Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

การดื่มน้ำส้มหมัก (orange fermented) ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

ศึกษาผลการดื่มน้ำส้มหมักต่อความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในหนูเม้าส์ โดยทดลองป้อนน้ำส้มหมักให้แก่หนูในขนาดที่เทียบเท่ากับการดื่มในคนคือ 250 และ 500 มล./วัน เปรียบเทียบกับการป้อนน้ำส้มคั้น และน้ำเปล่า (กลุ่มควบคุม) นาน 12 สัปดาห์ พบว่าการดื่มน้ำส้มหมักมีผลเพิ่มระดับเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต้านอนุมูลอิสระได้แก่ catalase, superoxide dismutase, glutathione reductase และ glutathione peroxidase เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และมีผลลดการเกิดปฏิกิริยา lipid peroxidation ซึ่งบ่งชี้ถึงการเกิดอนุมูลอิสระ และยับยั้งการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับภาวะการอักเสบได้แก่ Interleikin-6 และ C-reactive protein นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ค่าไขมันในเลือดยังพบว่า หนูเม้าส์ที่ดื่มน้ำส้มหมักมีระดับคอเลสเตอรอล และ LDL ลดลง ส่วนระดับ HDL ในเลือดสูงขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ผลจากการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการดื่มน้ำส้มหมัก โดยพบว่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และลดไขมันในเลือดของน้ำส้มหมักอาจมีผลช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ ซึ่งขนาดการดื่ม 250 มล./วัน น่าจะเพียงพอต่อการลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ส่วนขนาดที่เพิ่มขึ้น (500 มล./วัน) มีผลให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากขึ้น

Food Chem Toxicol 2015; 78: 78-85.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1308

ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของฝาง
ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของฝางสารสกัด hydro-alcoholic จากแก่นฝาง (Caesalpinia sappan L.) ขนาด 250 และ 500 มก./กก.น้ำหนักตัว สามารถป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของหนูแรทจากการเหนี่ยวนำด้วยการป้อนเอทานอล หรือป้อนด้วยยา indomethacin และวิธีผูกช่วงต่อระหว่างกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็ก (pylorus ligation) โดยอาศัยฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เพิ่มการหลั่งเยื่อเมือกจากผนังเซลล์กระเพาะอาหาร ยับยั้งการแสดงออกของโปรตีนทีเกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ ได้แก่ prostaglandin E2, cyclooxygenase-1, cyclooxygen...

313

ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคฟันผุของโกฐกระดูก
ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคฟันผุของโกฐกระดูกสารสกัดด้วยเอทานอลจากรากโกฐกระดูก ความเข้มข้น 0.5 - 4 มก./มล. มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutans ที่เป็นสาเหตุโรคฟันผุ ยับยั้งการสร้างกรดของแบคทีเรีย การยึดเกาะของแบคทีเรียต่อแผ่นโมเดล hydroxyapatite beads ที่เคลือบด้วยน้ำลาย (saliva-coated hydroxyapatite beads) และการสังเคราะห์กลูแคนJ Ethnopharmacol 2007;111:413-7 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1017

ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคเท้าเหม็นและลดการอักเสบของมะขามป้อม
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคเท้าเหม็นและลดการอักเสบของมะขามป้อมสารสกัด 95% เอทานอลจากเมล็ดและเนื้อของมะขามป้อม ความเข้มข้น 20 มก./แผ่น มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคเท้าเหม็น ได้แก่ Kytococcus sedentarius ATCC 27573, K. sedentarius ATCC 27574 และ K. sedentarius ATCC 27575 เมื่อทดสอบด้วยวิธี agar diffusion โดยพบว่าบริเวณยับยั้งเชื้อ (Inhibition zone) ของสารสกัดทั้งสอง มีค่าระหว่าง 18.67 - 42.37 และ 14.72 - 43.57 มม. ตามลำดับ และการศึกษาฤทธิ์ลดการอักเสบในหนูแรท โดยทาสารสกัด ...

1354

ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของยอบ้าน
ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของยอบ้านการศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของน้ำคั้นจากผลยอ (Morinda citrifolia L.) หรือโนนิ (noni fruit juice; NFJ) โดยทำการศึกษาระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน (neural-immune interactions) ผ่านการนำสัญญาณภายในเซลล์ม้ามของหนูแรทชนิด F344 ซึ่งทำการศึกษาทั้งในเซลล์ (เซลล์ลิมโฟไซต์จากส่วนม้าม) และในร่างกายของหนูแรทหนุ่ม (อายุ 3 - 4 เดือน) และหนูแรทแก่ (อายุ 16 - 21 เดือน) สำหรับการศึกษาในเซลล์ เซลล์ม้ามของหนูจะได้รับ NJF ขนาด 0.0001-1% เป็นเวลานาน 24 ชม. ส่วนกา...

