Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ไล่ยุงของน้ำมันหอมระเหยจากกะเพรา สะระแหน่ฝรั่ง ยูคาลิปตัส และเนียมหูเสือ

ทดสอบฤทธิ์ไล่ยุง (repellent activity) ของน้ำมันหอมระเหยจากใบสดของสมุนไพร 4 ชนิด ได้แก่ กะเพรา (Ocimum sanctum), สะระแหน่ฝรั่ง (Mentha piperita), ยูคาลิปตัส (Eucalyptus globulus) และเนียมหูเสือ (Plectranthus amboinicus) ที่สกัดด้วยวิธีการกลั่นด้วยน้ำ (hydrodistillation) และเตรียมเป็นสารละลายน้ำมันหอมระเหยของสมุนไพรแต่ละชนิดความเข้มข้นร้อยละ 20 ในเอทานอล และสารละลายน้ำมันหอมระเหยผสมของสมุนไพรทั้งสี่ชนิดในอัตราส่วนเท่ากัน ความเข้มข้นร้อยละ 5 แล้วทดสอบฤทธิ์ไล่ยุงกับยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) เพศเมียอายุ 3-5 วัน โดยเติมสารละลาย 100 ไมโครลิตรในจานเพาะเชื้อที่วางไว้ในกล่องทดสอบ และประเมินการเกาะของยุง (mosquito landing) ทุกๆ 30 นาที จนครบ 6 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมบวกซึ่งใช้สารไล่แมลงมาตรฐาน DEET (N, N-diethyl-m-toluamide) ความเข้มข้นร้อยละ 20 ในเอทานอล และกลุ่มควบคุมลบซึ่งใช้แอลกอฮอล์อย่างเดียว ผลการทดสอบพบว่าน้ำมันหอมระเหยของกะเพรา สะระแหน่ฝรั่ง เนียมหูเสือ และน้ำมันหอมระเหยผสมสามารถป้องกันการเกาะของยุงได้นานถึง 6 ชั่วโมง เช่นเดียวกับกลุ่มที่ใช้ DEET ส่วนน้ำมันยูคาลิปตัสมีผลป้องกันการเกาะได้ 1 ชั่วโมง 30 นาที ในขณะที่กลุ่มควบคุมลบพบการเกาะและกินอาหาร (feeding) ของยุง จากผลการทดสอบจึงสรุปได้ว่าน้ำมันหอมระเหยของกะเพรา สะระแหน่ฝรั่ง ยูคาลิปตัส เนียมหูเสือ และน้ำมันหอมระเหยผสมที่มีความเข้มข้นเพียงร้อยละ 5 มีฤทธิ์ในการไล่ยุงและป้องกันยุงลายบ้านซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออก ไข้ชิคุนกุนยา และไข้เหลือง อย่างไรก็ตามควรมีข้อมูลการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับความเป็นพิษหรืออาการข้างเคียงของการใช้สมุนไพรทั้ง 4 ชนิด ในการไล่ยุงต่อไปข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

481

ฤทธิ์ต้านการอักเสบ
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ แก้ปวด จากสารในรากมะรุมสาร aurantiamide acetate และ 1,3-dibenzyl urea จากรากมะรุม (Moringa oleifera  ) มีฤทธิ์ยับยั้งสาร tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) และสาร interleukin 2 (IL-2) ในหลอดทดลอง โดยสารทั้ง 2 ชนิดนี้ จะเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดการอักเสบ นอกจากนี้ สาร 1,3-dibenzyl urea ยังแสดงฤทธิ์บรรเทาปวด ซึ่งการออกฤทธิ์ขึ้นกับขนาดที่ให้เมื่อทดสอบในหนูแรท จากผลดังกล่าวทำให้สามารถสรุปได้ว่าสาร aurantiamide acetate และ 1,3-dibenzyl urea มีฤทธิ์ต้านการอักเสบซึ่งอาจจะเป็นปร...

80

ผลของสารสกัดแปะก๊วยต่อการสร้างอนุมูลอิสระในหนูขาวภาวะขาดออกซิเจน
ผลของสารสกัดแปะก๊วยต่อการสร้างอนุมูลอิสระในหนูขาวภาวะขาดออกซิเจน เมื่อทดลองให้สารสกัดแปะก๊วย (Gingko biloba Linn.) ขนาด 25 และ 50 มก.ต่อกก. ในหนูขาวที่ถูกทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนอย่างรุนแรง นาน 21 วัน พบว่าสารสกัดแปะก๊วยมีผลลดอนุมูลอิสระของออกซิเจน ( Oxygenated free radical ) อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยสารสกัดในขนาด 50 มก.ต่อกก.ให้ผลมากกว่า สารสกัดแปะก๊วยไม่มีผลเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ที่มีผลต่อต้านออกซิเดชั่นซึ่งแสดงว่าสารสกัดแปะก๊วยนั้นเอ...

954

ผลของสาร
ผลของสาร caffeoylquinic acid จากสารสกัดมันเทศสีม่วงต่อการเรียนรู้และความจำการทดสอบฤทธิ์ของสาร caffeoylquinic acid (CQA) ในสารสกัดเอทิลอะซิเตตของมันเทศสีม่วง (Ipomoea batatas ) (PSP) ที่มีสาร anthocyanin (PSPEa) หรือไม่มีสาร anthocyanin (PSPEb) ในหนูเม้าส์เพศผู้ที่มีความผิดปกติของการเรียนรู้และการจำจากการเหนี่ยวนำเร่งให้เกิดภาวะแก่ (senescence-accelerated prone mouse strain; SAMP8) และหนูเม้าส์ที่มีภาวะแก่ตามปกติ (senescence-accelerated resistant mice; SAMR1) โดยหนูจะถูกแบ่งเป็น 5 กลุ่มๆ ละ ...

609

ฤทธิ์ต้านเชื้อ
ฤทธิ์ต้านเชื้อ Helicobactor pylori  ของบร็อคโคลี่สารสกัดเมทานอล เฮกเซน คลอโรฟอร์ม เอทิลอะซีเตท บิวทานอล และน้ำจากบร็อคโคลี่ ความเข้มข้น 10 มก./แผ่น มีฤทธิ์ต้านเชื้อ Helicobactor pylori  ได้ โดยสารสกัดคลอโรฟอร์มจะให้ผลดีที่สุด ขณะที่สารสกัดน้ำไม่ได้ผล เมื่อนำสารสกัดคลอโรฟอร์มมาแยกองค์ประกอบทางเคมีพบสารสำคัญ คือ sulforaphane และ อนุพันธ์ ได้แก่ 5-methylsulfinylpentylnitrile, 4-methylsulfinylpentylnitrile, 4-methylthiobutylisothiocyanate และ 3-methylsulfinylpropylisothiocyanate และเมื่...

301

ผลของน้ำทับทิมกับมะเร็งต่อมลูกหมาก
ผลของน้ำทับทิมกับมะเร็งต่อมลูกหมากศึกษาในผู้ชาย 46 คน ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากซ้ำอีก หลังจากที่ได้รับการผ่าตัดหรือการฉายรังสี โดยที่ผู้ป่วยจะต้องมีค่า Prostate-specific antigen (PSA) อยู่ในช่วง 0.2<PSA<5 นาโนกรัม/มล. และ Gleason score ≤ 7 ทำการรักษาโดยให้ผู้ป่วยรับประทานน้ำทับทิมขนาด 8 ออนซ์ วันละ 1 ครั้ง ทุกวัน เทียบเท่ากับการได้สาร polyphenol gallic acid 570 มก. และการศึกษาจะสิ้นสุดลงเมื่อพบว่าโรคมีความคืบหน้ามากขึ้น ซึ่งในการทดลองนี้ใช้เวลาอยู่ในช่วง 15 เดือน ถึง 54 เดือน โดยท...

