Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของสารสกัดชาเขียว พริก และขิง ต่อน้ำหนักในหญิงที่มีน้ำหนักเกิน

การศึกษาแบบสุ่มและปกปิดทั้งสองฝ่ายในผู้หญิงจำนวน 50 คน ที่มีอายุระหว่าง 18-50 ปี และมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน (ดัชนีมวลกาย : BMI ≥ 25 กก.ตรม.) แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 25 คน กลุ่มที่ 1 ได้รับสารสกัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีส่วนประกอบของสารสกัดชาเขียว 125 มก. สารสกัดจากพริก 25 มก. และสารสกัดจากขิง 50 มก./1 แคปซูล ให้รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง พร้อมอาหารกลางวัน และอาหารเย็น กลุ่มที่ 2 ได้รับยาหลอกในขนาดที่เท่ากัน นาน 8 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของสารสกัดชาเขียว พริก และขิง น้ำหนักร่างกายลดลง (-1.8 ± 1.5 กก.) ในขณะที่กลุ่มควบคุมเพิ่มขึ้น (+0.4 ± 1.2 กก.) BMI ลดลง (-0.7 ± 0.5 กก.) นอกจากนี้ยังลดระดับอินซูลินในเลือด (-2.6 ± 3.9 µIU/ml.) ลดภาวะการดื้อยาต่ออินซูลิน และเพิ่มระดับกลูต้าไธโอนในเลือด (+73.8 ± 120.6 ) µmol/L. เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของสารสกัดชาเขียว 125 มก. พริก 25 มก. และขิง 50 มก./1 แคปซูล วันละ 4 แคปซูล นาน 8 สัปดาห์ มีผลให้น้ำหนักร่างกาย BMI และอินซูลินในเลือดลดลง แต่ระดับกลูต้าไธโอนเพิ่มขึ้น

Ann Nutr Metab 2017;70:277-85

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

170

สารหวานจากชะเอมไทย
สารหวานจากชะเอมไทย นักวิจัยไทยได้ร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่น สกัดแยกสารหวานจากต้นชะเอมไทย (Albizia myriophylla) ได้สารกลุ่มไตรเทอร์ปีน ซาโปนิน คือ albiziasaponin A-E ซึ่งเป็นสารใหม่ และ licorice saponin F3 และ yunzanoside B ซึ่งเคยมีรายงานการพบในพืชมาแล้ว เมื่อตรวจสอบความหวานพบว่า albiziasaponin B มีความหวานเป็น 600 เท่าของน้ำตาล J Nat Prod 2002,65:1638-42 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ...

1639

ฤทธิ์ต้านอักเสบของอนุพันธุ์
ฤทธิ์ต้านอักเสบของอนุพันธุ์ kavalactone ในข่าเหลืองการทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดเมทานอลจากส่วนใบ รังไข่ (placenta) เปลือกผล (pericarp) และเมล็ดของข่าเหลือง (Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm.) ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบสารสำคัญเป็นอนุพันธุของสาร kavalactone 6 ชนิด ได้แก่ 7,8-dihydro-5,6-dehydrokawain, 5,6-dehydrokawain, 6,6′-((1α,2α,3β,4β)-2,4-diphenylcyclobutane-1,3-diyl) bis (4-methoxy-2H-pyran-2-one), rel-6,6′-((1R,2S,3R,4S)-3,4-diph...

909

ฤทธิ์ลดอาการมึนเมาของขมิ้นอ้อย
ฤทธิ์ลดอาการมึนเมาของขมิ้นอ้อยศึกษาฤทธิ์ลดอาการมึนเมาจากสารสกัดของขมิ้นอ้อย โดยทดลองป้อนสารสกัดขมิ้นอ้อย 5 ชนิดให้แก่หนูเม้าส์ผ่านทางหลอดสวนกระเพาะ ได้แก่ สารสกัด 30% เอทานอล (ขนาด 500 และ 1,000 มก./กก.) ส่วนสกัดของขมิ้นอ้อยที่ละลายในเฮกเซน (n-hexane) (ขนาด 100 และ 300 มก./กก.) ส่วนสกัดของขมิ้นอ้อยที่ละลายใน เมทานอล (ขนาด 150 และ 450 มก./กก.) ส่วนสกัดของขมิ้นอ้อยที่ไม่ละลายในเมทานอล (ขนาด 250 และ 500 มก./กก.) และสารสำคัญ curcumenone ที่สกัดแยกได้จากส่วนสกัดของขมิ้นอ้อยที่ละลายในเฮกเซน โดยวิ...