263

สารออกฤทธิ์ยับยั้งพรอสตาแกลนดินจากหญ้าหัวโต
สารออกฤทธิ์ยับยั้งพรอสตาแกลนดินจากหญ้าหัวโต สาร diterpenes จากสารสกัดจากทั้งต้นของหญ้าหัวโต มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ พรอสตาแกลนดินอี 1 (PGE1) และพรอสตาแกลนดินอี 2 (PGE2) ที่เหนี่ยวนำให้เกิดการหดตัวของลำไส้เล็กหนูตะเภา สารที่ออกฤทธิ์ดีที่สุดคือ leucasperoside B สามารถยับยั้งทั้ง PGE1 และ PGE2 ด้วยความเข้มข้น 16 และ 48 โมโครโมลตามลำดับ สาร leucasperones A และ leucasperoside A ยับยั้ง PGE ทั้ง 2 ชนิดเช่นกันด้วยความเข้มข้น 126 และ 76 ไมโครโมล ตามลำดับ ขณะที่สาร linifolioside ยับยั้งเฉพาะ PGE1 ...

1300

ฤทธิ์ต้านภูมิแพ้ของเลมอนและส้มควินซ์
ฤทธิ์ต้านภูมิแพ้ของเลมอนและส้มควินซ์การทดสอบทางคลินิกแบบ randomized placebo controlled cross-over study ในผู้ป่วยที่มีอาการแพ้เกสรหญ้าทั้งหญิงและชายอายุ 18-50 ปี จำนวน 43 คน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับสเปรย์พ่นจมูกที่มีส่วนผสมของสารสกัดเลมอน (Citrus limon) ขนาด 80-120 มก./10 มล.และส้มควินซ์ (Cydonia oblonga) ขนาด ขนาด 300 มก./10 มล. เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ทำการทดสอบเป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วสลับการรักษา และประเมินอาการภูมิแพ้ของผู้ป่วยแต่ละกลุ่มก่อนและหลังการรักษา ผลการศึกษาหลัก จากการวัดค่าอัต...

344

ตำรับยา
ตำรับยา MTEC ลดการทำงานผิดปกติของอัณฑะในหนูที่เป็นเบาหวานเมื่อป้อนตำรับยา MTEC (ประกอบด้วยสารสกัดด้วยเมทานอล:น้ำ (3:2) จากรากกล้วยป่า (Musa paradiaca ), จากเมล็ดมะขาม เมล็ดหว้า และใบตำลึง ในสัดส่วน 2:1:1:1) ให้หนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin (จะทำให้น้ำหนักตัวลดลง ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ระดับอินซูลินในเลือดลดลง และการทำงานของอัณฑะผิดปกติ) ขนาดยา MTEC 60 มก. ในน้ำมันมะกอก 0.5 มล./ น้ำหนักตัวหนู วันละ 2 ครั้ง เวลาเช้าและเย็น นาน 14 วัน พบว่า ตำรับยา MTEC จะช่วยเ...

1552

ฤทธิ์บรรเทาอาการเหนื่อยล้าของสารแอนโธไซยานินจากเปลือกเสาวรส
ฤทธิ์บรรเทาอาการเหนื่อยล้าของสารแอนโธไซยานินจากเปลือกเสาวรสศึกษาฤทธิ์บรรเทาอาการเหนื่อยล้าของสารแอนโธไซยานินจากเปลือกเสาวรส (Passiflora edulis Sims) ในหนูเม้าส์ ซึ่งจากการสกัดและวิเคราะห์สารแอนโธไซยานินจากเปลือกเสาวรสผลสีม่วงด้วยเทคนิค HPLC และ UPLC-MS/MS พบว่า ประกอบด้วยสารสำคัญ 3 ชนิดคือ cyanidin-3-O-glucoside, cyanidin-3-O-rutinoside และ peonidin-3-O-glucoside และมีปริมาณแอนโธไซยานินที่สกัดได้เท่ากับ 710.40 มก./ก. การทดลองป้อนสารแอนโธไซยานินจากเปลือกเสาวรสผลสีม่วงขนาดวันละ 200, 400 และ 600 มก...

1301

ฤทธิ์ของมะม่วงต่อระบบหลอดเลือดฝอย
ฤทธิ์ของมะม่วงต่อระบบหลอดเลือดฝอย (microcirculation) และเมตาบอลิซึมของกลูโคสการทดสอบทางคลินิกในอาสาสมัครสุขภาพดีทั้งหญิงและชาย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน ให้รับประทานผงแป้งที่เตรียมจากผลมะม่วงระยะดิบ ขนาด 100 และ 300 มก./วัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก เมื่อวัดการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดฝอยด้วยเทคนิค Oxygen-to-see System พบว่าการไหลของเลือดไหลอย่างรวดเร็ว (reactive hyperemia) มีค่าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผงมะม่วงขนาด 100 มก. และที่ขนาด 300 มก. พบว่ามีผลช่วยล...