Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์บรรเทาอาการท้องผูกของอาหารข้นจากกล้วยดิบ

การศึกษาฤทธิ์บรรเทาอาการท้องผูกของกล้วยดิบ (green dwarf banana, Musa spp. AAA.) ในเด็กที่มีปัญหาท้องผูก จำนวน 80 คน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 ได้รับอาหารข้นจากกล้วยดิบ (green banana biomass)* ขนาด 30 ก./วัน กลุ่มที่ 2 ได้รับอาหารข้นจากกล้วยดิบร่วมกับ Polyethylene glycol 3350 (PEG3350) กลุ่มที่ 3 ได้รับอาหารข้นจากกล้วยดิบ ร่วมกับยารักษาอาการท้องผูก sodium picosulfate กลุ่มที่ 4 ได้รับ PEG3350 เพียงอย่างเดียว และกลุ่มที่ 5 ได้รับยา sodium picosulfate เพียงอย่างเดียว โดยให้รับประทานเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับอาหารข้นจากกล้วยดิบเพียงอย่างเดียว มีลักษณะอุจจาระดีขึ้นเมื่อประเมินด้วย Bristol Stool Form Scale ลดการเบ่ง อาการปวดท้องและความเจ็บปวดขณะถ่ายอุจจาระ แต่ไม่เพิ่มจำนวนครั้งของการถ่ายอุจจาระของผู้ป่วยให้มากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และไม่ลดการมีเลือดปนในอุจจาระ นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มที่ได้รับอาหารข้นจากกล้วยดิบร่วมกับยาระบาย sodium picosulfate และอาหารข้นจากกล้วยดิบร่วมกับ PEG 3350 สามารถลดการใช้ยาระบายลง 87% และ 63% ตามลำดับ การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าอาหารข้นจากกล้วยดิบสามารถบรรเทาอาการท้องผูก และเมื่อใช้ร่วมกับยาระบายจะช่วยปรับลดขนาดยาของยาระบายได้

*เตรียมโดยนำกล้วยดิบไม่ปอกเปลือกล้างให้สะอาด นำไปต้มในหม้อต้มอัดความดันเป็นเวลา 20 นาที จากนั้นนำเนื้อ 200 ก. ปั่นรวมกับน้ำ 50 มล. ให้เป็นเนื้อเดียวกัน

J Pediatr 2018:S0021(17):30638-1.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

71

ผลของเอเซียติโคไซด์ในกระบวนการหายของแผล
ผลของเอเซียติโคไซด์ในกระบวนการหายของแผล เอเซียติโคไซด์ ( asiaticoside ) เป็นสารที่แสดงฤทธิ์ของบัวบก ( Centella asiatica (L.)Urban ) ที่ช่วยให้แผลหายเร็ว การศึกษาผลของเอเซียติโคไซด์ต่อระดับของสารต้านออกซิเดชั่นชนิดต่างๆในแผล พบว่าเมื่อทาเอเซียติโคไซด์เข้มข้น 2 % บนแผลของหนูขาววันละ 2 ครั้งนาน 7 วัน ระดับของเอนไซม์ซุปเปอร์ออกไซด์ดีสมิวเทส ( superoxide dismutase ) คาทาเลส ( catalase ) กลูตาไธโอนเปอร์ออกซิเดส ( glutathione peroxidase ) ไวตา...

1626

ฤทธิ์แก้ปวดและต้านอักเสบของใบตะลิงปลิง
ฤทธิ์แก้ปวดและต้านอักเสบของใบตะลิงปลิงศึกษาฤทธิ์แก้ปวดของสารสกัดเมทานอลจากใบตะลิงปลิง (Averrhoa bilimbi L.) โดยทำการป้อนสารสกัดดังกล่าวให้แก่หนูเม้าส์ขนาด 200 และ 400 มก./กก. 30 นาที ก่อนฉีดกรดอะซิติกเข้าช่องท้องเพื่อให้เกิดอาการเจ็บปวดและสังเกตการหดตัวของช่องท้อง เปรียบเทียบกับการป้อนยาแก้ปวด diclofenac sodium (ขนาด 10 มก./กก.) และทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยการป้อนสารสกัดเมทานอลจากใบตะลิงปลิงให้แก่หนูเม้าส์ขนาด 200 และ 400 มก./กก. 1 ชั่วโมง ก่อนเหนี่ยวนำให้หนูให้เกิดภาวะอักเสบและบวมที่อุ้งเท้าด...

