Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

การบริโภคสตรอว์เบอร์รีต้านกระบวนการแก่ชราผ่านการทำงานของไมโตคอนเดรียและการต้านออกซิเดชัน

การประเมินตัวชี้วัดทางชีวภาพของความเสียหายที่เกิดจากกระบวนการออกซิเดชัน (biomarkers of oxidative damage) รวมถึงการลดลงของการสร้างและการทำงานของไมโตครอนเดรีย อันเนื่องมาจากความแก่ชรา ของการบริโภคสตรอว์เบอร์รี (Fragaria ananassa สายพันธุ์ Alba) โดยทำการทดสอบในหนูแรทชราเพศผู้ อายุ 19 - 21 เดือน จำนวน 16 ตัว โดยแบ่งหนูเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ตัว กลุ่มที่ 1 ให้กินอาหารมาตรฐาน และกลุ่มที่ 2 ให้กินอาหารมาตรฐานที่มีส่วนผสมของผงผลสตรอว์เบอร์รีที่ทำแห้งด้วยวิธี lyophilization ที่มีการควบคุมปริมาณฟีนอลิกรวม ฟลาโวนอยด์รวม วิตามินซี รูปแบบของแอนโธไซยานินที่เป็นองค์ประกอบ และการต้านออกซิเดชันโดยรวม ทดแทนในปริมาณร้อยละ 15 ของพลังงานทั้งหมด (แคลอรี) ที่ได้จากอาหาร โดยควบคุมให้สารอาหารทั้งหมดที่ได้รับของหนูทั้งสองกลุ่มนั้นเท่ากัน ทำการทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่าการเสริมอาหารด้วยผงผลสตรอว์เบอร์รี เพิ่มการทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต้านอนุมูลอิสระ เช่น catalase, superoxide dismutase, glutathione peroxidase, glutathione reductase, และ glutathione transferase เพิ่มปริมาณและการทำงานของไมโตครอนเดรีย และลดระดับของ reactive oxygen species ภายในเซลล์ รวมทั้งลดตัวชี้วัดทางชีวภาพของความเสียหายของโปรตีน ไขมัน และ DNA อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้การบริโภคสตรอว์เบอร์รียังเพิ่มการแสดงออกของ AMP-activated protein kinase (AMPK) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างและการทำงานของไมโตครอนเดรีย รวมทั้งการต้านอนุมูลอิสระของร่างกาย นอกจากนี้การทดสอบในหลอดทดลองของเซลล์มะเร็งตับ (HepG2) ยืนยันว่าการได้รับสตรอเบอร์รีมีผลดีในการต้านการเกิดกระบวนการแก่ชรา โดยผลนั้นมาจากการเพิ่มการแสดงออกและกระตุ้นการทำงานของ AMPKข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

150

ฤทธิ์ป้องกันตับอักเสบของสารสกัดเมล็ดเทียนดำ
ฤทธิ์ป้องกันตับอักเสบของสารสกัดเมล็ดเทียนดำ สารสกัดเมล็ดเทียนดำด้วยน้ำออกฤทธิ์ป้องกันตับอักเสบที่เหนี่ยวนำด้วยพาราเซตามอลในหนูขาว เมื่อให้ในขนาด 150 มก./กก. ทุกวันเป็นเวลา 7 วัน โดยตรวจพบว่าค่า SGOT, SGPT และ ALP ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่จะมีค่าสูงเมื่อมีการอักเสบของตับ มีค่าลดลง และปริมาณบิลลิรูบินก็ลดลงด้วย Indian Drug 2002;39(7):399-400 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

655

สารลิกแนนจากงาช่วยลดพิษของนิโคติน
สารลิกแนนจากงาช่วยลดพิษของนิโคตินการศึกษาฤทธิ์ลดความเป็นพิษจากนิโคตินของสารลิกแนนจากงาในหนูแรทผิวเผือกเพศผู้ที่ได้รับพิษจากนิโคติน โดยการฉีดนิโคตินครั้งละ 3.5 มก./กก.น้ำหนักตัว เข้าใต้ผิวหนัง ติดต่อกัน 15 วัน ร่วมกับการป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของสารลิกแนนจากงา ขนาด 0.1 หรือ 0.2 ก.ต่ออาหาร 100 ก. ผลการศึกษาพบว่าสารลิกแนนจากงาช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ Low Density Lipoprotein cholesterol และ Very Low Density Lipoprotein cholesterol ช่วยเพิ่มปริมาณ High Density Lipoprotein cholesterol และเอ...

1475

ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดสาร
ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดสาร acrylamide ในขนมปังของสาร EGCG จากชาเขียวการศึกษาผลของการเติมสาร (-)-epigallocatechin gallate (EGCG) ที่สกัดได้จากชาเขียว (green tea) ต่อการเกิดสาร acrylamide ในระหว่างกระบวนการอบขนมปัง โดยเติม EGCG ในขนาด 3.3, 6.6 และ 9.9 ก./กก. ลงในสูตรการทำขนมปังขาว แล้ววิเคราะห์การเกิดสาร acrylamide ด้วย liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) พบว่า EGCG สามารถลดการเกิด acrylamide ได้ 30.2%, 34.3% และ 37.4% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่มีการเติม EGCG และทำให้ความชื้นข...

