Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศชายของต้นหนามกระสุน

การศึกษาฤทธิ์ต่อสมรรถภาพทางเพศชายของต้นหนามกระสุน (Tribulus terrestris L.) โดยสุ่มให้อาสาสมัครเพศชายที่มีภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอย่างอ่อนและปานกลาง (mild or moderate erectile dysfunction อย่างน้อย 6 เดือน) จำนวน 180 คน รับประทานยาเม็ดสารสกัดจากต้นหนามกระสุน (Tribestan®) ขนาด 250 มก. (ประกอบด้วยสารสกัดมาตรฐาน furotanol sapaonin ไม่น้อยกว่า 112.5 มก.) ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังมื้ออาหาร หรือรับประทานยาหลอก ติดต่อกัน 12 สัปดาห์ จากการประเมินผลการศึกษาโดยใชแบบสอบถามของ International Index of Erectile Function (IIEF) พบว่ากลุ่มที่ได้รับยาเม็ดหนามกระสุนช่วยปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศของอาสาสมัคร เพิ่มความพึงพอใจระหว่างการร่วมเพศ (intercourse satisfaction) การสุขสุดยอด (orgasmic function) ความต้องการทาง (sexual desire) และความพอใจทางเพศโดยรวม (Overall satisfaction) เพิ่มมากขึ้นกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่พบอาการข้างเคียงที่เป็นอันตรายหรืออาการไม่พึงประสงค์ จากผลการนี้สามารถสรุปได้ว่ายาเม็ดจากต้นหนามกระสุนให้ผลปรับปรุงพฤติกรรมทางเพศในผู้ป่วยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้

Matuitas 2017;99:20-6

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

884

ชาเขียวช่วยยับยั้งการสร้างพังผืดในตับ
ชาเขียวช่วยยับยั้งการสร้างพังผืดในตับการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งการสร้างพังผืดที่ตับของสารสกัดจากชาเขียวในหนูเม้าส์ที่ได้รับสาร carbon tetrachloride (CCl4) พบว่าเมื่อป้อนสารสกัดจากชาเขียวขนาด 125, 625 และ 1,250 มก./กก.น้ำหนักตัว ให้หนูเม้าส์นาน 8 สัปดาห์ มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยช่วยลดระดับ thiobarbiturate acid reactive substance และ protein carbonyl ในตับลงอย่างน้อย 28% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับชาเขียว อีกทั้งเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ catalase, glutathione peroxidase และ glut...

1378

เมล็ดเจียมีผลลดน้ำหนักในผู้ที่มีน้ำหนักเกินและผู้ป่วยอ้วนที่มีภาวะเบาหวานชนิดที่2ร่วมด้วยได้
เมล็ดเจียมีผลลดน้ำหนักในผู้ที่มีน้ำหนักเกินและผู้ป่วยอ้วนที่มีภาวะเบาหวานชนิดที่2ร่วมด้วยได้การศึกษาแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุม และศึกษาแบบปกปิดทั้ง 2 ฝ่าย (double-blind, randomized, controlled trial) ในผู้ที่มีน้ำหนักเกินซึ่งมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 25-40 กก/ตรม. หรือผู้ป่วยโรคอ้วนที่มีภาวะเบาหวานชนิดที่ 2 (มีค่า HbA1c ระหว่าง 6.5-8.0%) ร่วมด้วย จำนวน 77 คน อายุระหว่าง 35 - 75 ปี แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่ม 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มทดลองซึ่งรับประทานอาหารจำกัดพลังงาน (calorie-restricted die...

984

ผลของการรับประทานสารสกัดแป๊ะก๊วยต่อโรคกระดูกพรุน
ผลของการรับประทานสารสกัดแป๊ะก๊วยต่อโรคกระดูกพรุนศึกษาผลของการรับประทานสารสกัด EGb1 และ EGb2 จากแป๊ะก๊วย (Ginkgo biloba Phytother Res. 2013; 27(4): 515-20. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

808

ฮอพ
ฮอพ (Hops) ช่วยป้องกันความเสียหายจากโรคเส้นเลือดในสมองอุดตันการศึกษาฤทธิ์ปกป้องการทำงานของระบบประสาทและสมองของสารXanthohumol(สารฟลาโวนอยด์จากต้นฮอพ) ในหนูแรทที่เกิดอาการเส้นเลือดอุดตันในสมองพบว่าเมื่อฉีดสาร Xanthohumol ขนาด 0.2 และ 0.4 มก./กก.น้ำหนักตัว ให้แก่หนูแรทที่เวลา 10 นาทีก่อนชักนำให้เส้นเลือดในสมองเกิดการอุดตัน สาร Xanthohumolจะช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ โดยลดบริเวณเนื้อสมองตายรวมทั้งยับยั้งการแสดงออกของhypoxia-inducible factor-1α, tumor necrosis factor-α, inducible ...

