Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ปกป้องไตเสียหายของสารสกัดเปลือกทับทิม

ศึกษาฤทธิ์ปกป้องไตเสียหายของสารสกัดเปลือกทับทิม โดยทำการป้อนไฮโดรแอลกอฮอลิก (เมทานอลและน้ำ อัตราส่วน 1:1) จากเปลือกทับทิม (Punica granatum) ให้แก่หนูแรทขนาดวันละ 50, 100 และ 200 มก./กก. นานติดต่อกัน 10 วัน และเหนี่ยวนำให้ไตเกิดความเสียหายด้วยการฉีดยา cisplatin เข้าทางช่องท้องขนาด 8 มก./กก. ในวันที่ 7 ของการทดลอง ผลการศึกษาพบว่า การกินสารสกัดเปลือกทับทิมขนาดวันละ 200 มก./กก. มีผลช่วยปกป้องไตไม่ให้เกิดความเสียหายจากการให้ยา cisplatin ได้ โดยมีผลลดค่า creatinine และ blood urea nitrogen (BUN) ในเลือด ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงการเกิดภาวะไตเสียหายได้อย่างมีนัยสำคัญ และมีผลเพิ่มการทำงานของสารต้านออกซิเดชันและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต้านออกซิเดชันในร่างกายได้แก่ glutathione และ superoxide dismutase นอกจากนี้ ยังมีผลยับยั้งการแสดงออกของไซโตไคน์และเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบและการตายของเซลล์ได้แก่ Tumor necrosing factor-α (TNF- α), interleukin-1β (IL-1 β), IL-6 และ caspase-3 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สารสกัดไฮโดรแอลกอฮอลิกจากเปลือกทับทิมมีฤทธิ์ป้องกันไตเสียหายจากการใช้ยา cisplatin โดยผ่านกลไกการยับยั้งการตายของเซลล์ ต้านการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) และต้านการอักเสบได้

Food Funct. 2016; 7(7): 3091-101.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

568

ชาเขียวช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบในผู้หญิง
ชาเขียวช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบในผู้หญิงการศึกษาแบบ Cohort-study ในประชากรชาวญี่ปุ่นจำนวน 40,572 คน (ชาย 19,079 คน และหญิง 21,493 คน) อายุ 40-79 ปี จากการศึกษาติดตามระหว่างปี 1995-2006 (12-year follow up) พบผู้เสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบทั้งหมด 406 ราย เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบกับการบริโภคชาเขียว พบว่าผู้หญิงที่ดื่มชาเขียวมีอัตราเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ดื่ม โดยการดื่มชาเขียววันละ 1-2 แก้ว, 3-4 แก้ว และมากกว่าวันละ 5 แก้ว...

395

สารสกัดเมล็ดฝอยทองรูปแบบ
สารสกัดเมล็ดฝอยทองรูปแบบ Nanoparticles ป้องกันความเป็นพิษต่อตับซึ่งเหนี่ยวนำด้วยสาร acetaminophen ในหนูขาวนอกจากนี้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเมล็ดฝอยทองด้วยแอลกอฮอล์และของสารสกัดเมล็ดฝอยทองรูปแบบ nanoparticles ยังช่วยเพิ่มเอนไซม์ superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase และช่วยลด malondialdehyde อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ฤทธิ์การป้องกันความเป็นพิษต่อตับและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเมล็ดฝอยทองรูปแบบ nanoparticles ขนาด 50 มก./น้ำหนักตัว 1 กก. มีประสิทธ...

250

Myricetin
Myricetin มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลกลูโคสในหนูเบาหวานโดยกระตุ้น beta-endorphin Myricetin เป็น flavanol ซึ่งพบได้ในพืชหลายชนิด เช่น ชา เบอรี่ ผลไม้ต่างๆ และชะมดต้น (Abelmoschus moschatus) มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidative) ป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็ง (cytoprotective) มีการศึกษารายงานว่า myricetin สามารถลดพลาสมากลูโคส ในหนูที่เป็นเบาหวานชนิด I (insulin-dependent) และเบาหวานชนิด II (non-insulin dependent) โดยทำให้มีการใช้กลูโคสเพิ่มขึ้นและเพิ่มระดับพลาสมา beta-endorphin like immunoreactivity (BER...

