Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของราสพ์เบอร์รีแดงในหนูเม้าส์ที่เป็นเบาหวานและมีภาวะอ้วน

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของราสพ์เบอร์รีแดง (Red raspberry; Rubus idaeus L.) โดยให้หนูเม้าส์ที่เป็นเบาหวานและมีภาวะอ้วน กินอาหารที่มีส่วนผสมของผงแห้งของผลราสพ์เบอร์รีแดง (freeze-dried raspberry) ร้อยละ 5.3 เป็นเวลานาน 8 สัปดาห์ พบว่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และมีระดับ interleukin (IL)-6 ซึ่งเป็นสารก่อการอักเสบในเลือดต่ำกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับราสพ์เบอร์รีแดง นอกจากนี้ยังพบว่าการได้รับราสพ์เบอร์รีแดงยังส่งผลเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ glutathione peroxidase ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในตับและในเลือดได้ดีกว่ากลุ่มควบคุมถึง 4.3 และ 2.1 เท่าตามลำดับ (p<0.05) แต่ไม่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ superoxide dismutase และ catalase (p>0.05) สำหรับตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Biomarkers) ต่อความผิดปกติอื่นๆ ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม โดยพบว่าระดับของ total cholesterol, LDL และ resistin ในเลือดของหนูที่ได้รับราสพ์เบอร์รีแดงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) แต่ในขณะเดียวกันระดับของ HDL ก็เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งทางผู้วิจัยให้เหตุผลว่าน่าจะเกิดจากการปรับสภาพของร่างกายเมื่อร่างกายมีการกำจัดไขมันออก (counter-compensate) และการศึกษาทางเคมีพบว่าสารออกฤทธิ์ที่พบในราสพ์เบอร์รีแดงน่าจะเป็นสารกลุ่มโพลีฟีนอลิก (polyphenolics) และใยอาหาร จากผลการทดลองในสัตว์ทดลองนี้สรุปได้ว่า การรับประทานผลราสพ์เบอร์รีแดงที่มีสารต้านอนุมูลอิสระน่าจะช่วยป้องกันภาวะเครียดออกซิเดชันและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดจากสารอนุมูลอิสระซึ่งมีสาเหตุมาจากเบาหวานและภาวะอ้วนได้

Food Chem 2017;227:305-14.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1284

ฤทธิ์ไล่ยุงของน้ำมันหอมระเหยจากกะเพรา
ฤทธิ์ไล่ยุงของน้ำมันหอมระเหยจากกะเพรา สะระแหน่ฝรั่ง ยูคาลิปตัส และเนียมหูเสือทดสอบฤทธิ์ไล่ยุง (repellent activity) ของน้ำมันหอมระเหยจากใบสดของสมุนไพร 4 ชนิด ได้แก่ กะเพรา (Ocimum sanctum), สะระแหน่ฝรั่ง (Mentha piperita), ยูคาลิปตัส (Eucalyptus globulus) และเนียมหูเสือ (Plectranthus amboinicus) ที่สกัดด้วยวิธีการกลั่นด้วยน้ำ (hydrodistillation) และเตรียมเป็นสารละลายน้ำมันหอมระเหยของสมุนไพรแต่ละชนิดความเข้มข้นร้อยละ 20 ในเอทานอล และสารละลายน้ำมันหอมระเหยผสมของสมุนไพรทั้งสี่ชนิดในอัตราส่วนเท่ากัน...

1223

สารเคอร์คูมินยับยั้งฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของยาวินบลาสติน
สารเคอร์คูมินยับยั้งฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของยาวินบลาสตินการศึกษาอันตรกิริยาระหว่างยาและสารจากธรรมชาติของสารเคอร์คูมิน (curcumin) ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม polyphenols ที่พบได้ในเหง้าของขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn) พบว่าสารเคอร์คูมินเข้าจับกับบริเวณจำเพาะของไมโครทิวบูล (specific binding site on microtubules) ทำให้การออกฤทธิ์ของยารักษามะเร็งวินบลาสติน (vinblastine) ลดลง (ยาวินบลาสตินออกฤทธิ์ต้านมะเร็งโดยการเหนี่ยวนำให้ไมโครทิวบูลเกิดการสลายตัว (microtubule depolymerization) ส่งผลให้เซลล์ไม่สามารถแบ่งตัว...

