Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดจากใบมะรุม

การศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดเอทานอลจากใบมะรุม (Moringa oleifera Lam) ที่ประกอบด้วยสารฟลาโวนอยด์ 31.90 มก./มล. โพลีฟีนอล 53.03 มก./มล. ไลโคปีน 0.042 มก./มล. และเบต้าแคโรทีน 0.170 มก./มล. และสารสกัดนี้ที่ความเข้มข้น 1 มก./มล. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระชนิด 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl, hydrogen peroxide และ hydroxyl เทียบเท่ากับ 92.40, 99.25 และ 83.57 TE/ไมโครโมลาห์ ตามลำดับ เมื่อป้อนสารสกัดจากใบมะรุมขนาด 150 มก./กก. น้ำหนักตัว ให้แก่หนูเม้าส์ที่เป็นเบาหวาน ติดต่อกัน 5 สัปดาห์ สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดจาก 483 มก./ดล. เหลือเพียง 312 มก./ดล. ร่วมกับการลดระดับไตรกลีเซอไรด์ จาก 42.12 เป็น 23.00 มก./ดล. ระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL จาก 107.21 เป็น 64.25 มก./ดล. รวมถึงเพิ่มระดับอินซูลินจาก 946±92 เป็น 1678±268 พิโคกรัม/มล. นอกจากนี้สารสกัดจากใบมะรุมยังปกป้องความเสียหายของเนื้อเยื่อไต ผ่านการลดระดับสารก่อการอักเสบ ได้แก่ tumor necrosis factor-alpha, interleukin (IL)-1β, IL-6, cyclooxygenase-2 และ nitric oxide synthase ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของใบมะรุมที่อาจนำมาใช้ในการรักษาเบาหวานได้

J Med Food 2017;20(5):502-510

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1580

การศึกษาทางคลินิกผลของหัวหอมต่อไขมันที่เกาะตามอวัยวะภายในช่องท้อง
การศึกษาทางคลินิกผลของหัวหอมต่อไขมันที่เกาะตามอวัยวะภายในช่องท้อง (visceral fat)การศึกษาทางคลินิก (randomized double-blind placebo-controlled parallel-group study) ในอาสาสมัครจำนวน 70 คน ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (body mass index; BMI) มากกว่าหรือเท่ากับ 23 และน้อยกว่า 30 แบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับผงจากหัวหอม (Allium cepa; onion) ที่ประกอบด้วยสารเควอซิติน (quercetin) 9 ก./วัน เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก ประเมินผลการทดสอบในช่วงสัปดาห์ที่ 0 และ 12 ผลการทดสอบพบว่าไขมันหน้าท้อง (visc...

30

ฤทธิ์ลดไข้ของสารสกัดเทียนน้ำ
ฤทธิ์ลดไข้ของสารสกัดเทียนน้ำ เมื่อให้สารสกัดเมธานอลจากเทียนน้ำ (Jussiaea suffruticosa Linn.) แก่หนูขาวโดยการรับประทานในขนาด 100 ,200และ300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว มีผลลดอุณหภูมิของร่างกายในหนูปกติ และในหนูที่เป็นไข้(ทำให้เป็นไข้ด้วยยีสต์) สารสกัดออกฤทธิ์ภายหลังการรับประทาน 1 ชั่วโมงและมีฤทธิ์อยู่นาน 5 ชั่วโมงPhytomedicine ; 7(3) : 231-34 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุ...

306

ฤทธิ์ต้านการสร้างเส้นเลือดของสารสกัดฟ้าทะลายโจร
ฤทธิ์ต้านการสร้างเส้นเลือดของสารสกัดฟ้าทะลายโจร และ andrographolideฤทธิ์ต้านการสร้างเส้นเลือดมีความสำคัญมากในการรักษาโรคมะเร็ง มีการทดลองศึกษาฤทธิ์ดังกล่าวของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata ) (APE) และสารประกอบหลักของมันคือ andrographolide (ANDLE) ซึ่งพบว่าการฉีดสารทั้ง 2 ชนิดขนาด 10 mg/dose/ตัว และ 500 μg/dose/ตัว ตามลำดับ เข้าทางช่องท้องของหนูถีบจักร สามารถยับยั้งการสร้างเส้นเลือดฝอยของหนู C57BL/6 ซึ่งการสร้างเส้นเลือดดังกล่าวนี้ เกิดจากการชักนำด้วยเซลล์มะเร็ง B16F-10 จ...

783

ผลของสารสกัดจากใบกะเพราต่อภาวะความจำเสื่อมในหนูเม้าส์
ผลของสารสกัดจากใบกะเพราต่อภาวะความจำเสื่อมในหนูเม้าส์การศึกษาผลของสารสกัดน้ำจากใบกะเพราในหนูเม้าส์ โดยการฉีดสารสกัดดังกล่าวเข้าทางช่องท้องของหนูในขนาด 100 และ 300 มก./กก. เป็นเวลา 3 วัน ซึ่งการฉีดสารสกัดจะแบ่งเป็นการฉีดก่อนการฝึกหนูและหลังการฝึกหนูในการทดสอบด้วย Memory model 2 แบบ ซึ่ง Model ที่ 1 จะให้หนูหาของที่คุ้นเคยและของที่ไม่คุ้นเคย ส่วน Model ที่ 2 จะให้หนูเข้าไปใน Elevated plus-maze โดย Model ที่ 2 นี้ จะเหนี่ยวนำให้หนูเกิดภาวะสมองเสื่อมด้วยการฉีดสาร sodium nitrite ขนาด 75 มก./กก. แล้วเ...

