Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ลดการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระของยาริดสีดวงมหากาฬ

ยาริดสีดวงมหากาฬ เป็นตำรับยาที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ใช้ในการบรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก ประกอบด้วยสมุนไพรต่างๆ รวม 22 ชนิด ได้แก่ มดยอบ ขอบชะนางแดง ขอบชะนางขาว โกฐกักกรา โกฐสอ โกฐจุฬาลำพา โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน สนเทศ ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ สะค้าน สมุลแว้ง ดีปลี พริกไทย ขิง และอบเชยเทศ ในการศึกษาฤทธิ์ลดการอักเสบของสารสกัด 80% เอทานอลของยาริดสีดวงมหากาฬในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วยวิธี cotton pellet-induced granuloma formation โดยป้อนสารสกัดขนาด 25, 50 และ 100 มก./กก./วัน เป็นเวลา 14 วัน เปรียบเทียบผลกับยาต้านการอักเสบอินโดเมทาซิน (indomethacin) ขนาด 5 มก./กก. พบว่าสารสกัดมีฤทธิ์ลดการอักเสบได้ โดยที่ขนาด 50 มก./กก. จะให้ผลดีที่สุด และดีกว่ายา indomethacin สำหรับการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด 80% เอทานอลของยาริดสีดวงมหากาฬและสมุนไพรเดี่ยวที่เป็นส่วนประกอบในตำรับยาด้วยวิธี DPPH และ lipid peroxidation inhibition พบว่าตำรับยาริดสีดวงมหากาฬ มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่ต้านการเกิดอนุมูลอิสระได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) = 70.2 มคก./มล. เมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH และ IC50 = 5.3 มคก./มล. เมื่อทดสอบด้วยวิธี lipid peroxidation inhibition ในส่วนของสมุนไพรเดี่ยว พบว่าโกฐพุงปลา สมุลแว้ง และอบเชยเทศ มีฤทธิ์ดีสุดในการต้านอนุมูลอิสระ เมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH (IC50 4.4, 5.2 และ 8.0 มคก./มล. ตามลำดับ) และในวิธี lipid peroxidation inhibition ลูกจันทน์, ดอกจันทน์, โกฐพุงปลา, สมุลแว้ง และขิง จะมีฤทธิ์ดีสุดในการต้านอนุมูลอิสระ (IC50 = 1.3, 1.7, 1.8, 2.1, และ 2.7 มคก./มล. ตามลำดับ) และมีฤทธิ์ดีกว่าสารมาตราฐาน trolox และ rutin เมื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสมุนไพร จะพบว่าโกฐพุงปลามีปริมาณของสารฟีนอลิกรวมสูงสุด รองลงมาคือ สมุลแว้ง และอบเชยเทศ

Mahidol Univ J Pharm Sci 2015;42(3):144-52.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1252

ประสิทธิผลของยาสหัศธาราในการลดอาการปวดเข่าของผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
ประสิทธิผลของยาสหัศธาราในการลดอาการปวดเข่าของผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมการศึกษาในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่าและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นข้อเข่าเสื่อม จำนวน 144 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกได้รับการรักษาด้วยยาไดโคลฟีแนค กลุ่มที่สองได้รับการรักษาโดยยาสหัศธารา เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อลดอาการปวดจากข้อเข่าเสื่อม และประเมินผลด้านอาการปวดข้อ อาการข้อฝืด ข้อตึงและการใช้งานข้อ รวมทั้งติดตามภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น เช่น อาการปวดท้อง เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต...