1576

กลไกในการยับยั้งการสะสมไขมันในตับของสาร
กลไกในการยับยั้งการสะสมไขมันในตับของสาร p-coumaric acidศึกษากลไกการยับยั้งการสะสมไขมันในตับของสาร p-coumaric acid ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม phenolic acid ที่พบได้มากในมะเขือเทศ เห็ด องุ่น และกาแฟ ในเซลล์ตับของมนุษย์ชนิด HepG2 ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยกรดไขมัน palmitic acid (PA) ขนาด 1 มิลลิโมลาร์ โดยให้สาร p-coumaric acid ขนาด 5, 10, และ 20 ไมโครโมลาร์ (ขนาดของสาร p-coumaric acid ที่ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์คือ J Agric Food Chem. 2020;68:3742-9. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไ...

378

ผลของการให้ขิงผสมในอาหารต่อสภาวะการต้านอนุมูลอิสระในหนูขาว
ผลของการให้ขิงผสมในอาหารต่อสภาวะการต้านอนุมูลอิสระในหนูขาวทำการศึกษาในหนูขาวเพศผู้อายุ 8-10 สัปดาห์ โดยให้อาหารที่มีผงขิงผสมในปริมาณ 0.075, 0.15 และ 0.75 กรัมของขิง/ 15 กรัมของอาหาร / วัน (คิดเป็นสัดส่วนของผงขิง 0.5 %, 1% และ 5 % ตามลำดับ) เป็นระยะเวลา 1 เดือน พบว่าอาหารผสมขิงทั้ง 3 สัดส่วน สามารถกระตุ้นการเพิ่มปริมาณเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ 3 ชนิดจากตับ ได้แก่ superoxide dismutase , catalase และ glutathione peroxidase นอกจากนี้ยังช่วยลดระดับ lipid peroxidation ในตับและไต และยับยั้งการเกิด o...

323

ผลของการดื่มโกโก้ต่อระดับไขมันในร่างกาย
ผลของการดื่มโกโก้ต่อระดับไขมันในร่างกายในการศึกษาให้อาสาสมัครเพศชายที่มีระดับคอเลสเตอรอลปกติ และสูงเล็กน้อย จำนวน 25 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม ให้ดื่มน้ำตาล 12 ก. ต่อวัน และกลุ่มที่ดื่มโกโก้ 26 ก. ร่วมกับน้ำตาล 12 ก. ต่อวัน โดยดื่มทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าในทั้ง 2 กลุ่ม มีความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ พลังงาน และสารอาหารที่ได้รับไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามกลุ่มที่ดื่มโกโก้จะมีปริมาณของคอเลสเตอรอลชนิด HDL เพิ่มขึ้น 23.4% และเพิ่มมากกว่ากลุ่มควบคุม ขณะที่ปริมาณ...

127

การยับยั้งเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสของบาราคอล
การยับยั้งเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสของบาราคอล senile plaques ในโรคอัลไซเมอร์ เกิดจากการสะสมของโปรตีน beta - amyloid peptide ซึ่งถูกเหนี่ยวนำโดยAChE การใช้ AChE จึงเป็นวิธีการเด่นชัดในการรักษา ผลของบาราคอลที่สกัดให้บริสุทธิ์จากใบขี้เหล็กอ่อนสด โดยใช้เอนไซม์สกัดหยาบ AChE จากสมองหนูและปลาไหลไฟฟ้ายับยั้ง AChE ได้โดยขึ้นกับขนาดและให้ค่า IC50สมองหนูและปลาไหลเผือกครึ่ง= 0.40 และ 0.21 mmol ตามลำดับ และไฟโซสติกมีน ที่ให้ผลยับยั้ง AChEให้ผลในสมองหนูเป็น 2 เท่าของปลาไหลเผือก พบว่าความเข้ม...