Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

สารสกัดเมล็ดลูกซัดช่วยลดอาการหมดประจำเดือนในผู้หญิงที่มีสุขภาพดี

< 0.001) โดยประเมินจากปัจจัย 4 ด้าน คือ การเกิดอาการร้อนวูบวาบ จิตวิทยาทางสังคม (psychosocial) ด้านกายภาพ (physical) อาการเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ (sexual symptoms) ซึ่งทั้ง 4 ด้าน มีอาการดีขึ้นอย่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนั้นพบว่ากลุ่มที่รับประทานสารสกัดเมล็ดลูกซัด โดยพบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของการลดลงของอาการร้อนวูบวาบในตอนกลางวัน (daytime hot flushes) กับการลดลงของภาวะเหงื่ออกมากในตอนกลางคืน หลังรับประทานไปลูกซัดนาน 12 สัปดาห์ (p < 0.001) ทั้งนี้พบว่าทั้งสองกลุ่มมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในเลือดไม่แตกต่างกัน ผลจากการศึกษานี้สรุปได้ว่า การรับประทานสารสกัดเมล็ดลูกซัดในหญิงที่มีสุขภาพดี สามารถช่วยลดอาการที่เกิดขึ้นในหญิงวัยหมดประจำเดือนได้

Phytother Res 2017; 31: 1316-22.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1201

ถั่วเหลืองช่วยป้องกันความเสียหายของกระดูกจากภาวะอ้วนและการออกกำลังกายเป็นประจำ
ถั่วเหลืองช่วยป้องกันความเสียหายของกระดูกจากภาวะอ้วนและการออกกำลังกายเป็นประจำการศึกษาผลของโปรตีนจากถั่วเหลืองต่อความแข็งแรงของกระดูกในหนูเม้าส์ที่ได้รับอาหารไขมันสูง หรือออกกำลังกายด้วยการวิ่งเป็นประจำ โดยป้อนอาหารปกติหรืออาหารไขมันสูงที่มีส่วนผสมของของโปรตีนจากนม (casein) หรือโปรตีนจากถั่วเหลือง 20% เป็นเวลา 14 สัปดาห์ ให้แก่หนูเม้าส์ที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งในวงล้อ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับโปรตีนจากถั่วเหลืองจะมีความเสียหายของกระดูกน้อยกว่ากลุ่มที่กินอาหารไขมันสูงหรือออกกำลังกายเพียงอย่าง...

978

ฤทธิ์ลดการอักเสบและยับยั้งเอนไซม์
ฤทธิ์ลดการอักเสบและยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase ของปัญจขันธ์การทดสอบฤทธิ์ลดการอักเสบและยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase ของสารสกัดเมทานอล สารสกัดเอ็น-บิวทานอลจากส่วนเหนือดินและสารที่แยกได้จากปัญจขันธ์ ได้แก่ 3,5-dihydroxyfuran-2(5H)-one (1), rutin (2), kaempferol 3-O-rutinoside (3), (23S)-21β-O-methyl-3β,20ζ-dihydroxy-12-oxo-21,23-epoxydammar-24-ene-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl(1→2)][β-D-glucopyranosyl(1→3)]-α-L-arabinopyranoside (4) และ 23β-H-3^...

834

ผลลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากอบเชยจีนในผู้ป่วยเบาหวาน
ผลลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากอบเชยจีนในผู้ป่วยเบาหวานการศึกษาแบบสุ่มและปกปิดทั้งสองฝ่ายในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes) ทั้งหมด 66 คน โดยเปรียบเทียบผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดจากอบเชยจีน ขนาด 120 และ 360 มก. ต่อวัน ร่วมกับการใช้ยา gliclazide เป็นเวลา 3 เดือน กับผู้ป่วยที่ได้รับยา gliclazide ร่วมกับยาหลอก พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดอบเชยจีนจะมีระดับน้ำตาลในเลือด และค่า HbA1c (ค่าที่วัดปริมาณน้ำตาลที่เกาะอยู่กับโมเลกุลของเม็ดเลือดแดงในเลือด) ลดลง แต่ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอกไม่มีผล ระดับของไ...

789

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดจากใบมะรุม
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดจากใบมะรุมการศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของส่วนสกัด 1, 2 และ 3 ที่แยกได้จากสารสกัดเอทานอลจากใบมะรุม โดยทดลองในเซลล์ค้ำจุนระบบประสาทไมโครเกลีย (microglia) ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารไลโปโพลีแซคคาไรด์ ความเข้มข้น 0.1 มคก./มล. พบว่าส่วนสกัดทั้ง 3 ส่วน ที่ความเข้มข้น 10-11, 10-10, 10-9, 10-8, และ 10-7 มก./มล. มีผลลดการหลั่งไนตริกออกไซด์ได้ 20 - 60% โดยส่วนสกัดที่ 3 จะให้ผลดีที่สุด แสดงว่าสารสกัดเอทานอลจากใบมะรุมอาจมีผลลดการอักเสบได้ 37th Congress on Science and Technology of Th...

