Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านไวรัสของสารจากมะขามป้อม

เมื่อนำสารสกัด 70% เอทานอลจากรากมะขามป้อม มาทำการแยกเพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมี พบว่าประกอบด้วยสารใหม่กลุ่ม highly oxygenated bisabolanesesquiterpenoid glycosides 14 ชนิด ได้แก่ phyllaemblicins H1-H14, สารphyllaemblicins B, C และ glochicoccinoside D ในการทดสอบฤทธิ์ต้านไวรัสของสารที่แยกได้ต่อเชื้อไวรัส 4 ชนิด ได้แก่ เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H3N2, เชื้อไวรัสโรคเริม ชนิดที่ 1 (herpes simplex virustype 1, HSV-1), เชื้อเอนเทอโรไวรัส71 (enterovirus71, EV71)และเชื้อคอกแซกกีไวรัส B3 (coxackie virus B3, CVB3)ที่ก่อให้เกิดโรคมือ เท้า ปากพบว่าสาร glochicoccinoside Dมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ H3N2และ EV71โดยมีค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่มีฤทธิ์ยับยั้งได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) เท่ากับ4.5±0.6 และ2.6±0.7 มคก./มล. ตามลำดับ นอกจากนี้พบว่าสารphyllaemblicins H1 มีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอด A-549 และเซลล์มะเร็งตับ SMMC-7721 ด้วยโดยมีค่าIC50 เท่ากับ4.7±0.7 และ 9.9±1.3ไมโครโมลาร์ ตามลำดับ

Phytochemistry2015;117:123-34.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

931

ฤทธิ์ปกป้องผิวของสารสกัดจากผักกาดแดง
ฤทธิ์ปกป้องผิวของสารสกัดจากผักกาดแดงหนังกำพร้าหรือผิวหนังชั้นนอกสุดมีสาร ceramide ซึ่งเป็นไขมันที่มีหน้าที่ป้องกันการระเหยของน้ำออกจากผิวหนังชั้นนอกสุด ช่วยให้ผิวไม่แห้งกร้าน และช่วยป้องกันร่างกายจากสิ่งต่างๆ รอบตัว หากผิวหนังชั้นนี้ทำหน้าที่ผิดปกติ จะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและสิ่งแปลกปลอมต่างๆ สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย เป็นสาเหตุให้เกิดโรคผิวหนังหลายชนิด เช่น ผิวแห้ง ผิวหนังอักเสบ และโรคสะเก็ดเงิน การทดลองให้หนูเม้าส์พันธุ์ไร้ขน (HR-1 hairless mice) เพศผู้ อายุ 4 สัปดาห์ กินอาหารปกติ อาหารที่ม...

781

ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดมะเร็งและปรับภูมิต้านทานของสาร
ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดมะเร็งและปรับภูมิต้านทานของสาร polysaccharides จากหญ้าต้มต๊อกสาร polysaccharides ส่วนที่สกัดโดยใช้น้ำ (water-extractable fraction) และส่วนที่สกัดโดยใช้ด่าง (alkali-extractable fraction) จากหญ้าต้มต๊อก (Solanum nigrum L.) ได้แก่ SNLWP และ SNLAP ตามลำดับ นำมาสกัดแยกต่อด้วยวิธี ตกตะกอนด้วยเอทานอล (ethanol precipitation), ไดอะไลซิส (Dialysis), anion-exchange และ gel filtration chromatography ได้เป็นสารย่อย 4 ชนิดคือ SNLWP-1, SNLWP-2, SNLAP-1 และ SNLAP-2 นำสารดังกล่าวมาทดสอบฤท...

705

ฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระของสาร
ฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระของสาร (-) Epicatechin จากชาเขียวในเซลล์เม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาร (-) Epicatechin จากชาเขียวในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยทำการเก็บตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วย และคัดแยกเอาเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดแดง (erythrocyte) มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีชี้วัด (biomarker) ของการเกิดภาวะเครียด หรือเกิดสารต้านอนุมูลอิสระขึ้น ได้แก่ malondialdehyde (MDA), reduce glutathione (GSH), membrane sulfhydryl (-SH) group และปริมาณของโปรตีนคาร์บอนิล (carbonyl content)...

719

ฤทธิ์ต้านกระดูกพรุนจากเมล็ดของพืชฝอยทอง
ฤทธิ์ต้านกระดูกพรุนจากเมล็ดของพืชฝอยทองในประเทศจีนและบางประเทศทางแถบเอเชียมีการใช้เมล็ดของพืชฝอยทอง (Cuscuta chinensis  ) ซึ่งเป็นพืชประเภทกาฝาก ในการรักษาโรคกระดูกพรุน การวิเคราะห์ทางเคมีพบว่าสารประกอบที่แยกได้จากสารสกัดเอทานอลเป็นสารในกลุ่ม flavonoids, quercetin, kaempferol, isorhamnetin, hyperoside และ astragalin จากการทดสอบฤทธิ์พบว่าสาร kaempferol และ hyperoside สามารถเพิ่มฤทธิ์ของ alkaline phosphatase (ALP) ในเซลล์ osteoblast-like UMR-106 โดยที่ ALP เป็นตัวบ่งชี้ในการเพิ่มการสร้างเซลล์...

