Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

การศึกษาพิษเฉียบพลันของสารสกัดจากใบชาขาว

การศึกษาพิษเฉียบพลันของสารสกัด 70% เอทานอลจากใบชาขาว [Camellia sinensis (L.) Kuntze] ในหนูเม้าส์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมหนึ่งกลุ่มและกลุ่มทดลองสามกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มมีหนูทั้งหมด 10 ตัว เป็นหนูเพศผู้และเพศเมียอย่างละ 5 ตัว โดยทำการป้อนสารสกัดจากใบชาขาวขนาด 1,250, 2,500 และ 5,000 มก./กก. แก่หนูในกลุ่มทดลองเพียงครั้งเดียว สังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นภายใน 4 และ 24 ชั่วโมงแรกหลังการป้อนสารสกัด ซึ่งไม่พบหนูทดลองแสดงความผิดปกติหรือตาย เมื่อติดตามพฤติกรรม น้ำหนักตัว และปริมาณการกินอาหารและน้ำของหนูทดลองต่อเนื่องจนครบ 14 วัน ไม่พบความผิดปกติของพฤติกรรมหนูทดลอง น้ำหนักตัวและปริมาณการกินอาหารและน้ำของหนูทดลองในกลุ่มทดลองไม่แตกต่างจากหนูในกลุ่มควบคุม น้ำหนักตัวหนูมีทั้งเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทุกกลุ่ม เมื่อสิ้นสุดการทดลองได้ทำการผ่าซากชันสูตรเพื่อหาความผิดปกติของอวัยวะภายใน ซึ่งไม่พบความผิดปกติของตับ ไต และหัวใจเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่า และน้ำหนักของอวัยวะเหล่านี้เมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวของหนูในหนูกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ขนาดสารสกัดจากใบชาขาวที่ทำให้หนูตายครึ่งหนึ่ง (LD50) มีค่ามากกว่า 5,000 มก./กก. ดังนั้นการให้สารสกัด 70% เอทานอลจากใบชาขาว ขนาด 5,000 มก./กก. เพียงครั้งเดียว มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดพิษเฉียบพลันในหนูทดลองเมื่อให้ทางปาก

Pharmacogn J 2017; 9(4): 479-82

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

332

สารสกัดจากกระเจี๊ยบลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด
สารสกัดจากกระเจี๊ยบลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดการทดสอบประสิทธิภาพในการลดระดับคอเลสเตอรอลของสารสกัดกระเจี๊ยบ (Hibiscus sabdariffa ) ในอาสาสมัครเพศชายและเพศหญิง อายุเฉลี่ย 18 - 75 ปี ระดับคอเลสเตอรอลในเลือด 175 - 327 มิลลิกรัม/เดซิลิตร โดยแบ่งกลุ่มทดลองเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับสารสกัดกระเจี๊ยบ 1 แคปซูล กลุ่มที่ 2 ได้รับสารสกัดกระเจี๊ยบ 2 แคปซูล และกลุ่มที่ 3 ได้รับสารสกัดกระเจี๊ยบ 3 แคปซูล ซึ่งแต่ละแคปซูลมีน้ำหนัก 500 มิลลิกรัม ประกอบด้วยสาร anthocyanins (20.1 ± 3.0 มิลลิกรัม) สาร f...

957

ฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์
ฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ acethylcholinesterase และฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของกุหลาบมอญการศึกษาครั้งนี้เป็นการทดสอบฤทธิ์ป้องกันการทำงานของระบบประสาทจากน้ำมันและสารที่มีกลิ่นหอมที่สกัดได้จากกุหลาบมอญโดยทำการทดสอบในหลอดทดลองและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ acetylcholinesterase (AChE) และ butyrylcholinesterase (BChE) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำลายสารสื่อประสาท acetylcholine และทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นโดยการวัดปฏิกิริยาต้านออกซิเดชั่นต่างๆได้แก่ DPPH radical scavenging, me...

1031

สารสกัดแป๊ะก๊วยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในภาวะสมองเสื่อม
สารสกัดแป๊ะก๊วยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในภาวะสมองเสื่อมศึกษาผลของการรับประทานสารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย (Ginkgo biloba ) ต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้และการทำงานของสมองในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม โดยทำการทดลองในหนูแรท 48 ตัวที่ผ่านการทดสอบพฤติกรรมการเรียนรู้และความจำด้วยวิธี Y-maze test จากนั้นแบ่งหนูออกเป็น 6 กลุ่ม (กลุ่มละ 8 ตัว) กลุ่มที่ 1 ฉีดน้ำเกลือเข้าทางช่องท้อง (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 ฉีดสาร D -galactose เข้าทางช่องท้องเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมขนาดวันละ 100 มก./...

