Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์สมานแผลของหญ้าแพรก

การศึกษาถึงองค์ประกอบของสารสกัดน้ำจากหญ้าแพรก (Cynodon dactylon L.) พบสารสำคัญเป็นสารประกอบฟีนอลลิกและสารฟลาโวนอยด์ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง และไม่พบความเป็นพิษทั้งแบบเฉียบพลัน และกึ่งเรื้อรังเมื่อป้อนสารสกัดขนาด 2 ก./กก. น้ำหนักตัวแบบครั้งเดียว และป้อนที่ขนาด 2.5 ก./กก. น้ำหนักตัว ติดต่อกัน 21 วัน รวมถึงไม่พบความเป็นพิษต่อผิวหนังเมื่อทาขี้ผึ้งที่เตรียมจากสารสกัดน้ำของหญ้าแพรกที่ความเข้มข้นความเข้มข้น 15% โดยน้ำหนัก (w/w) ติดต่อกัน 14 วัน การศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าขี้ผึ้งที่เตรียมจากสารสกัดน้ำของหญ้าแพรกมีฤทธิ์สมานแผลในหนูแรทมีแผลแบบถูกเจาะ (punch wound) โดยสามารถลดขนาดแผล ลดระยะเวลาที่แผลหาย และเพิ่มความยืดหยุ่นของแผล รวมทั้งกระตุ้นการสร้างเซลล์เยื่อยุผิว การสร้างคอลลาเจนบริเวณแผล กระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่บริเวณแผลได้ใกล้เคียงกับการใช้ยาฟรามัยเซติน (framytecin sulfate 1%) และดีกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อให้อาสาสมัคร 12 คน ที่มีแผลเรื้อรังบริเวณบริเวณฝ่าเท้า ขนาด 15-25 มม. ทายาขี้ผึ้งหญ้าแพรก วันละ 1 ครั้ง สามารถรักษาแผล กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อแกรนูเลชัน (granulation) และเซลล์เยื่อบุผิวบริเวณแผลเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกับการใช้ยาฟรามัยเซติน การศึกษานี้จึงแสดงให้เห็นว่าสารประกอบฟีโนลิกและฟลาโวนอยด์จากหญ้าแพรกมีฤทธิ์สมานแผล โดยเกี่ยวข้องกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและกระตุ้นกระบวนการสร้างคอลลาเจนบริเวณบาดแผล

J Ethnopharmacol 2017;197:128-37

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1528

ผลของสารสกัดเมล็ดกาแฟดิบต่อระดับฮอร์โมน
ผลของสารสกัดเมล็ดกาแฟดิบต่อระดับฮอร์โมน adiponectin และดัชนีไขมันในผู้ป่วยไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ปกปิดสองทาง (randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial) ในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอกอฮอล์ (nonalcoholic fatty liver disease; NAFLD) อายุ 20-60 ปี จำนวน 44 คน สุ่มแบ่งกลุ่มให้รับประทานสารสกัดไฮโดร-แอลกอฮอล์จากเมล็ดกาแฟดิบ ขนาด 200 มก. วันละ 2 แคปซูล (ในหนึ่งแคปซูลมีสาร chlorogenic acid 100 มก. และมีคาเฟอีน ...

1418

ผลของการรับประทานสาร
ผลของการรับประทานสาร theaflavin ต่อน้ำหนักตัว ไขมัน และกล้ามเนื้อในอาสาสมัครสุขภาพดีจากการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่ม ปกปิดสองทาง และมีกลุ่มควบคุมเป็นยาหลอก (a randomized, double-blind, placebo-controlled study) เพื่อศึกษาผลของการรับประทานสารสีแดงกลุ่ม theaflavin ซึ่งจัดเป็นสารในกลุ่มโพลีฟีนอล (polyphenols) ที่พบในชาดำ (black tea) ต่อน้ำหนักตัว ไขมัน และกล้ามเนื้อ ในอาสาสมัครสุขภาพดีทั้งเพศชายและเพศหญิงชาวญี่ปุ่น จำนวน 30 คน โดยอาสาสมัครจะถูกแบ่งเป็น 4 กลุ่มและสุ่มให้ได้รับสารกลุ่ม theaflavin ขนาด 50 ...

785

สารสกัดจากกระชายดำปกป้องหัวใจ
สารสกัดจากกระชายดำปกป้องหัวใจการศึกษาผลของสารสกัดจากกระชายดำที่สกัดด้วยเอทานอลต่อการทำงานของหลอดเลือดแดงใหญ่และหัวใจหนูแรทที่แยกจากตัวสัตว์ทดลอง พบว่าสารสกัดจากกระชายดำ ขนาด 10-6-10-3 มคก./มล. ทำให้หลอดเลือดแดงใหญ่ขยายตัว โดยการคลายตัวของหลอดเลือดเปลี่ยนแปลงตามความเข้มข้นของสารสกัดที่เพิ่มขึ้น การศึกษากลไกของสารสกัดจากกระชายดำต่อการขยายตัวของหลอดเลือดแดง พบว่าสารสกัดจากกระชายดำออกฤทธิ์ต่อเซลล์เอนโดทีเลียม (endothelium) โดยกระตุ้นการทำงานของ guanylate cyclase และ nitric oxide syntase (NOS) แต่ไม่...

