ำตาหนู
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของมะกล่ำตาหนู จากการทดลองในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบที่บริเวณหูด้วย croton oil พบว่าสาร triterpenoid saponin 2 ชนิด ซึ่งแยกได้จากส่วนเหนือดินของมะกล่ำตาหนู ( Abrus precatorius Linn. ) แสดงฤทธิ์ต้านการอักเสบ และอนุพันธ์อะซิเตตของสารทั้ง 2 ชนิดออกฤทธิ์ได้แรงกว่าPhytomedicine 2001 ; 8(1) : 24-27 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะ...

254

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำมันหอมระเหยจากสะระแหน่ฝรั่ง 
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำมันหอมระเหยจากสะระแหน่ฝรั่ง  (Mentha piperita  L.) และน้ำมันเขียว  Myrtus communis  L. ในการวิเคราะห์น้ำมันหอมระเหยจากสะระแหน่ฝรั่ง และน้ำมันเขียว พบว่าองค์ประกอบหลักในน้ำมันหอมระเหยจากสะระแหน่ฝรั่งคือ alpha-terpinene, isomenthone, trans-carveol, pipertitinone oxide และ beta-caryophyllene ส่วนน้ำมันหอมระเหยจากน้ำมันเขียว องค์ประกอบหลักคือ alpha-pinene, limonene, 1,8-cineole และ linalool เมื่อทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ พบว่าน้ำมันหอมระเห...

134

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของหงอนไก่
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของหงอนไก่ เมื่อให้หนูขาว ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย alloxan กินสารสกัดแอลกอฮอล์จากเมล็ดหงอนไก่ ในขนาด 250 มก./กก. นน.ตัว และ 500 มก./กก. นน.ตัว ระดับน้ำตาลในเลือดของหนูลดลง 27.8 % และ 38.8 % ตามลำดับ หลังจากที่ได้รับสารสกัด 6 ชม. และไม่ลดระดับน้ำตาลในเลือดหนูที่ไม่เป็นเบาหวาน เมื่อให้หนูขาวที่เป็นเบาหวานกินสารสกัดแอลกอฮอล์จากเมล็ดหงอนไก่ ขนาด 250 มก./กก. นน.ตัว และ 500 มก./กก. นน.ตัว นาน 2 สัปดาห์ ติดต่อกัน ระดับน้ำตาลในเลือดหนูลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ...