Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ปกป้องตับจากพิษของยาพาราเซตามอลของโสมดำ

การทดสอบฤทธิ์ปกป้องตับจากการได้รับพิษของยา acetaminophen (ยาพาราเซตามอล) ของโสมดำ (black ginseng) ซึ่งได้จากการนำรากโสม (Panax ginseng C.A.Mey) ไปผ่านการอบไอน้ำและอบแห้ง จนมีสีดำ เมื่อป้อนหนูแรทด้วยผงโสมดำขนาด 300 และ 600 มก./กก.น้ำหนักตัว/วัน ต่อเนื่องกัน 7 วัน ก่อนการเหนี่ยวนำให้เกิดพิษต่อตับด้วยการป้อนยาพาราเซตามอล ขนาด 250 มก./กก. น้ำหนักตัว มีผลลดระดับเอนไซม์ alanine aminotransferase และ aspartate aminotransferase ที่เป็นดัชนี้ชี้วัดความเป็นพิษต่อตับลง เพิ่มปริมาณกลูต้าไธโอนซึ่งทำหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระในตับ ลดระดับของการออกซิเดชันของไขมันโดยลดการเกิดสาร malondialdehyde ร่วมกับการเพิ่มขึ้นของระดับ cytochrome P450 E1 และ 4-hydroxynonenal ในตับ นอกจากนี้โสมดำยังมีผลยับยั้งกระบวนการชักนำให้เกิดการตายของเซลล์แบบ apoptotic โดยเพิ่มการแสดงออกของโปรตีน Bcl-2 และลดการแสดงออกของโปรตีน Bax จากการตรวจสอบลักษณะทางจุลกายวิภาคพบว่าผงโสมดำช่วยปกป้องเนื้อเยื่อตับจากตายแบบ necrosis และลดการแทรกของเซลล์ก่อการอักเสบ (inflammatory infiltration) และยับยั้งการเกิดภาวะเครียดแบบไนเตรชัน (nitrative stress) ของตับ โดยยับยั้ง 3-nitrotyrosine การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าโสมดำช่วยบรรเทาความเป็นพิษต่อตับจากการได้รับยาพาราเซตามอล ผ่านกลไกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งการตายของเซลล์แบบ apoptotic ต้านการอักเสบ และป้องกันการเกิด nitrative stress

Molecules 2017;22:664

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1646

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของรำข้าว
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของรำข้าวภาวะเครียดออกซิเดชันและการอักเสบมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคหลอดเลือดหัวใจ อาหารที่ประกอบด้วยสารกลุ่มโพลีฟีนอล (polyphenols) มีความสามารถในการต่อต้านการเกิดกลไกของการอักเสบ และรำข้าว (rice bran) ที่ได้จากการสีข้าวก็พบว่าอุดมไปด้วยสารสำคัญกลุ่ม polyphenols ได้แก่ phenolic acids จากการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของสารสกัดรำข้าวซึ่งประกอบด้วยสารสำคัญกลุ่ม phenolic ขนาด 25, 50, 100 และ 250 มคก./มล. ใน...

471

ชาเขียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ
ชาเขียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจNutrition 2009;25:147-54 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1140

ประโยชน์ของมะขามป้อมในการเสริมการรักษาโรคด่างขาว
ประโยชน์ของมะขามป้อมในการเสริมการรักษาโรคด่างขาวการทดสอบทางคลินิกในผู้ป่วยโรคด่างขาว โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 65 คน กลุ่มแรกให้รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของสารสกัดมะขามป้อม 100 มก. วิตามินอี 10 มก. และแคโรทีนอยด์ 4.7 มก. 3 ครั้ง/วัน เป็นเวลา 6 เดือน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม ซึ่งทดสอบควบคู่กับการรักษาด้วยการใช้ยาภายนอกหรือการรักษาด้วยแสง (phototherapy) ผลการทดสอบพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ของกลุ่มที่รับประทานอาหารเสริมมะขามป้อมมีเม็ดสีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยบริเวณศีรษะ คอ และลำตัว เปรียบเทีย...

937

เมล็ดฟักทองต้านภาวะไขมันสะสมในเลือด
เมล็ดฟักทองต้านภาวะไขมันสะสมในเลือดการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเมล็ดฟักทองต่อภาวะสะสมไขมันในเลือด โดยทำการทดลองเลี้ยงหนูแรท 6 กลุ่ม ด้วยอาหารและน้ำที่แตกต่างกันดังนี้ กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยน้ำและอาหารปกติ กลุ่มที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารปกติและน้ำที่ผสมด้วย arginin 2 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มที่ 3 เลี้ยงด้วยอาหารปกติ (57 กรัมใน100กรัม) ผสมกับผงเมล็ดฟักทอง (43 กรัมใน100 กรัม) กลุ่มที่ 4 เลี้ยงด้วยน้ำปกติและอาหารที่ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัว (atherogenic diet) กลุ่มที่ 5 เลี้ยงด้วยอาหารที่ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็...

