Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านเบาหวานและความสามารถในการปกป้องความเสียหายของเม็ดเลือดแดงจาก การเกิดออกซิเดชันของเชอร์รี่หวาน

จากการศึกษาชนิดและปริมาณสารกลุ่มฟีนอลิกของสารสกัด 70% เอทนอลจากผลของเชอร์รี่หวาน (Prunus avium

จากการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ฤทธิ์ต้านเบาหวาน และฤทธิ์ปกป้องเม็ดเลือดแดงของสารสกัด พบว่าความแรงของฤทธิ์ต่างๆ ขึ้นกับความเข้มข้นของสารสกัด ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันโดยการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีพีพีเอช (DPPH) และไนตริกออกไซด์ (nitric oxide) เปรียบเทียบกับวิตามินซีซึ่งเป็นสารควบคุมแบบบวก (positive control) พบว่า สายพันธุ์ Hedelfinger มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีพีพีเอชดีที่สุด โดยความเข้มข้นของสารสกัดที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ 50% (IC50) คือ 12.1 ± 0.37 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (มคก./มล.) และสายพันธุ์ Maring มีฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระไนตริกออกไซด์ดีที่สุด โดยมีค่า IC50 = 140.91 ± 1.85 มคก./มล. ซึ่งค่า IC50 ของสารสกัดจะใกล้เคียงกับวิตามินซี (IC50 = 16.92 ± 0.69 และ 162.66 ± 1.31 มคก./มล. ตามลำดับ) ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านเบาหวาน โดยการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ α-glucosidase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยน้ำตาลที่มีพันธะ α-glucosidic ให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวก่อนจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด พบว่า สายพันธุ์ Hedelfinger มีฤทธิ์ดีที่สุด โดยมีค่า IC50 = 10.25 ± 0.49 มคก./มล. ซึ่งให้ผลดีกว่า acarbose ซึ่งเป็นสารควบคุมแบบบวก (positive control, IC50 = 306.66 ± 0.84 มคก./มล.) และในการศึกษาฤทธิ์ปกป้องเม็ดเลือดแดงของสารสกัดผลเชอร์รี่หวานสายพันธุ์ Saco เปรียบเทียบกับสาร quercetin ซึ่งเป็นสารควบคุมแบบบวก โดยทำการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของฮีโมโกลบิน (hemoglobin oxidation) และฤทธิ์ในการป้องกันการแตกของเม็ดเลือด (hemolysis of human erythrocytes) จากการเหนี่ยวนำด้วยอนุมูลอิสระเพอร์ออกซิล (peroxyl) พบว่า มีค่า IC50 = 38.6 มคก./มล. และ 73.0 มคก./มล. ตามลำดับ ซึ่งมีประสิทธิผลต่ำกว่าสาร quercetin จากผลการทดลองพบว่าเชอร์รี่หวานมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ รวมถึงสารกลุ่มฟีนอลิกที่พบในสารสกัดมีความสัมพันธ์กับฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ดังนั้นการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำเชอร์รี่หวานไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพต่อไปข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

999

การศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดจากใบแปะก๊วยต่อทารกในครรภ์
การศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดจากใบแปะก๊วยต่อทารกในครรภ์การศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดมาตรฐานของใบแปะก๊วย EGb761® ต่อการพัฒนาของตัวอ่อนในครรภ์ของหนูเม้าส์ โดยป้อนสารสกัดมาตรฐานของใบแปะก๊วย EGb761® ขนาด 100, 350 และ 1,225 มก./กก./วัน ให้แก่หนูเม้าส์ในช่วงวันที่ 6 - 15 ของการตั้งครรภ์ซึ่งเป็นช่วงสำคัญที่ตัวอ่อนกำลังพัฒนาอวัยวะของร่างกาย ผลการศึกษาไม่พบความเป็นพิษต่อตัวอ่อน ทั้งความผิดปกติภายนอกและจากการผ่าพิสูจน์ โครงสร้างกระดูก และเนื้อเยื่อ สารสกัดจากใบแปะก๊วยไม่มีผลเพิ่มการเกิดทารกวิรูป ค...