712

การบริโภคสตรอเบอรรี่ช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระและต้านการแตกสลายของเม็ดเลือดแดงในคน
การบริโภคสตรอเบอรรี่ช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระและต้านการแตกสลายของเม็ดเลือดแดงในคนการศึกษาในผู้ที่มีสุขภาพดีจำนวน 12 คน (ผู้ชาย 5 คน และผู้หญิง 7 คน) อายุเฉลี่ย 34 ± 8 ปี ดัชนีมวลกาย 22.2 ± 2.4 กก./ม.2 รับประทานผลสตรอเบอรรี่สดขนาด 500 กรัม/วัน ในช่วงเวลาครึ่งวันเช้า และครึ่งวันบ่ายระหว่างมื้ออาหาร นาน 16 วัน และทำการเจาะเลือดเพื่อดูระดับสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินซีในระหว่างการทดลอง และหลังเสร็จสิ้นการทดลอง 1 เดือน พบว่าระดับสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินซีในเลือดสูงขึ้น และเพิ่ม...

1296

ฤทธิ์รักษาแผลของสารสกัดเอ็น-บิวทิลแอลกอฮอล์จากดอกชบา
ฤทธิ์รักษาแผลของสารสกัดเอ็น-บิวทิลแอลกอฮอล์จากดอกชบาการศึกษาฤทธิ์รักษาแผลชนิดถูกตัด (exision wound) ของสารสกัดเอ็น-บิวทิลแอลกอฮอล์จากดอกชบาสีแดง (Hibiscus rosa-sinensis L.) ในหนูแรทที่ถูกทำให้เกิดแผล จากนั้นทาสารสกัดจากดอกชบาที่ความเข้มข้น 80, 160 และ 320 มก./มล. บริเวณแผล วันละ 2 ครั้ง ต่อเนื่องกัน 9 วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่รักษาด้วยการใช้ recombinant bovine basic fibroblast growth factor (rbFGF: สารที่กระตุ้นเซลล์ไฟโบรบลาสให้สร้างคอลลาเจน) และกลุ่มควบคุมที่รักษาด้วยไดเมทิลซัลโฟไซด์ความเข้มข้...

1398

ผลของสารสกัดกระชายดำต่อโรคข้อเข่าเสื่อม
ผลของสารสกัดกระชายดำต่อโรคข้อเข่าเสื่อมการศึกษาฤทธิ์ลดอาการข้อเข่าเสื่อมของสารสกัดกระชายดำในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดข้อเข่าอักเสบด้วยกรดโมโนไอโอโดอะซิติก (monoiodoacetic) โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับสารสกัดเหง้ากระชายดำด้วย 60% เอทานอล ขนาด 100 มก./กก. น้ำหนักหนู และกลุ่มที่ได้รับยา diclofenac ขนาด 10 มก./กก. น้ำหนักหนู เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นในวันที่ 8 ทำการวัดระดับการทนต่อความเจ็บปวด (pain threshold) ด้วย von Frey algesiometry เปรียบเทียบผลกับกลุ่มควบคุม พบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดกระชายดำ และยา ...

979

การทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดมาตรฐานปัญจขันธ์
การทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดมาตรฐานปัญจขันธ์การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดน้ำจากส่วนเหนือดินของปัญจขันธ์ ซึ่งมีสาร gypenosides ประกอบอยู่ 6% โดยป้อนสารสกัด ขนาด 5,000 มก./กก. เพียงครั้งเดียวแก่หนูแรท เปรียบเทียบผลกับหนูกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสารสกัด พบว่าสารสกัดไม่ทำให้หนูตาย หรือเกิดอาการพิษใดๆ และไม่พบความผิดปกติของอวัยวะภายใน การทดสอบความเป็นพิษกึ่งเรื้อรัง โดยแบ่งหนูเป็นกลุ่มที่ป้อนสารสกัด ขนาด 1,000 มก./กก./วัน เป็นเวลา 90 วัน (treatment group) กลุ่มที่ป้อนสารสกัด ขนาด 1,000 มก./ก...

1475

ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดสาร
ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดสาร acrylamide ในขนมปังของสาร EGCG จากชาเขียวการศึกษาผลของการเติมสาร (-)-epigallocatechin gallate (EGCG) ที่สกัดได้จากชาเขียว (green tea) ต่อการเกิดสาร acrylamide ในระหว่างกระบวนการอบขนมปัง โดยเติม EGCG ในขนาด 3.3, 6.6 และ 9.9 ก./กก. ลงในสูตรการทำขนมปังขาว แล้ววิเคราะห์การเกิดสาร acrylamide ด้วย liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) พบว่า EGCG สามารถลดการเกิด acrylamide ได้ 30.2%, 34.3% และ 37.4% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่มีการเติม EGCG และทำให้ความชื้นข...

1441

ฤทธิ์ลดการเกิดไขมันพอกตับและลดความเสี่ยงภาวะหลอดเลือดแข็งตัวของสารสกัดลูกใต้ใบ
ฤทธิ์ลดการเกิดไขมันพอกตับและลดความเสี่ยงภาวะหลอดเลือดแข็งตัวของสารสกัดลูกใต้ใบการทดสอบในหนูแรทเพศผู้ที่ป้อนสารสกัดน้ำจากต้นลูกใต้ใบ (Phyllanthus niruri L.) ขนาด 1,000 มก./กก. น้ำหนักตัว หรือป้อนสารสกัด 50% เมทานอลจากต้นลูกใต้ใบ ขนาด 10 มล./กก.น้ำหนักตัว และสารสกัดเมทานอลจากต้นลูกใต้ใบ ขนาด 10 มล./กก.น้ำหนักตัว ร่วมกับการป้อนด้วยอาหารไขมันสูง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าสารสกัด 50% เมทานอลให้ผลชะลอการโรคไขมันสะสมในตับได้ดีที่สุด โดยลดการภาวะตับโต (hepatomegaly) ลง 16% การสะสมไขมันในช่องท้องลดลง 22% ร...

287

สาร
สาร 3-O - β -D-Glucosyl-kaempferol จากผักหวานบ้านมีฤทธิ์ช่วยลดน้ำหนักในหนูทดลองป้อนสาร 3-O - β -D-Glucosyl-(1→6)-β -D-glucosyl-kaempferol (GKK) ที่สกัดได้จากกิ่งอ่อนและใบของต้นผักหวานบ้าน ให้หนูปริมาณ 60 มก./กก. เป็นเวลา 28 วัน พบว่าหนูที่ได้รับสารดังกล่าวมีการกินอาหารน้อยลงถึง 15% เมื่อเปรียบเทียบกับหนูปกติ ทำให้หนูมีน้ำหนักน้อยลง ผลการลดน้ำหนักยังสามารถเห็นได้ในหนูที่ได้รับ GKK เพียง 6 มก./กก. นอกจากนี้ในหนูที่กินอาหารที่มีไขมันสูง เมื่อได้รับ GKK ทั้งสองความเข้มข้นจะทำให้...

207

กระตุ้นการสมานแผลในกระต่ายโดยชะเอมเทศ
กระตุ้นการสมานแผลในกระต่ายโดยชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glabra)เป็นการศึกษาในกระต่ายนิวซีแลนด์น้ำหนัก 1.8-2.2 กก. ซึ่งทำให้เกิดแผลโดยการเปิดผิวหนังบริเวณหลังและเอวด้านซ้ายซึ่งโกนขนออกแล้ว แผลมีขนาด 20 ด 20 มม. สารสกัด hydroalcoholic ของชะเอมเทศเตรียมโดยวิธีการหมัก แล้วนำมาทำในรูปแบบครีมที่มีความเข้มข้นของสาร 5%, 10% และ 15% wt/wt ใน cucerinbase แล้วทาวันละ 2 ครั้ง โดยใช้ครีม Phenytoin 1% เป็นกลุ่มควบคุม พบว่าครีมสารสกัดชะเอมเทศขนาด 10% ให้ผลในการสมานแผลดีกว่าการใช้ครีม PhenytoinSaudi Pharmaceutica...