Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร, ต้านแบคทีเรียและฆ่าอสุจิของ Salanin

Salanin เป็นสารในกลุ่ม limonoid ซึ่งสกัดได้จากสะเดาแสดงฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร โดยรับประทานขนาด 10, 20 และ 50 mg/kg ไม่แสดงฤทธิ์ต้านแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ แต่แสดงฤทธิ์ฆ่าอสุจิของคน ที่ขนาดความเข้มข้น 0.5 และ 0.25% ของ salanin

Indian Drugs December 2001;38(12):629-32.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1169

ฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของผักปลัง
ฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของผักปลังการทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของสารสกัดน้ำจากใบของผักปลัง (Basella rubraAPJCP 2016;17:73-80 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

451

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ arginase ของสาร flavonols ในโกโก้ เอนไซม์ arginase เป็นเอนไซม์ที่เปลี่ยน L-arginine เป็น L-ornithine เนื่องจาก L-arginine เป็นสารเริ่มต้นในกระบวนการสร้าง nitric oxide ซึ่งเป็นสารที่มีบทบาทสำคัญในการขยายตัวของหลอดเลือด โดยจะถูกเปลี่ยนให้เป็น L-citrulline และ NO ตามลำดับ โดยเอนไซม์ nitric oxide synthase ซึ่งอยู่ใน endothelial cells ดังนั้นหากมีปริมาณของเอนไซม์ arginase สูง จะมีผลไปแย่งกับเอนไซม์ nitric oxide synthase ในการจับกับ L-arginine ทำให้การสร้าง nitric oxide ลดลง ซึ่ง...

1666

การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแผ่นปิดสิวอักเสบที่พัฒนาจากสมุนไพร
การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแผ่นปิดสิวอักเสบที่พัฒนาจากสมุนไพรการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแผ่นปิดสิวอักเสบที่พัฒนาจากสมุนไพร (novel water-soluble herbal acne patch: WHAP) ซึ่งมีส่วนประกอบของว่านหางจระเข้ สารสกัดจากใบบัวบก (4.5%w/w) สารสกัดดอกดาวเรืองหม้อ (4.5%w/w) และสารสกัดจากผลมะขามป้อม (2.5%w/w) เปรียบเทียบกับแผ่นปิดสิวอักเสบที่เตรียมจากสารไฮโดรคอลลอยด์ (hydrocolloid acne patch: HAP) ทำการศึกษาแบบ randomized, assessor-blind controlled ในอาสาสมัครที่มีความรุนแรงของสิวอักเสบระดั...

1536

สารสกัดดอกคาโมมายล์ต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระอันเนื่องมาจากการติดเชื้อพยาธิในลำไส้
สารสกัดดอกคาโมมายล์ต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระอันเนื่องมาจากการติดเชื้อพยาธิในลำไส้ศึกษาฤทธิ์ฆ่าพยาธิ Heligmosomoides polygyrus ของสารสกัดเมทานอลจากดอกคาโมมายล์ (Matricaria recutita L.) ในจานเพาะเลี้ยงตัวอ่อนระยะที่ 3 เปรียบเทียบกับยาฆ่าพยาธิ albendazole (in vitro) และศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ และฆ่าพยาธิของดอกคาโมมายล์ในหนูเม้าส์ที่ถูกทำให้ติดเชื้อพยาธิในลำไส้ด้วยการให้ตัวอ่อนระยะที่ 3 ของพยาธิ H. polygyrus ผ่านทางสารสวนกระเพาะอาหาร (in vivo) โดยป้อนสารสกัดเมทานอลดอกคาโมมายล์ข...

89

เภสัชวิทยา
เภสัชวิทยา และพิษวิทยาของน้ำมันยี่หร่า ต่อการหดเกร็งตัวของมดลูก การรักษาอาการปวดระดูที่ได้ผลจะใช้ยาที่ยับยั้งการสังเคราะห์พรอสตาแกรนดิน (prostaglandin; PGE2) ได้แก่ ยาจำพวก NSAIDs (Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs)และยาที่ลดภาวะหดเกร็งของมดลูกที่มากเกินไป ได้แก่ ยากลุ่ม beta 2 - stimulator หรือ Calcium Channel Blocker ยาเหล่านี้หากใช้ในระยะยาวจะให้ผลข้างเคียง จึงมีความพยายามค้นหาสารอื่นที่มีผลข้างเคียงน้อยกว่า ผลการคัดเลือกได้ น้ำมันยี่หร่า ( Fennel ess...