1058

ฤทธิ์ต้านการอักเสบจากดอกมะตูม
ฤทธิ์ต้านการอักเสบจากดอกมะตูมการทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดน้ำจากดอกแห้งของมะตูม (Aegle marmelos ) ในหนูแรทปกติ และหนูแรทที่เป็นเบาหวาน พบว่าการให้หนูกินสารสกัดที่ขนาด 200 มก./กก. สามารถยับยั้งอาการบวมที่อุ้งเท้าจากการเหนี่ยวนำด้วยการฉีดสาร carrageenan ได้ หลังจากได้รับสารสกัดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง (ยับยั้งได้ 69.9% ในหนูปกติและยับยั้งได้ 78.9% ในหนูที่เป็นเบาหวาน) ซึ่งใกล้เคียงกับยาต้านการอักเสบ indomethacin ขนาด 10 มก./กก. (ยับยั้งได้ 71.9% ในหนูปกติและยับยั้งได้ 79.6% ในหนูที่เป็นเบาหวาน) ...

233

alpha-mangostin
alpha-mangostin ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ สาร alpha-mangostin ที่แยกได้จากเปลือกต้นมังคุด มีคุณสมบัติต้านเชื้อ Enterococci ที่ดื้อยา vancomysin (VRE) และเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ดื้อยา methicillin (MRSA) ด้วยความเข้มข้นของสารที่ต่ำสุดที่สามารถยับยั้งได้เท่ากับ 6.25 และ 6.25-12.5 มคก./มล. ตามลำดับ และจะช่วยเสริมฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเมื่อใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะ gentamycin ในการยับยั้งเชื้อ VRE และเมื่อใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะ vancomysin hydrochloride ในการยับยั้งเชื้อ MRS...

476

การยับยั้งการสังเคราะห์พรอสต้าแกลนดินโดยสาร
การยับยั้งการสังเคราะห์พรอสต้าแกลนดินโดยสาร genistein ในถั่วเหลืองต่อเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากในคน และสารไอโซฟลาโวนในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากสาร genistein ซึ่งเป็นสารกลุ่มไอโซฟลาโวนในถั่วเหลืองขนาด 10 ไมโครโมล เมื่อศึกษาในเซลล์ PCa และเซลล์เยื่อบุต่อมลูกหมาก พบว่าสามารถลดระดับ mRNA และปริมาณเอนไซม์ cyclooxygenase-2 (COX-2) (เป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก และการสังเคราะห์สารพรอสต้าแกลนดินอี 2) นอกจากนี้ยังพบว่าสาร genistein มีผลลดการหลั่งพรอสต้าแกลนดินอี 2 (Prost...

771

ผลของน้ำมะนาวในการกำจัดเชื้อมาลาเรีย
ผลของน้ำมะนาวในการกำจัดเชื้อมาลาเรียการศึกษาทางคลินิกในเด็กจำนวน 111 คน (ชาย 61 คน และหญิง 50 คน) อายุระหว่าง 5 เดือน ถึง 13 ปี ซึ่งมีอาการติดเชื้อมาลาเรียแบบไม่มีภาวะแทรกซ้อน โดยสุ่มให้ได้รับการรักษาด้วยยาต้านมาลาเรียที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ (ACT; ยา artemether + ยา camoquine) ร่วมกับการได้รับน้ำคั้นจากมะนาว (Citrus aurantifolia  Swingle) วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 10 - 15 มล. หรือให้ได้รับยา ACT เพียงอย่างเดียว เป็นเวลา 3 วัน จากผลการทดลองพบว่า ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ทำให้เชื้อในร่างกายลดลง >7...

773

ฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งของมะขามป้อม
ฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งของมะขามป้อมการศึกษาฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งของสารฟีนอลิกจากผลมะขามป้อม ได้แก่ สาร geraniin, quercetin 3-β-D-glucopyranoside, kaempferol 3-β-D-glucopyranoside, isocorilagin, quercetin และ kaempferol โดยทดสอบด้วยวิธีการวัดการเพิ่มจำนวนของเซลล์ม้าม (splenocyte) ของหนู เซลล์ human breast cancer (MCF-7) และเซลล์ human embryonic lung fibroblast (HELF) พบว่าสารฟีนอลิกจากมะขามป้อม มีผลเพิ่มจำนวนของเซลล์ม้ามตามความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่...

883

ลดน้ำตาลในเลือดด้วย
ลดน้ำตาลในเลือดด้วย iridoid glucoside จากคนทีเขมาการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ของสาร iridoid glucoside จากต้นคนทีเขมากับยารักษาเบาหวานแผนปัจจุบัน glibenclamide ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำเป็นเบาหวานด้วย streptozotocin พบว่าหนูแรทที่ได้รับ iridoid glucoside ขนาด 50 มก./กก.น้ำหนักตัว ติดต่อกันเป็นเวลา 30 วัน มีปริมาณน้ำตาลและ glycosylated hemoglobin ลดลง ปริมาณอินซูลินและฮีโมโกลบินในเลือดก็เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยพบว่า iridoid glucoside มีผลเพิ่มปริมาณเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสลายน้ำตาลและการสร้างไ...