Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์รักษาแผลไฟไหม้ของบัวบก

การทดสอบให้ผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้แบบตื้น (partial-thickness burn) 75 คน แบ่งให้ทาขี้ผึ้งที่เตรียมจากสารสกัดจากใบบัวบก (Centella asiatica L.) หรือยาซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน (silver sulfadiazine) ทาบริเวณแผลวันละ 1 ครั้ง พบว่าขี้ผึ้งจากใบบัวบกให้ผลการรักษาแผลไฟไหม้ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับยาซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน เมื่อประเมินจากความยืดหยุ่นของแผล การสร้างหลอดเลือดฝอย เม็ดสีบริเวณผิว และการประเมินด้วยสายตา นอกจากนี้อัตราการสร้างเยื่อบุผิวบริเวณแผล (re-epithelialization) ของครีมบัวบกเกิดขึ้นเร็วกว่ากลุ่มของยาซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีนอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงทำให้แผลหายเร็วกว่า โดยค่าเฉลี่ยของวันที่แผลหายสำหรับขี้ผึ้งบัวบก คือ 14.67±1.78 วัน ในขณะที่ยาซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน สามารถทำให้แผลหายสนิทในวันที่ 21.53±1.65 การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าขี้ผึ้งใบบัวบกสามารถกระตุ้นการสร้างเยื่อบุผิว และรักษาแผลไฟไหม้ได้เหนือกว่าการใช้ยาซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน

Medicine 2017;96:e6168

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

466

การรักษาฝ้าขาวในปากผู้ป่วยเอดส์ด้วยน้ำมะนาวฝรั่ง
การรักษาฝ้าขาวในปากผู้ป่วยเอดส์ด้วยน้ำมะนาวฝรั่ง ชาชงตะไคร้และยาป้ายปาก gentian violetการศึกษาแบบ randomized control trial ในผู้ป่วยเอดส์ 90 คน อายุน้อยกว่า 34 ปี ทั้งเพศชายและหญิง ที่ในปากเป็นฝ้าขาวที่เกิดจากเชื้อ Candida albicans   โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่มๆละ 30 คน กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม ได้รับยาป้ายปากด้วย 0.5% Gentian violet aqueous วันละ 3 ครั้ง นาน 2-10 วัน กลุ่มที่ 2 ให้อมกลั้วปากด้วยน้ำมะนาวฝรั่งนาน 5 นาที แล้วค่อยกลืน จากนั้นให้หยดน้ำมะนาวฝรั่ง 2-3 หยด วันละ 3 ครั้ง/ว...

793

สารเคอร์คูมินช่วยให้การอักเสบที่หัวใจดีขึ้นในหนูที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
สารเคอร์คูมินช่วยให้การอักเสบที่หัวใจดีขึ้นในหนูที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบการศึกษาในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบที่กล้ามเนื้อหัวใจด้วยการฉีด myosin 0.1 มล. เข้าที่รองอุ้งเท้า (footpad) ของหนู จากนั้นประมาณ 2 สัปดาห์ แบ่งหนูออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ได้รับสารเคอร์คูมินจากขมิ้นชัน ขนาด 50 มก./กก./วัน และกลุ่มที่ 2 ได้รับสาร 1% gum Arabic ขนาดเท่ากัน เป็นเวลา 3 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารเคอร์คูมินสามารถลดอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักหัวใจต่อน้ำหนักตัว ลดจำนวนเซลล์ และพื้นที่ท...

860

ฤทธิ์ปกป้องตับและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเมล็ดองุ่น
ฤทธิ์ปกป้องตับและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเมล็ดองุ่นศึกษาฤทธิ์ปกป้องตับและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเมล็ดองุ่นในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะ oxidative stress ด้วยแอลกอฮอล์ โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ตัว กลุ่มที่ 1 ป้อนด้วยอาหารมาตรฐานและน้ำเปล่า (control) กลุ่มที่ 2 ป้อนด้วยอาหารที่มีเอธานอล 20 เปอร์เซ็นต์ (20% alc.) กลุ่มที่ 3 ป้อนอาหารที่มีสารสกัดเมล็ดองุ่น 15 เปอร์เซ็นต์ (15% GS) และกลุ่มที่สี่ป้อนด้วยอาหารที่มีเอธานอล 20 เปอร์เซ็นต์กับสารสกัดเมล็ดองุ่น 15 เปอร์เซ็นต์รวมกัน (20% a...

1492

ผลของน้ำมันอัลมอนด์ต่อระดับไขมันในเลือด
ผลของน้ำมันอัลมอนด์ต่อระดับไขมันในเลือดการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่ม ไม่ปกปิดทั้งผู้วิจัยและผู้ร่วมทดลอง และมีกลุ่มควบคุม (randomized open-label controlled clinical trial) ในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูงจำนวน 97 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลองจำนวน 49 คน ได้รับประทานน้ำมันอัลมอนด์ (almond oil) ปริมาณ 10 มล. วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 30 วัน และกลุ่มควบคุมจำนวน 48 คน ซึ่งไม่ได้รับน้ำมันอัลมอนด์ ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือดก่อนและหลังการทดลอง ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับน้ำมันอัลมอนด์ มีค่าคอเลสเตอรอลรวม ...

