Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

น้ำมันว่านมหาเมฆต่อการชะลอการงอกของขนและสีผิวของรักแร้

การศึกษาผลของน้ำมันว่านมหาเมฆ (Curcuma aeruginosa Roxb.) ที่ได้จากการกลั่นด้วยน้ำและเตรียมในรูปแบบโลชันต่อการชะลอการงอกของขนและสีผิวของรักแร้ โดยทดสอบในผู้หญิงจำนวน 60 คน อายุ 18-23 ปี ให้ทาโลชันซึ่งมีน้ำมันว่านมหาเมฆ ผสมอยู่ 1% หรือ 5% ที่รักแร้ข้างหนึ่ง และอีกข้างหนึ่งให้ทาเบสโลชัน (base-lotion) วันละ 2 ครั้ง ตอนเช้าและเย็น เป็นเวลา 10 สัปดาห์ หลังจากนั้นให้ทาเบสโลชันที่รักแร้ทั้งสองข้างต่อไปอีก 2 สัปดาห์ ทำการวัดความยาวและความหนาแน่นของขน และสีของผิวรักแร้ทุกสัปดาห์ พบว่าการใช้โลชันน้ำมันว่านมหาเมฆเข้มข้น 1% และ 5% สามารถชะลอการงอกของขนรักแร้ได้ 13±1.5% และ 16±0.9% ตามลำดับ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 5 ถึง 11 แต่ไม่มีผลต่อความหนาแน่นของขน นอกจากนี้การใช้โลชันน้ำมันว่านมหาเมฆทั้ง 2 ขนาด ยังมีผลลดความคล้ำของสีผิวรักแร้เมื่อเทียบกับการใช้เบสโลชันภายใน 3 สัปดาห์ และผลยังคงอยู่ได้นาน 2 สัปดาห์ หลังจากหยุดการศึกษาแล้ว ผู้เข้าร่วมการศึกษามีความพึงพอใจในผลการรักษา ไม่รู้สึกระคายเคืองผิว และไม่พบผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายจากการใช้ แต่มีบางรายที่ไม่ชอบกลิ่นของผลิตภัณฑ์ สรุปได้ว่าน้ำมันว่านมหาเมฆมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการชะลอการงอกของขน และลดความคล้ำของสีผิวรักแร้

Phytomedicine 2017;25:29-38.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1186

ผลลดความดันโลหิตสูงของเครื่องดื่มที่ผสมสารสกัดจากเมล็ดองุ่น
ผลลดความดันโลหิตสูงของเครื่องดื่มที่ผสมสารสกัดจากเมล็ดองุ่นการศึกษาแบบสุ่มโดยปกปิดทั้งสองฝ่ายในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเล็กน้อย ความดันโลหิตช่วงหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure) อยู่ระหว่าง 120 - 139 มม.ปรอท และความดันโลหิตช่วงหัวใจคลายตัว(diastolic blood pressure) อยู่ระหว่าง 80 - 89 มม.ปรอท อายุ 25 - 65 ปี จำนวน 29 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานยาหลอก กลุ่มที่ 2 ให้รับประทานน้ำผลไม้ซึ่งผสมสารสกัดจากเมล็ดองุ่น ขนาด 300 มก./วัน แบ่งรับประทาน 2 ครั้ง เช้า-เย็น นาน 6 ...

54

ผลต่อทารกในครรภ์และความเป็นพิษต่อเซลล์จากดอกคำฝอย
ผลต่อทารกในครรภ์และความเป็นพิษต่อเซลล์จากดอกคำฝอย จากการทดลองในหนูที่ตั้งท้อง โดยให้สารสกัดน้ำจากดอกคำฝอยในขนาดต่างๆ ระหว่างวันที่ 0-8 ของการตั้งครรภ์ และแยกตัวอ่อนออกมาในวันที่ 13 ของการตั้งครรภ์พบว่าสารสกัดมีความเป็นพิษต่อทารกในครรภ์ หนูที่ได้รับสารสกัดขนาดความเข้มข้นสูง ( 1.6 และ 2 mg/kg/วัน ) ทำให้เกิดการฝ่อของตัวอ่อนและในขนาดความเข้มข้นต่ำ ( 1.2 mg/kg/วัน ) จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ภายนอกและความยาวของท่อประสาท ( neur...

334

สาร
สาร isoflavones จากถั่วเหลืองสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลรวม และคอเลสเตอรอลชนิด LDL ได้เป็นการศึกษาชนิด meta-analysis ที่รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย ชนิด clinical randomized controlled trials 11 การทดลอง ตั้งแต่ปีคศ.1990-2006 ซึ่งจากรวบรวมข้อมูลทั้งหมด สรุปได้ว่าสาร isoflavones จากถั่วเหลืองสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลรวมได้ 3.9 มก./ดล. หรือ 1.77% และสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL ได้ 5 มก./ดล. หรือ 3.58% แต่ไม่มีผลต่อระดับของคอเลสเตอรอลชนิด HDL และไตรกลีเซอไรด์ ในขณะที่โปรตีนจากถั่วเหลืองที่ไม่...

