Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของสารสกัดจากใบพลูต่อหนูที่มีภาวะอ้วนจากการได้รับอาหารไขมันสูง

การศึกษาฤทธิ์ลดความอ้วนของสารสกัด 70% เอทานอลจากใบพลู (Piper betle L.) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความอ้วนด้วยอาหารไขมันสูง โดยให้หนูกินอาหารไขมันสูงร่วมกับสารสกัดใบพลูในขนาด 100 และ 500 มก./กก. เป็นเวลานาน 4 สัปดาห์ จากนั้นวิเคราะห์น้ำหนักตัวและการกินอาหาร (food intake) ทุกสัปดาห์ และเปรียบเทียบผลกับกลุ่มที่ได้รับอาหารร่วมกับน้ำเปล่า พบว่าสารสกัดใบพลูสามารถยับยั้งการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวของหนูที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูงได้ และการวิเคราะห์ทางชีวเคมีในเลือดของหนูที่ได้รับสารสกัดร่วมกับอาหารไขมันสูง พบว่าหนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดทั้ง 2 ขนาดมีระดับของน้ำตาลกลูโคสและคอเลสเตอรอลสูงกว่าหนูที่ได้รับอาหารมาตรฐานร่วมกับน้ำเปล่า แต่มีระดับของคอเลสเตอรอลชนิด LDL ลดลง และระดับของคอเลสเตอรอลชนิด HDL สูงขึ้น เมื่อเทียบกับหนูที่ได้รับอาหารไขมันสูงร่วมกับน้ำเปล่า การวิเคราะห์กระบวนการเผาผลาญของร่างกายโดยการเปรียบเทียบสารเมทาโบไลท์ในเลือดของหนูกลุ่มต่างๆ พบว่าหนูกลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันสูงร่วมกับน้ำเปล่าจะมีปริมาณ glucose, glycine และ alanine สูง ในขณะที่หนูกลุ่มที่ได้อาหารมาตรฐานร่วมกับน้ำเปล่ามีปริมาณ serine, isoleucine, valine และ acetoacetate สูง และพบว่าหนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดขนาด 500 มก./กก. มี metabolite profile รวมถึงระดับ β-hydroxybutyrate สูงเหมือนกับหนูกลุ่มที่ได้รับอาหารมาตรฐานร่วมกับน้ำเปล่า (เทียบได้กับการควบคุมอาหาร) แสดงให้เห็นว่าสารสกัดขนาด 500 มก./กก. สามารถเพิ่มกระบวนการเผาผลาญ (oxidation process) ของร่างกายได้ จึงส่งผลให้น้ำหนักตัวคงที่ โดยไม่มีผลต่อความอยากอาหารจากการได้รับอาหารที่มีไขมันสูง นอกจากนี้ยังมีผลลดการกินอาหารของหนูด้วย ทำให้สามารถสรุปได้ว่าสารสกัด 70% เอทานอลจากใบพลูสามารถช่วยควบคุมน้ำหนักของหนูแรทได้แม้จะได้รับอาหารที่มีไขมันสูง

J Ethnopharmacol 2016;194:690-7.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1082

ฤทธิ์ลดน้ำตาลจากสารสกัดจากหญ้าหนวดแมว
ฤทธิ์ลดน้ำตาลจากสารสกัดจากหญ้าหนวดแมวการศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลของหญ้าหนวดแมว (Orthosiphon stamineus Benth) ในหนูที่เป็นเบาหวานจากการกระตุ้นด้วย streptozotocin พบว่าป้อนสารสกัดหญ้าหนวดแมวที่แยกลำดับส่วนจากสารสกัดหยาบคลอโรฟอร์ม (Cf2-b) ขนาด 1 ก./กก.น้ำหนักตัว วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 14 วัน มีผลลดน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับก่อนการป้อนสารสกัด อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างของระดับอินซูลินระหว่างก่อนและหลังการป้อนสารสกัด เมื่อทำการศึกษาในเซลล์กล้ามเนื้อของหนูแรท พบว่าเมื่อให้ Cf2-b ความเข...

464

ผลของน้ำมะนาวและตะไคร้ในการรักษาฝ้าขาวในปากในผู้ป่วยเอดส์
ผลของน้ำมะนาวและตะไคร้ในการรักษาฝ้าขาวในปากในผู้ป่วยเอดส์ศึกษาผลของน้ำมะนาวและตะไคร้ในการรักษาฝ้าขาวในปากของผู้ป่วยเอดส์ เปรียบเทียบกับสารละลายเยนเชี่ยนไวโอเล็ต 0.5% โดยแบ่งผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 90 คน เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้ทาสารละลายเยนเชี่ยนไวโอเล็ต 0.5% ที่ปาก 3 ครั้งต่อวัน ติดต่อกันนาน 10 วัน กลุ่มที่ 2 ให้กลั้วปากด้วยน้ำมะนาวที่เจือจางด้วยน้ำ (น้ำมะนาวคั้น 20 มล. ผสมน้ำ 10 มล.) แล้วบ้วนทิ้ง รอ 5 นาที จากนั้นอมน้ำมะนาวเจือจางให้นานเท่าที่ทำได้แล้วกลืนลงไป และให้หยดน้ำมะนาวคั้น 2 - 3 หยด 3 ...

627

ช็อกโกแลตดำกับคนอ้วน
ช็อกโกแลตดำกับคนอ้วนการศึกษาผลของช็อกโกแลตดำ (dark chocolate) ที่เสริมด้วยสารโพลีฟีนอลต่อระดับน้ำตาลในเลือด ความดัน คอเลสเตอรอล และระดับของกลูโคคอร์ติโซนในคนอ้วนชาย-หญิง (ค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย 27.7 ± 2.5 กก./ตร.ม2) จำนวน 14 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกรับประทานช็อกโกแลตดำ ขนาด 20 ก. ที่เสริมสารโพลีฟีนอล 500 มก. เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หยุดพัก 1 สัปดาห์ จากนั้นให้รับประทานช็อกโกแลตดำ ขนาด 20 ก. ที่เสริมสารโพลีฟีนอล 1,000 มก. อีก 2 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2 จะทดลองเช่นเดียวกับกลุ่มแรก แต่จะสลับให...

