Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ไล่ยุงของน้ำมันหอมระเหยจากกะเพรา สะระแหน่ฝรั่ง ยูคาลิปตัส และเนียมหูเสือ

ทดสอบฤทธิ์ไล่ยุง (repellent activity) ของน้ำมันหอมระเหยจากใบสดของสมุนไพร 4 ชนิด ได้แก่ กะเพรา (Ocimum sanctum), สะระแหน่ฝรั่ง (Mentha piperita), ยูคาลิปตัส (Eucalyptus globulus) และเนียมหูเสือ (Plectranthus amboinicus) ที่สกัดด้วยวิธีการกลั่นด้วยน้ำ (hydrodistillation) และเตรียมเป็นสารละลายน้ำมันหอมระเหยของสมุนไพรแต่ละชนิดความเข้มข้นร้อยละ 20 ในเอทานอล และสารละลายน้ำมันหอมระเหยผสมของสมุนไพรทั้งสี่ชนิดในอัตราส่วนเท่ากัน ความเข้มข้นร้อยละ 5 แล้วทดสอบฤทธิ์ไล่ยุงกับยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) เพศเมียอายุ 3-5 วัน โดยเติมสารละลาย 100 ไมโครลิตรในจานเพาะเชื้อที่วางไว้ในกล่องทดสอบ และประเมินการเกาะของยุง (mosquito landing) ทุกๆ 30 นาที จนครบ 6 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมบวกซึ่งใช้สารไล่แมลงมาตรฐาน DEET (N, N-diethyl-m-toluamide) ความเข้มข้นร้อยละ 20 ในเอทานอล และกลุ่มควบคุมลบซึ่งใช้แอลกอฮอล์อย่างเดียว ผลการทดสอบพบว่าน้ำมันหอมระเหยของกะเพรา สะระแหน่ฝรั่ง เนียมหูเสือ และน้ำมันหอมระเหยผสมสามารถป้องกันการเกาะของยุงได้นานถึง 6 ชั่วโมง เช่นเดียวกับกลุ่มที่ใช้ DEET ส่วนน้ำมันยูคาลิปตัสมีผลป้องกันการเกาะได้ 1 ชั่วโมง 30 นาที ในขณะที่กลุ่มควบคุมลบพบการเกาะและกินอาหาร (feeding) ของยุง จากผลการทดสอบจึงสรุปได้ว่าน้ำมันหอมระเหยของกะเพรา สะระแหน่ฝรั่ง ยูคาลิปตัส เนียมหูเสือ และน้ำมันหอมระเหยผสมที่มีความเข้มข้นเพียงร้อยละ 5 มีฤทธิ์ในการไล่ยุงและป้องกันยุงลายบ้านซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออก ไข้ชิคุนกุนยา และไข้เหลือง อย่างไรก็ตามควรมีข้อมูลการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับความเป็นพิษหรืออาการข้างเคียงของการใช้สมุนไพรทั้ง 4 ชนิด ในการไล่ยุงต่อไปข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1003

สารต้านการอักเสบจากปัญจขันธ์
สารต้านการอักเสบจากปัญจขันธ์สารใหม่ที่สกัดได้จากส่วนเหนือดินของปัญจขันธ์ ได้แก่ 20-oxo-21-nordammar-22, 24-diene saponins, 21-norgypenosides A (1) และ B (2) ความเข้มข้น 10 และ 100 มคก./มล. มีฤทธิ์ลดการอักเสบ เมื่อทดสอบในเซลล์ macrophage RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วยไลโปโพลีแซคคาไรด์ โดยจะลดการแสดงออกของยีนของสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ ได้แก่ interleukin (IL)-1β, cyclooxygenase (COX)-2 และ tumor necrosis factor (TNF)-α J Agric Food Chem 2013;6:12646-52. ...

1388

ฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสไข้หวัดนก
ฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ของสารสกัดสมุนไพร 5 ชนิดAsian Pac J Trop Med 2017;10(9):871-6. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

61

ฤทธิ์ต้านการเกิดออกซิเดชั่น
ฤทธิ์ต้านการเกิดออกซิเดชั่น LDL จากใบหม่อน จากการทดลองฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระพบว่าสารสกัด1-butanol จากใบหม่อน (Morus alba Linn.) สาร quercetin และ isoquercetin สามารถแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) ได้ สารquercetin มีฤทธิ์แรงกว่า isoquercetin 2 เท่า และสารสกัด 1- butanol 17.3 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีฤทธิ์เทียบเท่ากับสาร isoquercetin 4.41 nmol/ml เมื่อทดลองฤทธิ์ต้านการเกิดออกซิเดชั่นของ LDL ของคนและกระต่ายที่ถูกเห...

649

สารสกัด
สารสกัด (-)-Epigallocatechin-3-gallate จากชาเขียวลดความเป็นพิษต่อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจจากการใช้ยาต้านมะเร็ง doxorubicinการศึกษาผลของสารสกัด (-)-Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) จากชาเขียวในการลดความเป็นพิษเนื่องจาก doxorubicin ต่อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ (cardiomyocytes) โดยการเหนี่ยวนำเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจให้เกิดสภาวะเครียดจากออกซิเดชั่น (oxidative stress) ซึ่งจะทำลายเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ด้วยยาต้านมะเร็ง doxorubicin ผลการทดลองพบว่าสารสกัด EGCG จากชาเขียวสามารถป้องกันความเสียหายของเซลล์กล้ามเนื้อหัว...

