Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ปกป้องตับของสารสกัดเกากีฉ่าย

ทดสอบฤทธิ์ปกป้องตับของสารสกัดผลเกากีฉ่าย (Lycium chinense Mill.) หรือโกจิเบอร์รี ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะตับอักเสบจากไขมันสะสมในตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ (Non-Alcoholic Steatohepatitis; NASH) ด้วยการให้อาหารที่ขาดเมไทโอนีน (methionine) และโคลีน (choline) และให้สารสกัดเกากีฉ่ายขนาด 100, 200 และ 400 มก./กก./วัน ผ่านทางปาก เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมปกติ กลุ่มควบคุมลบ และกลุ่มควบคุมบวกที่ให้สารเบตาอีน (betaine) ขนาด 10 มก./กก. ซึ่งเป็นสารสำคัญที่พบได้ในเกากีฉ่าย และมีงานวิจัยระบุว่ามีฤทธิ์ปกป้องความเป็นพิษของตับ ผลการทดสอบพบว่าเกากีฉ่ายมีผลลดน้ำหนักของตับและลดการสะสมของไขมันในตับ ลดการอักเสบและการเกิดพังผืด (fibrosis) รวมทั้งช่วยเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในตับ นอกจากนี้ยังพบว่ามีผลลด c-Jun N-terminal kinases (JNK) และเพิ่ม extracellular signal-regulated kinase (ERK) ในวิถีการส่งสัญญาณไมโทเจน-แอคทิเวเตทโปรตีนไคเนส (Mitogen-activated protein kinases; MAPK) ในการควบคุมการทํางานของเซลล์ จากผลการทดสอบจึงสรุปได้ว่าเกากีฉ่ายอาจมีผลช่วยปกป้องตับจากภาวะ NASH ได้ อย่างไรก็ตามควรมีข้อมูลการศึกษาทางคลินิกเพิ่มเติมต่อไป

J Funct Foods 2017;31:1-8

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1367

ฤทธิ์ต้านเอนไซม์
ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ polyphenol oxidase ของสารสำคัญจากเปลือกมังคุดการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ polyphenol oxidase (PPO) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผักและผลไม้โดยเฉพาะแอปเปิ้ล มีสีน้ำตาล (enzymatic browning reaction) ของสาร cyanidin-3-sophoroside (CS) ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม anthocyanins ที่พบได้มากในเปลือกมังคุด (Garcinia mangostana) โดยทำการทดสอบกับเอนไซม์ PPO ด้วย Lineweaver Burk plot ผลการทดลองพบว่า CS สามารถยับยั้งการออกฤทธิ์ของ PPO ในแอปเปิ้ลที่ปอกไว้ได้และช่วยให้อายุการเก็บรักษายาวนานขึ้น ทำให้สามารถ...

1246

ผลของสารสกัดเมล็ดองุ่นต่อความดันโลหิตในผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง
ผลของสารสกัดเมล็ดองุ่นต่อความดันโลหิตในผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงการศึกษาแบบสุ่มและปกปิดทั้ง 2 ฝ่าย ในผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นความดันโลหิตสูง (ความดันโลหิตช่วงบน 120-139 มม.ปรอท ความดันโลหิตช่วงล่าง 80-89 มม.ปรอท) ทั้งชาย และหญิงจำนวน 28 คน ทุกคนจะได้รับเครื่องดื่มที่เป็นยาหลอกก่อน 2 สัปดาห์ จากนั้นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ได้รับเครื่องดื่มที่เป็นยาหลอกต่อไปอีก จำนวน 16 คน ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ได้รับเครื่องดื่มที่มีสารสกัดจากเมล็ดองุ่น 300 มก./วัน (แบ่งรับป...

1238

ฤทธิ์ลดภาวะซึมเศร้าของหญ้าฝรั่นในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบผ่านสายสวน
ฤทธิ์ลดภาวะซึมเศร้าของหญ้าฝรั่นในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบผ่านสายสวนศึกษาฤทธิ์ลดภาวะซึมเศร้าของหญ้าฝรั่นในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบผ่านสายสวน โดยทดลองให้ผู้ป่วยจำนวน 20 คน (เพศชาย 11 คน, เพศหญิง 9 คน, อายุเฉลี่ย 52.05±8.92 ปี) รับประทานแคปซูลหญ้าฝรั่นวันละ 30 มก./วัน นาน 6 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับผู้ป่วยกลุ่มควบคุมจำนวน 20 คน (เพศชาย 14 คน, เพศหญิง 6 คน, อายุเฉลี่ย 53.10±8.47 ปี) ที่ได้รับยารักษาโรคซึมเศร้า fluoxetine ขนาดวันละ 40 มก./วัน นาน 6 สัปดาห์...

