Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของขิงในการป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหารจากการใช้ยาต้านวัณโรค

การศึกษาในผู้ป่วยวัณโรค จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับขิง ขนาด 500 มก. (2 แคปซูล)/วัน (1 แคปซูลประกอบด้วยผงเหง้าขิงแห้ง 250 มก.) และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก โดยให้ก่อนได้รับยาต้านวัณโรค 30 นาที เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ทำการบันทึกอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง และความเป็นพิษต่อตับจากการใช้ยาต้านวัณโรค พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับขิงจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก สำหรับเรื่องความเป็นพิษต่อตับแม้ว่าผลจะไม่ชัดเจน แต่ผู้ป่วยที่ได้รับขิงจะพบความเป็นพิษต่อตับจากการใช้ยาต้านวัณโรคน้อยกว่ากลุ่มยาหลอก สรุปได้ว่า ขิงอาจจะเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหารจากการใช้ยาต้านวัณโรครวมถึงการเกิดพิษต่อตับได้

Phytother Res 2016;30:1003-9.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

981

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ aldose reductase ของมะตูม และป้องกันการเป็นต้อกระจกในหนูที่เป็นเบาหวานสารสกัดเอทิลอะซิเตดจากใบมะตูมเมื่อนำไปทดสอบในหลอดทดลอง พบว่าสามารถยับยั้งเอนไซม์ aldose reductase ในเลนส์ลูกตาของหนูแรทได้ โดยค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) มีค่าประมาณ 15 มคก./มล. และสารสกัดดังกล่าวสามารถป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดสูงที่เหนี่ยวนำให้มีการทำงานเพิ่มขึ้นของเอนไซม์ aldose reductase และมีการสะสมของสาร sorbitol และเกิดภาวะตาดำขุ่นเหมือนเป็นต้อกระจก ในเลนส์ตาของหนูแรทที่นำมาศึกษานอกตัว...

847

ฤทธิ์ปกป้องสมองของสารจากถั่วเหลืองดำ
ฤทธิ์ปกป้องสมองของสารจากถั่วเหลืองดำ (black soybean)การทดสอบฤทธิ์ปกป้องสมองของสารในกลุ่ม anthocyanins ได้แก่ cyanidin-3-O-glucoside, delphinidin-3-O-glucoside และ petunidin-3-O-glucoside ซึ่งแยกได้จากส่วนเปลือกหุ้มเมล็ดของถั่วเหลืองดำ (Glycine max  L.) cv. Cheongja 3 ในเซลล์สมองของมนุษย์ (human brain neuroblastoma SK-N-SH) ซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการตายด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) พบว่าการที่เซลล์สมองได้รับสารในกลุ่ม anthocyanins (2, 5, 10 และ 25 มคก./มล.) ก่อนการได้รับ H2O2 เซลล์จะลดการส...

47

ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ
ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ HIV-1 protease ของสาร flavonoids และ tannins การศึกษาผลการยับยั้งเอนไซม์โปรตีเอสของเชื้อ เอช ไอ วี ( HIV-1 protease ) ของสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ 29 ชนิดพบว่า quercetin มีฤทธิ์แรงที่สุดโดยความเข้มข้นที่แสดงผลยับยั้งเอนไซม์ 50% ( IC50 ) คือ 58.8 mM เมื่อทำการทดลองโดยใช้สารกลุ่ม hydrolysable tannin 6 ชนิดพบว่า สาร ellagitannin ซึ่งมีโครงสร้างส่วน hexahydroxydiphenoyl เชื่อมต่อกับออกซิเจนของน้ำตาลที่ตำแหน่ง 3 และ 6 แสดงฤทธิ์อย่างแรงในการยับยั้งเอน...

15

สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ protein prenyltransferase จากธรรมชาติ สารสำคัญที่แยกได้จากเห็ดหลินจือ (Garnoderma lucidum Fr. Karst.) คือกรดการ์โนเดอร์ริก (garnoderic acid) และสารสำคัญที่แยกได้จากกระเทียม (Allium sativum Linn.) คือ ไดอัลลิล ไธโอซัลฟิเนต(dially thiosulfinate) อัลลิล เมท-ทิล ไธโอซัลฟิเนต(allyl methyl thiosulfinate) และเมททิล อัลลิล ไธโอซัล-ฟิเนต (methyl allyl thiosulfinate) ให้ผลยับยั้งเอนไซม์ protein prenyltransferase เอนไซม์โปรตีนพรีนิลทรานสเ...

