Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเบาหวานจากเปลือกขนุน

ขนุน (Artocarpus heterophyllus Lam.) เป็นผลไม้ที่ปลูกกันอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย ศรีลังกา อินเดีย พม่า จีน เป็นต้น ผลของขนุนประกอบด้วย เปลือก เนื้อหุ้มเมล็ด ซัง และเมล็ดขนุน ซึ่งส่วนเปลือกเป็นของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปขนุน เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารในกลุ่ม phenolics และ flavonoids ระหว่างส่วนต่างๆ ของขนุน พบว่า สารสกัด 90% เมทานอลจากเปลือกขนุนมีปริมาณมากที่สุด โดยมีสารในกลุ่ม phenolics มากกว่าสารสกัดจากส่วนเนื้อหุ้มเมล็ด ซัง และเมล็ด 4.65, 4.12 และ 4.95 เท่าตามลำดับ และในส่วนของการทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH· และ ABTS รวมทั้งความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาล โดยถ้าสามารถยั้บยั้งการทำงานของเอนไซม์นี้ได้จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในช่วงอดอาหารและช่วงเวลาหลังอาหารของผู้ป่วยเบาหวานได้ พบว่าสารสกัดจากเปลือกขนุนมีฤทธิ์ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนอื่นของขนุนทั้ง 3 การทดสอบ และความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase ของสารสกัดเปลือกขนุนนั้นให้ผลดีกว่ายามาตรฐาน acarbose โดยมีค่าความเข้มข้นที่สามารถยั้บยั้งการทำงานของเอนไซม์ได้ 50% (IC50) น้อยกว่าถึง 11.8 เท่า การวิเคราะห์ทางเคมีของสารสกัดจากเปลือกขนุนด้วยวิธี high performance liquid chromatography electrospray ionization quadruple time-of-flight tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-QTOF-MS/MS) พบสารประกอบจำนวน 53 ชนิด โดยมีสารในกลุ่ม prenylflavonoids, hydroxycinnamic acids และ glycosides ซึ่งเป็นกลุ่มสารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ จากผลการทดลองทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าเปลือกขนุนมีศักยภาพในการเป็นแหล่งของสารสำคัญที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเบาหวานได้ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1264

ฤทธิ์ลดอาการเหนื่อยล้าของฟ้าทะลายโจร
ฤทธิ์ลดอาการเหนื่อยล้าของฟ้าทะลายโจรการศึกษาทางคลินิกแบบ a randomised double-blind placebo-controlled trial ในผู้ป่วยโรคมัลติเพิลสเกลอโรซิส หรือโรคเอ็มเอส หรือปลอกประสาทอักเสบ ที่พบการเป็นซ้ำ (relapsing-remitting multiple sclerosis; RRMS) และได้รับการรักษาด้วย interferon beta (IFN-β) จำนวน 22 คน อายุระหว่าง 18-50 ปี โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับยาเม็ดสารสกัดฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees) 170 มก. (ประกอบด้วยสาร andrographolides 85 มก.) ทุก 12 ชั่วโมง ต่อเนื่องเป็นเวลา 12...

500

สารสกัดจากชาเขียวต่อการเกิดความผิดปกติของตัวอ่อน
สารสกัดจากชาเขียวต่อการเกิดความผิดปกติของตัวอ่อนการทดสอบผลของสารสกัด (GTE) ซึ่งประกอบด้วยสารสำคัญ 6 ชนิดคือ epicatechin gallates, catechins, epicatechins, epigallocatechin gallates, gallocatechin gallates และ epicatechin gallates รวม 80.08% ต่อการพัฒนาของตัวอ่อนในหนูแรทที่ตั้งครรภ์ ที่ถูกทำให้ผิดปกติด้วยยากดภูมิคุ้มกัน cyclophosphamide โดยป้อน GTE ขนาด 100 มก./กก. วันละครั้ง เป็นเวลา 7 วัน ให้หนูที่มีอายุครรภ์จากวันที่ 6 ถึงวันที่ 12 และฉีดยา cyclophosphamide ขนาด 11 มก./กก. เข้าทางช่องท้อง 1 ชม...

1020

ฤทธิ์ระงับปวดของกานพลู
ฤทธิ์ระงับปวดของกานพลูThai J. Pharm. Sci. 2013; 38(suppl.): 63-5 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

744

ผลของสารสกัดจากใบโพธิ์ต่อหนูแรทที่มีภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
ผลของสารสกัดจากใบโพธิ์ต่อหนูแรทที่มีภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงการศึกษาฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเอทานอลและสารสกัดเฮกเซนจากใบโพธิ์ (Ficus religiosa  Linn.) ในหลอดทดลองพบว่า สารสกัดเอทานอลและสารสกัดเฮกเซนจากใบโพธิ์ มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ β-hydroxy-β-methylglutaryl coenzyme A reductase (เอนไซม์ชนิดนี้เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์คอเลสเตอรอล) และมีฤทธิ์ในการกำจัดอนุมูลอิสระ DPPH ส่วนการทดลองในหนูแรทที่ได้รับคอเลสเตอรอลขนาด 30 ก. สัปดาห์ละ 5 ครั้ง เป็นเวลา 9 ส...