1024

สาร
สาร oxyresveratrol จากมะหาด ในการพัฒนาเป็นเครื่องสำอางค์สาร oxyresveratrol จากแก่นมะหาด (Artocarpus lakoocha Roxb.) เมื่อนำมาทำเป็นโลชั่นสารสกัดมะหาดทาผิว (ความเข้มข้น 1% นน./ปริมาตร) แล้วนำโลชั่นสารสกัดมะหาดดังกล่าวไปทดสอบในอาสาสมัครหญิง อายุ 20 และ 23 ปี ที่มีสุขภาพผิวดี จำนวน 30 คน โดยทาที่แขนท่อนล่างวันละ 1 ครั้ง เปรียบเทียบกับแขนอีกข้างที่ทาโลชั่นที่ไม่มีสารสกัด (lotion base) นาน 6 สัปดาห์ แล้ววัดคะแนนผิวขาวด้วย skin-colors tone band โดยการวัดค่าเม็ดสี (melanin values) เปรียบเทียบก่อ...

509

ผลการยับยั้งไวรัสไข้หวัดของ
ผลการยับยั้งไวรัสไข้หวัดของ Andrographolide และอนุพันธ์14-α-lipoyl andrographolide (AL-1) เป็นอนุพันธ์ของ Andrographolide สารสำคัญที่พบในฟ้าทะลายโจร ซึ่ง AL-1 มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค การทดลองหาฤทธิ์ยับยั้งไวรัสไข้หวัด สายพันธุ์ A 3 ชนิด ได้แก่ H5N1, H9N2 และ H1N1 พบว่าหนูเม้าส์ที่ได้รับ AL-1 ขนาด 100-200 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักตัว/วัน แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง นานติดต่อกัน 7 วัน ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต ยืดอายุหนูที่ติดเชื้อไวรัสหวัด ลดอาการผิดปกติของปอด และลดจำนวนไวรัสในปอดได้...

232

Xanthones
Xanthones จากรากกระทิงป้องกันความดันโลหิตต่ำ สาร caloxanthone E, 6-doxyjacareubin, caloxanthone C, macluraxanthone, caloxanthone A, caloxanthone B และ caloxanthone B methyl ether จากรากกระทิง ขนาด 10 มก./กก. ให้หนูถีบจักรกินจะช่วยป้องกันการเกิดความดันโลหิตต่ำได้ โดยมีฤทธิ์ยับยั้ง platelet activating factor สาร caloxanthone E และ 6-dioxyjacareubin จะให้ผลในการยับยั้งสูงที่สุดมากกว่า 60% Planta Med 2005;71:90-2 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูล...

779

[6]-Gingerol
[6]-Gingerol มีฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทจากการทำลายของเบต้า-อะไมลอยด์การศึกษาผลของ [6]-gingerol ที่ได้จากขิง ต่อการปกป้องจากการทำลายเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงด้วยเบต้า-อะไมลอยด์ พบว่า ในเซลล์ประสาทที่เลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีระดับเบต้า-อะไมลอยด์ 20 ไมโครโมลาร์ จะมีระดับโปรตีนกระตุ้นการตายของเซลล์ (Bax) เพิ่มขึ้น และมีระดับโปรตีนที่ป้องกันการตายของเซลล์ (Bcl2) ลดลง มีการทำงานของ caspase-3 เพิ่มขึ้น และการตายของเซลล์แบบ apoptosis เพิ่มขึ้น ระดับเบต้า-อะไมลอยด์ยังชักนำให้มีการทำลายเซลล์จากสารอนุมูลอิ...

260

สารออกฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดจากมะระขี้นก
สารออกฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดจากมะระขี้นก เมื่อให้หนูถีบจักรที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย alloxan กินส่วนสกัดด้วยอีเทอร์และส่วนสกัดด้วย ethyl acetate จากสารสกัดเมทานอลของผลมะระขี้นก ขนาด 500 มก./กก. พบว่ามีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดเมื่อเปรียบเทียบกับยา glibenclamide ขนาด 200 มก./กก. และแยกส่วนสกัดทั้ง 2 ด้วยวิธีโครมาโตรกราฟฟี จะได้สารออกฤทธิ์คือ 5b, 19-epoxy-3b, 25-dihydroxycucurbita-6,23(E)-diene และ 3b-7b,25-trihydroxycucurbita-5,23(E)-dien-19-al ซึ่งพบปริมาณสูงในส่วนสกัดทั้งสอง เมื่อให้...