161

ฤทธิ์รักษาอาการปวดเข่าของบรอมเมลิน
ฤทธิ์รักษาอาการปวดเข่าของบรอมเมลิน บรอมเมลินเป็นสารที่ได้จากสับปะรด มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และแก้ปวด จึงมีผู้ทดลองเบื้องต้นในผู้ปวดข้อ ไขข้ออักเสบ พบว่าบรรเทาอาการได้ แต่การทดลองไม่มีกลุ่มควบคุม ผู้วิจัยกลุ่มนี้จึงได้ทดลองซ้ำ โดยทดลองในผู้ที่ปวดเข่าไม่มาก มีอาการไม่เกิน 3 เดือน เมื่อทดลองให้ บรอมเมลินเป็นเวลา 1 เดือน ในขนาด 200 หรือ 400 มก./วัน พบว่ามีอาการดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และการตอบสนองขึ้นกับขนาด กำลังจะศึกษาโดยใช้ double blind control ต่อไป Phytomedicine 2002;9(8):6...

1611

ฤทธิ์ต้านความแก่จากแสงแดดของผิวหนังจากสารสกัดสะระแหน่เกาหลีในเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากผิวหนังมนุษย์ที่ถูกรังสียูวีบี
ฤทธิ์ต้านความแก่จากแสงแดดของผิวหนังจากสารสกัดสะระแหน่เกาหลีในเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากผิวหนังมนุษย์ที่ถูกรังสียูวีบีการทดสอบฤทธิ์ต้านความแก่จากแสงแดดของผิวหนังจากสารสกัดน้ำของส่วนเหนือดินของสะระแหน่เกาหลี (Agastache rugosa Kuntze) ในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ (fibroblasts) จากผิวหนังมนุษย์ที่ถูกรังสียูวีบี (UVB) พบว่าสารสกัดสะระแหน่เกาหลีมีฤทธิ์ลดการสร้างอนุมูลอิสระที่เพิ่มสูงขึ้นและกระตุ้นการแสดงออกของ mRNA ของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งการส่งสัญญาณ mitogen-activated protein kinase/activator protein-1 อย่าง...

834

ผลลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากอบเชยจีนในผู้ป่วยเบาหวาน
ผลลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากอบเชยจีนในผู้ป่วยเบาหวานการศึกษาแบบสุ่มและปกปิดทั้งสองฝ่ายในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes) ทั้งหมด 66 คน โดยเปรียบเทียบผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดจากอบเชยจีน ขนาด 120 และ 360 มก. ต่อวัน ร่วมกับการใช้ยา gliclazide เป็นเวลา 3 เดือน กับผู้ป่วยที่ได้รับยา gliclazide ร่วมกับยาหลอก พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดอบเชยจีนจะมีระดับน้ำตาลในเลือด และค่า HbA1c (ค่าที่วัดปริมาณน้ำตาลที่เกาะอยู่กับโมเลกุลของเม็ดเลือดแดงในเลือด) ลดลง แต่ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอกไม่มีผล ระดับของไ...

141

ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลของผลมะขามป้อม
ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลของผลมะขามป้อม สารสกัดผลมะขามป้อมด้วยเมธานอลสามารถป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารเฉียบพลันเนื่องจากแอสไพริน อัลกอฮอล์ ความเย็น และยังป้องกันการเกิดแผลเรื้อรังโดยกรดน้ำส้ม โดยใช้สารสกัด 20 มก./กก.แก่หนูขาว วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน และ 10 วัน พบว่าได้ผลดี กระบวนการออกฤทธิ์ผ่านการลดปริมาณกรด ปริมาณเปปซิน แต่ปริมาณมิวซินเพิ่มขึ้น และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ J Ethnopharmacol 2002;82:1-9 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนัก...

