Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของข้าวสาลี

ศึกษาฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของข้าวสาลีในสตรีชาวเอเชียใต้วัยหมดประจำเดือนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจำนวน 59 คน โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง (จำนวน 29 คน) ให้รับประทานแคปซูลผงข้าวสาลีวันละ 3.5 กรัม นานติดต่อกัน 10 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุม (30 คน) ไม่ได้รับยาใดๆ ทำการเก็บตัวอย่างเลือดอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มเพื่อตรวจวิเคราะห์ค่าไขมันในเลือดทั้งช่วงก่อนและหลังการทดลอง ผลจากการศึกษาพบว่า อาสาสมัครกลุ่มที่ได้รับแคปซูลผงข้าวสาลีมีค่าโคเลสเอตรอลรวม ลดลง 5.4%, LDL ลดลง 4.4%, ไตรกลีเซอไรด์ลดลง 9.5% , และ HDL ลดลง 6% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการทดลอง และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่า ระดับไตรกลีเซอไรด์, ไตรเอซิลกลีเซอรอล และ Apolipoprotein B (Apo-B) ของกลุ่มที่ได้รับแคปซูลผงข้าวสาลีมีค่าต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (p = 0.043, 0.045, and 0.016 ตามลำดับ). และยังพบว่า การรับประทานแคปซูลผงข้าวสาลีมีผลลดอาการของสตรีวัยหมดประจำเดือน (menopausal symptoms) ลงอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (vasomotor 42%, somatic 33%, psychological 50% ในขณะที่ urogenital symptoms ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การรับประทานแคปซูลผงข้าวสาลีเป็นอาหารเสริมในขนาดและระยะเวลาดังกล่าว มีผลช่วยลดค่าไขมันในเลือดในสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงได้

J Diet Suppl. 2017; 14(5): 503-13.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

873

การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ curcumin ในผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์การศึกษาในผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์ โดยแบ่งให้ผู้ป่วยรับประทานแคปซูลสาร curcumin ขนาด 500 มก. วันละ 2 แคปซูล หรือยาแก้อักเสบ diclofenac sodium ขนาด 50 มก. วันละ 1 เม็ด หรือรับประทาน curcumin ร่วมกับยา diclofenac ติดต่อกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ แล้วประเมินความรุนแรงของโรคโดยใช้ disease activity score-28 พบว่าความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยทั้งสามกลุ่มลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และพบว่า curcumin ช่วยบรรเทาอาการปวดและลดการบวมของข้อตามเกณฑ์ของ ...

252

เทียนเยาวพานีหรือผักชีฝรั่งกับฤทธิ์ปกป้องตับในหนูที่เป็นเบาหวาน
เทียนเยาวพานีหรือผักชีฝรั่งกับฤทธิ์ปกป้องตับในหนูที่เป็นเบาหวาน ในตำรายาแผนโบราณทั่วโลกโดยเฉพาะตุรกีมีการใช้ใบเทียนเยาวพานีหรือผักชีฝรั่ง (parsley) รักษาโรคเบาหวาน จากการศึกษาทางพฤกษเคมีพบว่าเทียนเยาวพานีมีสารสำคัญคือ flavanoids, ascorbic acid, น้ำมันหอมระเหย, coumarines, phthalides, furanocoumarins และ sesquiterpenes เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในระยะยาวมักเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจรวมทั้งอวัยวะที่สำคัญ ในการศึกษานี้จึงนำสารสกัดใบแห้งด้วยน้ำร้อนของเที...

1525

ผลของหญ้าฝรั่นต่อสุขภาพจิตและระดับ
ผลของหญ้าฝรั่นต่อสุขภาพจิตและระดับ C-reactive protein ในร่างกายการวิเคราะห์อภิมานของการศึกษาทางคลินิกแบบมีการสุ่ม (meta-analysis of randomized controlled trials; RCTs) เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ผลของการใช้หญ้าฝรั่นในรูปแบบต่างๆ เช่น เกสร กลีบดอก สารสกัด และสารสำคัญที่แยกได้จากหญ้าฝรั่น ต่อสุขภาพจิตและระดับของ C-reactive protein (ตัวชี้วัดของการเกิดการอักเสบในร่างกาย) ของการศึกษาทางคลินิกจำนวน 21 การทดลองพบว่า หญ้าฝรั่นสามารถลดอาการของโรคซึมเศร้า (ประเมินด้วย Beck Depression Inventory) ลดอาการวิตกกั...