1337

ฤทธิ์ปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศชายของต้นหนามกระสุน
ฤทธิ์ปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศชายของต้นหนามกระสุนการศึกษาฤทธิ์ต่อสมรรถภาพทางเพศชายของต้นหนามกระสุน (Tribulus terrestris L.) โดยสุ่มให้อาสาสมัครเพศชายที่มีภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอย่างอ่อนและปานกลาง (mild or moderate erectile dysfunction อย่างน้อย 6 เดือน) จำนวน 180 คน รับประทานยาเม็ดสารสกัดจากต้นหนามกระสุน (Tribestan®) ขนาด 250 มก. (ประกอบด้วยสารสกัดมาตรฐาน furotanol sapaonin ไม่น้อยกว่า 112.5 มก.) ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังมื้ออาหาร หรือรับประทานยาหลอก ติดต่อกัน 12 สัปดาห์ จากการประเมิน...

704

ฤทธิ์ยับยั้งการสะสมเซลล์ไขมันของสารประกอบในน้ำมันจากต้นว่านน้ำ
ฤทธิ์ยับยั้งการสะสมเซลล์ไขมันของสารประกอบในน้ำมันจากต้นว่านน้ำ (Acorus calamus  )การศึกษาผลของสาร β-asarone ซึ่งเป็นสารสำคัญที่พบอยู่ในน้ำมันจากต้นว่านน้ำ (calamus oil) ต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เริ่มต้นของเซลล์ไขมัน (preadipocyte) ไปเป็นเซลล์ไขมัน (adipocyte) โดยทำการศึกษาในเซลล์ 3T3-L1 preadipocyte และทำการกระตุ้นให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ไขมันโดยในวันที่ 2 ของการเลี้ยงเซลล์ ทำการเปลี่ยนอาหารเลี้ยงเซลล์จาก 10%FBS/DMEM เป็น 10%FBS/DMEM ที่ประกอบด้วย MDI hormone mixure (0.5 ...

1419

ฤทธิ์ของสารสกัดจากชาเขียวในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์
ฤทธิ์ของสารสกัดจากชาเขียวในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากชาเขียวในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ น้ำหนักเกินและไม่มีประวัติเบาหวานร่วมด้วย ทำการศึกษาด้วยการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้รับประทานแคปซูลสารสกัดจากชาเขียว ขนาด 500 มก. วันละ 2 ครั้ง นาน 12 สัปดาห์ กลุ่มที่สอง ได้รับยาหลอก เป็นกลุ่มควบคุม ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดจากชาเขียว สามารถลดน้ำหนักตัว ลดระดับดัชนีที่คำนวณจากการทดสอบความท...

1485

ฤทธิ์ต้านเชื้อรา
ฤทธิ์ต้านเชื้อรา Aspergillus niger จากเหง้าว่านน้ำการศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราของสมุนไพร 10 ชนิด ได้แก่ ใบ Birch-Leaved Cat Tail (Acalypha fruticose), ใบตำแยแมว (Acalypha indica), ใบมะตูม (Aegle marmelos), ใบเสนียด (Adhatoda vasica), ใบรัก (Calotropis gigantean), ใบทองหลางลาย (Erythrina indica), ใบคนทีเขมา (Vitex negundo), ใบยี่โถ (Nerium oleander), ใบมะขามเทศ (Pithecellobium dulce), เหง้าว่านน้ำ (Acorus calamus) และน้ำมันหอมระเหยของว่านน้ำ (ได้จากการสกัดเหง้าว่านน้ำด้วยวิธีกลั่นด้วยน้ำ) โดยนำมาสก...

1075

ฤทธิ์ต้านภาวะดื้อต่ออินซูลินของกระเจี๊ยบแดง
ฤทธิ์ต้านภาวะดื้อต่ออินซูลินของกระเจี๊ยบแดงการศึกษาฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสำคัญจากกระเจี๊ยบแดงพบว่า สารโพลีฟีนอลที่แยกได้จากส่วนกลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบแดง (polyphenol extracts of Hibiscus sabdariffa ; HPE) ซึ่งประกอบด้วยสาร gallic acid, galloyl ester, protocatechuic acid, caffeic acid, caffeoyl quinic acid, chlorogenic acid, และอนุพันธ์ของ quercetin มีฤทธิ์ต้านภาวะดื้อต่ออินซูลิน และลดการเกิดความผิดปกติต่อไตจากภาวะเบาหวาน เมื่อทำการทดสอบในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน และในเซลล์ท่อไตที่ถูกก...

63

ฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือดจากเทียนดำ
ฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือดจากเทียนดำ สาร 2-(2-methoxypropyl)-5-methyl-1,4-benzenediol ซึ่งเป็นสารชนิดใหม่และสารที่เคยพบมาแล้ว 2 ชนิด คือ thymol , carvacrol ซึ่งแยกได้จากสารสกัดเมธานอลของเมล็ดเทียนดำ ( Nigella sativa Linn.)และอนุพันธ์อะเซททิเลตของสารทั้งสาม (acetylated derivatives) แสดงฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือดที่เหนี่ยวนำด้วย arachidonic acid ซึ่งฤทธิ์ในการยับยั้งมากกว่า aspirin 30 เท่าBiol Pharm Bull 2001 ; 24(3) : 307-10 ...