1453

ประสิทธิผลทางคลินิคของฮ่อมในรูปแบบยาทาเฉพาะที่สำหรับโรคสะเก็ดเงินระยะปานกลาง
ประสิทธิผลทางคลินิคของฮ่อมในรูปแบบยาทาเฉพาะที่สำหรับโรคสะเก็ดเงินระยะปานกลางฤทธิ์ในการบรรเทาอาการโรคสะเก็ดเงินระยะปานกลางของฮ่อมหรือผงครามธรรมชาติ (Indigo naturalis) ซึ่งสกัดได้จากต้นฮ่อม (Baphicacanthus cusia Nees) ได้มีการศึกษาทางคลินิคแบบสุ่ม ชนิดปกปิดสองทาง และมีกลุ่มควบคุม (randomized, double-blind, placebo-controlled trial) ในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินระยะปานกลาง จำนวน 24 คน โดยแบ่งให้ทาขี้ผึ้งที่ผสมผงคราม ความเข้มข้น 1 ส่วนต่อเนื้อขี้ผึ้ง 10 ส่วน จำนวน 16 คน และให้ทายาหลอก จำนวน 8 คน ทาบริเวณผ...

1183

ผลลดความดันโลหิตของกระเจี๊ยบแดง
ผลลดความดันโลหิตของกระเจี๊ยบแดงในการศึกษาวิจัยแบบวิเคราะห์อภิมาน (meta analysis) ซึ่งเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 1999 - 2014 โดยรวบรวมการศึกษาวิจัยทางคลินิกแบบสุ่ม จำนวน 5 เรื่อง พบว่าในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง 390 คน [ความดันโลหิตเฉลี่ยขณะที่หัวใจบีบตัว (systolic blood pressure) อยู่ระหว่าง 120-180 มม.ปรอท และ ความดันโลหิตเฉลี่ยขณะที่หัวใจคลายตัว (diastolic blood pressure) อยู่ระหว่าง 100-150 มม. ปรอท] แบ่งเป็นผู้ป่วยที่ได้รับชาชงดอกกระเจี๊ยบแดง จำนวน 225 คน และกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอก จำนวน 165...

920

ฤทธิ์ปกป้องตับของสารสำคัญจากใบงาขี้ม้อน
ฤทธิ์ปกป้องตับของสารสำคัญจากใบงาขี้ม้อนการทดสอบฤทธิ์ปกป้องตับของสาร caffeic acid (CA) และ rosmarinic acid (RA) ซึ่งเป็นสารสำคัญที่อยู่ในสารสกัดน้ำจากใบงาขี้ม้อน (Perilla frutescens  (L.) Britton) ในเซลล์มะเร็งตับของมนุษย์ HepG2 และในหนูแรท พบว่า CA มีฤทธิ์ต้านการถูกทำลายจากกระบวนการ oxidative ได้ดีกว่า RA และการป้อนสาร CA ขนาด 1.32 มก./กก. น้ำหนักตัว หรือ RA ขนาด 26.84 มก./กก. น้ำหนักตัว ให้หนูซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้ตับถูกทำลายด้วยการฉีดสาร tert-butyl hydroperoxide ขนาด 0.5 มิลลิโมล/กก. น้ำหนัก...

640

ขิงช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด
ขิงช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัดการทดลองแบบ prospective, double blind, randomized ในผู้ป่วยมะเร็งกระดูกที่เข้ารับเคมีบำบัดด้วยยา cisplatin และ doxorubicin จำนวน 60 รอบ (การได้รับเคมีบำบัด 1 ครั้ง คือ 1 รอบ) ถูกสุ่มให้รับประทานแคปซูลขิงผงหรือยาหลอกร่วมกับการให้ยาต้านการอาเจียน ondensetron และ dexamethasone ในวันที่ 1-3 ของการทำเคมีบำบัด ปริมาณของขิงที่ได้รับขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้ป่วย โดยผู้ป่วยที่มีน้ำหนัก 20-40 กก. จะได้รับขิงผงแคปซูลที่มีขิง 167 มก./แคปซูล วันละ 6 แคปซ...

119

การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของสารสกัดฝักคูน
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของสารสกัดฝักคูน การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดฝักคูนซึ่งได้จากวิธีชงในหนูถีบจักรพบว่า ขนาดที่ให้ผลในการเป็นยาระบายคือ 100-500 มก./กก./ครั้ง การทดสอบยังพบว่ามีผลต้าน การหดตัวของลำไส้หนูตะเภาที่ตัดแยกจากลำตัวซึ่งเหนี่ยวนำด้วยเฟนโตลามีน (phentolamine) ความเข้มข้น 10-8M การทดสอบความเป็นพิษพบว่า เมื่อฉีดสารสกัดเข้าหลอดเลือดหนูถีบจักร ขนาดที่ทำให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่งคือ 6.6 ก./กก. เมื่อตรวจสอบชิ้นเนื้อของตับ ไตและลูกอัณฑะ ไม่พบความผิดปกติ แ...