483

ฤทธ์ต้านชักของน้ำมันจันทน์เทศ
ฤทธ์ต้านชักของน้ำมันจันทน์เทศการศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันจันทน์เทศในการต้านการชักที่เหนี่ยวนำโดยสารเคมีและไฟฟ้าในหนูเมาส์ โดยแบบการทดลอง (model) ที่ใช้เหนี่ยวนำให้หนูชัก คือ การฉีด pentylenetetrazole (PTZ) ขนาด 100 มก./กก. เข้าใต้ผิวหนัง การเหนี่ยวนำด้วยกระแสไฟฟ้า (maximal electroshock seizure) ขนาด 50 มิลลิแอมแปร์ ความถี่ 60 เฮิร์ท เป็นเวลา 0.2 วินาที หรือการฉีด strychnine ขนาด 1.2 มก./กก. และ bicuculline ขนาด 2.7 มก./กก. เข้าใต้ผิวหนังของหนู พบว่าแบบการทดลองที่เหนี่ยวนำด้วย PTZ, strychnine และ bic...

488

ประโยชน์ของชาต่อการต้านเซลล์มะเร็งเต้านม
ประโยชน์ของชาต่อการต้านเซลล์มะเร็งเต้านม (Human breast cancer MCF-7 cell)ชาเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะในชามีสารประกอบโพลีฟีนอลชื่อว่า catechins ที่มีรายงานว่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็ง ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย การทดลองเปรียบเทียบปริมาณสาร catechins และ caffeine ในชา 6 สายพันธุ์ ได้แก่ Camellia japonica, Camellia tenuifloria, Camellia oleifera, Camellias  และ Camellia sinensis  พบว่าในชาทั้ง 6 สายพันธุ์มีปริมาณ caffeine น้อยมากเมื่อเทียบกั...

1259

ฤทธิ์ลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพรุนของหอมใหญ่
ฤทธิ์ลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพรุนของหอมใหญ่การศึกษาผลของน้ำคั้นหอมใหญ่ (Allium cepa Linn.; yellow onion) ต่อการปรับปรุงมวลกระดูกโดยกลไกการต้านอนุมูลอิสระในมนุษย์ และฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของออสทิโอคลาสต์ (osteoclast) ในเซลล์ โดยศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครวัยกลางคนทั้งเพศหญิงและชายอายุ 40-80 ปี จำนวน 24 คน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับน้ำคั้นหอมใหญ่ ปริมาณ 100 มล./วัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มที่ได้รับน้ำคั้นหอมใหญ่มีผลลดระดับเอนไซม์ alkaline phosphata...

865

การศึกษาความปลอดภัยของการรับประทานยาแคปซูลสารสกัดรางจืดในอาสาสมัครสุขภาพดี
การศึกษาความปลอดภัยของการรับประทานยาแคปซูลสารสกัดรางจืดในอาสาสมัครสุขภาพดี ระยะที่ 1การศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดี 10 คน (ชาย 5 หญิง 5) รับประทานสารสกัดน้ำใบรางจืด ขนาด 600 มก./วัน วันละ 1 ครั้งตอนเช้า นาน 14 วัน และทำการวัดผลระดับคะแนนด้านความทรงจำ การเรียนรู้ และค่าชีวเคมีในเลือด พบว่าไม่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติทางกายภาพ ผลระดับคะแนนด้านความทรงจำมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณร้อยละ 2.7 และ 2.4 จากค่าเริ่มต้นหลังรัประทานยา 14 วัน และหลังจากหยุดยา 14 วัน ตามลำดับ ซึ่งไม่แตกต่างจากครั้งแรกและอ...

1478

สารแอนโทไซยานินสกัดจากมันม่วงกับฤทธิ์ป้องกันการเกิดตับอักเสบจากแอลกอฮอล์
สารแอนโทไซยานินสกัดจากมันม่วงกับฤทธิ์ป้องกันการเกิดตับอักเสบจากแอลกอฮอล์สารสกัดแอนโทไซยานินจากมันม่วง หรือ มันเทศสีม่วง ชนิด Ipomoea batatas cv. Ningzi 4 (purple sweet potatoes anthocyanins; PSPA) ถูกพบว่าส่วนมากเป็นสารไซยานิดิน (cyanidin) ซึ่งได้ถูกนำไปศึกษาฤทธิ์ป้องกันตับอักเสบจากแอลกอฮอล์ โดยมีการทดลองในหนูเม้าส์เพศผู้สายพันธุ์ C57BL/6 จำนวน 50 ตัว แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ตัว โดยกลุ่มทดลองได้รับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผสมสาร PSPA ในขนาด 50 มก./นน.ตัว 1 กก. (ขนาดต่ำ), 100 มก./นน.ตัว 1 กก. (...