738

ผลป้องกันเซลล์ประสาทของกระชายดำ
ผลป้องกันเซลล์ประสาทของกระชายดำการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดเฮกเซนจากเหง้ากระชายดำ พบว่าประกอบด้วยอนุพันธุ์ของ methoxyflavone ได้แก่ 5-hydroxy-3,7-dimethoxyflavone, 5-hydroxy-7-methoxyflavone, 5-hydroxy-3,7,4'-trimethoxyflavone, 5-hydroxy-3,7,3',4-tetramethoxyflavone และ3,5,7-trimethoxyflavone เมื่อนำสารเหล่านี้ ความเข้มข้น 0.1, 1 และ 10 ไมโครโมล มาทดสอบฤทธิ์ในการป้องกันเซลล์ประสาท โดยทดลองในเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยง (cortical cells) ของหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดพิษด้วยกลูตาเมท พบว่าสาร 5-Hy...

1007

ฤทธิ์ลดอาการเมื่อยล้าและต้านความเครียดของกระเจี๊ยบมอญ
ฤทธิ์ลดอาการเมื่อยล้าและต้านความเครียดของกระเจี๊ยบมอญ (Abelmoschus esculentus )ศึกษาฤทธิ์ลดอาการเมื่อยล้าและต้านความเครียดของสาร quercetin-3-O-gentiobiose (QG) จากกระเจี๊ยบมอญ (Abelmoschus esculentus ) โดยทำการทดลองในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะเครียดโดยการว่ายน้ำวันละ 150 นาที เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ในระหว่างการทดลองป้อนหนูด้วยสาร QG ขนาดวันละ 25, 50 และ 75 มก./กก. ผลจากการทดลองพบว่าหนูที่ถูกป้อนด้วยสาร QG มีพฤติกรรมที่ทนต่อความเครียดได้มากขึ้น ว่ายน้ำได้นานขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกล...

489

ผลของการดื่มกาแฟต่อการยับยั้งการรวมตัวของเกร็ดเลือดและการรวมตัวของฟีนอล
ผลของการดื่มกาแฟต่อการยับยั้งการรวมตัวของเกร็ดเลือดและการรวมตัวของฟีนอลการศึกษาแบบ cross-over ในอาสาสมัคร 10 คน (ชาย 5 คน หญิง 5 คน) อายุ 24-35 ปี โดยให้อาสาสมัครดื่มกาแฟ 200 มิลลิตรที่มีปริมาณ caffeine 180 มิลลิกรัม หรือรับประทานแคปซูลที่มีสาร caffeine 180 มิลลิกรัม ร่วมกับน้ำ 200 มิลลิตร แล้วทำการเปรียบเทียบการรวมตัวเกร็ดเลือดก่อนดื่ม และหลังดื่มกาแฟเป็นเวลา 30 และ 60 นาที พบว่าการดื่มกาแฟลดการรวมตัวของเกร็ดเลือดที่ถูกกระตุ้นด้วยคอลลาเจนและกรด arachidonic และยังยับยั้งไม่ให้คอลลาเจนไปกระตุ้นกา...

298

การประเมินผลของฤทธิ์ป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนในหนูขาว
การประเมินผลของฤทธิ์ป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนในหนูขาว ของน้ำมันหอมระเหยจากเทียนข้าวเปลือกมีการทดสอบฤทธิ์ต้านโรคกระดูกพรุนของน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดเทียนข้าวเปลือก (Foeniculum vulgare Mill) ที่สกัดด้วยวิธีกลั่นด้วยไอน้ำในหนูขาว ซึ่งจากการวิเคราะห์ด้วย GC/MS พบว่าในน้ำมันมีสารประกอบ 15 ชนิด และมีสารหลักคือ trans -anethole (81.1%) และ fenchone (9.2%) ในการทดลอง หนูขาวเพศเมียสุขภาพดีถูกแบ่งเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นหนูควบคุม กลุ่มที่ 2 เป็นหนูที่ถูกตัดรังไข่และได้รับแต่กระสายยา กลุ่มที่ 3-5 เ...