644

ฤทธิ์ต้านการหดเกร็งของน้ำมันสะระแหน่ฝรั่งต่อกล้ามเนื้อเรียบของหลอดลมในหนูแรท
ฤทธิ์ต้านการหดเกร็งของน้ำมันสะระแหน่ฝรั่งต่อกล้ามเนื้อเรียบของหลอดลมในหนูแรทการศึกษาฤทธิ์ต้านการหดเกร็งของน้ำมันสะระแหน่ฝรั่งที่ความเข้มข้น 1 - 300 ไมโครกรัม/มล. ในกล้ามเนื้อเรียบหลอดลมของหนูแรทเพศผู้ โดยเหนี่ยวนำให้กล้ามเนื้อเรียบของหลอดลมหดตัวด้วยสารคาบาคอล (cabachol) ขนาด 10 ไมโครโมลาร์ นาน 10 นาที ในแต่ละช่วง พร้อมกับให้หรือไม่ให้ indomethacin (สารยับยั้งการสร้างพรอสต้าแกลนดิน 10 ไมโครโมลาร์), L-N-metyl-nitro-arginine (สารยับยั้ง K+ channel 100 ไมโครโมลาร์), hexamethonium (สารยับยั้งการสร้า...

1618

ฤทธิ์ชะลอความแก่ของสาร
ฤทธิ์ชะลอความแก่ของสาร KF-8 เปปไทด์จากรำข้าวการศึกษาฤทธิ์ชะลอความแก่ของสาร KF-8 ซึ่งเป็นเปปไทด์ที่แยกได้จากรำข้าว ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะแก่และเกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่นด้วยสาร D-galactose (D-gal) โดยหนูจะได้รับการฉีด D-gal เข้าใต้ผิวหนังในขนาด 250 มก./กก./วัน ร่วมกับการป้อนสาร KF-8 ขนาด 30 มก./กก./วัน ทำการทดสอบนาน 12 สัปดาห์ พบว่าหนูกลุ่มควบคุมที่ได้รับสาร D-gal เพียงอย่างเดียว เกิดภาวะแก่ น้ำหนักตัวลดลง ระดับ superoxide dismutase และ glutathione peroxidase ลดลง ในขณะที่ระดับ reac...

1100

การรับประทานน้ำทับทิมสดมีผลทำให้ภาวะดื้ออินซูลิน
การรับประทานน้ำทับทิมสดมีผลทำให้ภาวะดื้ออินซูลิน การทำงานของเบต้าเซลล์ดีขึ้น และลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2Nutritional Research 2014;34:862-7. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

160

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระเทียมสกัดแบบ
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระเทียมสกัดแบบ in vitro oxidized LDL เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิด atherosclerotic heart disease จึงมีการทดลองหาสารที่ต่อต้านการเกิด oxidized LDL โดยนำ LDL ที่แยกได้จากคนมาทดสอบกับ oxidant ชนิดต่างๆ ในภาวะที่มีหรือไม่มี aged garlic extract (AGE) และสารสกัด diethyl ether ของ AGE จากผลการทดสอบพบว่า AGE มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยไปกำจัด superoxide ion และลดการเกิด lipid peroxide โดย AGE 10%v/v ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย สามารถยับยั้งการเกิด superoxide ได้อย่างส...

192

ผลของสารสำคัญจากสมุนไพร
ผลของสารสำคัญจากสมุนไพร ได้มีผู้ศึกษาฤทธิ์ของ baicalein, berberine, curcumin และ hesperidin ซึ่งได้จากพืช Scutellaria baicalensis, Coptis japonica ขมิ้น และ Poncirus trifoliata ตามลำดับ พืชเหล่านี้มีฤทธิ์ลดการอักเสบ และใช้รักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจในตำรายาแผนโบราณ จึงได้นำมาทดสอบผลต่อการหลั่งเมือกใน cell ของทางเดินหายใจ โดยทดลองกับเซลล์ผิวของหลอดลม พบว่า baicalein ไม่มีผล แต่ berberine, curcumin และ hesperidin เพิ่มการหลั่งเมือกโดยไปกระตุ้นเซลล์โดยตรง ดังนั้นจึงอาจจะมีประ...