Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

น้ำมันคาร์โมมายด์ช่วยบรรเทาอาการของโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือในผู้ป่วยระดับอ่อนและปานกลาง

การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันคาร์โมมายด์ที่ได้จากการต้มและสกัดน้ำมันจากดอกคาร์โมมายด์เยอรมัน (German chamomile, Matricaria chamomilla L. วงศ์ Asteraceae) ด้วยน้ำมันงา ต่อภาวะภาวะเส้นประสาท Median ถูกกดทับในอุโมงค์ข้อมือ (carpal tunnel syndrome: CTS) โดยใช้การศึกษาคลินิกแบบ randomized double-blind placebo-controlled trial ในผู้ป่วย CTS ระดับอ่อนและปานกลาง จำนวน 86 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการทาน้ำมันดอกคาร์โมมายด์ หรือยาหลอก (น้ำมันคาร์โมมายด์ 0.1% ในน้ำมันงา 10% ในพาราฟิน) ครั้งละ 5 หยดบริเวณฝ่ามือและข้อมือ วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น โดยไม่มีการนวด ร่วมกับการสวมอุปกรณ์พยุงข้อมือเฉพาะช่วงกลางคืน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จากนั้นทำการประเมินความรุนแรงของโรค (symptom severity score, BQ SYMPT) ความสามารถในการใช้ข้อมือ (functional status score, BQ FUNCT) และการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยการวัดแรงบีบมือ (dynamometry) พบว่าการใช้น้ำมันคาร์โมมายด์ร่วมกับอุปกรณ์พยุงข้อมือช่วยลดความรุนแรงของโรคอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มทีได้รับยาหลอก โดยค่า BQ SYMPT ลดลงจาก 2.37 ± 0.96 คะแนน เป็น 1.65 ± 0.60 คะแนน รวมถึงเพิ่มความสามารถในการทำงานของข้อมือและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ผลการตรวจประสาทกล้ามเนื้อของผู้ป่วยด้วยไฟฟ้าแสดงให้เห็นว่าค่า compound latency ในผู้ป่วยลดลงจาก 2.54 ± 0.09 มิลลิวินาที เป็น 2.15 ± 0.31 มิลลิวินาที แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยมีความไวของกล้ามเนื้อในการตอบสนองต่อการกระตุ้นดีขึ้น โดยไม่พบการเปลี่ยนแปลงนี้ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของน้ำมันดอกคาร์โมมายด์ในบรรเทาอาการโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือใช้ร่วมกับการใช้อุปกรณ์พยุงข้อมือในผู้ป่วย CTS ระดับอ่อนและปานกลาง

Complement Ther Clin Pract 2017;26:61-7

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

214

ฤทธิ์เพิ่มความจำของชะเอมเทศ
ฤทธิ์เพิ่มความจำของชะเอมเทศการศึกษาผลของสารสกัดน้ำชะเอมเทศในหนูถีบจักร พบว่าเมื่อให้หนูกินสารสกัดในขนาด 75, 150 และ 300 มก./กก. เป็นเวลา 4 วัน กลุ่มที่ได้รับ 150 มก./กก. มีการเรียนรู้และความจำเพิ่มขึ้น และยังช่วยทำให้การเสียความทรงจำเนื่องจาก diazepam และ scopolamine หายไป ซึ่งฤทธิ์นี้อาจเนื่องมากจากฤทธิ์ต้านการอักเสบ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ การที่ยับยั้งฤทธิ์ของ scopolamine อาจเนื่องจากมีผลต่อ cholinergic transmission ในสมองหนูJ Ethnopharmacol 2004;91(2-3):361-5 ข้อมู...

767

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของหลอดลมในหนูเม้าส์ของสารเคอร์คิวมิน
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของหลอดลมในหนูเม้าส์ของสารเคอร์คิวมินการศึกษาผลของสารเคอร์คิวมินจากขมิ้นต่อการอักเสบของหลอดลมในหนูเม้าส์ที่แพ้สาร ovalbumin โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. หนูที่ไม่ได้รับการกระตุ้นให้แพ้สาร ovalbumin และได้รับน้ำเกลือ ซึ่งเป็นตัวทำละลายยา (SAL) 2. หนูที่ได้รับการกระตุ้นให้แพ้สาร ovalbumin และได้รับน้ำเกลือ (OVA) 3. หนูที่ได้รับการกระตุ้นให้แพ้สาร ovalbumin และได้รับสารเคอร์คิวมินด้วยการรับประทาน ขนาด 200 มก./กก. (CMP-PO) 4. หนูที่ได้รับการกระตุ้นให้แพ้สาร ovalbumin และได้รับส...

1053

ผลลดไขมันในเลือดของส้มแขกในหญิงที่เป็นโรคอ้วน
ผลลดไขมันในเลือดของส้มแขกในหญิงที่เป็นโรคอ้วนการศึกษาในหญิงที่เป็นโรคอ้วน (ค่าดัชนีมวลกาย >25 กก./ตร.ม.) อายุ 25-60 ปี จำนวน 43 คน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับแคปซูลสารสกัดส้มแขก (Garcinia cambogia ) ขนาด 3 แคปซูล/วัน (ในแต่ละแคปซูลบรรจุสารสกัดส้มแขก 800 มก./แคปซูล ซึ่งมีปริมาณของ hydroxycitric acid อยู่ 50%) โดยรับประทานครั้งละ 1 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น 30 นาที เป็นเวลา 60 วัน และกลุ่มควบคุม พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดส้มแขก จะมีระดับของไตรกลีเซอร์ไรด์ลดลง แต่ไม่มีผลต่อระดับไขมันตั...