1103

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของใบมะกอกฝรั่ง
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของใบมะกอกฝรั่งทดลองป้อนสารสกัด 80% เอทานอลใบมะกอกฝรั่งขนาดวันละ 200 และ 400 มก/กก. ให้แก่หนูแรทเพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานโดยการเลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันสูงและฉีดสาร streptozotocin ขนาด 40 มก./กก. เข้าทางช่องท้อง นาน 8 สัปดาห์พบว่า การป้อนสารสกัดเอทานอลใบมะกอกฝรั่งทั้งสองขนาดมีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดและยับยั้งภาวะดื้อต่ออินซูลิน (Insulin resistance) โดยช่วยเพิ่มการแสดงออกของโปรตีน insulin receptor substrate 1 และยับยั้งการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องในขบวนการอักเสบในเนื้...

922

การศึกษาความความเป็นพิษของว่านหางจระเข้
การศึกษาความความเป็นพิษของว่านหางจระเข้การศึกษาความเป็นพิษของสาร anthraquinone ซึ่งพบในยางเหลืองของว่านหางจระเข้ โดยแบ่งให้หนูแรทกินน้ำที่มีส่วนผสมของน้ำคั้นจากใบว่านหางจระเข้ที่กำจัดยางเหลืองออกแล้ว (พบสาร anthraquinone น้อยกว่า 0.1 ส่วนในล้านส่วน) ความเข้มข้น 0.5%, 1% และ 2% ติดต่อกันนาน 3 เดือน ไม่พบความผิดปกติใดๆ และพบว่าขนาดสูงสุดที่ไม่ก่อเกิดความเป็นพิษ (no-observed-adverse-effect level: NOAEL) คือ >2% โดยน้ำหนักต่อปริมาตร หรือมากกว่าวันละ 1,845 มก./กก.น้ำหนักตัว สำหรับเพศชาย และมากกว่า 2,...

1051

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไลเปสและลดความอ้วนของโกฐเขมา
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไลเปสและลดความอ้วนของโกฐเขมาสารสกัดเอทานอลจากเหง้าโกฐเขมา (Atractylodes lancea ) และสาร atractylodin ที่แยกได้จากสารสกัด มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไลเปสจากตับอ่อน โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 9.06 มคก./มล. และ 39.12 ไมครโมล ตามลำดับ เมื่อนำสารสกัดเอทานอลมาศึกษาฤทธิ์ลดความอ้วนในหนูเม้าส์ที่เหนี่ยวนำให้เกิดโรคอ้วนด้วยอาหารไขมันสูง โดยให้สารสกัด ขนาด 250 และ 500 มก./กก. เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าสารสกัดที่ขนาด 500 มก./กก. จะมีผลปานกลางในการลดน้ำหนักตัวของหนูPlanta Med 2014;80:577-82. ...

27

สารCarbazole
สารCarbazole alkaloid ชนิดใหม่จากโปร่งฟ้า สาร siamenol ซึ่งเป็นสาร carbazole alkaloid ชนิดใหม่จากโปร่งฟ้า (Murraya siamensis Craib. ) แสดงฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ HIV โดยมีค่า EC502.6 microgram / ml โดยเมื่อทำการทดลองโดยวิธี XTT-tetrazolium assay และสาร alkaloid ที่เคยค้นพบแล้วคือสาร mahanimbilol จะมีฤทธิ์น้อยกว่าโดยมีค่า EC 508.6 microgram / ml ส่วนสาร mahanimbine ไม่มีฤทธิ์ในการยับยั้งJ Nat Prod 2000 ; 63(3) : 427-28 ...

371

ฤทธิ์ต้านฮอร์โมนเอสโตรเจนและลดการอักเสบของพริกหาง
ฤทธิ์ต้านฮอร์โมนเอสโตรเจนและลดการอักเสบของพริกหางการทดสอบฤทธิ์ต้านฮอร์โมนเอสโตรเจนของสารสกัด 96% เอทานอลจากเมล็ดของพริกหาง พบว่าความเข้มข้น 10 และ 30 มคก./มล. จะมีฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง 3 ชนิดที่ขึ้นอยู่กับฮอร์โมน คือ LNCaP (ต่อมลูกหมาก) และ MCF-7 (เต้านม) และเซลล์มะเร็ง PrEC (ต่อมลูกหมาก) ได้ แต่ไม่มีผลต่อเซลล์มะเร็ง MDA (เต้านม) สารสกัดเดียวกันนี้ที่ความเข้มข้น 10 มคก./มล. มีผลลดการสร้าง DNA ในเซลล์ LNCaP และในเซลล์ MCF-7 ที่ถูกกระตุ้นด้วย β-estradiol แต่ไม่มีผลต่อเซลล...