489

ผลของการดื่มกาแฟต่อการยับยั้งการรวมตัวของเกร็ดเลือดและการรวมตัวของฟีนอล
ผลของการดื่มกาแฟต่อการยับยั้งการรวมตัวของเกร็ดเลือดและการรวมตัวของฟีนอลการศึกษาแบบ cross-over ในอาสาสมัคร 10 คน (ชาย 5 คน หญิง 5 คน) อายุ 24-35 ปี โดยให้อาสาสมัครดื่มกาแฟ 200 มิลลิตรที่มีปริมาณ caffeine 180 มิลลิกรัม หรือรับประทานแคปซูลที่มีสาร caffeine 180 มิลลิกรัม ร่วมกับน้ำ 200 มิลลิตร แล้วทำการเปรียบเทียบการรวมตัวเกร็ดเลือดก่อนดื่ม และหลังดื่มกาแฟเป็นเวลา 30 และ 60 นาที พบว่าการดื่มกาแฟลดการรวมตัวของเกร็ดเลือดที่ถูกกระตุ้นด้วยคอลลาเจนและกรด arachidonic และยังยับยั้งไม่ให้คอลลาเจนไปกระตุ้นกา...

385

ผลของสาร
ผลของสาร [-]-epigallocatechin gallate จากชาเขียวในการป้องกันเนื้องอกที่รังไข่ทดลองให้นกกระทาพันธุ์ญี่ปุ่นซึ่งเกิดเนื้องอกที่รังไข่ขึ้นเองในอัตราที่สูง กินอาหารที่เสริมด้วย [-]-epigallocatechin gallate (EGCG) ขนาด 200 และ 400 มก./กก. ของอาหาร เป็นเวลา 12 เดือน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม พบว่านกในกลุ่มที่กินอาหารที่เสริมด้วย EGCG จะมีการเกิดเนื้องอกที่รังไข่น้อยกว่า และเนื้องอกมีขนาดเล็กกว่ากลุ่มควบคุม นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณอาหารที่กิน (feed intake) จะเพิ่มขึ้นในกลุ่มที่กินอาหารที่เสริมด้วย EGCG...

1376

ไอศกรีมต้านอนุมูลอิสระ
ไอศกรีมต้านอนุมูลอิสระการศึกษาทางคลินิกแบบไขว้กลุ่ม โดยปกปิดผู้ประเมินผลลัพธ์และมีกลุ่มควบคุม (controlled, single-blind, crossover study) ของไอศกรีมที่มีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติในการลดภาวะเครียดออกซิเดชัน การปรับปรุงทำงานของหลอดเลือด และสมรรถภาพทางกาย (physical performance) แบบเฉียบพลัน ในอาสาสมัครสุขภาพดีอายุระหว่าง 20-40 ปีจำนวน 14 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มละ 7 คน กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานไอศกรีมขนาด 100 ก. ที่มีส่วนผสมของผงโกโก้ (dark cocoa) ฮาเซลนัท (hazelnut) และสารสกัดชาเขียว (green...

763

โสมกับฤทธิ์ปกป้องหัวใจ
โสมกับฤทธิ์ปกป้องหัวใจการศึกษาฤทธิ์การปกป้องหัวใจของสารสกัดจากโสม (Panax ginseng C.A. Meyer) ในหนูแรท ที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โดยการผูกหลอดเลือดหัวใจที่ไปเลี้ยงหัวใจห้องล่างซ้ายด้านหน้าเป็นเวลา 30 นาทีแล้วคายที่ผูกออก ซึ่งหนูแรทจะได้รับการป้อนสารสกัดจากโสม ขนาด 20, 40 และ 80 มก./กก. ก่อนผูกหลอดเลือด 60 นาที ผลการศึกษาพบว่า ในหนูกลุ่มที่ผูกหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ได้รับสารสกัด จะมีกล้ามเนื้อหัวใจตาย หัวใจเต้นผิดปกติ มีระดับ Creatine-kinase MB และ Lactate dehydrogenase (LDH) ใ...

414

ผลป้องกันไตของสาร
ผลป้องกันไตของสาร sesamol ในงาการศึกษาผลในการปกป้องไตของสาร sesamol จากน้ำมันงาในหนูถีบจักร โดยเหนี่ยวนำให้ไตถูกทำลายด้วยการฉีดสาร ferric-nitrilotriacetate (Fe-NTA) ขนาด 4 มก./ก. เข้าทางช่องท้อง จากนั้นฉีดสาร sesamol ขนาด 3 มก./กก. เข้าใต้ผิวหนังของหนู ทำการวัดค่า blood urea nitrogen (BUN), creatinine และ creatinine clearance rate (CCr) ซึ่งบ่งชี้ถึงการทำงานของไต เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับ Fe-NTA อย่างเดียว พบว่าหนูในกลุ่มที่ได้รับสาร sesamol จะมีระดับของ BUN และ creatinine ในเลือดต่ำก...