647

สารลิกแนนจากเมล็ดลินินช่วยลดคอเลสเตอรอลและลดความเสี่ยงการเป็นโรคตับ
สารลิกแนนจากเมล็ดลินินช่วยลดคอเลสเตอรอลและลดความเสี่ยงการเป็นโรคตับการศึกษาแบบ double-blinded, randomized, placebo controlled ในอาสาสมัครชายที่มีคอเลสตอรอลในเลือดสูงระดับปานกลาง (คอเลสเตอรอลในเลือด 180-240 มก./ดล.) จำนวน 30 คน อายุ 21-57 ปี การศึกษาแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 3 กลุ่ม โดยให้กลุ่มที่ 1 และ 2 รับประทานแคปซูลสารลิกแนนจากเมล็ดลินิน (ประกอบด้วยสาร secoisolariciresinol diglucoside) วันละ 20 และ 100 มก. ตามลำดับ ส่วนกลุ่มที่ 3 ให้รับประทานยาหลอก เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าอัตราส่วนของ low-densit...

454

สารสกัดบัวบกสามารถลดระดับ
สารสกัดบัวบกสามารถลดระดับ amyloid beta ในสมองส่วน hippocampus ของหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นโรคอัลไซเมอร์การศึกษาของสารสกัดบัวบกในการลดระดับ amyloid beta ในสมองส่วน hippocampus ในหนูถีบจักรที่เหนี่ยวนำให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ (PSAPP, mice Presenilin amyloid precursor protein) โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงสั้น ระยะเวลาในการทดลอง 60-120 วัน ใช้สารสกัดบัวบกขนาด 2.5 และ 5.0 ก./กก./วัน ป้อนให้กับหนู PSAPP อายุ 60 วัน นาน 60-120 วัน ในขณะที่ช่วงยาวป้อนสารสกัดบัวบกนาน 240-300 วัน และเปรียบเทียบกั...

410

ชาดำลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
ชาดำลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงNutritional Research 2008;28:450-6 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

141

ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลของผลมะขามป้อม
ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลของผลมะขามป้อม สารสกัดผลมะขามป้อมด้วยเมธานอลสามารถป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารเฉียบพลันเนื่องจากแอสไพริน อัลกอฮอล์ ความเย็น และยังป้องกันการเกิดแผลเรื้อรังโดยกรดน้ำส้ม โดยใช้สารสกัด 20 มก./กก.แก่หนูขาว วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน และ 10 วัน พบว่าได้ผลดี กระบวนการออกฤทธิ์ผ่านการลดปริมาณกรด ปริมาณเปปซิน แต่ปริมาณมิวซินเพิ่มขึ้น และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ J Ethnopharmacol 2002;82:1-9 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนัก...

1081

ฤทธิ์ปกป้องการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของโหราอำมฤตย์
ฤทธิ์ปกป้องการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของโหราอำมฤตย์การศึกษาฤทธิ์ปกป้องแผลในกระเพาะอาหารของสาร epoxy clerodane diterpent (EDC) ซึ่งแยกได้จากต้นโหราอำมฤตย์ (Tinospora cordifolia Miers) พบว่าการป้อน EDC ให้แก่หนูแรทก่อนการป้อนยา indomethacin ช่วยป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการได้รับยา indomethacin โดยมีผลลดการทำงานของเอนไซม์ myeloperoxidase แต่เพิ่มระดับของ prostaglandin E2 และ interleukin-4 และ interleukin-10 ซึ่งมีผลลดการอักเสบ รวมถึงเพิ่มสารที่เกี่ยวข้องการก่อตัวของเส้นเล...

684

ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสารสกัดจากหญ้าฝรั่น
ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสารสกัดจากหญ้าฝรั่นศึกษาผลของสารสกัดน้ำจากหญ้าฝรั่น และสารสำคัญสองชนิดในหญ้าฝรั่น ได้แก่ crocin และ safranal ต่อความดันโลหิต โดยทำการทดลองในหนูแรทสองกลุ่ม หนูกลุ่มแรกมีความดันโลหิตเป็นปกติ และหนูกลุ่มที่สองเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงด้วยการฉีด desoxycorticosterone acetate ให้สารสกัดหญ้าฝรั่นแก่หนูแรททั้งสองกลุ่มโดยการสอดท่อเข้าเส้นเลือดดำใหญ่ที่คอด้านขวา (right jugular vein) และทำการวัดความดันโลหิตโดยสอดท่อเข้าเส้นเลือดแดงใหญ่ที่คอด้านซ้าย (left carotid artery) วัดค...

1019

ฤทธิ์ยับยั้งความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์เพศผู้ของสารเคอร์คูมินจากขมิ้น
ฤทธิ์ยับยั้งความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์เพศผู้ของสารเคอร์คูมินจากขมิ้นPharm Biol. 2013; 51(2): 206-12 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...