1461

สารสำคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำมันหอมระเหยจากใบขมิ้นม่วง
สารสำคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำมันหอมระเหยจากใบขมิ้นม่วงการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำมันหอมระเหยจากใบขมิ้นม่วง (Curcuma caesia Roxb.) พบสารสำคัญหลัก 2 ชนิด คือ eucalyptol (16.43%) และ camphor (11.56%) ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหยเมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH มีค่า IC50 1.487 มคก./มล. และค่าต้านอนุมูลอิสระเมื่อทดสอบด้วยวิธี Ferric reducing antioxidant power เท่ากับ 48 มคก./มล. ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณสารฟีนอลลิกรวมและสารฟลาโวนอยด์ที่พบในน้ำมันหอมระเหย คือ 2.13&#...

1398

ผลของสารสกัดกระชายดำต่อโรคข้อเข่าเสื่อม
ผลของสารสกัดกระชายดำต่อโรคข้อเข่าเสื่อมการศึกษาฤทธิ์ลดอาการข้อเข่าเสื่อมของสารสกัดกระชายดำในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดข้อเข่าอักเสบด้วยกรดโมโนไอโอโดอะซิติก (monoiodoacetic) โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับสารสกัดเหง้ากระชายดำด้วย 60% เอทานอล ขนาด 100 มก./กก. น้ำหนักหนู และกลุ่มที่ได้รับยา diclofenac ขนาด 10 มก./กก. น้ำหนักหนู เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นในวันที่ 8 ทำการวัดระดับการทนต่อความเจ็บปวด (pain threshold) ด้วย von Frey algesiometry เปรียบเทียบผลกับกลุ่มควบคุม พบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดกระชายดำ และยา ...

233

alpha-mangostin
alpha-mangostin ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ สาร alpha-mangostin ที่แยกได้จากเปลือกต้นมังคุด มีคุณสมบัติต้านเชื้อ Enterococci ที่ดื้อยา vancomysin (VRE) และเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ดื้อยา methicillin (MRSA) ด้วยความเข้มข้นของสารที่ต่ำสุดที่สามารถยับยั้งได้เท่ากับ 6.25 และ 6.25-12.5 มคก./มล. ตามลำดับ และจะช่วยเสริมฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเมื่อใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะ gentamycin ในการยับยั้งเชื้อ VRE และเมื่อใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะ vancomysin hydrochloride ในการยับยั้งเชื้อ MRS...

758

ผลของสาร
ผลของสาร Gypenoside TN-2 จากปัญจขันธ์ต่อการเรียนรู้และการจดจำการศึกษาผลของสารสกัดจากปัญจขันธ์ต่อการเรียนรู้และการจดจำของหนูเมาส์ โดยหนูเม้าส์จะถูกทำให้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้และการจดจำลดลง โดยการฉีด scopolamine ขนาด 0.9 มก./กก. เข้าทางช่องท้องของหนู หลังจากนั้นหนูเมาส์จะได้รับการป้อนสาร Gypenoside TN-2 ที่ได้จากปัญจขันธ์ ซึ่งทำการแยกสารออกฤทธิ์บริสุทธิ์ด้วยกระบวนการ activity-guided fractionation ในขนาด 10, 20 และ 40 มก./กก. แล้วทดสอบประสิทธิภาพในการเรียนรู้และจดจำ ดังนี้ ทดสอบความจำระยะสั้นจาก...

716

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของหนามแดง
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของหนามแดงการศึกษาฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดเมทานอลจากผลหนามแดงดิบ และส่วนสกัดที่แยกได้จากสารสกัดเมทานอล ได้แก่ ส่วนสกัดเอทิลอะซีเตรท ส่วนสกัดอะซีโตน และส่วนสกัดที่ไม่ละลายในอะซีโตน ขนาด 200 และ 400 มก./กก. ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย alloxan (130 มก./กก.) เปรียบเทียบกับหนูที่ได้รับยา metformin (50 มก./กก.) และกลุ่มควบคุม พบว่าสารสกัดเมทานอลและส่วนสกัด รวมทั้งยา metformin มีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนู เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยยา metformin จะให้ผลดีที่สุด ข...

553

ผลในการรักษาหิดของเจลว่านหางจระเข้
ผลในการรักษาหิดของเจลว่านหางจระเข้การศึกษาผลของเจลว่านหางจระเข้ในการรักษาหิด โดยทำการทดลองเป็น 2 ระยะ คือ การทดลองระยะที่ 1 ทำในผู้ป่วย 5 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ใหญ่ 1 คน และเด็ก 4 คน สำหรับการทดลองระยะที่ 2 ทำในผู้ป่วย 30 คน ผู้ใหญ่ 18 คน และเด็ก 12 คน เปรียบเทียบกับยา benzyl benzoate โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับเจลว่านหางจระเข้ (16 คน) และกลุ่มที่ได้รับยา benzyl benzoate (14 คน) ซึ่งความเข้มข้นของเจลว่านหางจระเข้ และยาที่ใช้ทาสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก ในการทดลองทั้ง 2 ระยะ คือ 25% และ 12.5% ตามลำดับ โดยท...