1605

อันตรกิริยาของสารสำคัญจากฮอพและยาต้านมะเร็ง
อันตรกิริยาของสารสำคัญจากฮอพและยาต้านมะเร็ง temozolomideการศึกษาอันตรกิริยาของสาร xanthohumol (XN) ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม prenylated flavonoid ที่แยกได้จากฮอพ (Humulus lupulus L.) กับยาต้านมะเร็งสมอง temozolomide (TMZ) ในเซลล์มะเร็งglioblastoma multiforme (GBM) ชนิด U87-MG และ A172 โดยบ่มเซลล์ดังกล่าวร่วมกับยา TMZ ขนาด 200 ไมโครโมลาร์ เป็นเวลานาน 48 ชม. และให้สาร XN ขนาด 50 ไมโครโมลาร์ ต่อเป็นเวลานาน 24 ชม. จากนั้นประเมินอัตราการรอดชีวิตของเซลล์ด้วย MTT assay พบว่าการให้ยา TMZ ร่วมกับสาร XN สามารถล...

1376

ไอศกรีมต้านอนุมูลอิสระ
ไอศกรีมต้านอนุมูลอิสระการศึกษาทางคลินิกแบบไขว้กลุ่ม โดยปกปิดผู้ประเมินผลลัพธ์และมีกลุ่มควบคุม (controlled, single-blind, crossover study) ของไอศกรีมที่มีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติในการลดภาวะเครียดออกซิเดชัน การปรับปรุงทำงานของหลอดเลือด และสมรรถภาพทางกาย (physical performance) แบบเฉียบพลัน ในอาสาสมัครสุขภาพดีอายุระหว่าง 20-40 ปีจำนวน 14 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มละ 7 คน กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานไอศกรีมขนาด 100 ก. ที่มีส่วนผสมของผงโกโก้ (dark cocoa) ฮาเซลนัท (hazelnut) และสารสกัดชาเขียว (green...

1022

ผลดีต่อหลอดเลือดหัวใจของการบริโภคผลิตภัณฑ์จากโกโก้
ผลดีต่อหลอดเลือดหัวใจของการบริโภคผลิตภัณฑ์จากโกโก้การศึกษาทางคลินิกแบบสุ่ม มีกลุ่มควบคุม มีการสลับกลุ่ม และให้อาสาสมัครใช้ชีวิตตามปกติ (A randomised, controlled, cross-over, free-living study) ในอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 24 คน และผู้ป่วยที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงระดับปานกลาง (>2000 มก./ล.) จำนวน 20 คน โดยให้ดื่มนมที่ผสมผลิตภัณฑ์จากโกโก้ซึ่งมีใยอาหารสูง (ประกอบด้วยใยอาหาร 33.9% และ soluble polyphenol 13.9 มก./ก. ) ขนาด 15 ก. วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ดื่มนม จากผลกา...

237

ผลของ
ผลของ Brazilin จากฝางในการยับยั้งการสร้าง fructose 2,6-biphosplate Fructose-2,6-biphosphate (F-2,6-BP) เป็นสาร intermediate ซึ่งสำคัญในการส่งออก glucose จากตับ โดยเป็นตัวควบคุมการสร้าง glucose และ glycolysis ในตับ ซึ่งถ้ามีการส่งออก glucose จากตับมาก ทำให้เกิดภาวะในน้ำตาลในเลือดสูง การศึกษาครั้งนี้พบว่า brazilin เพิ่มการผลิต F-2,6-BP ในตับ และเพิ่มปริมาณ fructose-6-phosphate (F-6-P) และ hexose-6-phosphate (H-6-P) ระหว่างเซลล์ แต่ไม่มีผลต่อ glucose-6-phosphatase จึงช่วยลดน้ำตาลในเลือด (J E...

157

เปรียบเทียบสมุนไพรลดน้ำตาลในเลือดในหนูขาวที่เป็นเบาหวานจาก
เปรียบเทียบสมุนไพรลดน้ำตาลในเลือดในหนูขาวที่เป็นเบาหวานจาก alloxan มีการศึกษาสมุนไพรพื้นบ้านของประเทศอินเดียชนิดต่างๆ 30 ชนิดที่มีการใช้เพื่อลดน้ำตาลในเลือด ศึกษาโดยใช้สารสกัดเอทานอล 95% ทำให้แห้ง นำมาศึกษาฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดโรคเบาหวานด้วย alloxan เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยใช้สารสกัดขนาด 250 มก./กก. 1 ครั้ง, 2 ครั้ง หรือ 3 ครั้งต่อวันจนกว่าระดับน้ำตาลในเลือดจะลดลงจนถึงระดับปกติเมื่อสัตว์ทดลองอดอาหาร พบว่าสมุนไพร 24 ชนิดที่มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดเรียงลำดับ...