Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ฆ่าเชื้ออะมีบา Acanthamoeba ของน้ำมันหอมระเหยจากพืช

การศึกษาฤทธิ์ฆ่าเชื้ออะมีบา Acanthamoeba sp. ของน้ำมันหอมระเหยจากพืช 10 ชนิด ได้แก่ดีปลี (Piper retrofractum), พริกไทย (Piper nigrum), ช้าพลู (Piper sarmentosum), มะกรูด (Citrus hystrix), ส้มเขียวหวาน (Citrus reticulata), แก้ว (Murraya paniculata), เร่วน้อย (Amomum uliginosum), ขมิ้น (Curcuma longa), ขมิ้นอ้อย (Curcuma zedoaria), กระชาย (Kaempferia pandurata) ที่ความเข้มข้น 50 มก./มล. พบว่าน้ำมันหอมระเหยจากดีปลี พริกไทย มะกรูด ขมิ้น และกระชาย มีฤทธิ์ฆ่าเชื้ออะมีบาในระยะที่เชื้อออกจากถุงหุ้มแล้ว (trophozoites) ได้สูงถึง 100% นอกจากนี้น้ำมันหอมระเหยจากดีปลี และมะกรูดยังมีฤทธิ์เชื้ออะมีบาในระยะที่เป็นถุงหุ้ม (cysts) ได้ 3.35% และ 43.62% ตามลำดับ จากผลการศึกษาจะเห็นว่าน้ำมันหอมระเหยจากดีปลีและมะกรูดมีฤทธิ์ดีที่สุดในการฆ่าเชื้ออะมีบาทั้งในระยะที่เป็นถุงหุ้มและระยะที่เชื้อออกจากถุงหุ้มแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการที่นำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้ออะมีบา Acanthamoeba ได้

Chiang Mai Med J 2018;57(2):89-98.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1296

ฤทธิ์รักษาแผลของสารสกัดเอ็น-บิวทิลแอลกอฮอล์จากดอกชบา
ฤทธิ์รักษาแผลของสารสกัดเอ็น-บิวทิลแอลกอฮอล์จากดอกชบาการศึกษาฤทธิ์รักษาแผลชนิดถูกตัด (exision wound) ของสารสกัดเอ็น-บิวทิลแอลกอฮอล์จากดอกชบาสีแดง (Hibiscus rosa-sinensis L.) ในหนูแรทที่ถูกทำให้เกิดแผล จากนั้นทาสารสกัดจากดอกชบาที่ความเข้มข้น 80, 160 และ 320 มก./มล. บริเวณแผล วันละ 2 ครั้ง ต่อเนื่องกัน 9 วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่รักษาด้วยการใช้ recombinant bovine basic fibroblast growth factor (rbFGF: สารที่กระตุ้นเซลล์ไฟโบรบลาสให้สร้างคอลลาเจน) และกลุ่มควบคุมที่รักษาด้วยไดเมทิลซัลโฟไซด์ความเข้มข้...

1596

อันตรกิริยาระหว่างสารสกัดบอระเพ็ดกับยารักษาเบาหวาน
อันตรกิริยาระหว่างสารสกัดบอระเพ็ดกับยารักษาเบาหวาน metformin, sitagliptin และ glibenclamiการศึกษาอันตรกิริยาระหว่างสารสกัดน้ำจากเปลือกต้นบอระเพ็ดกับยารักษาเบาหวาน 3 ชนิด ได้แก่ metformin, sitagliptin และ glibenclami ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มที่ให้สารสกัด ขนาด 400 มก./กก. ร่วมกับยา metformin ขนาด 90 มก./กก. หรือยา sitagliptin ขนาด 10 มก./กก. หรือยา glibenclami 1 มก./กก. เป็นเวลา 28 วัน เปรียบเทียบผลกับกลุ่มที่ได้รับสารสกัดหรือยาเพียงอย่างเดียวและ...

658

ฤทธิ์รักษาเบาหวานของน้ำมันอบเชยในหนูเม้าส์ชนิด
ฤทธิ์รักษาเบาหวานของน้ำมันอบเชยในหนูเม้าส์ชนิด KK-Ay ที่เป็นเบาหวานการศึกษาในหนูเม้าส์ชนิด KK-Ay ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 10 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมให้กินน้ำเปล่า กลุ่มที่ 2 - 4 ป้อนน้ำมันอบเชยในขนาดต่ำ 25 มก./กก. ขนาดกลาง 50 มก./กก. ขนาดสูง 100 มก./กก. ตามลำดับ ทุกวันตอนเช้า นาน 35 วัน พบว่าหนูเม้าส์ทุกกลุ่มที่ได้รับน้ำมันอบเชยระดับน้ำตาลในเลือดลดลง แต่หนูในกลุ่มที่ได้รับน้ำมันอบเชยในขนาดกลางและสูงระดับน้ำตาลในเลือดลดลงตลอดการทดลอง (ในวันที่ 7, 14, 21 แ...