387

ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของสารสกัดเมล็ดลูกซัด
ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของสารสกัดเมล็ดลูกซัดการศึกษาผลของสารสกัดเมล็ดลูกซัดด้วยน้ำ ในหนูถีบจักรเพศผู้อายุ 8-10 สัปดาห์ที่ถูกทำให้เป็นโรคเบาหวานด้วยสาร alloxan ซึ่งมีฤทธิ์ทำลายเบต้าเซลล์สร้างอินซูลินในตับอ่อน พบว่าการฉีดสารสกัดเมล็ดลูกซัดขนาด 15 มก./น้ำหนักตัว 1 กก. เข้าช่องท้องหนูถีบจักรติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน ระดับกลูโคสในเลือดลดลงในวันที่ 5 และมีผลต่อเนื่องไปถึงวันที่ 10 โดยที่น้ำหนักตัวไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับหนูที่เป็นเบาหวานซึ่งน้ำหนักตัวจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญส่วนการฉีดสารสกัดเมล็ดลูกซั...

1085

ฤทธิ์ต้านภาวะกระดูกพรุนจากกวาวเครือ
ฤทธิ์ต้านภาวะกระดูกพรุนจากกวาวเครือการทดสอบฤทธิ์ต้านภาวะกระดูกพรุนจากสารสกัดเอทานอลของรากกวาวเครือ (Pueraria mirifica ; PM) และสารไฟโตเอสโตรเจนที่แยกได้ เช่น genistein และ puerarin ในเซลล์สร้างกระดูกออสติโอบลาสต์ (primary osteoblasts) ของลิงบาบูนตัวเต็มวัยเพศเมีย โดยให้เซลล์ดังกล่าวได้รับ PM ขนาด 100 มคก./มล. genistein หรือ puerarin ในขนาด 1000 นาโนโมลาร์ เป็นเวลา 48 ชม. พบว่าสารทดสอบทั้ง 3 ชนิดทำให้อัตราการแบ่งตัวของเซลล์ออสติโอบลาสต์เพิ่มขึ้น ระดับ mRNA ของ alkaline phosphatase (ALP), type I ...

463

ชาเขียวกับการลดไขมัน
ชาเขียวกับการลดไขมันการศึกษาผลของการดื่มชาเขียวในการลดไขมัน โดยให้อาสาสมัครหญิง สุขภาพดี จำนวน 5 คน ดื่มชา ขนาด 1.5 ก. วันละ 3 ครั้ง นาน 2 สัปดาห์ พบว่าระดับของคอเลสเตอรอลรวม และ LDL ในเลือดลดลง แต่ไม่มีผลต่อ HDL ไตรกลีเซอไรด์ และ thiobarbituric acid reactive substances ปริมาณของ α-tocopherol, β-carotene, กรดยูริค และเอนไซม์ superoxide dismutase ในเลือดไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่วิตามินซีจะลดลงหลังจากดื่มชา 2 สัปดาห์ แต่จะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ 3 นอกจากนี้ยังมีผลลดความไวต่อการเกิดออกซิเดช...

717

ผลของมะม่วงต่อคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและระดับไขมันในเลือด
ผลของมะม่วงต่อคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและระดับไขมันในเลือดศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant capacity) ของมะม่วงทั้งผลกับมะม่วงผ่านการตัดแต่ง (ปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า) ซึ่งเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 12 °C และ 5 °C ตามลำดับ เป็นเวลานาน 10 วัน และผลต่อการต้านอนุมูลอิสระและระดับไขมันในเลือดของอาสาสมัครที่มีระดับไขมันในเลือดปกติ ผลการทดลองพบว่ามะม่วงทั้งผลจะมีสารฟลาโวนอยด์ เบต้าแคโรทีน และวิตามินซี สูงกว่ามะม่วงที่ผ่านการตัดแต่ง แต่ปริมาณขอ...

1276

ฤทธิ์กระตุ้นการสร้างกระดูกของใบยอและชาดำในหนูแรทที่ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน
ฤทธิ์กระตุ้นการสร้างกระดูกของใบยอและชาดำในหนูแรทที่ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนการศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการสร้างกระดูกของสารสกัดน้ำจากใบยอ (Morinda citrifolia L) และชาดำ (Camellia sinensis (L.) Kuntze) ในหนูแรทที่ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจากการเหนี่ยวนำด้วยการตัดรังไข่ออก (ovariectomized rats) โดยแบ่งหนูเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับน้ำเปล่า (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 ได้รับยา remifemin (สารสกัดจากเหง้าของต้น black cohosh (Cimicifuga racemosa) ซึ่งออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน นิยมใช้เพื่อบรรเทาอาการหลังหมดประจำเดื...