747

ฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดจากต้นหูปลาช่อน
ฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดจากต้นหูปลาช่อน (Emilia sonchifolia  )ศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของต้นหูปลาช่อน ด้วยการป้อนสารสกัดไฮโดรเอทาโนลิค (แอลกอฮอล์ผสมน้ำ) จากส่วนลำต้นเหนือดินของต้นหูปลาช่อนให้แก่หนูเมาส์ขนาด 30 100 และ 300 มก./กก. 1 ชั่วโมง ก่อนนำหนูไปกระตุ้นให้เกิดอาการเจ็บปวดด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การฉีดกรดอะซีติกและฟอร์มาลินเข้าที่ช่องท้อง และการนำส่วนหางไปจุ่มลงในน้ำร้อนหรือวางบนฮอทเพลต (hot plate) ที่มีอุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส เพื่อสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองของหนูต่อสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดความ...

394

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ angiotensin I-converting จากโปรตีนข้าว ในหนูความดันโลหิตสูงการทดสอบโดยให้โปรตีนข้าว (Oryza sativa  L.) ซึ่งถูก hydrolyzed ด้วยเอนไซม์ protease alcalase เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แก่หนูขาวเพศผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ( Spontaneously hypertensive rats, SHR) โดยป้อนให้ครั้งเดียว ในขนาด 600 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม พบว่าความดัน systolic ของหนูลดลง และมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ angiotensin I-converting (ACE) โดยมีค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งได้ 50 % คือ 0.14 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สารที...

1341

การศึกษาทางคลินิก
การศึกษาทางคลินิก ระยะที่ 2 ของสาร 6-gingerol ในขิงกับการรักษาอาการอาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดที่ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนสาร 6-gingerol ในขิงมีการศึกษาทางคลินิกในระยะแรกมาแล้วว่ามีฤทธิ์ต้านการอาเจียนได้ โดยไปยับยั้ง neurokinin-1, serotonin และ dopamine receptors การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาระยะที่ 2 แบบสุ่มในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งและได้รับการผ่าตัดแล้ว แต่ต้องได้รับยาเคมีบำบัดต่อที่มีอายุมากกว่า 18 ปี จำนวน 88 คน ผู้ป่วยทุกคนจะได้รับยาแผนปัจจุบันที่รักษาอาการคลื่นไส้อาเจียน on...

966

ฤทธิ์ป้องกันการเกิด
ฤทธิ์ป้องกันการเกิด oxidative stress ระหว่างการฟอกเลือดของน้ำทับทิมการศึกษาในอาสาสมัครที่ต้องเข้ารับการฟอกเลือดเป็นประจำ จำนวน 27 คน โดยสุ่มแบ่งให้รับประทานน้ำทับทิม 100 มล. (มีปริมาณโพลีฟีนอล 0.7 ไมโครโมล) หรือยาหลอก ในชั่วโมงแรกของกระบวนการฟอกเลือดและเติมธาตุเหล็ก แล้วทำการเจาะเลือดเปรียบเทียบการดัชนี้ชีวัด oxidative stress ที่เกิดขึ้นจากการฟอกเลือดและเติมธาตุเหล็ก พบว่าน้ำทับทิมช่วยป้องกันการเกิด oxidative stress ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยยับยั้งการเกิด advanced oxidation protein products และลดปร...

1402

ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของชาเขียว
ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของชาเขียวศึกษาฤทธิ์ลดความดันโลหิตของชาเขียวในอาสาสมัครเพศหญิงที่มีภาวะอ้วนและมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 20 คน (อายุเฉลี่ย 41.1 ± 8.4 ปี) โดยแบ่งอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานแคปซูลสารสกัดชาเขียวขนาด 500 มก. (มีปริมาณสารโพลีฟีนอล 260 มก.) วันละ 3 แคปซูล นานติดต่อกัน 4 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2 ให้รับประทานยาหลอก (placebo) จากนั้นเว้นช่วงระหว่างการทดลอง 2 สัปดาห์ (wash out period) แล้วสลับกลุ่มการทดลอง และให้รับยาในขนาดและระยะเวลาเช่นเดียวกับการ...