156

ฤทธิ์แก้ท้องเสียและปวดท้องของฝรั่ง
ฤทธิ์แก้ท้องเสียและปวดท้องของฝรั่ง มีการทดลองนำเอาใบฝรั่งบรรจุแคปซูลในขนาด 500 มก. ให้ผู้ป่วยโรคท้องเสียเฉียบพลันซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ โดยให้รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล ทุก 8 ชม. เป็นเวลา 3 วัน พบว่าอาการปวดบิดอย่างแรงในผู้ป่วยเหล่านี้ลดลงเมื่อได้รับใบฝรั่ง และเป็นยาที่ปลอดภัย J Ethnopharmacol 2002;83:19-24. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1

ผลต้านมะเร็งของอบเชยจีน
ผลต้านมะเร็งของอบเชยจีน สารบริสุทธิ์ 2-ไฮดร็อกซิซินนามัลดีไฮด์(2-hydroxycinnamaldehyde, HCA) ซึ่งแยกได้จาก อบเชยจีน (Cinnamomum cassia Blume) และ 2'-เบนโซอิลออกซิซินนามัลดีไฮด์ (2'-benzoyl-oxycinnamaldehyde,BCA) ซึ่งเตรียมจากปฏิกริยาทางเคมี โดยใช้ HCA เป็นสารตั้งต้น มีผลยับยั้งเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองได้ดีนอกจากนั้นยังมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อมะเร็งซึ่งปลูกถ่ายลงบนหนูทดลองPlanta Med 1999;65:263-6 ...

1168

ฤทธิ์ต้านข้ออักเสบของเพชรสังฆาต
ฤทธิ์ต้านข้ออักเสบของเพชรสังฆาตการศึกษาฤทธิ์ต้านข้ออักเสบของสารสกัดด้วยแอลกอฮอล์ผสมน้ำ (hydroalcoholic extract) จากต้นเพชรสังฆาต (Cissus quadrangularis ) โดยป้อนสารสกัด ขนาด 50, 100 และ 200 มก./กก. ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วยการฉีด 2% v/v formaldehyde ขนาด 0.1 มล. และ complete Freund's adjuvant (CFA) ขนาด 0.1 มล. ที่บริเวณอุ้งเท้าด้านหลังของหนู พบว่าสารสกัดมีผลลดการบวมของข้อที่เกิดจากการเหนี่ยวนำทั้ง 2 แบบได้ โดยขนาด 200 มก./กก. จะให้ผลดีที่สุด นอกจากนี้ยังลดระดับของ Tumor necros...

285

ฤทธิ์ลดกรดยูริคในเลือดของสารกลุ่ม
ฤทธิ์ลดกรดยูริคในเลือดของสารกลุ่ม lignans จากลูกใต้ใบภาวะกรดยูริคในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคไขข้ออักเสบหรือโรคเกาต์ และเกี่ยวข้องกับโรคอื่นๆ เช่น ความดันโลหิตสูง ความผิดปกติของไต เป็นต้น จึงได้มีการทดลองผลจากลูกใต้ใบในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีภาวะกรดยูริคในเลือดสูงด้วย potassium oxonate และกรดยูริค โดยป้อนหนูขาวด้วยสารสกัดเมทานอลจากใบลูกใต้ใบ ขนาด 100, 200, 500 และ 1,000 มก./กก. นาน 7 วัน พบว่ากรดยูริคในเลือดหนูลดลง 57.08, 59.44, 77.47 และ 83.91% ตามลำดับ ให้ผลคล้ายกับยา allopurinol...

602

Mangiferin
Mangiferin จากมะม่วงช่วยป้องกันการเกิดภาวะไตผิดปกติจากโรคเบาหวานการศึกษาในหนูแรทที่มีอาการไตผิดปกติที่เกิดจากโรคเบาหวาน พบว่าเมื่อป้อนหนูแรทด้วย Mangiferin ขนาด 15-45 มก./กก. นาน 12 สัปดาห์ จะช่วยลดปริมาณน้ำตาลสะสม (Advance-glycation end-product) ปริมาณ malodialdehyde ความเข้มข้นของซอบิทอลบนเซลล์เม็ดเลือดแดง และอัตราการขับทิ้งอัลบูมินอย่างมีนัยสำคัญ ร่วมกับการเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ superoxide dismutase และ glutathione peroxidase อีกทั้งเพิ่มอัตราการกำจัดครีตินิน (creatinine clearance) โดยไม่มีผ...

660

สารสกัด
สารสกัด 50% น้ำ-เอทานอลจากผลหมากกับฤทธิ์แก้ปวด แก้อักเสบและต้านอนุมูลอิสระการศึกษาฤทธิ์แก้ปวดของสารสกัด 50% น้ำ-เอทานอลจากผลหมากในหนูแรท โดยทดลองวางหนูบนแผ่นร้อนแล้วจับเวลาที่หนูแรทสามารถทนอยู่บนแผ่นร้อนได้ (hot-plate test) ทั้งก่อนและหลังให้สารสกัด 50% น้ำ-เอทานอลจากผลหมาก โดยพบว่า 60 นาที หลังจากได้รับสารสกัด 50% น้ำ-เอทานอลจากผลหมากเข้มข้น 1000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หนูแรทสามารถทนอยู่บนแผ่นร้อนได้เพิ่มขึ้น (54.46%) เมื่อเทียบกับก่อนได้รับสารสกัด 50% น้ำ-เอทานอลจากผลหมาก และในการทดสอบโดยทำให้หนูแ...