72

ฤทธิ์ยาชาเฉพาะที่ของสาร
ฤทธิ์ยาชาเฉพาะที่ของสาร menthol จากการทดลองในหลอดทดลองโดยใช้กระบังลมของหนู พบว่าเมื่อให้สาร(+) และ (-) menthol ในขนาด 10-4 - 1 ไมโครกรัม/ มิลลิลิตร ทำให้การหดตัวของกระบังลมที่ถูกกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าลดลง ในขณะที่สาร (-) menthone และ thymol ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของ menthol ไม่แสดงฤทธิ์ดังกล่าว เมื่อทดลองในสัตว์ทดลอง โดยศึกษาผลการเกิดรีเฟลกซ์ของเยื่อบุตากระต่าย พบว่าเมื่อให้สาร (+) และ (-) menthol ขนาด 30-100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีผลท...

1241

ผลต่อเมตาบอลิสมของกลูโคสและระดับไขมันในเลือดของน้ำมันเทียนดำในผู้ป่วยเบาหวาน
ผลต่อเมตาบอลิสมของกลูโคสและระดับไขมันในเลือดของน้ำมันเทียนดำในผู้ป่วยเบาหวานการศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 72 คน อายุ 30-60 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ได้รับแคปซูลน้ำมันเมล็ดเทียนดำ (Nigella sativa Food Res Int 2015;70:87-93. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

121

ฤทธิ์ต้านการแพ้ของเป๊ปเปอร์มินต์
ฤทธิ์ต้านการแพ้ของเป๊ปเปอร์มินต์ น้ำมันเป๊ปเปอร์มินต์มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายอย่าง ได้แก่ลดการอักเสบ ต้านแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา และได้มีการศึกษาพบว่าสารสกัดเป๊ปเปอร์มินต์ด้วยอัลกอฮอล์ (50%) มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งฮีสตามีนจาก mast cell และลดอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล จึงได้นำมาศึกษาต่อ พบว่าแยกได้เฟลโวนอยล์ 6 ชนิด คือ eriocitrin, narirutin, hesperidin, luteolin-7-O-rutinoside, isorhoifolin, diosmin, rosmarinic acid และ 5,7-dihydrochromone-7-O-rutinoside เมื่อนำไปตรวจสอบพบว่า isorhoifo...

463

ชาเขียวกับการลดไขมัน
ชาเขียวกับการลดไขมันการศึกษาผลของการดื่มชาเขียวในการลดไขมัน โดยให้อาสาสมัครหญิง สุขภาพดี จำนวน 5 คน ดื่มชา ขนาด 1.5 ก. วันละ 3 ครั้ง นาน 2 สัปดาห์ พบว่าระดับของคอเลสเตอรอลรวม และ LDL ในเลือดลดลง แต่ไม่มีผลต่อ HDL ไตรกลีเซอไรด์ และ thiobarbituric acid reactive substances ปริมาณของ α-tocopherol, β-carotene, กรดยูริค และเอนไซม์ superoxide dismutase ในเลือดไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่วิตามินซีจะลดลงหลังจากดื่มชา 2 สัปดาห์ แต่จะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ 3 นอกจากนี้ยังมีผลลดความไวต่อการเกิดออกซิเดช...

148

ผลการลดคอเลสเตอรอลของกระเทียมกับการปลดปล่อย
ผลการลดคอเลสเตอรอลของกระเทียมกับการปลดปล่อย allicin จากการที่พบว่ายาเม็ดกระเทียมให้ผลในการลดคอเลสเตอรอลที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นของบริษัทเดียวกัน จึงได้มีการทดลองการปลดปล่อย allicin โดยใช้ภาวะเหมือนในกระเพาะอาหาร พบว่ายาที่ผลิตก่อนจะต้านการแตกตัวโดยกรดมากกว่ายาที่ผลิตใหม่ (2.5 hr V.S. 1.3 h, P< 0.001) และให้ allicin มากกว่าถึง 3 เท่า และพวกที่ไม่ให้ผลทางคลินิกในการลดคอเลสเตอรอลไม่ให้ allicin ส่วนที่ให้ allicin สูงจะให้ผลดีทางคลินิก ดังนั้นในการที่กระเทียมจะให้ผลดีจึงขึ้นอยู่กับป...

1115

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา tamsulosin และสารสกัดจากปาล์มใบเลื่อยในการรักษาภาวะต่อมลูกหมากโตการศึกษาทางคลินิกแบบเปิดเผยและสุ่ม (An open-label, randomized trial) ในผู้ป่วยชายชาวเกาหลีที่มีอาการของภาวะต่อมลูกหมากโตจำนวน 120 คน อายุระหว่าง 50 - 80 ปี โดยผู้ป่วยจะถูกสุ่มให้ได้รับยา tamsulosin (ยาสำหรับรักษาภาวะต่อมลูกหมากโตโดยออกฤทธิ์ยับยั้ง α1 receptor แบบเฉพาะเจาะจง) ขนาด 0.2 มก./วัน + สารสกัดจากปาล์มใบเลื่อย (Serenoa repens ) ขนาด 320 มก./วัน จำนวน 60 คน หรือได้รับเฉพาะยา tamsulosin ขนา...