628

ฤทธิ์ลดไขมันในเลือดและต้านการเกิดออกซิเดชั่นของผลหม่อนในหนูแรทที่ไขมันในเลือดสูง
ฤทธิ์ลดไขมันในเลือดและต้านการเกิดออกซิเดชั่นของผลหม่อนในหนูแรทที่ไขมันในเลือดสูงการศึกษาในหนูแรท 48 ตัว แบ่งเป็น 6 กลุ่มๆ ละ 8 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมให้กินอาหารปกติ กลุ่มที่ 2 และ 3 เป็นกลุ่มที่ได้รับอาหารปกติผสมกับสารสกัดแห้งด้วยความเย็นของผลหม่อนขนาด 5% และ 10% ลงในอาหาร ตามลำดับ กลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูง กลุ่มที่ 5 และ 6 เป็นกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูงผสมกับสารสกัดแห้งด้วยความเย็นของผลหม่อนขนาด 5% และ 10% ลงในอาหาร ตามลำดับ นาน 4 สัปดาห์ พบว่าในกลุ่มที่...

1462

ผลของการดื่มกาแฟต่อการฟื้นฟูระบบลำไส้ภายหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบสูตินรีเวช
ผลของการดื่มกาแฟต่อการฟื้นฟูระบบลำไส้ภายหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบสูตินรีเวชศึกษาผลของการดื่มกาแฟต่อการฟื้นฟูระบบลำไส้ภายหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบสูตินรีเวชจำนวน 114 คน ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดเป็นผู้ที่ผ่านการผ่าตัดมดลูกผ่านหน้าท้อง (abdominal hysterectomy) และตัดรังไข่ออกไปด้วยทั้งสองข้างร่วมกับการเลาะต่อมน้ำเหลืองในอุ้งเชิงกราน ในการศึกษาทำการแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้ดื่มกาแฟวันละ 3 ครั้ง (ครั้งละ 1 ถ้วย หรือ 100 มล. ซึ่งประกอบด้วยคาเฟอีนไม่เกิน 100 กรัม) ในเว...

298

การประเมินผลของฤทธิ์ป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนในหนูขาว
การประเมินผลของฤทธิ์ป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนในหนูขาว ของน้ำมันหอมระเหยจากเทียนข้าวเปลือกมีการทดสอบฤทธิ์ต้านโรคกระดูกพรุนของน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดเทียนข้าวเปลือก (Foeniculum vulgare Mill) ที่สกัดด้วยวิธีกลั่นด้วยไอน้ำในหนูขาว ซึ่งจากการวิเคราะห์ด้วย GC/MS พบว่าในน้ำมันมีสารประกอบ 15 ชนิด และมีสารหลักคือ trans -anethole (81.1%) และ fenchone (9.2%) ในการทดลอง หนูขาวเพศเมียสุขภาพดีถูกแบ่งเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นหนูควบคุม กลุ่มที่ 2 เป็นหนูที่ถูกตัดรังไข่และได้รับแต่กระสายยา กลุ่มที่ 3-5 เ...

1657

ผลของสาร
ผลของสาร crocin จากหญ้าฝรั่นต่อผู้ป่วยเสพติดยาประเภทฝิ่นที่ได้รับการรักษาด้วยยา methadoneผู้ป่วยเสพติดยาประเภทฝิ่นที่ได้รับการรักษาด้วยยา methadone (methadone maintenance treatment; (MMT) สามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนได้หลายอย่าง เช่น อาการถอนยา (withdrawal syndrome), อาการอยากยา (craving), และความผิดปกติด้านการรับรู้ (cognitive deficit) การศึกษาทางคลินิกแบบมีการสุ่ม ปกปิดสองทาง และมียาหลอกเป็นกลุ่มควบคุม (randomized, double-blind, placebo-controlled trial) เพื่อศึกษาผลของการได้รับสาร crocin จากหญ้าฝรั...