308

ผลของสาร
ผลของสาร curcumin จากเหง้าขมิ้นในการบรรเทาอาการปวดตามปลายเส้นประสาทในหนูที่เป็นเบาหวานอาการปวดตามปลายเส้นประสาทเป็นอาการแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน และอาการปวดตามปลายเส้นประสาท จะเป็นมากขึ้นเมื่อระดับน้ำตาลสูงขึ้น การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อลดอาการปวดในหนูที่เป็นเบาหวาน โดยเหนี่ยวนำในหนูถีบจักรเป็นเบาหวานด้วยการฉีด streptozotocin ขนาด 200 มก./กก. เข้าทางช่องท้อง เป็นเวลานาน 4 สัปดาห์ จนหนูมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง และน้ำหนักตัวลดลง แบ่งหนูออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม (หนูปกต...

1367

ฤทธิ์ต้านเอนไซม์
ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ polyphenol oxidase ของสารสำคัญจากเปลือกมังคุดการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ polyphenol oxidase (PPO) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผักและผลไม้โดยเฉพาะแอปเปิ้ล มีสีน้ำตาล (enzymatic browning reaction) ของสาร cyanidin-3-sophoroside (CS) ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม anthocyanins ที่พบได้มากในเปลือกมังคุด (Garcinia mangostana) โดยทำการทดสอบกับเอนไซม์ PPO ด้วย Lineweaver Burk plot ผลการทดลองพบว่า CS สามารถยับยั้งการออกฤทธิ์ของ PPO ในแอปเปิ้ลที่ปอกไว้ได้และช่วยให้อายุการเก็บรักษายาวนานขึ้น ทำให้สามารถ...

601

บัวบกช่วยต้าน
บัวบกช่วยต้าน oxidative stress ในสมองหนูแรทที่ถูกกระตุ้นด้วย 3-Nitropropionic-Acidการศึกษาในหนูเม้าส์เพศผู้อายุ 4 สัปดาห์ โดยป้อนสารสกัดน้ำจากบัวบกขนาด 5 มก./กก. น้ำหนักตัว เป็นเวลา 10 วัน และในวันที่ 9-10 ป้อนสารสกัดน้ำจากใบบัวบกร่วมกับการให้ 3-nitropropionic-acid (3-NPA) ขนาด 75 มก./กก.น้ำหนักตัว พบว่าหนูแรทที่ได้รับสารสกัดน้ำจากบัวบกสามารถยับยั้งการเพิ่มขึ้นของ malondialdehyde, reactive oxygen species, hydroperoxide และโปรตีนคาร์บอนิล ในสมองส่วน striatum, cortex, cerebellum และ hippocampus ที...

1058

ฤทธิ์ต้านการอักเสบจากดอกมะตูม
ฤทธิ์ต้านการอักเสบจากดอกมะตูมการทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดน้ำจากดอกแห้งของมะตูม (Aegle marmelos ) ในหนูแรทปกติ และหนูแรทที่เป็นเบาหวาน พบว่าการให้หนูกินสารสกัดที่ขนาด 200 มก./กก. สามารถยับยั้งอาการบวมที่อุ้งเท้าจากการเหนี่ยวนำด้วยการฉีดสาร carrageenan ได้ หลังจากได้รับสารสกัดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง (ยับยั้งได้ 69.9% ในหนูปกติและยับยั้งได้ 78.9% ในหนูที่เป็นเบาหวาน) ซึ่งใกล้เคียงกับยาต้านการอักเสบ indomethacin ขนาด 10 มก./กก. (ยับยั้งได้ 71.9% ในหนูปกติและยับยั้งได้ 79.6% ในหนูที่เป็นเบาหวาน) ...

445

ผลของเครื่องดื่มมันเทศสีม่วงต่อการทำงานของตับ
ผลของเครื่องดื่มมันเทศสีม่วงต่อการทำงานของตับจากผลการศึกษาพบว่า มีผู้เข้าร่วมจนจบการศึกษา 38 คน ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ค่าโลหิตวิทยา และปัสสาวะทั้งสองกลุ่ม ยกเว้นค่าเอนไซม์ตับ GGT, AST และ ALT ในกลุ่ม PSP ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการทดลอง ค่า GGT ลดลงเฉลี่ย 19.0, 19.9, 20.9 และ 20.12 IU/l วัดผลที่ 4, 6, 8 และ 12 สัปดาห์ ในทุกคน และลดลง 37.0, 37.7, 37.3, 30.0 และ 35.1 IU/l วัดผลที่ 4, 6, 8, 10 และ 12 สัปดาห์ ในอาสาสมัครที่มีค่า GGT ก่อนการทดลองสูง ค่า AST ลดลงเฉลี่ย 4.9, 5.4, 5.7, 5.9 แ...

109

ฤทธิ์ต้านมะเร็งของมะขามป้อม
ฤทธิ์ต้านมะเร็งของมะขามป้อม สารสกัดน้ำจากผลมะขามป้อม ( Emblica officinalis   Gaertn. ) ขนาด 1.25 ก./กก. นน.ตัวมีผลยืดอายุหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นมะเร็งช่องท้อง (ascites tumor) ได้ 20% การศึกษาทำโดยการฉีดเซลล์มะเร็งชนิด Daltons lymphoma ascites cell (DLA) เข้าช่องท้อง หลังจากนั้น 24 ชม. ให้สารสกัดผลมะขามป้อมทางปาก 5 วัน โดยให้วันเว้นวัน การศึกษาผลต่อขนาดของก้อนมะเร็งทำโดยฉีดเซลล์มะเร็งชนิด DLA เข้าใต้ผิวหนังที่ข...