1335

สาร
สาร ginsenoside Rb 1 ช่วยชะลอภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังการศึกษาแบบ randomized, placebo-controlled study ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรังระยะต้น (ระยะที่ 2 และ 3) จำนวน 197 คน สุ่มให้รับประทานสาร ginsenoside Rb 1 จากโสม (Panax ginseng C.A.Mey.) ขนาดวันละ 500 มก. หรือยาหลอก ติดต่อกัน 6 เดือน พบว่าสาร ginsenoside Rb 1 สามารถชะลอความเสื่อมของไต เพิ่มการกำจัดออกของครีตินีนและยูเรีย ได้ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก นอกจากนี้ยังลดภาวะเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) และต้านการอ...

578

การรับประทานหน่อไม้ช่วยลดปริมาณไขมันในเลือดและการทำงานของลำไส้
การรับประทานหน่อไม้ช่วยลดปริมาณไขมันในเลือดและการทำงานของลำไส้การศึกษาในอาสาสมัครหญิงสุขภาพดี 8 คน อายุ 21-23 ปี ให้รับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์แตกต่างกัน ช่วงแรกให้รับประทานอาหารปราศจากไฟเบอร์ ช่วงที่สองรับประทานที่มี cellulose 25 ก. และช่วงที่ 3 ให้รับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของหน่อไม้ 360 ก. (มีปริมาณไฟเบอร์เท่าการรับประทาน cellulose 25 ก.) โดยรับประทานช่วงละ 6 วัน เมื่อจบการทดลองพบว่าการรับประทานหน่อไม้ช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลรวม LDL (Low density lipoprotein) คอเลสเตอรอล และ atherogenic index ...

979

การทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดมาตรฐานปัญจขันธ์
การทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดมาตรฐานปัญจขันธ์การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดน้ำจากส่วนเหนือดินของปัญจขันธ์ ซึ่งมีสาร gypenosides ประกอบอยู่ 6% โดยป้อนสารสกัด ขนาด 5,000 มก./กก. เพียงครั้งเดียวแก่หนูแรท เปรียบเทียบผลกับหนูกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสารสกัด พบว่าสารสกัดไม่ทำให้หนูตาย หรือเกิดอาการพิษใดๆ และไม่พบความผิดปกติของอวัยวะภายใน การทดสอบความเป็นพิษกึ่งเรื้อรัง โดยแบ่งหนูเป็นกลุ่มที่ป้อนสารสกัด ขนาด 1,000 มก./กก./วัน เป็นเวลา 90 วัน (treatment group) กลุ่มที่ป้อนสารสกัด ขนาด 1,000 มก./ก...

205

ผลของการลดน้ำตาลของสารสกัดมะระด้วยน้ำในหนูที่ออกกำลัง
ผลของการลดน้ำตาลของสารสกัดมะระด้วยน้ำในหนูที่ออกกำลัง การทดสอบฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดมะระในหนู พบว่าให้ผลดีในหนูเบาหวาน Type 2 ที่ออกกำลังร่วมด้วย โดยลดน้ำตาลได้มากกว่าการได้รับมะระหรือออกกำลังอย่างเดียว(Biol Pharm Bull 2004;27(2):248-50 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

436

สาร
สาร Andrograpanin จากฟ้าทะลายโจรลดการอักเสบInter Immunopharmacol 2008;8:951-8 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

142

ฤทธิ์สงบประสาท
ฤทธิ์สงบประสาท ต้านการแพ้ และฤทธิ์เป็นยาถ่ายของใบกรรณิกา สารสกัดใบกรรรณิกาด้วยอัลกอฮอล์ซึ่งนำแยกส่วนเฉพาะส่วนที่ละลายน้ำ มีฤทธิ์กดประสาท และเพิ่มฤทธิ์ของยานอนหลับ และมีผลต่อการทำงานของ motor activity ลดไข้ เช่นเดียวกับยาสงบประสาททั่วไป จึงเป็นการยืนยันการใช้ในการแพทย์อายุรเวชว่ากรรณิกาใช้เป็นยาสงบประสาท J Ethnopharmacol 2002;81:321-5 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...