1013

ฤทธิ์ต้านอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนังของโสม
ฤทธิ์ต้านอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนังของโสมการศึกษาฤทธิ์ต้านอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนังของสาร 20-O-β-D-glucopyranosyl-20(S)-protopanaxadiol (GPD) ซึ่งเป็นสารเมตาโบไลท์หลักของสารจินเซนโนไซม์ (ginsenoside) โดยทำการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดโสมที่มีสาร GPD 8.29% (GPD-fortified ginseng extract ; GFGE) ในหนูเม้าส์ชนิด NC/Nga โดยให้สาร GFGE ขนาด 100 มก./กก./วัน ทางปากแก่หนูเป็นเวลา 52 วัน และในวันที่ 28 ของการทดลองเริ่มเหนี่ยวนำให้หนูเกิดอาการผื่นแพ้ที่ผิวหนังบริเวณหลังด้วยการทาครีมที่มีสารสกัดจากตัวไร...

1103

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของใบมะกอกฝรั่ง
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของใบมะกอกฝรั่งทดลองป้อนสารสกัด 80% เอทานอลใบมะกอกฝรั่งขนาดวันละ 200 และ 400 มก/กก. ให้แก่หนูแรทเพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานโดยการเลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันสูงและฉีดสาร streptozotocin ขนาด 40 มก./กก. เข้าทางช่องท้อง นาน 8 สัปดาห์พบว่า การป้อนสารสกัดเอทานอลใบมะกอกฝรั่งทั้งสองขนาดมีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดและยับยั้งภาวะดื้อต่ออินซูลิน (Insulin resistance) โดยช่วยเพิ่มการแสดงออกของโปรตีน insulin receptor substrate 1 และยับยั้งการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องในขบวนการอักเสบในเนื้...

758

ผลของสาร
ผลของสาร Gypenoside TN-2 จากปัญจขันธ์ต่อการเรียนรู้และการจดจำการศึกษาผลของสารสกัดจากปัญจขันธ์ต่อการเรียนรู้และการจดจำของหนูเมาส์ โดยหนูเม้าส์จะถูกทำให้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้และการจดจำลดลง โดยการฉีด scopolamine ขนาด 0.9 มก./กก. เข้าทางช่องท้องของหนู หลังจากนั้นหนูเมาส์จะได้รับการป้อนสาร Gypenoside TN-2 ที่ได้จากปัญจขันธ์ ซึ่งทำการแยกสารออกฤทธิ์บริสุทธิ์ด้วยกระบวนการ activity-guided fractionation ในขนาด 10, 20 และ 40 มก./กก. แล้วทดสอบประสิทธิภาพในการเรียนรู้และจดจำ ดังนี้ ทดสอบความจำระยะสั้นจาก...

786

การทดสอบความปลอดภัยของยาแผนโบราณที่ใช้รักษาข้ออักเสบ
การทดสอบความปลอดภัยของยาแผนโบราณที่ใช้รักษาข้ออักเสบ (WIN-34B)การทดสอบความปลอดภัยของยา WIN-34B (ประกอบด้วยดอกสายน้ำผึ้งและรากจื่อหมู่แห้ง) ซึ่งเป็นยาแผนโบราณใช้รักษาอาการข้ออักเสบ การศึกษาความเป็นพิษของยา WIN-34B ในหนูแรทไม่พบความเป็นพิษทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง เมื่อป้อนครั้งเดียวในขนาด 5,000 มก./กก. และป้อนวันละ 500, 1,000 และ 2,000 มก./กก. ติดต่อกัน 13 สัปดาห์ และการศึกษาผลของWIN-34B ต่อระบบทางเดินอาหารของหนูแรทเมื่อป้อนในขนาด 400, 1,000 และ 2,000 มก./กก. หรือป้อน diclofenac (ยากลุ่ม NSA...

278

ผลต้านเบาหวานและต้านอนุมูลอิสระของใบองุ่น
ผลต้านเบาหวานและต้านอนุมูลอิสระของใบองุ่นสารสกัดน้ำจากใบองุ่นที่ขนาด 250 และ 500 mg/kg มีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีระดับน้ำตาลสูงขึ้นด้วย glucose (2 g/kg) และหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย Streptozotocin (55 mg/kg) ได้ภายใน 4 ชม. และเมื่อให้สารสกัดต่อเนื่องกัน 15 วัน ก็มีผลลดน้ำตาลในเลือดด้วย แต่สารสกัดไม่มีผลต่อหนูปกติ เมื่อนำสารสกัดน้ำจากใบองุ่นมาทำการแยกโดยใช้ตัวทำละลายเอทิลอะซีเตทและบิวทานอล แล้วนำมาทดสอบฤทธิ์ โดยการป้อนครั้งเดียว พบว่าส่วนสกัดเอทิอะซีเตทขนา...

706

ผลของฟ้าทะลายโจร
ผลของฟ้าทะลายโจร บัวบก และหญ้าหนวดแมว ต่อ cytochrome P450 2C19 (CYP2C19)การศึกษาอัตรกิริยาของฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata  ; AP), บัวบก (Centella asiatica  ; CA) และหญ้าหนวดแมว (Orthosiphon stamineus  ; OS) โดยใช้ human cytochrome P450 2C19 (CYP2C19) ซึ่งเป็น hepatic CYP isoform หลักที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการออกฤทธิ์และการกำจัดยาหลายๆ ชนิดที่เข้าสู่ร่างกาย พบว่าสารสกัดเอทานอลของ AP และสารสกัดไดคลอโรมีเทนของ CA มีฤทธิ์ยับยั้ง CYP2C19 แบบ mixed type inhibition ในขณะที่สารส...