Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของสารสกัดและสารโพลีนีนอลของชาเขียวต่อเอนไซม์เปปทิเดสต่างๆ กัน

การวิจัยสารสกัดชาเขียวชนิด triple-standardized green tea extract(EFLA 085942)และอนุพันธุ์เคทิซินบางตัวต่อเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบและมะเร็ง เอนไซม์ที่มีบทบาทสำคัญในการสลายตัวของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันคือ elastase และ collagenase ส่วนที่สำคัญต่อการอักเสบคือ elastase และ neutral endopeptidase พบว่าสารสกัดยับยั้งเอนไซม์ elastase และ neutral endopeptidase ได้มากกว่า collagenase(IC50 collagenase = 200 ug/ml, IC50 elastase = 2.5 ug/ml, IC50 NEP = 40 ug/ml) (-)-Epigallocatechingallate สามารถยับยั้งเอนไซม์ทั้ง 3 ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ (+/-)-catechin, (-)-epicatechin และ(-)-epigallo catechin กลับมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์เพียง 1 สัปดาห์หรือไม่มีฤทธิ์ยับยั้ง กลุ่มของ gallatge หรือ phenyl ในตำแหน่งที่ 3 ของเคทิซินน่าจะมีบทบาทต่อการทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ และได้เปรียบเทียบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ elastase ของสารสกัดชาเชียว และ (+)-epigallocatechingallate สามารถแสดงฤทธิ์ยับยั้งได้มากกว่าถึง 6 เท่า จึงอาจใช้ (+)-epigallocatechin เป็นตัวเทียบมาตรฐานของสารสกัดชาเขียวได้

International Congress and 49th Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Research, Sep 2-6;2001:103

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1059

ฤทธิ์บรรเทาปวดและต้านการอักเสบของใบทองพันชั่ง
ฤทธิ์บรรเทาปวดและต้านการอักเสบของใบทองพันชั่งการทดสอบฤทธิ์บรรเทาปวดและฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดมาตรฐานจากใบทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz) ซึ่งมีสาร rhinacanthin-C (Rn-C) เป็นส่วนประกอบอยู่ไม่น้อยกว่า 70% โดยน้ำหนัก เปรียบเทียบกับสาร Rn-C เพียงอย่างเดียว ในหนูแรท โดยแบ่งเป็นการทดสอบฤทธิ์บรรเทาปวด ซึ่งทำการทดสอบด้วย acetic acid-induced writhing test, a hot-plate test และ formalin test โดยให้หนูกินสารทดสอบในขนาด 20, 40 และ 80 มก./กก. และการทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ ซึ่งทำการทดสอบด้ว...

260

สารออกฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดจากมะระขี้นก
สารออกฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดจากมะระขี้นก เมื่อให้หนูถีบจักรที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย alloxan กินส่วนสกัดด้วยอีเทอร์และส่วนสกัดด้วย ethyl acetate จากสารสกัดเมทานอลของผลมะระขี้นก ขนาด 500 มก./กก. พบว่ามีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดเมื่อเปรียบเทียบกับยา glibenclamide ขนาด 200 มก./กก. และแยกส่วนสกัดทั้ง 2 ด้วยวิธีโครมาโตรกราฟฟี จะได้สารออกฤทธิ์คือ 5b, 19-epoxy-3b, 25-dihydroxycucurbita-6,23(E)-diene และ 3b-7b,25-trihydroxycucurbita-5,23(E)-dien-19-al ซึ่งพบปริมาณสูงในส่วนสกัดทั้งสอง เมื่อให้...

124

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของไคโตแซน
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของไคโตแซน ไคโตแซนเป็นสารเคมีที่ได้จาก chitin ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเปลือกกุ้ง กระดองปู ซึ่งมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายอย่าง ได้แก่ เพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดความดัน ลดคอเลสเตอรอล ต้านเชื้อแบคทีเรีย และทำให้แผลหายเร็ว การศึกษาโดยนักวิจัยกลุ่มนี้ พบว่าเมื่อผสม ไคโตแซนลงในน้ำดื่มในขนาด 0.05, 0.2 และ 0.8% ให้หนูถีบจักรที่ทำให้ เป็นเบาหวานด้วยเสตรปโตโซทอกซินพบว่า อาการกระหายน้ำ ปัสสาวะบ่อยลดลง จึงเป็นไปได้ว่าจะนำไปช่วยรักษาอาการเบาหวานได้ในอนาคต Biol Pharm Bull 2002;25(2):1...