1049

กลไกการออกฤทธิ์ปกป้องกระเพาะอาหารของใบตะขบฝรั่ง
กลไกการออกฤทธิ์ปกป้องกระเพาะอาหารของใบตะขบฝรั่งการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ปกป้องกระเพาะอาหารของสารสกัดเมทานอลจากใบตะขบฝรั่ง (Muntingia calabura J Ethnopharmacol 2014;151(3):1184-93. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

817

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากเปลือกมะตูม
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากเปลือกมะตูมเมื่อป้อนสารสกัดเมทานอลจากเปลือกมะตูม ขนาด 200 และ 400 มก./กก. แก่หนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin เป็นเวลา 30 วัน พบว่าระดับน้ำตาลในเลือด ระดับของ glycosylated hemoglobin (HbA1c) เอนไซม์ alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), alkaline phosphatase (ALP), glucose-6-phosphatase และ fructose-1,6-bisphosphatase จะลดลง ส่วนระดับของอินซูลิน โปรตีนรวมเอนไซม์ hexokinase และไกลโคเจนในเลือดจะมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อเป...

754

ยาพ่นจมูกจากแคปไซซินช่วยบรรเทาอาการโรคจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้ได้
ยาพ่นจมูกจากแคปไซซินช่วยบรรเทาอาการโรคจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้ได้การศึกษาแบบสุ่มปกปิดข้อมูลทั้งสองด้าน แบบกลุ่มคู่ขนาน(randomized, double-blind, parallel trial) ในผู้ป่วยมีอาการของโรคจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้ จำนวน 42 คน แบ่งให้ได้รับยาพ่นจมูกจากแคปไซซิน(ICX72)หรือยาหลอก พ่นวันละ 2 ครั้ง นาน 2 สัปดาห์เมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับยาพ่นจมูกจากแคปไซซินลดอาการของโรคทางจมูกโดยรวม(Total nasal symptom score: TNSS) และอาการเฉพาะส่วน(Individual nasal score: ISS) อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับก่อนได้รับยาพ...

1195

ฤทธิ์ปกป้องสมองของบัวบกจากภาวะอดนอน
ฤทธิ์ปกป้องสมองของบัวบกจากภาวะอดนอนการทดสอบฤทธิ์ปกป้องสมองของสารสกัดเอทานอลมาตรฐานจากบัวบก* (Centella asiatica (L.) Urb.) ในหนูเม้าส์ที่มีภาวะอดนอนเป็นเวลา 72 ชม. ซึ่งจะมีพฤติกรรมวิตกกังวลและมีภาวะสมองอักเสบ โดยให้หนูกินสารสกัดในขนาด 150 และ 300 มก./กก. เป็นเวลา 8 วัน พบว่าสารสกัดทั้ง 2 ขนาดทำให้การเคลื่อนไหวของสัตว์ทดลองดีขึ้น อาการวิตกกังวลลดลง ภาวะการถูกทำลายด้วยออกซิเดชั่น ระดับ tumour necrosis factor (TNF-α) และภาวะสมองอักเสบลดลง เมื่อเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับสารสกัด และเมื่อศึกษากลไกก...

808

ฮอพ
ฮอพ (Hops) ช่วยป้องกันความเสียหายจากโรคเส้นเลือดในสมองอุดตันการศึกษาฤทธิ์ปกป้องการทำงานของระบบประสาทและสมองของสารXanthohumol(สารฟลาโวนอยด์จากต้นฮอพ) ในหนูแรทที่เกิดอาการเส้นเลือดอุดตันในสมองพบว่าเมื่อฉีดสาร Xanthohumol ขนาด 0.2 และ 0.4 มก./กก.น้ำหนักตัว ให้แก่หนูแรทที่เวลา 10 นาทีก่อนชักนำให้เส้นเลือดในสมองเกิดการอุดตัน สาร Xanthohumolจะช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ โดยลดบริเวณเนื้อสมองตายรวมทั้งยับยั้งการแสดงออกของhypoxia-inducible factor-1α, tumor necrosis factor-α, inducible ...

738

ผลป้องกันเซลล์ประสาทของกระชายดำ
ผลป้องกันเซลล์ประสาทของกระชายดำการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดเฮกเซนจากเหง้ากระชายดำ พบว่าประกอบด้วยอนุพันธุ์ของ methoxyflavone ได้แก่ 5-hydroxy-3,7-dimethoxyflavone, 5-hydroxy-7-methoxyflavone, 5-hydroxy-3,7,4'-trimethoxyflavone, 5-hydroxy-3,7,3',4-tetramethoxyflavone และ3,5,7-trimethoxyflavone เมื่อนำสารเหล่านี้ ความเข้มข้น 0.1, 1 และ 10 ไมโครโมล มาทดสอบฤทธิ์ในการป้องกันเซลล์ประสาท โดยทดลองในเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยง (cortical cells) ของหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดพิษด้วยกลูตาเมท พบว่าสาร 5-Hy...