880

ฤทธิ์บรรเทาอาการของโรคแผลในกระเพาะอาหารของของเหลวจากถั่วหมัก
ฤทธิ์บรรเทาอาการของโรคแผลในกระเพาะอาหารของของเหลวจากถั่วหมักJ Agric Food Chem 2011;59(12):6730 - 39 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

163

ฤทธิ์รักษาแผลของใบลำโพง
ฤทธิ์รักษาแผลของใบลำโพง สารสกัดใบลำโพงด้วย absolute alcohol สามารถรักษาบาดแผลได้ โดยพบว่าเมื่อรักษาแผลด้วยขี้ผึ้งที่มีสารสกัดลำโพง 10% ทาแผลไฟไหม้บนหลังหนู พบว่าแผลหายเร็วขึ้น มีการสร้าง collagen ซึ่งเป็นไปตามการใช้ในแผนโบราณ J Ethnopharmacol 2002;83:193-9 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

748

ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในเซลล์ประสาทหนูเมาส์ของสารเคอร์คิวมิน
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในเซลล์ประสาทหนูเมาส์ของสารเคอร์คิวมินการศึกษาผลของสารเคอร์คิวมิน (curcumin) ที่สกัดได้จากขมิ้นชันต่อเซลล์ประสาทของหนูเมาส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้ถูกทำลายด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ พบว่าเมื่อให้สารเคอร์คิวมินแก่เซลล์ประสาทของหนูเมาส์ ขนาด 20 และ 25 ก./มล. ก่อนให้ไฮโดร์เจนเปอร์ออกไซด์เป็นเวลา 1 ชม. จะทำให้มีระดับสารอนุมูลอิสระและแคลเซียมภายในเซลล์ลดลง และค่าศักย์ไฟฟ้าของเยื่อหุ้มไมโทคอนเดรียกลับสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้การตายของเซลล์ประสาทลดลง ยิ่งไปกว่านั้นสารเคอร์คิวมินยังยับยั้งการท...

206

ชาเขียวชักนำฤทธิ์ของ
ชาเขียวชักนำฤทธิ์ของ Superoxide dismutase โดยยับยั้งการสะสมไขมันในเซลล์ 3T3-L1 มีการศึกษาผลของผงชาเขียวต่อกิจกรรมภายในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของ superoxide dismutase โดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ดังกล่าวร่วมกับอินซูลินเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งมีผลทำให้มีความเข้มข้นของไตรกลีเซอไรด์ในเซลล์เพิ่มขึ้น พบว่าเมื่อมีการให้ผงชาเขียวพร้อมกับอินซูลินปริมาณของไตรกลีเซอร์ไรด์ที่เพิ่มขึ้นนั้นลดลง และฤทธิ์ของ superoxide dismutase ก็เพิ่มขึ้นซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจสนับสนุนฤทธิ์ต้านการเกิดไขมัน (antilipogenic activity) ของชาเขียว ...

239

เมล็ดอัลมอนด์ลดไขมันในเลือด
เมล็ดอัลมอนด์ลดไขมันในเลือด การศึกษาทางคลินิกในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงระดับกลาง โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานอาหารสูตรมาตรฐานสำหรับผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูง กลุ่มที่ 2 ให้อาหารสูตรเดียวกันแต่มีผงอัลมอนด์ผสมด้วยในขนาด 25 ก./วัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับอัลมอนด์ในผู้ป่วยไขมันในเลือดสูงทั้งชาย และหญิง 30 คน ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดรวมลดลงอยู่ในช่วง 8ฑ27 มก./ดล. และระดับของคอเลสเตอรอลชนิด LDL ลดลงอยู่ในช่วง 9ฑ29 มก./ดล. ในขณะที่กลุ่มไม่ได้รั...

1092

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำทับทิม
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำทับทิม (Punicagra natum ) ซึ่งมีผลเพิ่มระดับเอนไซม์ GSH และลดการเกิด lipid และ protein oxidation ในเลือดการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำทับทิมในอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 40 คน โดยให้ดื่มน้ำทับทิมเป็นเวลา 15 วัน และวัดระดับตัวชี้วัดต่างๆ ของการต้านอนุมูลอิสระ ในช่วงเวลาแตกต่างกัน ได้แก่ ช่วงก่อนทำการทดสอบ (T1) ช่วงหลังจากดื่มน้ำทับทิมไปแล้ว 15 วัน (T2) ช่วงหลังจากดื่มน้ำทับทิมครบ 15 วัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ (T3) และ 2 สัปดาห์ (T4) ตามลำดับโดยทำการวัดระดับ total antioxidan...

62

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของมะกล่ำตาหนู
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของมะกล่ำตาหนู จากการทดลองในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบที่บริเวณหูด้วย croton oil พบว่าสาร triterpenoid saponin 2 ชนิด ซึ่งแยกได้จากส่วนเหนือดินของมะกล่ำตาหนู ( Abrus precatorius Linn. ) แสดงฤทธิ์ต้านการอักเสบ และอนุพันธ์อะซิเตตของสารทั้ง 2 ชนิดออกฤทธิ์ได้แรงกว่าPhytomedicine 2001 ; 8(1) : 24-27 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะ...