Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์บรรเทาอาการของโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคลำไส้แปรปรวนของน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดเทียนสัตตบุษย์

การศึกษาทางคลินิกแบบสุ่ม ปกปิดสองทาง มีกลุ่มควบคุมเป็นยามาตรฐานและยาหลอก (A randomized double-blinded active and placebo controlled clinical trial) เพื่อทดสอบฤทธิ์บรรเทาอาการของโรคซึมเศร้าของน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดเทียนสัตตบุษย์ (Pimpinella anisum

J Evid Based Complementary Altern Med 2017;22(1):41-6.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1503

การศึกษาความเป็นพิษต่อตัวอ่อนในครรภ์ของใบอาร์ติโชค
การศึกษาความเป็นพิษต่อตัวอ่อนในครรภ์ของใบอาร์ติโชคการศึกษาความเป็นพิษของใบอาร์ติโชค (Cynara scolymus L.) ต่อตัวอ่อนในครรภ์ของหนูแรท ด้วยการป้อนผงแห้งของสารสกัดน้ำจากใบอาร์ติโชค ขนาด 1, 2 และ 4 ก./น้ำหนักตัว 1 กก. ให้แก่หนูแรทเพศเมียตั้งแต่มีอายุครรภ์ 6 วันต่อเนื่องถึงอายุครรภ์ 19 วัน ซึ่งพบว่าสารสกัดน้ำจากอาร์ติโช๊คไม่มีผลต่ออัตราการกินอาหาร เปอร์เซนต์การสูญเสียศักยภาพในการฝังตัวของตัวอ่อนทั้งก่อนและหลังกระบวนการฝังตัว (preimplantation loss and postimplantation loss) น้ำหนักรก และค่าชีวเคมีอื่นๆ...

805

โสมแดงช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินในหนูขาว
โสมแดงช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินในหนูขาวการศึกษากลไกในการต้านเบาหวานและภาวะอ้วนของโสมแดง (Panax ginseng  ) หรือ KRG (Korean red ginseng) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานที่มีภาวะอินซูลินในเลือดสูง (ภาวะดื้อต่ออินซูลิน) ร่วมกับการได้รับอาหารที่มีไขมันสูง (ภาวะอ้วน) โดยให้หนูแรทกิน KRG ในขนาด 200 มก./กก. เป็นเวลา 18 สัปดาห์ พบว่าหนูในกลุ่มที่ได้รับ KRG มีน้ำหนักตัวลดลง การทำงานอินซูลินไวขึ้น การศึกษาในระดับโมเลกุลพบว่ากระบวนการ phosphorylation ของ insulin receptor, insulin receptor subst...

1

ผลต้านมะเร็งของอบเชยจีน
ผลต้านมะเร็งของอบเชยจีน สารบริสุทธิ์ 2-ไฮดร็อกซิซินนามัลดีไฮด์(2-hydroxycinnamaldehyde, HCA) ซึ่งแยกได้จาก อบเชยจีน (Cinnamomum cassia Blume) และ 2'-เบนโซอิลออกซิซินนามัลดีไฮด์ (2'-benzoyl-oxycinnamaldehyde,BCA) ซึ่งเตรียมจากปฏิกริยาทางเคมี โดยใช้ HCA เป็นสารตั้งต้น มีผลยับยั้งเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองได้ดีนอกจากนั้นยังมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อมะเร็งซึ่งปลูกถ่ายลงบนหนูทดลองPlanta Med 1999;65:263-6 ...

879

ผลของสารสำคัญในกลุ่มไขมันจากเห็ดหลินจือต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว
ผลของสารสำคัญในกลุ่มไขมันจากเห็ดหลินจือต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวการทดสอบฤทธิ์ของสารในกลุ่มไขมันจากสปอร์ของเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum ) ซึ่งได้มาจากการสกัดด้วยสารไดคลอโรมีเทน (CH2Cl2) ต่อเซลล์มะเร็งชนิด THP-1 และ HL-60 พบว่าเมื่อบ่มเซลล์ THP-1 และ HL-60 ร่วมกับสารสกัดขนาด 0 - 2 มก./มล. เป็นเวลา 0 - 96 ชม. เซลล์ THP-1 และ HL-60 จะเกิดการตายแบบ apopotosis และอัตราการรอดชีวิตของเซลล์ทั้งสองชนิดลดลง ซึ่งประสิทธิภาพจะขึ้นกับความเข้มข้นและเวลาที่สัมผัสกับสารสกัดดังกล่าว การทดสอบต่อมาในเซลล์ T...

1071

ฤทธิ์ปกป้องสมองของสารจากไหมข้าวโพด
ฤทธิ์ปกป้องสมองของสารจากไหมข้าวโพดการทดสอบฤทธิ์ปกป้องเซลล์สมองของสาร maysin ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม flavone glycoside ที่แยกได้จากยอดเกสรตัวเมียของข้าวโพด (Zea mays L.) หรือที่เรียกว่าไหมข้าวโพด (corn silk) ในเซลล์สมองของมนุษย์ (human neuroblastoma) ชนิด SK-N-MC ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการตายแบบ apoptosis ด้วยสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O22O2 ได้ อีกทั้งยังเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของเซลล์ และลดการหลั่งสาร lactate dehydrogenase (LDH) ซึ่งสารดังกล่าวจะเกิดการหลั่งเมื่อเซลล์ถูกทำลาย สาร maysin สามารถลดระดับข...

542

เมล็ดกาแฟคั่วที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระชนิดละลายในไขมัน
เมล็ดกาแฟคั่วที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระชนิดละลายในไขมัน และ Chlorogenic acid lactones ช่วยปกป้องเซลล์สมองได้ดีกว่าเมล็ดกาแฟดิบการทดลองในหลอดทดลองพบว่าในเมล็ดกาแฟดิบ เมล็ดกาแฟคั่ว ทั้งแบบปกติและแบบสกัดคาเฟอีนนั้นอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ทั้งชนิดละลายในน้ำและละลายในไขมัน โดยพบว่าเมล็ดกาแฟคั่วจะพบสารต้านอนุมูลอิสระชนิดละลายในไขมันมากกว่าเมล็ดกาแฟดิบถึง 30 เท่า ในการทดสอบฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระ พบว่าการให้กาแฟทั้งที่มีและไม่มีคาเฟอีนแก่เซลล์สมองก่อนได้รับไฮโดรเจนเปอร์รอก...

161

ฤทธิ์รักษาอาการปวดเข่าของบรอมเมลิน
ฤทธิ์รักษาอาการปวดเข่าของบรอมเมลิน บรอมเมลินเป็นสารที่ได้จากสับปะรด มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และแก้ปวด จึงมีผู้ทดลองเบื้องต้นในผู้ปวดข้อ ไขข้ออักเสบ พบว่าบรรเทาอาการได้ แต่การทดลองไม่มีกลุ่มควบคุม ผู้วิจัยกลุ่มนี้จึงได้ทดลองซ้ำ โดยทดลองในผู้ที่ปวดเข่าไม่มาก มีอาการไม่เกิน 3 เดือน เมื่อทดลองให้ บรอมเมลินเป็นเวลา 1 เดือน ในขนาด 200 หรือ 400 มก./วัน พบว่ามีอาการดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และการตอบสนองขึ้นกับขนาด กำลังจะศึกษาโดยใช้ double blind control ต่อไป Phytomedicine 2002;9(8):6...

1013

ฤทธิ์ต้านอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนังของโสม
ฤทธิ์ต้านอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนังของโสมการศึกษาฤทธิ์ต้านอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนังของสาร 20-O-β-D-glucopyranosyl-20(S)-protopanaxadiol (GPD) ซึ่งเป็นสารเมตาโบไลท์หลักของสารจินเซนโนไซม์ (ginsenoside) โดยทำการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดโสมที่มีสาร GPD 8.29% (GPD-fortified ginseng extract ; GFGE) ในหนูเม้าส์ชนิด NC/Nga โดยให้สาร GFGE ขนาด 100 มก./กก./วัน ทางปากแก่หนูเป็นเวลา 52 วัน และในวันที่ 28 ของการทดลองเริ่มเหนี่ยวนำให้หนูเกิดอาการผื่นแพ้ที่ผิวหนังบริเวณหลังด้วยการทาครีมที่มีสารสกัดจากตัวไร...

238

ถั่วเหลืองช่วยลดความดันโลหิตในสตรี
ถั่วเหลืองช่วยลดความดันโลหิตในสตรี การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานอาหารจากถั่วเหลือง และความดันโลหิตหลังจากรับประทานถั่วเหลืองมาแล้ว 2-3 ปี ในสตรีอายุ 40-70 ปี ที่รับประทานถั่วเหลืองเป็นประจำ จำนวน 45,694 ราย ไม่มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือโรคหลอดเลือดและหัวใจ พบว่าการรับประทานโปรตีนจากถั่วเหลืองมีความสัมพันธ์ตรงข้ามกับทั้งความดันโลหิตตัวบน และความดันโลหิตตัวล่าง ในสตรีที่รับประทานโปรตีนจากถั่วเหลือง ณ 25 ก./วัน จะมีค่าความดันโลหิตตัวบนและความดันโลหิตตัวล่างลดลง 1....