1529

ฤทธิ์ต้านความอ้วนของสารสกัดจากดอกทองกวาว
ฤทธิ์ต้านความอ้วนของสารสกัดจากดอกทองกวาวการศึกษาฤทธิ์ต้านความอ้วนของสารสกัดเมทานอลจากดอกทองกวาว (Butea monosperma (Lam.) Taub.) ในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วนด้วยการป้อนอาหารไขมันสูง โดยป้อนหนูแรทอ้วนด้วยสารสกัดเมทานอลจากดอกทองกวาวขนาด 100, 200 และ 400 มก./กก./วัน เป็นเวลา 40 วัน จากนั้นทำการประเมินน้ำหนักตัวทุก 5 วัน ประเมินการสะสมไขมันในอวัยวะและร่างกาย การเคลื่อนไหว และตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และน้ำตาลในเลือดในวันที่ 39 และ 40 ของการศึกษา ผลพบว่าการสารสกัดจากดอกทองกวาวที่ขน...

1223

สารเคอร์คูมินยับยั้งฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของยาวินบลาสติน
สารเคอร์คูมินยับยั้งฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของยาวินบลาสตินการศึกษาอันตรกิริยาระหว่างยาและสารจากธรรมชาติของสารเคอร์คูมิน (curcumin) ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม polyphenols ที่พบได้ในเหง้าของขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn) พบว่าสารเคอร์คูมินเข้าจับกับบริเวณจำเพาะของไมโครทิวบูล (specific binding site on microtubules) ทำให้การออกฤทธิ์ของยารักษามะเร็งวินบลาสติน (vinblastine) ลดลง (ยาวินบลาสตินออกฤทธิ์ต้านมะเร็งโดยการเหนี่ยวนำให้ไมโครทิวบูลเกิดการสลายตัว (microtubule depolymerization) ส่งผลให้เซลล์ไม่สามารถแบ่งตัว...

185

ฤทธิ์แก้ปวด
ฤทธิ์แก้ปวด ลดอักเสบ และรักษาแผลของใบฝรั่ง นักวิจัยจากอินเดียได้ทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของใบฝรั่ง พบว่าสารสกัดใบฝรั่งด้วยน้ำมีฤทธิ์ยับยั้งแผลในกระเพาะอาหารเมื่อให้ในขนาด 600 มก./100 ก. น.น.หนู ส่วนสารสกัดน้ำต้มของใบสดแสดงฤทธิ์แก้ปวด และแก้อักเสบ Indian Drugs 1999;36(6):363-7. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

905

รักษาโรคเบาหวานด้วยสาร
รักษาโรคเบาหวานด้วยสาร malonyl ginsenosides จากโสมเกาหลีการศึกษาป้อน malonyl ginsenosides (MGR) ให้แก่หนูแรทด้วยอาหารไขมันสูงและถูกกระตุ้นให้เป็นโรคเบาหวานโดย streptozotocin พบว่าการป้อนสาร MGR ขนาดวันละ 50 และ 100 มก./กก.น้ำหนักตัว ติดต่อกัน 3 สัปดาห์ มีผลลดปริมาณน้ำตาลในเลือดของหนูแรท รวมทั้งความทนต่อระดับน้ำตาลที่สูงขึ้น (glucose tolerance) ปรับปรุงความไวต่ออินซูลิน (insulin sensitivity) ได้ภายใน 120 นาทีหลังการทดสอบ นอกจากนี้ยังพบว่า MGR สามารถลดปริมาณไตรกลีเซอร์ไรด์และคอเลสเตอรอลรวมได้โดยไม...

268

ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทจากภาวะขาดเลือดของดอกคำฝอย
ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทจากภาวะขาดเลือดของดอกคำฝอยสาร Nicotiflorin ซึ่งสกัดได้จากดอกคำฝอยแห้ง ขนาด 2.5, 5 และ 10 มก./กก. เมื่อนำมาฉีดเข้าเส้นเลือดดำที่หางหนูขาวทันทีที่ถูกทำให้เกิดภาวะขาดเลือด พบว่าสามารถลดปริมาณเนื้อสมองตาย และความผิดปกติของระบบประสาทได้ เมื่อทดสอบในหลอดทดลองโดยการใส่สาร nicotiflorin ความเข้มข้น 25, 50 และ 100 มคก./มล. ลงในเซลล์ประสาทที่ถูกทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนนาน 2 ชม. ตามด้วยการให้ออกซิเจนอีก 24 ชม. พบว่า nicotiflorin ช่วยลดการตายของเซลล์ และลดการทำลายเซลล์ โดยพบว่า ...

1209

การสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่
การสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ในเด็กหมายเหตุ*เบาหวานชนิดที่ 1 คือ ภาวะที่เบต้าเซลล์ของตับอ่อนถูกทำลายด้วยระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ไม่สามารถสร้างอินซูลินซึ่งมีหน้าที่พาน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ได้เพียงพอ น้ำตาลจึงอยู่ในกระแสเลือดเป็นจำนวนมาก ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 จึงต้องได้รับอินซูลินด้วยการฉีดหรือใช้เครื่องปั๊มอินซูลิน**Human leukocyte antigen (HLA) เป็นแอนติเจนที่พบได้บนผิวเซลล์ของเม็ดเลือดขาวและเนื้อเยื่ออื่นๆ ของร่างกาย มีความเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นให้เกิดการตอบส...