Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของสารอีควอล (equol) จากถั่วเหลืองหมัก และสารเรสเวอราทรอล (resveratrol) จากองุ่น ต่ออาการต่างๆ ในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน

การศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน 60 คน อายุระหว่าง 50-55 ปี ที่มีอาการร้อนวูบวาบ (hot flash) วิตกกังวล (anxiety) และซึมเศร้า (depressive) โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มทดสอบที่ได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1 เม็ด/วัน ซึ่งประกอบด้วยถั่วเหลืองหมัก 200 มก. ที่มีสารอีควอล (equol) 10 มก. และสารเรสเวอราทรอล (resveratrol) 25 มก. จากองุ่น เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก หลังจากนั้นทำการวัด ผลการศึกษาหลัก จากการประเมินความเกี่ยวข้องระหว่างอายุและอาการต่างๆ ของวัยหมดประจำเดือนด้วย Menopause Rating Scale (MRS) และผลการศึกษาเสริม จากการประเมินระดับความซึมเศร้าด้วย Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D) และประเมินเกี่ยวกับคุณภาพการนอนหลับด้วย Nottingham HealthProfile (NHP) ตามลำดับ
พบว่ากลุ่มทดสอบที่ได้รับสาร equol และ resveratrol มีอาการต่างๆ ที่เป็นผลมาจากภาวะหมดประจำเดือนดีขึ้น โดยเฉพาะอาการช่องคลอดแห้ง อาการของหัวใจ และปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ โดยมีค่าคะแนน MRS ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก นอกจากนี้เมื่อสิ้นสุดการทดสอบในสัปดาห์ที่ 12 จากการสังเกตการณ์ความสนใจในการทำงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อชี้วัดอาการซึมเศร้า พบว่ากลุ่มทดสอบมีจำนวนอาสาสมัครมีอาการซึมเศร้าลดลง โดยมีผลปรับปรุงค่าคะแนน HAM-D และมีผลช่วยให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้น โดยมีผลปรับปรุงค่าคะแนน NHP เช่นเดียวกัน
จากผลการทดสอบจึงสรุปได้ว่าการได้รับสาร equol จากถั่วเหลืองหมัก และสาร resveratrol จากองุ่น เป็นเวลา 12 สัปดาห์ อาจมีผลช่วยในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและบรรเทาอาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะหมดประจำเดือนในผู้หญิงสุขภาพดีได้

Maturitas 2017;96:77-83.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

436

สาร
สาร Andrograpanin จากฟ้าทะลายโจรลดการอักเสบInter Immunopharmacol 2008;8:951-8 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

546

ฤทธิ์ต้านมะเร็งของผักโขมหิน
ฤทธิ์ต้านมะเร็งของผักโขมหินการศึกษาฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของเซลล์และฤทธิ์ต้านเอสโตรเจนของผักโขมหิน (Boerhaavia diffusa3H]-estradiol และพบว่า BME ลดการแสดงออกของยีน pS2  ซึ่งบ่งบอกถึงฤทธิ์ต้านเอสโตรเจน นอกจากนี้ยังทำให้เซลล์ MCF-7 อยู่ในช่วง G0 - G1 ของวัฏจักรของเซลล์ (cell cycle) เพิ่มขึ้น ในขณะที่ช่วงอื่นๆ ลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกิด cell cycle arrest ที่ระยะ G0-G1 จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่าผักโขมหินน่าจะมีฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านมที่เกี่ยวข้องกับผลของเอสโตรเจน ข้อมูลอ้าง...

1628

ตะลิงปลิงช่วยลดการสะสมของไขมันและต้านการอักเสบในตับและไต
ตะลิงปลิงช่วยลดการสะสมของไขมันและต้านการอักเสบในตับและไตศึกษาผลของการรับประทานผงจากผลตะลิงปลิงต่อการทำงานของตับและไตในหนูแรทที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง โดยแบ่งหนูออกเป็น 6 กลุ่ม (กลุ่มละ 8 ตัว) กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารและน้ำปกติ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันสูง กลุ่มที่ 3, 4 และ 5 เลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันสูงร่วมกับการป้อนผงจากผลตะลิงปลิงขนาดวันละ 125, 250 และ 500 มก./กก. ตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ 16 ของการศึกษา จนสิ้นสุดการเลี้ยง (วันที่ 45) และกลุ่มที่ 6 เลี้ยงด้วยอาหารที่มีไข...

201

การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเล็บครุฑใบกระทง
การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเล็บครุฑใบกระทง เล็บครุฑใบกระทง (Scutellaria lateriflora L.) ในอเมริกาเหนือใช้เป็นยาระงับประสาท และรักษาอาการ anxiety จึงได้มีการสกัดสารทั้งต้นโดยน้ำ 50% และ 95% อัลกอฮอล์ เมื่อนำมาตรวจสอบพบว่ายับยั้ง anxiety ได้ และเมื่อตรวจสอบด้วย HPLC พบว่าในสารสกัด 50% ethanol มี baicalin และ 95% ethanol มี baicalein ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ใช่น้ำตาลของ baicalin ในส่วนของสารสกัดด้วยน้ำมี amino acid, GABA จึงเป็นไปได้ว่าฤทธิ์ต้าน anxiety นั้นอาจเนื่องมาจาก ...