1293

ผลของการบริโภคเชอร์รีเปรี้ยวต่อความจำ
ผลของการบริโภคเชอร์รีเปรี้ยวต่อความจำการศึกษาทางคลินิกแบบเฉียบพลัน มียาหลอก ปกปิดสองทาง ไขว้กลุ่ม และสุ่มแบบจตุรัสลาติน (An acute placebo-controlled, double-blinded, cross-over, randomized Latin-square design study) เพื่อทดสอบผลของการรับประทานเชอร์รีเปรี้ยว (Prunus cerasus*น้ำคั้นจากผลเชอร์รีเปรี้ยวชนิดเข้มข้นขนาด 60 มล. ประกอบด้วยสาร cyanidin-3-glucoside 68.0 ± 0.26 มก./ล. โดยมีปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกเฉลี่ยเทียบเท่ากับสาร gallic acid (mean gallic acid equivalent) 160.75 ± 0.55 ม...

689

การแพ้ผักหวานบ้านแบบอนาไฟแลคติก
การแพ้ผักหวานบ้านแบบอนาไฟแลคติก (anaphylactic)ในผู้ป่วยที่แพ้ยางพารารายงานนี้เป็นรายงานฉบับแรกที่กล่าวถึงการเกิดภาวะอนาไฟแลคติกจากการรับประทานผักหวานบ้านในผู้ที่แพ้ยางพารา ซึ่งเป็นผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 47 ปี อาชีพพยาบาลที่มีประวัติแพ้ถุงมือยางมา 6 ปี โดยมีอาการเป็นผื่นลมพิษทุกครั้งที่ใช้ถุงมือยางมาเป็นเวลา 5 ปี และมีอาการคันตา น้ำตาไหล ตาแดง แต่จะไม่เจ็บตา มาเป็นเวลา 3 ปี และมีประวัติเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในตอนเป็นเด็ก และหายไปเมื่อโตขึ้น หลังจากผู้ป่วยรับประทานผักหวานบ้านไป 30 นาที เกิดอาการ...

347

โพลีฟีนอลจากเมล็ดองุ่นลดการดื้อยาของเซลล์มะเร็ง
โพลีฟีนอลจากเมล็ดองุ่นลดการดื้อยาของเซลล์มะเร็งโพลีฟีนอลจากเมล็ดองุ่นสามารถลดภาวะดื้อยาของเซลล์มะเร็ง GBC-SD cell lines ต่อยา adriamycin ซึ่งเป็นยารักษามะเร็งได้ โดยพบว่าโพลีฟีนอลในความเข้มข้นที่ไม่เป็นพิษต่อเซลล์คือ 3 มคก./มล. และที่ความเข้มข้นที่เป็นพิษต่อเซลล์ต่ำคือ 6 มคก./มล. จะลดการแสดงออกของ P-glycoprotein, bcl-2 และยับยั้ง MDR1 mRNA และเพิ่มการสะสมของยา adriamycin ในเซลล์Zhongguo Putong Waike Zazhi 2006;15(3):202-5 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำน...

1567

การศึกษาทางคลินิกผลของแบล็คเคอร์แรนต์ต่อสภาวะอารมณ์และคลื่นสมอง
การศึกษาทางคลินิกผลของแบล็คเคอร์แรนต์ต่อสภาวะอารมณ์และคลื่นสมองการศึกษาทางคลินิก (randomized, double-blind and placebo controlled crossover) ในอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 9 คน ทั้งเพศหญิงและชาย อายุเฉลี่ย 23 ปี โดยให้ดื่มน้ำคั้นแบล็คเคอร์แรนต์ (Ribes nigrum L.; blackcurrant) ที่อุดมไปด้วยสารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) และสารประกอบโพลีฟีนอล (polyphenols) 500 มก. เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและวิตามินซี หลังจากนั้นสลับการทดสอบ โดยมีระยะพัก (washout period) อย่างน้อย 5 วัน...

992

ฤทธิ์ลดความดันโลหิตสูงของสารสกัดน้ำจากเมล็ดเทียนขาว
ฤทธิ์ลดความดันโลหิตสูงของสารสกัดน้ำจากเมล็ดเทียนขาวสารสกัดน้ำของเมล็ดเทียนขาว (Cuminum cyminum ) มีฤทธิ์ต้านภาวะความดันโลหิตสูง เมื่อทดสอบในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงด้วยวิธี two-kidney one-clip (2K/1C) โดยให้หนูกินสารสกัดในขนาด 200 มก./น้ำหนักตัว 1 กก. เป็นเวลา 9 สัปดาห์ พบว่าสารกัดสามารถยับยั้งการลดลงของ nitric oxide และทำให้ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure; SBP) ลดลง นอกจากนี้ยังทำให้การแสดงออกของยีน endothelial nitric-oxide synthase (eNOS), Bcl-2,...

1112

ประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของทับทิมและคาโมมายล์
ประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของทับทิมและคาโมมายล์การศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มและปกปิดสองทางในผู้ป่วยโรคปริทันต์ ที่มีภาวะเหงือกอักเสบหรือเยื่อหุ้มฟันอักเสบแบบเรื้อรัง ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุระหว่าง 18 - 56 ปี จำนวน 55 คน โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 18 คน ได้รับน้ำยาบ้วนปากที่มีสารสะลายคลอร์เฮกซิดีน (Chlorhexidine) 0.12% (เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ในผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปาก) กลุ่มที่ 2 จำนวน 19 คน ได้รับน้ำยาบ้วนปากที่มีสารสกัด 96% เอทานอลของดอกคาโมมายล์ (Matricaria recutita ...