1287

ผลของการรับประทานสารสกัดใบแป๊ะก๊วยต่อกระบวนการคิดและการรับรู้ในอาสาสมัครสูงวัยที่มีอาการความจำเสื่อมหรือหลงลืม
ผลของการรับประทานสารสกัดใบแป๊ะก๊วยต่อกระบวนการคิดและการรับรู้ในอาสาสมัครสูงวัยที่มีอาการความจำเสื่อมหรือหลงลืมศึกษาผลของการรับประทานสารสกัด EGb 761 จากใบแป๊ะก๊วย (Ginkgo biloba) ต่อประสิทธิภาพกระบวนการคิดและการรับรู้ในอาสาสมัครสูงวัย (อายุระหว่าง 50-65 ปี) จำนวน 75 คน ทั้งเพศชายและหญิง ที่มีอาการความจำเสื่อมหรือหลงลืม โดยแบ่งอาสาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 (43 คน) ให้รับประทานสารสกัด EGb 761 ขนาดวันละ 240 มก. นานติดต่อกันเฉลี่ย 56 ±4 วัน และกลุ่มที่ 2 (32 คน) เป็นกลุ่มควบคุม ให้รับป...

457

ยางมะละกอรักษาแผลไฟไหม้
ยางมะละกอรักษาแผลไฟไหม้Journal of Ethnopharmacological 121 (2009) 338-341 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1565

ฤทธิ์ป้องกันการอักเสบของตับและภาวะดื้ออินซูลินของเคพกูสเบอร์รีในกล้ามเนื้อลายของหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วน
ฤทธิ์ป้องกันการอักเสบของตับและภาวะดื้ออินซูลินของเคพกูสเบอร์รีในกล้ามเนื้อลายของหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วนการศึกษาผลของเคพกูสเบอร์รี (Physalis peruviana L.; cape gooseberry) ต่อการทำงานของอินซูลินในการนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อลายและผลต่อการป้องกันการอักเสบและการเกิด lipoperoxidation ของตับในหนูเม้าส์ C57BL/6J เพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วน โดยแบ่งสัตว์ทดลองออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมที่จะได้รับอาหารประกอบด้วยไขมัน 10% โปรตีน 20% และคาร์โบไฮเดรต 70% กลุ่มทดสอบที่จะได้ร...

490

ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสาร
ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสาร bisdemethoxycurcumin และ curcumin จากขมิ้นสาร bisdemethoxycurcumin และ curcumin จากขมิ้น ความเข้มข้น 3, 10 และ 30 ไมโครโมล มีผลยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ เอนไซม์ inducible nitric oxide synthase (iNOS) และลดการแสดงออกของยีน iNOS mRNA ในเซลล์ macrophage RAW 264.7 ที่ถูกกระตุ้นด้วย lipopolysaccharide สาร curcumin มีผลยับยั้ง tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) และลดการแสดงออกของยีน TNF-α mRNA ขณะที่ bisdemethoxycurcumin ไม่มีผล สำหรับการทดล...

1413

ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดจากผักบุ้งไทยพันธุ์ก้านแดง
ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดจากผักบุ้งไทยพันธุ์ก้านแดงการศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัด 95% เมทานอลจากยอดและดอกของผักบุ้งไทยพันธุ์ก้านแดงทั้งแบบสดและแห้ง โดยทดสอบในเชื้อราโรคกลาก 3 สายพันธุ์ (Tricophyton rubrum, Epidermophyton floccosum และ Microsporum gypseum) และโรคเกลื้อน 2 สายพันธุ์ (Malassezia furfur และ M. globosa) พบว่าสารสกัดจากยอดแห้งและดอกแห้งสามารถยับยั้งเชื้อ T. rubrum, E. floccosum, M. gypseum และ M. globosa ได้ สารสกัดจากยอดสดสามารถยับยั้งเชื้อ E. floccosum และ M. globosa ส่วนสารสกั...

60

ฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ของโสม
ฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ของโสม สารประกอบ acetylenic 16 ชนิด ได้แก่ panaxynol , panaxydol , panaxydol chlorohydrin , panaxytriol , panaxyne epoxide , ginsenoynes A , C , D, E , H , I , J , K , panaxynol linoleate , panaxydol linoleate , ginsenoyne A linoleate ซึ่งแยกได้จากรากโสม ( Panax ginseng CA. Meyer ) แสดงฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของหนูและคนในหลอดทดลอง ( in vitro ) และพบว่าสาร panaxydol มีฤทธิ์แรงกว่า 5-fluorourasil และ ci...