214

ฤทธิ์เพิ่มความจำของชะเอมเทศ
ฤทธิ์เพิ่มความจำของชะเอมเทศการศึกษาผลของสารสกัดน้ำชะเอมเทศในหนูถีบจักร พบว่าเมื่อให้หนูกินสารสกัดในขนาด 75, 150 และ 300 มก./กก. เป็นเวลา 4 วัน กลุ่มที่ได้รับ 150 มก./กก. มีการเรียนรู้และความจำเพิ่มขึ้น และยังช่วยทำให้การเสียความทรงจำเนื่องจาก diazepam และ scopolamine หายไป ซึ่งฤทธิ์นี้อาจเนื่องมากจากฤทธิ์ต้านการอักเสบ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ การที่ยับยั้งฤทธิ์ของ scopolamine อาจเนื่องจากมีผลต่อ cholinergic transmission ในสมองหนูJ Ethnopharmacol 2004;91(2-3):361-5 ข้อมู...

779

[6]-Gingerol
[6]-Gingerol มีฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทจากการทำลายของเบต้า-อะไมลอยด์การศึกษาผลของ [6]-gingerol ที่ได้จากขิง ต่อการปกป้องจากการทำลายเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงด้วยเบต้า-อะไมลอยด์ พบว่า ในเซลล์ประสาทที่เลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีระดับเบต้า-อะไมลอยด์ 20 ไมโครโมลาร์ จะมีระดับโปรตีนกระตุ้นการตายของเซลล์ (Bax) เพิ่มขึ้น และมีระดับโปรตีนที่ป้องกันการตายของเซลล์ (Bcl2) ลดลง มีการทำงานของ caspase-3 เพิ่มขึ้น และการตายของเซลล์แบบ apoptosis เพิ่มขึ้น ระดับเบต้า-อะไมลอยด์ยังชักนำให้มีการทำลายเซลล์จากสารอนุมูลอิ...

173

ผลของ
ผลของ isoflavone จากถั่วเหลืองต่อหลอดเลือด เมื่อศึกษาผลของสารสกัดถั่วเหลืองซึ่งมี isoflavone เป็นส่วนใหญ่ (5 มก./กก.) พบว่าเมื่อให้หนูขาวซึ่งตัดมดลูกออกกินเป็นเวลา 4 อาทิตย์ เปรียบเทียบกับ 17beta-estradiol พบว่าสารสกัด isoflavone และ 17beta-estradiol ทำให้การทำงานของหลอดเลือดซึ่งไม่ดีเนื่องจากตัดมดลูกดีขึ้นและ nitric oxide synthetase ทำงานดีขึ้น แต่ 17beta-estradiol ทำให้มดลูกโตขึ้น ส่วน isoflavone ไม่มีผล ฉะนั้นจึงเป็นไปได้ว่า isoflavone จะลดภาวะเสี่ยงต่อการอุดตันของหลอดเลือด ...

627

ช็อกโกแลตดำกับคนอ้วน
ช็อกโกแลตดำกับคนอ้วนการศึกษาผลของช็อกโกแลตดำ (dark chocolate) ที่เสริมด้วยสารโพลีฟีนอลต่อระดับน้ำตาลในเลือด ความดัน คอเลสเตอรอล และระดับของกลูโคคอร์ติโซนในคนอ้วนชาย-หญิง (ค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย 27.7 ± 2.5 กก./ตร.ม2) จำนวน 14 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกรับประทานช็อกโกแลตดำ ขนาด 20 ก. ที่เสริมสารโพลีฟีนอล 500 มก. เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หยุดพัก 1 สัปดาห์ จากนั้นให้รับประทานช็อกโกแลตดำ ขนาด 20 ก. ที่เสริมสารโพลีฟีนอล 1,000 มก. อีก 2 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2 จะทดลองเช่นเดียวกับกลุ่มแรก แต่จะสลับให...

819

การศึกษาทางคลินิกถึงศักยภาพของเห็ดหลินจือในการป้องกันการเป็นโรคหัวใจ
การศึกษาทางคลินิกถึงศักยภาพของเห็ดหลินจือในการป้องกันการเป็นโรคหัวใจการศึกษาในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิต และไขมันในเลือดสูง (systolic blood pressure 130-150 mmHg, diastolic blood pressure 85-100 mmHg, คอเลสเตอรอลรวมมากกว่า 232 มก./ดล.) จำนวน 23 คน ทำการศึกษาแบบสุ่มและข้ามกลุ่มเปรียบเทียบกับยาหลอก นานทั้งสิ้น 12 สัปดาห์ (ช่วงละ 4 สัปดาห์ รวมช่วงหยุดพัก) โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานสารสกัดเห็ดหลินจือ ชนิดแคปซูลครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง (1 แคปซูลมีสารสกัดเห็ดหลินจือ 36...